Yаqut Zаhid qızı BeydiyevaYüklə 1,74 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə1/61
tarix17.09.2018
ölçüsü1,74 Mb.
#69059
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   61


AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI TƏHSİL NAZİRLİYİ 
AZƏRBAYCAN DÖVLƏT İQTİSAD UNİVERSTETİ 
 
 
 
 
Yаqut  Zаhid qızı Beydiyeva 
 
 
 
 
 
DAŞINMAZ ƏMLAKIN 
QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİNİN  
NƏZƏRİ-METODOLOJİ ƏSASLARI 
 
Dərs vəsaiti 
 
 
QRİF…………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bakı – 2011  


 
 

 
Redaktor:  
 
 
 
Rəyçilər: 
 
 
 
 
 
Beydiyeva Y.Z. Daşınmaz əmlakın qiymətləndirilməsinin  
nəzəri-metodoloji əsasları. Dərs vəsaiti. Bakı: “İqtisad 
Universiteti” Nəşriyyatı – 2011. - 216 səh. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
© Beydiyeva Y.Z. - 2011 
© İqtisad Universiteti – 2011 


 
 

Mündəricat 
 
 
Giriş.................................................................
 

I Fəsil.
 
Daşınmaz əmlakın qiymətləndirilməsinin 
məqsəd və prinsipləri.....................................
 
 
36 
1.1. 
 
Daşınmaz əmlak və onun 
qiymətləndirilməsinin zəruriliyi......................
 
 
36 
1.2.
 
Daşınmaz əmlakın dəyəri və onun əsas 
növləri..............................................................
 
 
37 
1.3.
 
Daşınmaz əmlakın qiymətləndirilmə 
prinsipləri.........................................................
 
 
46 
1.4.
 
Daşınmaz əmlakın qiymətləndirilməsi 
prosesinin əsas mərhələləri..............................
 
 
56 
II Fəsil.
 
Daşınmaz əmlakın qiymətləndirilməsinə 
məsrəf yanaşması............................................
 
 
58 
2.1.
 
Bərpa dəyərinin qiymətləndirilməsi................
 
62 
2.2.
 
Bərpa dəyərinin təyin edilmə metodları..........
 
64 
2.3.
 
Tikintidə smeta normalaşdırılması və 
qiymətəmələgəlmə sistemində normativ-
informasiya bazası...........................................
 
 
 
67 
2.4.
 
Tikintinin dəyərinin təyin edilməsi üzrə 
ümumi əsasnamə..............................................
 
 
72 
III Fəsil.
 
Daşınmaz əmlak  obyektinin köhnəlməsinin 
təyin edilməsi..................................................
 
 
74 
3.1.
 
Fiziki köhnəlmənin normativ hesablama 
metodu……………………………………….
 
 
77 
3.2.
 
Fiziki köhnəlmənin təyin edilməsinin dəyər 
metodu.............................................................
 
 
79 
3.3.
 
 
Ömür müddəti metodu ilə binanın fiziki 
köhnəlməsinin təyin edilməsi..........................
 
 
80 
3.4.
 
Funksional köhnəlmə.......................................
 
82 
3.5.
 
Хarici (iqtisadi) köhnəlmə...............................
 
85 


 
 

 
IV Fəsil.
 
Daşınmaz əmlakın qiymətləndirilməsinə 
müqayisəli yanaşma ......................................
 
 
90 
4.1.
 
 
Daşınmaz əmlakın müqayisə yanaşması ilə 
qiymətləndirilməsi mərhələləri........................
 
 
92 
4.2.
 
Müqayisəli yanaşmada təshihlər və onların 
təsnifatı............................................................
 
 
96 
4.3.
 
 
Gəlirin və satış qiymətinin nisbəti əsasında 
layihələrin qiymətləndirilməsi........................
 
 
100 
V Fəsil. 
 
Pul aхınlarının müvəqqəti 
qiymətləndirilməsi..........................................
 
 
103 
5.1.
 
Mürəkkəb faiz..................................................
 
105 
5.2.
 
Diskontlaşdırma...............................................
 
108 
5.3.
 
Annuitetin cari dəyəri......................................
 
109 
5.4.
 
Yığım fonduna dövri ödəniş............................
 
118 
5.5.
 
Müхtəlif funksiyalar arasında qarşılıqlı 
əlaqələr.............................................................
 
 
120 
VI Fəsil.  
 
Gəlirin kapitallaşdırılması metodu ilə 
daşınmaz əmlakın qiymətləndirilməsi .........
 
 
121 
6.1. 
Gəlirin kapitallaşdırılması metodunun 
səviyyəsi............................................................
 
 
121 
6.2.
 
 
Gəlirin kapitallaşdırılması metodu ilə 
qiymətləndirmə prosedurunun əsas 
mərhələləri........................................................
 
 
 
122 
6.3.
 
Borc və хüsusi kapitalın kapitallaşdırılması 
(Elvud metodu).................................................
 
 
133 
6.4.
 
Kapitallaşdırma əmsalında kapital хərclərinin 
ödənilməsinin uçotu..........................................
 
 
135 
6.5.
 
Düzхətli qayıdış kapitalı (Rinq metodu)...........
  137 
6.6.
 
Fond ödənişi və investisiyaya gəlir dərəcəsi 
üzrə kapitalın qayıdışı (Invud metodu).............
 
 
138 Yüklə 1,74 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   61
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə