Yazi takip ahmet Dede Secretary yayin tüRÜ Üç Aylık, Uluslararası, Süreli Yayın Type of PublicationYüklə 4,8 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə21/106
tarix17.11.2018
ölçüsü4,8 Mb.
#80181
növüYazi
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   ...   106

DİYANET İLMÎ DERGİ  
· 
 CİLT: 54  
· 
 SAYI: 2  
· 
 NİSAN-MAYIS-HAZİRAN 2018
52
------------.
 Siyasetu’l-Medeniyye  nşr. F.M. Neccar. 2. Baskı. Beyrut: 1986.
------------.
  Fusulü  Mebadii  Arai  Ehli’l-Medineti’l-Fazıla   Fârâbî,  Kita-
bü’l-Mille ve Nususun Uhra, nşr. M. Mehdi, 3. Baskı Beyrut: 2001 içinde.
------------.
İhsau’l-Ulûm, nşr. O. Emin, 2. Baskı, Mısır: 1949.
------------.
  Kitabu  Mebadii  Arai  Ehli’l-Medineti’l-Fazıla   nşr  ve  çev.  R.
Walzer. O ford: 1985.
Gilson, Etienne. Tanrı ve Felsefe. çev. M. Aydın. İzmir: 1986.
Ivry, Alfred. “Kindî ve Mutezile: Yeni Bir Değerlendirme”. çev. H. N.
Güdekli. M
 İlahiyat Fak  Der isi 44 (2013/1).
Kaya, Mahmut. “Kindî ve Felsefesi”. Felsefi Risaleler içinde. İstanbul:
Klasik Yayınları, 2015.
Kindî.  “Aristoteles’in  Kitaplarının  Sayısı  Üzerine”  Felsefî  Risâleler 
içinde. çev. Mahmut Kaya. İstanbul: Klasik Yayınları, 2015.
------------.
“Gerçek ve Mecazi Etkin Üzerine”. Felsefi Risâleler içinde. çev.
Mahmut Kaya, İstanbul: Klasik Yayınları, 2015.
------------.
“Göklerin Allah’a Secde ve İtaat Edişi Üzerine”. Felsefi Risâle-
ler içinde. çev. Mahmut Kaya, İstanbul: Klasik Yayınları, 2015.
------------.
 “İlk  Felsefe  Üzerine”.  Felsefi  Risaleler  içinde.  çev.  Mahmut
Kaya. İstanbul: Klasik Yayınları, 2015.
------------.
“Oluş ve Bozuluşun Yakın Etkin Sebebi Üzerine”. Felsefi Risa-
leler içinde. çev. Mahmut Kaya. İstanbul: Klasik Yayınları, 2015.
------------.
“Tarifler Üzerine”, Felsefi Risaleler içinde. çev. Mahmut Kaya.
İstanbul: Klasik Yayınları, 2015.
Musa b. Meymun. Dilalet’l- airin  nşr. H. Atay. Ankara: 1974.
Nasr- eaman. İslâm Felsefesi Tarihi (İstanbul: 2007).
Peker, Hidayet. “İbn Sîna’nın Felsefesinde vahyin Kavramsal Muhteva-
sı”,
 İlahiyat Fakültesi Der isi 17, sy. 1 (2008).
Ross, Sir David. Aristoteles’in Metafiziği. çev. A. Arslan. Aristoteles,
Metafizik I, içinde. İzmir: 1985.


ÖZ
Kindî’nin günümüze ulaşan eserleri bir bütün olarak
incelendiğinde onun metafizik tasavvurunun esas
itibariyle üç kavram ve önermeden oluştuğu görülür.
Hak kavramının tahlili, Kindî’yi her nesnenin sahip
olduğu gerçekliğin nihai bir ilkesi bulunduğu ve bu
ilkenin de ilk gerçek olması gerektiği sonucuna ulaştırır.
Vahdet kavramının tahlili Kindî’yi her bir nesnenin
sahip olduğu birliğin nihai bir ilkeye dayandığı ve bu
nihai ilkede ise birlik ve birin özdeş olması gerektiği
sonucuna ulaştırır. Hareket kavramına ilişkin tahlilleri,
Kindî’yi harekete konu olabilecek her şeyin hâdis
olduğu ve bütün hâdislerin ise ezelî bir fâile dayanması
gerektiği sonucuna ulaştırır. Bu kavram ve önermeler
aynı zamanda Kindî’nin metafizik tasavvurunu da
oluşturur. Ona göre metafizik, nihai gerçek, mutlak bir
ve ezelî fâile ilişkin bilgidir.
Anahtar Kelimeler: Hak, Vahdet, Hareket, Hudûs,
Metafizik.
2018
·
 SA
YI:2 
·
 SA
YF
A 53-66
KİNDÎ METAFİZİĞİ
AL-KINDI’S METAPHYSICS
ABSTRACT
When the works of al-
Kindi that are available
today are e amined as
whole, it is possible to
discern his understanding
of metaphysics as being
formed essentially of
three concepts and
propositions. The analysis
of the concept of the truth
(ha ) leads al-Kindi
to the conclusion that
there e ists an ultimate
principle for the reality
possessed by every
object, and this principle
must be the first reality.
The e amination of the
concept of unity (wahdah)
takes al-Kindi to the
conclusion that the unity
possessed by every object
is based on an ultimate
principle, and at the level
of this ultimate principle,
unity and oneness must
be identical. The analyses
related to the concept
of movement results
in the conclusion that
every thing to be subject
to movement must be
temporal (hadith), and
all such temporally
created objects must rely
on an eternal agent that
brings them about. These
concepts and propositions
simultaneously form
al-Kindi’s conception of
metaphysics. According
to him, metaphysics is
the knowledge of an
agent that is eternal
and absolutely one, the
ultimate reality.
Key words: Truth, Unity,
Movement, Temporality,
Metaphysics.
ÖMER TÜRKER
PROF. DR. 
MARMARA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAK.


DİYANET İLMÎ DERGİ  
· 
 CİLT: 54  
· 
 SAYI: 2  
· 
 NİSAN-MAYIS-HAZİRAN 2018
54
Giriș
G
ünümüze ulaşan eserleri bir bütün olarak
düşünüldüğünde  Kindî’nin
1
 metafizik
düşüncesinin, doğa ötesinin bilgisine na-
sıl ulaşılır, sorusuna cevap olarak tasarlanmış üç
kavram üzerine kurulduğu görülür: Hak, birlik ve
hareket.  Kindî  bu  kavramlardan  her  biriyle  bir
önermeye  ulaşır.  Birincisi:  Nesnelerdeki  gerçek-
lik, kendisi saf gerçek olan bir nihai gerçeğe da-
yanmalıdır. İkincisi: Nesnelerdeki birlik, birliğini
başkasından almayan ve “birlik” ile “bir”in özdeş
olduğu saf birliğe dayanmalıdır. Üçüncüsü: Hare-
ket, bulunduğu nesnenin sonlu, hâdis ve muhtaç
olduğunu gösterdiğinden hareketli nesneler, hare-
kete  muhtaç  olmayan  bir  ilkeye  dayanmalıdır.
Kindî metafiziğini bu üç kavram ve ilke doğrultu-
sunda  inşa  etmek  mümkündür.  Filozofun  İslâm
felsefesi  tarihinde  kendisine  özgü  görüşleri  de
önemli  ölçüde  söz  konusu  bu  üç  ilke  sayesinde
belirginleşmektedir.
. Hak ve Hakikat Bilgisi Olarak Metafizik
Kindî, Fi’l-Felsefeti’l- lâ adlı eserinin başında
dış varlık, zihin ve davranış, diğer deyişle varlık,
bilgi ve ahlak bakımından “hak” kavramını mer-
keze alan bir tahlil yapar. Bu tahlilin temel cümle-
si şudur: (ı) Her şeyin varlığının ve sürekliliğinin
sebebi, “hak”tır, (ıı) çünkü inniyyeti olan her şe-
yin bir hakikati vardır. (ııı) O halde hak, var olan
inniyetler için zorunlu olarak vardır.
2
Kindî cümlenin birinci kısmında “hak” kelime-
sini kullanarak bütün mevcutları dışta bulunuşları
bakımından  “hak”  olmakla  nitelemektedir.  Buna
göre dışın zarf olması anlamında mevcut olan şey-
lerin bizzat mevcudiyetlerinin sebebi, dışın onlara

Kindî’nin hayatı ve genel olarak felsefî görüşleri hak-
kında şu çalışmalara bakılabilir. Mahmut Kaya, Kindî  
Felsefî  Risâleler  (İstanbul:  Küre Yayınları,  2014),  15-
104; Peter Adamson, al-Kindî, (O ford: O ford Univer-
sity Press, 2007), 3-20.

Kindî,  “Fi’l-fesefeti’l-ûlâ”,  Kindî:  Felsefî  Risâleler 
içinde (İstanbul: Küre Yayınları, 2014), 126.Yüklə 4,8 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   ...   106
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə