Yani Yekun imtahan testinin sualları Fənn : 1520 Sistemli analiz və kompüterdə modelləşdirməYüklə 2,25 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə3/45
tarix17.11.2018
ölçüsü2,25 Mb.
#81067
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   45

04.02.2016
7/122
36
37
38
39
40
41
Sistemin strukturu nə deməkdir?
Strukturların əsas topologiyaları hansılardır?
Hansı halda sistemin strukturu əlaqəli struktur adlanır?
Pis strukturlaşdırılmış sistemlərin xüsusiyyətləri haslardır?
Sistemin təsviri nə deməkdir?
Sistemin morfoloji (struktur və ya topoloji) təsviri hansıdır?
sistemin elementlərinin qarşılıqlı təsirlərini əks etdirən əlaqələr çoxluğudur
resurslar və məqsədə nail olmaq strategiyası kimi vəziyyətlərin, ən azı, məzmunca təsviridir
verilənlər çoxluğunu təyin edən məqsədin və bu məqsədə nail olmaq üçün mümkün strategiyaların təsviridir
tədqiq olunan obyektin vəziyyətlərinin müəyyən ilkin (giriş) verilənlər çoxluğudur
sistemin elementlərinin qarşılıqlı təsirlərini əks etdirən əlaqələr çoxluğu.

doğru cavab yoxdur
xətti, iyerarxik, matris, üçbucaqlı
iyerarxik, şəbəkə, düzbucaqlı, matris;
xətti, iyerarxik, şəbəkə, dairəvi;
xətti, iyerarxik, şəbəkə, matris;

şəbəkə, matris, vektor, xətti;
bütün cavablar doğrudur
obyektlərin çoxluğu pis və ya zəif strukturlaşdırılmış olduqda
sistemin istənilən iki alt sistemi arasında informasiya mübadiləsi mümkün olduqda
sistemin istənilən iki alt sistemi arasında resurs mübadiləsi mümkün olduqda

əgər sistemin strukturu və ya elementləri pis (qismən) təsvir və ya müəyyən edildikdə
onlaraın strukturlaşdırılması qeyri mümkündür;
bütün cavablar doğrudur.

proseslərin dinamikası haqqında kifayət qədər məlumat olmur;
onlarda baş verən bütün təzahürlərə ümumilikdə baxılmalıdır;
onların daxilindəki proseslər multiaspektli və qarşılıqlı əlaqəlidir;
sistemin mümkün vəziyyətlərin təsvir edilməsidir;
alt sistemlərin identifikasiyası və onların qarşılıqlı əlaqələrinin təsvir edilməsidir;
müəyyənedici elementlərin təsvir edilməsidir;
bütün cavablar doğrudur.

məqsədlərinin, funksiyalarının və resurslarının təsvir edilməsidir;
ətraf mühit ilə informasiya əlaqələrinin təsviridir.
sistemin altsistemlər və ətraf mühit ilə informasiya əlaqələrinin təsviridir.
sistemin fəaliyyət və təkamül qanunlarının, onun davranış alqoritmlərinin, “işləri”nin təsviridir.
sistemin quruluş və ya struktur təsviri, yaxud bu sistemin A elementləri çoxluğunun və məqsədə çatmaq
üçün lazım olan bu elementlər arasında R əlaqələrinin təsviridir.

sistemin fəaliyyət və təkamül qanunlarının, və ətraf mühit ilə informasiya əlaqələrinin təsviridir.


04.02.2016
8/122
42
43
44
45
46
47
Sisteminin funksional təsviri hansıdır?
Sistemin informasiya-məntiqi və ya infoməntiqi təsviri hansıdır?
Sistemin əsas əlamətlərinə aid deyil:
Sistemin emercentliyi nə deməkdir?
Heterogen sistemlərə hansı elementlər daxildir?
Morfoloji təsvir baxımından qarışıq sistemlər hanıdır?
ətraf mühit ilə informasiya əlaqələrinin təsviridir.
sistemin altsistemlər və ətraf mühit ilə informasiya əlaqələrinin təsviridir.
sistemin quruluş və ya struktur təsviri, yaxud bu sistemin A elementləri çoxluğunun və məqsədə çatmaq
üçün lazım olan bu elementlər arasında R əlaqələrinin təsviridir.
sistemin fəaliyyət və təkamül qanunlarının, onun davranış alqoritmlərinin, “işləri”nin təsviridir.

sistemin quruluş və ya struktur təsviridir.
Məqsədə çatmaq üçün lazım olan sistemin elementləri arasında R əlaqələrinin təsviridir.
sistemin fəaliyyət və təkamül qanunlarının, onun davranış alqoritmlərinin, “işləri”nin təsviridir.
sistemin quruluş və ya struktur təsviri, yaxud bu sistemin A elementləri çoxluğunun və məqsədə çatmaq
üçün lazım olan bu elementlər arasında R əlaqələrinin təsviridir.
sistemin altsistemlər və ətraf mühit ilə informasiya əlaqələrinin təsviridir.

sistemin fəaliyyət və təkamül qanunlarının, və ətraf mühit ilə informasiya əlaqələrinin təsviridir.
resursların mübadiləsi üzrə ətraf mühit ilə əlaqələr;
alt sistemlərin və onlar arasında əlaqələrin mövcudluğu və ya sistemin strukturunun mövcudluğu;
tamlıq, bağlılıq və ya ətraf mühitdən və sistemlərldən nisbi asılı olmama;
bütün cavablar doğrudur.

ətraf mühitdən ayrılmaq və ya abstraksiya imkanı, yəni məqsədə nail olmağa kifayət qədər təsir etməyən
mühit amillərindən nisbi təcrid;
doğru cavab yoxdur.
invariantların mövcudluğu və qorunması xüsusiyyəti;
uyğunlaşma və öz-özünü tənzimləmə xüsusiyyəti;
sistemin xassələrinin elementlərin xassələrinə çevrilə bilməməsi, sistemin hissələrinə xas olmayan yeni xassə
nümayiş etdirməsi;

kəmiyyət dəyişmələrinin keyfiyyət dəyişmələrinə keçməsi;
morfoloji təsvir baxımından elementlərə bölünən elementlər;
həm müxtəlif növlü mənşəyi olan, həm də yalnız bir növ mənşəyi olan elementlər;
yalnız bir növ mənşəyi olan elementlər;
müxtəlif növlü mənşəyi olan elementlər;

yalnız müxtəlif növlü mənşəyi olan elementlər;
düzgün cavab yoxdur.
müxtəlif növlü mənşəyi olan elementlərdən ibarət;
yalnız bir növ mənşəyi olan elementlərlərdən ibarət;
həm müxtəlif növlü mənşəyi olan, həm də yalnız bir növ mənşəyi olan elementlərlərdən ibarət;

yalnız bir növ mənşəyi olan elementlər;


04.02.2016
9/122
48
49
50
51
52
53
54
Morfoloji təsvir baxımından, sistem ola bilər:
Morfoloji təsvir baxımından, sistem neçə növ ola bilər?
Homogen sistemlərə hansı elementlər daxildir?
"Təşkil olunmuş sistemlərdə hər bir hissə və ya aspekt digərini tamamlayır və bu mənada onlar üçün xüsusi
əhəmiyyət kəsb edən tam orqan kimi olmaq vacibdir" ifadəsi hansı alimə məxsusdur?
Sistemli təhlilin mərhələlərinə aiddir:
Sistemli təhlilin son mərhələsi hansıdır:
Sistemli təhlilin ilk mərhələsi hansıdır:
böyük sistem, açıq sistem, qapalı sistem,
qapalı sistem, mürəkkəb sistem, böyük sistem,
açıq sistem, qapalı sistem, mürəkkəb sistem,
heterogen sistem, homogen sistem, qarışıq sistem

mürəkkəb sistem, böyük sistem, qapalı sistem,
dörd.
beş;
iki;
üç;

altı;
morfoloji təsvir baxımından elementlərə bölünməyən elementlər;
həm müxtəlif növlü mənşəyi (seçilmiş morfoloji təsvir baxımından elementlərə bölünməyən) olan, həm də
yalnız bir növ mənşəyi olan elementlər;
seçilmiş morfoloji təsvir baxımından elementlərə bölünməyən elementlər;
yalnız bir növ mənşəyi olan elementlər;

yalnız müxtəlif növlü mənşəyi olan elementlər;
Surmin Y.P.
Antonov A.B.
Eddinqton A.
Boqdanov A.A.

Lapıgin Y.N.
Tədqiqat resurslarının təyini və dəqiqləşdirilməsi.
Problemlərin (məsələlərin) aşkarlanması.
Bütün cavablar doğrudur.

Sistemin sınaqdan keçirilməsi nəticəsində əks əlaqələrin təhlili.
Problemin aktuallığının qiymətləndirilməsi.
Sistemin emercentliyinin (fövqəladə) təhlili və qiymətləndirilməsi.
Resursların köməyi ilə sistemin ayrılması (ətraf mühitdən).
Tədqiqat resurslarının təyini və dəqiqləşdirilməsi.
Dəqiqləşdirmə, əvvəlki bölmələrin nəticələrinin düzəldilməsi.

Sistemin və onun alt sistemlərinin funksiyalarının müəyyən edilməsi (təsviri, formalaşması).


Kataloq: application -> uploads -> 2016
2016 -> Ali məktəb psixologiyası
2016 -> Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti Magistratura Mərkəzi Hacıyev Tural Eldar oğlu
2016 -> Azərbaycan respublikasi təHSİl naziRLİYİ azərbaycan döVLƏT İQTİsad universiteti
2016 -> Azərbaycan respublikasi təHSİl naziRLİYİ azərbaycan döVLƏT İQTİsad universiteti
2016 -> Magistratura məRKƏZİ
2016 -> İxtisas: 5301. 01 Daxili fiskal siyasət və dövlət maliyyəsi İqtisad elmləri üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiya
2016 -> Bilet 1 Davranış iqtisadiyyatı Süni intellektin yaranmasının başlanğıc mərhələsi İnformasiya, verilən, məlumat, bilik Verilənlər bazasının modelləri Bioloji neyron İqtisadi informasiyanın layihələndirmə mərhələləri Genetik alqoritmlər Bilet
2016 -> Dərs vəsaiti kimi tövsiyyə edilmişdir. B a k I 1

Yüklə 2,25 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   45
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə