Yazının yazılma səbəbi, dərk etdiklərimi möhtərəm oxucularla bölüşməkdirYüklə 204,86 Kb.

səhifə1/8
tarix08.01.2018
ölçüsü204,86 Kb.
növüYazı
  1   2   3   4   5   6   7   8


Bismillahir Rəhmanir Rəhim 

 

  

 

  

 

  

Doğrusunu ALLAH bilir. 

 

 

  

 

 
             Müqəddimə 

Yazının yazılma səbəbi, dərk etdiklərimi möhtərəm oxucularla bölüşməkdir.  

Aldığımız təhsil,dünya görüşümüz, savad dərəcəsi səmavi elmləri dərk etməyə 

kifayət etmir.Hər bir elm sonsuzluq olduğu kimi, elmlərin cövhəri olan ilahiyyat 

sonsuzluqdur.Sonsuzluq işarəsi 

 ilə tanınıb.Bu baxımdan:  

 

  

 

 Açılış əl profilidir.Sonsuzluq işarəsi eyni zamanda üfüqi vəziyyətdə olan 8-dir. 

Quranda 8-ci Qənimət sürəsi, qənimətlərin beşdə birinin Allah və peyğəmbərə 

məxsus olduğunu göstərir.Tətbiq etdikdə: 

 

  

 

 Ərəb qrafiki ilə Allah kəlməsini oxuyuruq.Vahid - tövhid müsəlmanlıq 

göstəricisidir.Yazılar həm sağdan , həm soldan istiqamətləndirildiyindən eynidir. 

Əvvəldə və sonra vahid olan Allah ilahiyyat elminin sahibi, mütləq həqiqətdir. 

Yaşadığımız son təkamül dövründə 4 səmavi kitab (Furqan, Tövrat, İncil, Quran) 

h.İbrahim, h.Musa, h.İsa və h. Məhəmməd (r) – peyğəmbərlər tərəfindən 

bəşəriyyətə çatdırılıb.Hər bir kitabın özündən əvvəlkini təsdiqləməsi və təkamül 
sistemi göstərilib.Yazının əsas məqsədi bu qanunauyğunluğu sübut etmək və 

ondan çıxan nəticələri araşdırmaqdır. 

Din ilahi həyət tərzi, şəriət isə onun qanunlarıdır. 

 

Quran İlahi elmin təbliğat külliyyatıdır. 

114 surədən ibarətdir.Hər surəyə min yanaşma üsulu mövcuddur.114 min aləm 

dedikdə bu nəzərdə tutulur.Hər hansı bir yanaşmanın mütləq həqiqət olduğunu 

təbliğ etmək naqislikdir.İslam dini orta yol, Əl-həmd surəsinin Quranı açan- açar 

olduğu məlumdur.Açar həm açan, həm də bağlayandır.Bunu yas mərasimlərində 

müşahidə edirik. 

7 ayədən ibarət Əl-həmd surəsində ədədi orta 4-dür.Bu surənin həm yer, həm də 

səma aləminin vəhdəti olduğu aydındır. Bağlayıcı Və-dir.Bu yanaşmada 

“Bismillahir Rəhmanir Rəhim”ifadəsinin ayə olmadığı görünür. 

4 və 7 münasibətləri haqda : Təbiətdə qövsi- quzeh, 7 görünən rəng spektrləri, 

4- cü rəng yaşıl islamın rəmzidir.Fizikada bu təsdiqlənir.Elementlər valentlik 

baxımından 7 həddindədir.İlk 4 valentli element karbon üzvi aləmin əsas elementi, 

silisium isə torpağın əsas tərkib elementidir. 

Günəşdən məsafəyə görə 4- cü planet Yer, 7- ci isə Saturndur. 

1-4, 14 İbrahim, 4-7,  47 isə Mühəmməd surələridir. 

Yerin 7 qatı, səmanın 7 qatı.Kifayət qədər misallar var.Quran təbiət elmlərinin 

cövhəri olmaqla, istiqamət vericidir. 

Elm məlumatı qəbul etmək, təhlil aparmaq, təcrübə qoymaq, qanunauyğunluğu 

tapmaq və əməldə tətbiq etmə ardıcıllıqlarından ibarətdir.Bu tədqiqatçılara alim deyilir, onlar öz sahələrinin mütəxəssisi olmaqla, qeyri- adi düşüncə tərzinə 

malikdirlər. 

Quranda 114 surənin yarısı 57- dir. Hədid (Dəmir) surəsi.Burada kimyəvi elementə 

işarə mövcuddur. 

Bu işarəni kimyəvi elementlərlə əlaqələndirsək, 114 kimyəvi elementin 

mövcudluğu təsdiqlənib.D.i.Mendeleyev kimyəvi elementlər cədvəlinin 

məlumatını yuxu vasitəsilə almış, xaç üsulundan istifadə edərək cədvəli tərtib 

etmişdir.Dərs vəsaiti olan bu cədvəl mühüm olmaqla, qüsurlardan xali deyil.Tərtib 

edilən 600- dək cədvəl istinad nöqtəsi olmadığından qəbul edilməmişdir. 

Müasir SPdF sistemi ilə yanaşdıqda, N = 2n

2

 qanunu ilə (n=1÷4) səmavi kitabların sayı S=2; p=8; d=18; F=32 yanaşmasında 2, 8, 8, 18, 18, 32, 18, 8, 2 cəmi 114- 

dür.Bu halda qurulan cədvəldə sağ əl, sol əl və orta yol görünür.Sol əlin ucları fəal 

elektronların (mənfi) verən metallar, sağ əlin ucları nəcib elementlərlə qərarlaşıb. 

 

Maddə quruluşu nəzəriyyəsinə əsaslanan bu cədvəl mövlalar mövlası h. Əli əleyhissəlama məlum idi, batin elm olduğundan yalnız islam alimləri ondan 

istifadə edirdilər, sonuncu astronom Rudəki olmuş və zamanını gözləmişdir. 

Rəsədxana (abservatoriya) yalnız nücum elmi ilə tanınmayıb.Bu Marağa 

rəsədxanasında (N.Tusi) 400.000 nüsxə kitabın mövcudluğu bunu inkar etməyə 

əsas verir.Digər tərəfdən Mehvər adlandırılan bu cədvəl də bunu təsdiqləyir.  

 

  

 

  

 

 1. Mehvər “ Bismillahir Rəhmanir Rəhim” ifadəsi ilə ehtiva olunub. 

2. Mehvərdə dövrlər qanunauyğun şəkildə planetlərlə əlaqəlidir. 

3. Mehvərdə 4 kitabın mövqeyi göstərilmiş, müvafiq spektrik rənglərlə onu 

göstəririk. 

4. Təkamül sistemi aydındır. 

5. P və d elementləri elektronları qantel (həcmdə) və ya müstəvidə ∞ 

şəklindədir.Bu dolanbacdır. 

6. S və f elementləri kürə ( həcmdə) müstəvidə dairəvidir. 

 

Sübutu 


 

h.İbrahim       → 

h.Musa   → 

h.İsa     → 

h. Muhəmməd 

Həbibullah, Xəlilullah 

Kəlamullah 

Ruhullah 

Həbubullah , Rəsulullah 

 

Həbibullah adlanması h. İbrahimlə h. Muhəmmədə  bağlılığını göstərir. 
                    h.Muhəmməd → Əhli - beyt  

                  h.İbrahim  

                     h.Musa, h.İsa (qeyb)  

Bu h. İbrahimin Sara və Hacər şəcərələrinin şaxələnməsidir.h.İbrahimin  

h.İsmayıl şəcərəsi 70 nəsildən sonra h.Muhəmmədlə birləşir.Digər şəcərə isə 

kəsiləndir. 


Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə