Yazili sorulari a) Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği işaretleyiniz.Yüklə 66,35 Kb.
tarix26.03.2018
ölçüsü66,35 Kb.
növüYazi

Adı: Soyadı: Sınıf: No: Aldığı Not:

MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ 2017-2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 11.SINIF YENİDOĞAN VE ÇOCUK SAĞLIĞI 1.DÖNEM 3.YAZILI SORULARIA) Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği işaretleyiniz. ( Her soru 2 puan )

 1. Aşağıdakilerden hangisi asfiksi livida ile ilgili yanlış verilmiştir?

A) Solunum hiç yok ya da yok denecek kadar azdır. B) Bebeğin vücudu morumsudur.

C) Kalp atımları dakikada 100 ‘ den azdır ve düzensizdir. D) Solunum hareketleri yüzeysel ve düzensizdir.

E) Refleksler vardır ve kas tonüsü iyidir.

 1. Aşağıdakilerden hangisi asfiksi pallida ile ilgili yanlış verilmiştir?

A) Solunum yok ya da çok zayıftır. B) Bebeğin vücudu soluk, yarı beyazdır. C) Bebek hipotoniktir.

D) Kalp atımları dakikada 140’dan fazladır. E) Refleksler yoktur.


 1. Aşağıdakilerden hangisi yenidoğan asfiksi belirtilerindendir?

A) Başlangıçta nabzın riskli olmasına bağlı müdahale ile giderek arttırılması.

B) Solunumun doğumdan sonraki 5 dakika içinde başlamaması.

C) Doğumdan sonra 1. Ve 5. Dakikada alınan APGAR ‘ ın 4 den düşük olması.

D) Cildin gri soluk( beyaz asfiksi ) renkten sonra siyanoza ( mor asfiksi ) dönüşmesi.

E) Hipotoni ve ardından uyarılara yanıt alınamaması.


 1. Aşağıdakilerden hangisi atelektazi risk faktörlerindendir?

A) MAS B) Epidemik diyare C) Omfalit D) ROP E) NEK


 1. Aşağıdakilerden hangisi Hyalin membran hastalığı risk faktörlerinden değildir?

A) Dismatüre bebekler B) Prematüreler C) Sezeryanla doğan bebekler D) Asfiksi E) Hipertroidi anne bebekleri


 1. Aşağıda Mekonyum Aspirasyonu ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Postmatürelik, kordon sıkışması, fetüste hipoksi ve asidoz vb. durumlarda amnion sıvıda mekonyum görülür.

B) Kalp ritminde herhangi bir sıkıntı yoktur ve bebek hipertoniktir.

C) Kısmi tıkanma sonucu kimyasal pnömoni gerçekleşebilir ve sürfaktanın fonksiyonu bozulabilir.

D) Tırnaklar, deri ve umblikal kord mekonyum ile boyanmış yeşil renkte olabilir.

E) Mekonyum aspirasyonun önlemesinde; bebek ağlamadan önce hemen aspire edilmelidir.


 1. Aşağıda Yaş akciğer hastalığı ( TTN ) ile ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır?

A) Bebeğin akciğerlerindeki sıvının emilmesinde gecikme olmasıyla solunum güçlüğü yaşaması durumudur.

B) Astımlı anne, sigara içen anne, diyabetli anne bebekleri, hızlı doğumlar nedeniyle TTN oluşabilir.

C) Kalıcı süreyle sık soluması ile karakterize bir durumdur.

D) Dakikada 60’ tan fazla solunum, inleme, burun kanatlarının solunuma katılması gibi bulguları vardır.

E) Hayatlarının ilk 24-72 saatleri boyunca solunum ve kalp fonksiyonları açısından yakından takip edilmelidir.


 1. Aşağıdakilerden hangisi solunum yolu sorunlarının bakımında dikkat edilecek hususlardan değildir?

A) Yaşamsal bulguların takibi günde 4 kez yapılır.

B) Bebeğe olabildiğince az dokunulmalıdır; çünkü uyarı O2 ihtiyacını arttırır.

C) Solunum güçlüğü olan yenidoğanlarda oral beslenme yapılmaz.

D) Vücut ısısı düştüğünde O2 ihtiyacı artacağından yenidoğan sıcak tutulmalıdır.

E) 20 saniyenin üstünde apne ve siyanoz varlığında acil müdahale edilmedir.


 1. Aşağıda yenidoğan sarılıkları ile ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır?

A) Yenidoğan sarılığı bebeklerde en sık karşılaşılan sorunlardan biridir.

B) Sarılık önce göz akı ve yüzde başlar, kanda bilirubin seviyesi arttıkça ekstrimitelere doğru ilerler.

C) Fizyolojik sarılık; doğumdan sonra 2. veya 3. günde ortaya çıkan, bilirubin miktarının geçici yükselmesidir.

D) Teşhis için mutlaka gün ışığı veya beyaz ışık altında gözlem yapılmalıdır.

E) Anne sütü sarılığı olan bebeklerde anne sütü kesilmelidir.


 1. Aşağıdakilerden hangisi patolojik sarılık ile ilgili yanlış verilmiştir?

A) Yaşamın ilk 24 saati içerisinde ortaya çıkan sarılıktır.

B) Total bilirubin düzeyleri term bebekte 12,9 mg/dl, pretermde 15mg/dl üzerinde olması tanı koydurur.

C) Tedavide amaç SSS bilirubin toksitesine bağlı gelişebilecek kalıcı bozuklukları önlemektir.

D) Tedavide sadece farmakolojik ajanlar yeterlidir.

E) Tedavisi geciken olgularda kernikterus gelişebilir.


 1. Aşağıda Eritroblastozis Fetalis ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Anne Rh ( - ), bebek Rh ( + ) olduğunda ortaya çıkan bir durumdur.

B) Fetüste eritrosit yıkımının ilk belirtisi anemidir. Anemi nedeniyle karaciğer ve dalakta büyüme olur.

C) Anemi sonucu kalp yetmezliği oluşur. Buna bağlı olarak hidrops fetalis oluşur.

D) Tanı gebelikte yapılan direkt coombs testi ile konur.

E) Tedavisinde gebelere 24-28. haftalarda Rhogam enjeksiyonu yapılır.

 1. Aşağıdakilerden hangisi ABO uyuşmazlığı ile ilgili yanlış verilmiştir?

A) Hemolize yol açan kan grubu uyuşmazlıkları içerisinde en sık karşılaşılan sorundur.

B) Anne A veya B, fetüsün 0 grubu olduğu durumlarda oluşan hastalıktır.

C) Tanı direkt coombs testi ile konulur.

D) İndirekt bilirubin ilk 24 saatte yükselir.

E) Tedavisi fototerapi ile yapılır. Endikasyon varsa kan değişimi uygulanır.


 1. Aşağıdakilerden hangisi Kernikterus ile ilgili yanlıştır?

A) İlk günlerde bilirubinin artması sonucu kan- beyin bariyeri görevini yerine getiremez bu nedenle ilk 10 gün çok kritiktir.

B) Başta prematürelik olmak üzere hipotermi, asfiksi, asidoz, sepsis gibi durumlar kernikterus oluşumuna neden olur.

C) Birinci klinik dönemde; ilk belirtiler term bebekte 2. ya da 5. gün ortaya çıkar, ilk birkaç gün bebek laterjik ve hipotoniktir.

D) İkinci klinik dönemde; bebek hipertoniktir ve tiz sesli ağlama, kusma, ateş, konvülzyonlar görülebilir.

E) Kernikterus önlenmez, vakaların %75’i ölür, yaşayanlarında %80’inde ağır nörolojik hasar oluşur.


 1. Aşağıdakilerden hangisi Exchange transfüzyon ile ilgili yanlıştır?

A) Exchange transfüzyon için en önemli gösterge; bilirubinin term bebeklerde 20mg, prematürelerde 15mg olmasıdır.

B) Exchange transfüzyonda bebek ve annenin kanı ile taze kan kullanılır.

C) Exchange transfüzyonda bebeğin umblikal ven kateterinden 25-30 ml kan alınır ve eşit miktarda kan bebeğe verilir.

D) Değişimden sonra ilk 1 saat yaşam bulguları 15 dakikada bir, daha sonra 30 dakikada bir alınır ve kaydedilir.

E) Exchange transfüzyon fototerapiden daha hızlı sonuç verir. Fakat komplikasyon ve mortalite riski yüksektir. 1. Aşağıdakilerden hangisi yenidoğanın hematolojik bakımında dikkat edilecek noktalardan değildir?

A) Bebek 4 saatten fazla uyutulmamalı, takviye gerekliyse şekerli su kullanılabilir.

B) Bebeğin hangi sıklıkta idrar yaptığı kontrol edilmelidir.

C) Bebeğin kilo alımı sık sık kontrol edilmelidir.

D) Sarılık artışını önlemek için 1-2 saatte bir emzirilmelidir.

E) Bebeğin odasına ilk birkaç ay ziyaretçi alınmamalıdır.


 1. Aşağıdakilerden hangisi Sepsis ile ilgili verilenlerden yanlıştır?

A) Yenidoğan sepsisi öldürücüdür ve kurtulan bebeklerde nörolojik bozukluk gelişme olasılığı yüksektir.

B) Erken başlangıçlı sepsis, doğum sonraki ilk 7 günde görülen sepsistir.

C) Geç başlangıçlı sepsisde, etken sıklıkla doğumdan sonra hasta bireylerle temasla ve kontamine aletlerden geçer.

D) Tanı; kan kültürü, BOS (beyin omurilik sıvısı) kültürü, idrar kültürü ile konur.

E) Destekleyici bakımda; hasta olan yenidoğanda enteral beslenme kesilmesine gerek yoktur. 1. Aşağıdakilerden hangisi Omfalit ile ilgili yanlış verilmiştir?

A) Omfalit yenidoğanın oral mukozasının enfeksiyonudur.

B) Taşikardi, sarılık ve sistemik enfeksiyon bulguları belirti ve bulguları arasındadır.

C) Omfalit hızla ilerleyip sepsise yol açabilir. Bazı yenidoğanlarda karaciğer apsesine neden olabilir.

D) Tedavide geniş spektrumlu antibiyotik kullanılır.

E) Prematürelik ve komplikasyonlu doğum risk faktörleri arasındadır.


 1. Aşağıdakilerden hangisi Oral kandidiyasizin etkenidir?

A) E. Coli B) Helikobakter pylori C) Kandida albikans D) Rota virüs E) Neisseria Gonore 1. Aşağıdakilerden hangisi Gonokoksik Konjoktivit ile iligili yanlış verilmiştir?

A) Gonokoklar anneden doğum sırasında bebeğe bulaşır. 24- 48 içinde belirti ve bulgular ortaya çıkar.

B) Gonokoksik konjonktivit korneada yırtılma gibi çok ciddi komplikasyonlara yol açabilir.

C) Belirti ve bulgular; göz kapağında ödem, gözde kızarıklık, yoğun pürülan akıntı ve çapaklanmadır.

D) Göz bakımı yapılırken gözlerin temiz bir bezle dıştan içe doğru silinmesine özen gösterilir.

E) Tanı; gözden alınan akıntı örneğinin incelenmesi ile konur. 1. Aşağıdakilerden hangisi Ani bebek ölüm sendromu ile ilgili yanlış verilmiştir?

A) Bebeğin yüzükoyun pozisyonununda yatırılması risk faktörüdür.

B) Bebeğin ebeveynle aynı yatakta uyuması neden olan faktörler arasında olabilir.

C) Bebeğin yanında sigara içilmemesi bu sendromu azaltabilecek önlemlerdendir.

D) Bebeklerin rutin aşılarını yaptırmak, anne sütü ile beslenme bu durumu azaltabilecek önlemlerdendir.

E) Bebek yumuşak yatak ve yastıkta yatırılması alınabilecek önlemler arasındadır.


 1. Aşağıdakilerden hangisi bebeğin günlük fiziksel bakımı ile ilgili yanlış verilmiştir?

A) Bebeğin göz bakımı steril bir gazlı bez ve kaynatılmış soğutulmuş su ile yapılır. Her defasında farklı bir gazlı bez kullanılır.

B) Bebeğin ağız bakımına ek gıdaya geçene kadar gerek yoktur. Diş macununa ise 2 yaşından sonra başlanmalıdır.

C) Bebeğin kulak bakımında kulak delikleri, kepçeleri ve kıvrımları pamuklu çubuk yardımıyla silinmelidir.

D) Bebeğin alt bakımında; pişik olmaması için 3 veya 4 saat aralıklarla değiştirilmelidir.

E) Bebeğin göbek bakımında; göbek bağı düştükten sonra nemli kalan ve hafif şişlik oluşan durum göbek gronülomudur. Kanama ve akıntı olması halinde doktora başvurulması gerekir. 1. Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlış verilmiştir?

A) Kolik bebekteki güçlü sancıya denir. Genellikle 7-8 haftalarda başlar ve 3. Ayda sona erer.

B) Bebek giysilerinde pamuklu ve emici özelliği fazla olan malzemelerden yapılmış giysiler tercih edilmelidir.

C) Bebekte güvenli uyku için; geceleri bezi değiştirilmemeli, odada hayvan bulundurulmamalı, yatağın üzerine oyuncak asılmamalı ve yatak pencere kenarında olmamalıdır.

D) Bebekle iletişim kurarken ona sık sık gülümsenmeli, tatlı sözler söylenip sohbet edilmelidir. Bebeksi konuşmalardan kaçınılmalıdır.

E) Takılarak düşmelere ve dolayısıyla kafa travmasına neden olabileceğinden hiçbir zaman yürüteç kullanılmamalıdır. 1. Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Bebeğe haftada en az 2 defa banyo yaptırılmalı, banyo yaptırılırken bebek ovulmamalı, banyo süresi 5 dakika olmalıdır.

B) Bebekte vücut banyosundan sonra kurulama işleminde özellikle koltuk altları, kasıklar ve ense iyice kurulanmalıdır.

C) Bebeklerde silme banyosunda genital bölge temizlenirken kız bebeklerde önden arkaya doğru, erkek bebeklerde ise sünnetsizse sünnet derisi geriye çekilmeden silinerek temizlenir.

D) Bebek masajında altı kirliyse değiştirilir, eller ısıtılır ve losyon ellere sürülerek masaja başlanır.

E) Bebekte yüz masajı burun yanaklara doğru ovulur, şakaklardan alına doğru masaj yapılır. 1. Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Doğumdan sonra ilk 5 gün içinde salgılanan süte kolostrum adı verilir.

B) Anne sütünün besin içeriği yüksektir ve sindirimi kolaylaştırır. Sterildir, enfeksiyona neden olmaz.

C) Ortalama emzirme süresi 10 dakikadır. 4 dakikadan az ve 1 saatten fazla emiyorsa bir sorun olduğu düşünülmelidir.

D) Süt sağılırken meme ucuna bastırılmaz, işlem sırasında acı hissedilmemelidir eğer hissediliyorsa teknik yanlıştır.

E) Meme bakımında; çatlakları önemek için emzirme öncesi ve sonra anne sütü sürülebilir. Sıkan giysiler mastite neden olacağından tercih edilmemelidir. 1. Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Bebeklerde gaz çıkarma işlemi çenesi omuza yerleştirilerek ve göbeğinin üzerine kucağa yatıralar yapılabilir.

B) 6-12 aylık dönemde; bebek anne sütü alıyorsa günde 4 kez anne sütü almıyorsa günde 7 kez ek gıda verilmelidir.

C) Mama ile beslenmede; 6 aydan önce hem anne sütü hem de mama ile beslenen bebeklerde biberon kullanımından kaçınılmalıdır.

D) Emziren anneler özellikle gece emzirmelerine önem vermelidir. Çünkü prolaktin hormonu geceleri daha çok salgılanır.

E) Tamamlayıcı besinler verilirken; ilk kez verilecek besinlerde bebek aç olmalı, tüm besinler kaşıkla verilmeli, doğal ve taze hazırlanmış besinler verilmeli ve vitaminlerinin kaybolmaması için cam rende tercih edilmelidir.
B) Aşağıda verilen tanımları uygun terimler ile eşleştirip yan boşluklara sayısını yazınız. ( 10 puan )


( ) Bebeklik döneminin en sık karşılaşılan sağlık problemidir. Çocuk bezinin temas ettiği alanda, kapalılık, nem, iritasyon sonucu oluşan tüm döküntülere denir.

( ) Bebeğin fazla sıcak tutulması, kat kat giydirilmesi sonucu ter bezlerinden yeterince ter atılamamasına bağlı gelişen kırmızı, deriden kabarık veya sivilce şeklinde döküntülerdir.

( ) Bazı mantarların, ağız içinde ve vücudun kıvrım yerlerinde (parmak araları, koltuk altı, kasıklar ve peri anal bölge gibi) oluşturduğu bir enfeksiyondur.

( ) Yenidoğan bebeklerde görülür. Bunun nedeni yenidoğanın cildinin üzerindeki keratin tabakasının henüz gelişmemiş olmasıdır.

( ) Doğum sonrası verniks kazeoza temizlendikten sonra yeni doğan derisinin çevresel irritanlara karşı bir tepki olarak ortaya çıkar.

( ) Doğumdan hemen sonraki günlerde sıklıkla gövdede görülür. Kırmızı kabarık, ortalarında sarı beyazımsı bir bölge olan döküntülerdir.

( ) Kimyasal kaynaklı konjonktivit doğumu takiben ilk 24 saatte görülen konjonktivittir. Sıklıkla göz koruyuculara karşı ortaya çıkan alerjik bir reaksiyondur.

( ) Doğumdan sonra 2. gün ve sonrası bebeğin gözünde görülen çapaklanma ve kızarıklık mikrobik bir iltihabın belirtisidir ve tedavi edilmelidir.

( ) Nedeni adenovirüstür. Her iki gözde ani gelişen kızarıklık, sulanma ve kapaklarda şişlik görülür. Çapaklanma hafiftir, gözlerde batma vardır. Hastalık 3-4 haftaya kadar uzayabilir ve çok bulaşıcı olduğundan korunmaya dikkat edilmelidir.

( ) Genelde küçük kırmızı yumru veya püstüller şeklinde olur ve çoğunlukla yanak, burun veya alın bölgesinde görülür. Sıklıkla doğumdan sonraki ilk 2 – 4 hafta içinde gelişir.


1) Pişik 2) Eritema toksikum neonatorum 3) İsilik 4) Alerjik konjoktivit 5) Kandidiyazis

6)Bakteriyel konjoktivit 7) Konak 8) Viral konjoktivit 9) Püstüler melanozis 10) Yenidoğan aknesiC) Aşağıdaki soruların cevaplarını alt boşluklara yazınız.

1) 1800 gr ağırlığın yeni doğmuş bir bebeğin; gövdesi pembe ekstremiteleri mor renktedir. Ekstremitelerde hafif fleksiyon, yüzde buruşukluk gözlenmektedir. Dakikada 100 ve üzeri kalp atışı, yüzeysel ve düzensiz solunumu mevcuttur.

Yukarıda verilen vakanın APGAR tablosunu çizerek skorunu hesaplayınız. Yaşamın ilk dakikasında APGAR ‘ ın puan aralıklarına göre bebeği yorumlayınız. ( 15 P )2) Sağılan anne sütünün saklanmasında hangi hususlara dikkat edilmelidir? 5 madde yazınız. (10 P )


3)Aşağıda verilen soruları yanıtlayınız.

a) 6-12 aylık yenidoğanlarda ek gıdalara başlanması hususunda; hangi ayda hangi besinler başlanmalıdır yazınız. ( 10 P )

b) Bebeklere hangi vitamin ne süreyle verilir ve hangi mineral ne zaman başlanır yazınız. ( 5 P )

c:\users\sanal\appdata\local\microsoft\windows\inetcache\content.word\logoson.png


Dostları ilə paylaş:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə