Yazı və foto işləri: Cəmilə Bəndəliyeva Müxbir: Rza Məmmədov Korrektor: Zöhrə RəhimovaYüklə 380,46 Kb.

səhifə3/12
tarix29.08.2018
ölçüsü380,46 Kb.
növüYazı
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

Xəbər


Oktyabr 

ayından 


etibarən 

şirkətimizi gələcəyə aparacaq poten-

siallarımızı  və  inkişaf  fürsətlərimizi 

müəyyən  etmək  məqsədilə  istedad-

ların  idarə  olunması  planına  əsasən 

Korporativ  Xidmətlər  Qrup  Direk-

torluğunun  rəhbərliyində  “İnkişaf 

Mərkəzi  Proqramı”na  start  verilib. 

Artıq  bu  istiqamətdə  şirkətimizin 

təşkilati  ehtiyacları  çərçivəsində  kar-

yera  imkanlarını  yenidən  nəzərdən 

keçirə biləcəyik. 

İnkişaf  Mərkəzinin  məqsədi, 

təşkilat  tərəfindən  müəyyən  olunan 

səriştələrə  əsaslanan  güclü  və  inki-

şaf  etməli  tərəfləri  müəyyən  etmək, 

inkişaf planlarını fərdin ehtiyaclarına 

uyğun şəkildə təşkil etməkdir.

Bu 

layihədə faydalanacağı-

mız  çalışmalar,  Türkiyənin  Doku 

Məsləhətçilik  şirkətinin  peşəkar  psi-

xoloq  və  təcrübəli  məsləhətçiləri 

tərəfindən  obyektiv  və  elmi  üsullara 

əsasən şirkətimiz üçün xüsusi olaraq 

hazırlanıb. 

İnkişaf Mərkəzi çalışmasının  

məqsədi: 

•  “Azərsun Holdinq”i gələcəyə apa-

racaq  olan  daxilimizdəki  poten-

sialları kəşf etmək, davamlı və ədalətli inkişaf 

fürsətləri təqdim etməkdir. 

•  Bu çalışma şirkətimizdə çox əhəmiyyətli yer tu-

tacaqdır. Təməl hədəfimiz bu çalışmada iştirak 

edən əməkdaşlarımızın səriştə və bacarıqlarını 

düzgün  müəyyənləşdirmək,  təqib  və  inkişaf 

etdirməkdir. 

•  İllik  iş  performansını  performans  idarəetmə 

sistemi  ilə  dəyərləndirərkən,  gələcəyə  yönəlik 

əməkdaşlarımızın  təlim  və  bacarıqlarını  bu 

yeni  çalışmalarımız  ilə  görüb,  özəl  inkişaf 

fürsətləri təqdim edə biləcək və ən uyğun kar-

yera fürsətlərini də bunun nəticəsində yarada 

biləcəyik. 

•  Şirkətimiz  üçün  sadəcə  performansın  deyil, 

potensialın da əhəmiyyət daşıyacağı çalışmalar 

ilə  bundan  sonra  karyera  inkişafımızı  davam 

etdirəcəyik.  

İnkişaf Mərkəzi nədir?

•  İnkişaf Mərkəzi, fərdin sahib olduğu səriştələrin 

birdən çox müşahidəçi ilə cari işlər  məzmununa 

sahib olan, birdən çox çalışma istifadə edərək 

qiymətləndirildiyi  güclü  bir  dəyərləndirmə 

mərkəzidir.  

•  Bu 

çalışmalarda fərdlərin 

xarakteris-

tik  xüsusiyyətləri  nəzərə  alınmadan  təməli 

dəyişdirilə bilən və inkişaf etdirilə bilən davra-

nışlar hədəf götürülür.

•  İnkişaf  mərkəzi  çalışması,  hər  hansı  başqa 

dəyərləndirmə  üsuluna  nisbətən  fərd  haqqın-

da  daha  obyektiv  və  etibarlı  nəticələrin  əldə 

edilməsini təmin edir. 

•  Şirkətimizdə tətbiqinə başlanan İnkişaf Mərkəzi 

çalışmasında  obyektiv,  elmi  əsaslı  və  bütün 

dünyada qəbul edilən inkişaf mərkəzi üsulları 

seçilib və bu prosesdə öz sahəsinin mütəxəssisi 

olan  psixoloq  və  təcrübəli  məsləhətçilər 

tərəfindən şirkətimizə özəl çalışmalar hazırla-

nıb.


Bu çalışmaya kimlər daxil olacaq?  

Niyə mən seçilmədim?

•  Bu çalışma hər il həyata keçiriləcək və davam-

lılığı təmin ediləcəkdir.  

•  Şirkətdaxili  tətbiq  etdiyimiz  müxtəlif  alətlərin 

(performans  qiymətləndirmə,  360  dərəcə 

qiymətləndirmə və s.) və rəhbər heyət ilə həyata 

keçirilən çoxsaylı iclasların nəticələrinə əsasən 

bu çalışmaya daxil olan əməkdaşlarımız ortaq 

görüş ilə müəyyənləşdirilib. 

İnkişaf Mərkəzi Proqramına 

start verildi9

 

•  Potensialını  iş  nəticələri  ilə  göstərə  bilən  hər bir  əməkdaşımıza  gələcək  illərdə  eyni  fürsət 

veriləcəkdir. Bunu həm əməkdaşlarımızın fərdi 

karyera yolu, həm də şirkətimizin gələcəyi üçün 

fürsət və sərmayə olaraq görürük.Bu çalışmalarda iştirak edən  

əməkdaşlar nə əldə edəcək? 

•  Əvvəla  fərdi  özünüdərkin  inkişafı  üçün  çox 

faydalı  bir  təcrübə  yaşayacaqlar.  Hər  bir  işti-

rakçı üçün daha sonra inkişaf mərkəzi hesabatı 

hazırlanacaq və 1 saatlıq  hesabat görüşməsinə 

dəvət ediləcəklər.

•  Bu  hesabat  görüşməsindən  sonra  inkişaf 

fəaliyyətləri  planlanacaq.  Bu  planlamada  iş-

tirakçının  özünün,  ilk  rəhbərinin  və  əlaqədar 

İR  mütəxəssisinin  ortaq  bir  çalışma  həyata 

keçirməsi planlanır.  

•  Şirkətimizdə  İR  komandasının  məsləhətçilərlə 

birlikdə həyata keçirəcəyi uyğun görülən inki-

şaf üsulları ilə (bunlar təlim inkişaf fəaliyyətləri, 

konfrans-seminarda  iştirak,  mentorluq,  kou-

çunq, iş zənginləşdirmə və s. üsullar ola bilər) 

fərdlərin inkişafının dəstəklənməsi planlanır. 

Kimlər İnkişaf Mərkəzi 

dəyərləndiriçiləri olacaq?

•  Mütəxəssis, şef və şöbə müdiri vəzifələrində ça-

lışan əməkdaşlarımız üçün bu dəyərləndiriçilər 

İR  komandasından  bu  mövzuda  sertifikat-

landırılmış  mütəxəssislər  olacaqdır.  Bu  proq-

ram çərçivəsində İR komandamızdan bir qrup 

həmkarımız  bu  çalışmalarda  rol  ala  bilmək 

üçün  lazımi  kriteriyaları  qarşılaya  bilmək 

məqsədilə  məsləhətçilərimiz  tərəfindən  hazır-

lanan  intensiv  bir  qiymətləndirmə  və  inkişaf 

proqramından  keçərək  və  səriştələrinə  uyğun 

mövqeləndirilərək  bu  çalışmada  dəyərləndiriçi 

kimi rol almağa uyğun görülüb.

•  Departament  müdiri  və  direktor  vəzifələrində 

çalışan əməkdaşlarımız üçün isə dəyərləndiriçilər 

bu  layihəni  hazırlayan  və  həyata  keçirən 

məsləhətçilər olacaqdır. 

İlk  tətbiqini  bu  ilin  sonuna  qədər  həyata 

keçirməyi planladığımız bu proqram hər il həyata 

keçiriləcək və iştirakçılar hər il dəyişə biləcəkdir. 

Bu  çalışmaların  əməkdaşlarımızın  peşəkar 

təcrübə və bacarıqlarını göstərmələrinə imkan ya-

radacağına inanırıq.
Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə