Yazıçı-publisist, Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvü m əsləhətçi redaktorYüklə 0,59 Mb.

səhifə1/100
tarix21.06.2018
ölçüsü0,59 Mb.
növüYazı
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   100Z
AKİR  BAYRAMLI 
 
 
 
 
 
         
 
 
 
 
 
 
ARZULARI 
QOVUŞDURAN 
MƏKAN 
  
Bu kitab Şabran (keçmiş Dəvəçi) rayonu Gəndov kənd tam orta 
m
əktəbinin 85 illik yubileyinə həsr olunur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Mü
əllim” nəşriyyatı 
Bakı – 2016 Redaktor:                   
Aydın Tağıyev 
Yazıçı-publisist, Azərbaycan Yazıçılar  
Birliyinin üzvü 
 
M
əsləhətçi redaktor:  Mürsəl Balayev 
SSRİ  Jurnalistlər  İttifaqının  və  Azərbaycan 
Jurnalistl
ər  Birliyini üzvü 
 
Dizayn:                       
Çingiz Xalidoğlu 
Az
ərbaycan Jurnalistlər Birliyinin üzvü,  “Qızıl 
q
ələm” mükafatı laureatı 
 
K
əndin və məktəbin tarixinə aid  məlumatlar üzrə baş məsləhətçi: 
Osman Paşayev 
M
əktəbin sabiq tarix 

əllimi və məktəb direktoru, rayon ağsaqqalı. 
 
 
Zakir Bayramlı.  ARZULARI  QOVUŞDURAN  MƏKAN.  
Bakı:  “Müəllim” nəşriyyatı, 2016.  354 səh.  
         
Kitab  Şabran  (keçmiş  Dəvəçi)  rayonundakı  Gəndov kənd tam orta 
m
əktəbinin 85 illik tarixini əks etdirir. Kəndin  qısa  tarixi,  rayonda  kənd 
m
əktəbləri içərisində  tədrisdə  çoxlu nailiyyət qazanan bu məktəb üçün rayonda 
ilk d
əfə    yeni  birtipli  binanın  məhz bu kənddə  tikilməsi, məktəbin fəaliyyət 
göst
ərdiyi dövrdə  saysız  uğurları,  bu  təhsil    ocağının  rayon  təhsilində  tutduğu 
mühüm yer, m
əktəbdə  dərs deyən müəllimlərin  qabaqcıl  pedaqoji  əmək 
f
əaliyyətindən və  məktəbin  yetişdirdiyi  məzunlardan bəhs edir. Eyni zamanda 
kitabda k
əndin iqtisadi inkişafında, kənd sakinlərinin iş və mədəni- kütləvi həyat 
s
əviyyəsinin yüksəlməsində, bu günümüzdə yeni iş yerlərinin açılmasında xüsusi 
rol oynayan 
sahibkarların həyat və iş fəaliyyətindən söhbət açılır. Ümid edirik  ki, 

əllifin kənd həyatına,  məktəb mövzusuna həsr  etdiyi  bu  kitabı  onun  yolunu 
gözl
əyən istəkli  oxucuları  tərəfindən böyük maraq və  rəğbət  hissi ilə  
qarşılanacaqdır.  
 
B
435
9952
2016
902903


                                          
 
 
Zakir Bayramlı, 2016. ÖN SÖZ 
 
Ömrünün 70-
ni  haqlayan bir çağda böyük yaradıcılıq eşqi 
il
ə  yazıb  yaradan  şair-publisist  Zakir  Bayramlının  “Arzuları 
qovuşduran məkan” adlı bu publisistik kitabı onun oxucularla 
alt
ıncı  görüşüdür. Bu kitabda  müəllifin oxucularla yenidən 
görüşməsini təsadüfü saymaq olmaz. Çünki döyünən qəlbi 
saysız-hesabsız  sözlü-söhbətli,  şirinli-acılı  keçmiş  xatirələrlə 
z
əngin olan bu yorulmaz qələm sahibi  gecə-gündüz özünün 
el
ə-obaya, kəndə-kəsəyə həsr etdiyi bədii yaradıcılığı ilə nəfəs 
alır. O, qələmə aldığı bütün  yazılarında 40 ildən artıq çalışdığı 
rayon T
əhsil Şöbəsinin hər bir tədris müəssisəsini Vətənin bir 
guşəsi kimi görür, onu ürəkdən sevir və əzizləyir. Onun əldə 
etdiyi  u
ğura  sevinir. Müəllifi  olduğu  kitablarda  heç bir fərq 
qoymadan  ayrı-ayrılıqda  rayonun  hər bir məktəbinin tarixini 
sev
ə-sevə qələmə almağa, onun keçmişini və bu günkü tarixini 
g
ələcək nəsilə çatdıraraq yaşatmağa çalışır. 
Bu yeni kitabında Zakir Bayramlı rayonun ən böyük kənd 
m
əktəblərindən biri olan Gəndov kənd tam orta məktəbinin 
qısa  tarixini  yazmağı,  bu  vaxta  kimi  heç  bir  yazıya 
köçürülm
əyən, artıq unudulmaqda olan bu tarixi gələcəkdə də 
yaşatmağı qarşısına məqsəd qoymuşdur. Əsərdə müəllif  sanki 
oxucunu  ovsunlayaraq onun q
əlbinə  yol  tapmağa  müvəffəq 
olur. El
ə  bil ki, oxucusunu da özü ilə  bərabər çoxdan görüb 
yaşadığı,  lakin  bir  an  belə  ayrıla  bilmədiyi  şirin  xatirələr 
dünyasına aparır. Beləliklə o, bütün kitab boyu incə naxışlar və 
müxt
əlif bədii  boyaların  əsrarəngiz rəng  çalarları  ilə 
b
əzədilmiş  bədii sözün sehri ilə  rayon təhsil tarixinin 
salnam
əsilə  bir  daha  öz  oxucunu  yaxından  tanış  etməyə  səy 
göst
ərir. 
Zakir Bayramlının bundan öncə oxuculara təqdim olunan 
beş  kitabı  oxucuları  tərəfindən sevinclə  qarşılanmış,  maraqla 
oxunaraq r
əğbət  qazanmağa  müvəffəq  olmuşdur.  Daim  qəlbi V
ətən məhəbbəti, torpaq sevgisi, sonsuz  ülvi və  möhtəşəm 
v
ətənpərvərlik hissləri ilə  döyünən müəllif nədən  yazırsa 
yazsın, doğma Azərbaycanımızın hansı guşəsini qələmə alırsa 
alsın, fərqi yoxdur, Vətən sevgisindən, yüksək vətənpərvərlik 
ideyalarından  qəlbi pərvazlanan Zakir müəllimin ecazkar 
q
ələmi  bütün  yazılarında  doğma  yurdun  hər  qarış  torpağını 
bel
ə  xüsusi zövqlə, sənətkar qələmilə  yüksək bədii çalarlarla 
t
ərənnüm etməyə çalışır və nəticədə də  buna nail ola bilir. 
Bunu onun V
ətən mövzusunda qələmə  aldığı  bir  qəzəlin 
misralarından da duymaq  olar : 
 
Borcluyuq biz hamımız verməyə bir can Vətənə,  
Ed
ərik istəsə hər an onu qurban, Vətənə. 
 
G
əzmişik çöllərini, dağ və düzənliklərini,  
Bu göz
əllikdə görüb olmuşuq heyran,Vətənə. 
 
V
ə  nəhayət sonda: 
 
Könlünü şad elə, Zakir, demə təkdir obamız, 
Yaraşır ta ki, qədimdən ulu  Şabran Vətənə. 
      
Şair  bu  yeni  kitabında  şifahi  xalq  ədəbiyyatımızın  və 
folklorumuzun  qaynaqlarından  da  yerli-yerində  bəhrələnib 
geniş istifadə etməyə çalışır. Sanki o, mahir fırça ustası kimi 
h
ər sözə, misraya qəlbi riqqətə  gətirən  əsrarəngiz rəng 
çalarlarından  min bir bədii bəzək vurmağı bacarır. Z.Bayramlı 
n
ədən yazırsa yazsın, Vətən mövzusu onun necə deyərlər, can 
yanğısıdır. Elə  bil  bu  mövzu  şairin  bədii  yaradıcılığının  şah 
damarıdır. Öz bədii  yaradıcılığında  qəzəl  janrına  xüsusi  yer 
ayıran şair Vətənsiz  yaşamağı özünə ən ağır dərd hesab edir. 
Diqq
ət versək, onun  həmin qəzəlindən  nümunə göstərdiyim 
parçada bunu bütün inc
əlikləri ilə duya bilərik:  
Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   100


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə