Yenġ-eflatunculuğun tasavvufa etkġlerġYüklə 5,01 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə1/44
tarix23.11.2017
ölçüsü5,01 Kb.
#11832
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   44


 
 
1
 
 
T.C 
ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ 
SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ 
TEMEL ĠSLÂM BĠLĠMLERĠ 
TASAVVUF ANABĠLĠM DALI 
 
 
 
YENĠ-EFLATUNCULUĞUN TASAVVUFA ETKĠLERĠ 
 
 
 
YÜKSEK LİSANS TEZİ 
 
 
HASAN RIZA ÖZDEMİR 
 
 
 
 
ANKARA-2010 
 
 


 
 
2
 
 
 
T.C 
ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ 
SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ 
TEMEL ĠSLÂM BĠLĠMLERĠ 
TASAVVUF ANABĠLĠM DALI 
 
 
 
YENĠ-EFLATUNCULUĞUN TASAVVUFA ETKĠLERĠ 
 
YÜKSEK LİSANS TEZİ 
 
HASAN RIZA ÖZDEMİR 
 
 
TEZ DANIŞMANI 
PROF.DR. MUSTAFA AŞKAR 
 
 
ANKARA-2010 
 
 
 


 
 
3
 
 
 
T.C 
ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ 
SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ 
TEMEL ĠSLÂM BĠLĠMLERĠ 
TASAVVUF ANABĠLĠM DALI 
 
 
YENĠ-EFLATUNCULUĞUN TASAVVUFA ETKĠLERĠ 
 
YÜKSEK LİSANS TEZİ 
 
HASAN RIZA ÖZDEMİR 
Tez Danışmanı: PROF.DR. MUSTAFA AŞKAR 
Tez Jürisi Üyeleri 
Adı ve Soyadı  
 
 
 
                   Ġmzası 
....................................................................   
........................................ 
....................................................................   
........................................ 
....................................................................   
........................................ 
Tez Sınavı Tarihi ................................. 
 
 
 
 


 
 
4
 
 
T.C 
ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ 
SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ 
TEMEL ĠSLÂM BĠLĠMLERĠ 
TASAVVUF ANABĠLĠM DALI 
 
 
 
 
 
 
 
                Bu belge ile bu tezdeki bütün bilgilerin akademik kurallara ve etik davranış 
ilkelerine  uygun  olarak  toplanıp  sunulduğunu  beyan  ederim.  Bu  kural  ve  ilkelerin 
gereği olarak, çalışmada bana ait olmayan tüm veri, düşünce ve sonuçları andığımı 
ve kaynağını gösterdiğimi beyan ederim. 
 
 
 
 
Hasan Rıza Özdemir 
 
 
                                                    
 


 
 
5
 
 
                                                  ĠÇĠNDEKĠLER______________________ 

KISALTMALAR______________________________________________ 

ÖNSÖZ______________________________________________________ 

GĠRĠġ_______________________________________________________ 

KAVRAMSAL ÇERÇEVE 
 
A-TASAVVUF-SÛFĠ KELĠMESĠNĠN KÖKÜ________________________ 
14 
 B-TASAVVUFUN TANIMI______________________________________ 
15 
BĠRĠNCĠ BÖLÜM 
 
YENĠ-EFLATUNCULUK 
 
A-YENĠ FELSEFĠ HAREKETĠN BAġLANGICI_____________________ 
22 
 
 
B-YENĠ-EFLATUNCULUĞUN  KÖKENLERĠ-PLOTĠNUS’UN  HAYATI 
VE ESERLERĠ__________________________________________________     
 
24 
 
 
C-PLOTĠNUS FELSEFESĠ (Yeni-Eflatunculuk)_____________________ 
31 
D-SUDÛR NAZARĠYESĠ________________________________________ 
34 
E-VAHDET-Ġ VÜCÛD__________________________________________ 
45 
F-PLOTĠNUS’A GÖRE AġKINSAL BĠR ĠLKE OLARAK TANRI______ 
54 
G-PLOTĠNUS’A GÖRE TANRININ EVRENLE ĠLĠġKĠSĠ_____________ 
55 
H-PLOTĠNUS METAFĠZĠĞĠ______________________________________ 
57 


 
 
6
 
 
I-PLOTĠNUS’ A GÖRE ĠNSANIN TANRI VE EVRENLE ĠLĠġKĠSĠ_____  63 
Ġ-PLOTĠNUS’UN TEMEL TEK VARLIK TEORĠSĠ__________________   64 
ĠKĠNCĠ BÖLÜM 
 
YENĠ-EFLATUNCULUĞUN ETKĠLEDĠĞĠ AKIMLAR 
 
A-ĠHVÂN-I SAF HAREKETĠ____________________________________  66 
B-ĠġRÂKĠLĠK________________________________________________ 
74 
 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
 
 
 ĠSLÂM TASAVVUFUNUN KAYNAĞI VE GELĠġĠMĠ_______________ 
91 
A-ĠSLÂM ÂLĠMLERĠNĠN GÖRÜġLERĠ____________________________   94 
B-MÜSTEġRĠKLERĠN GÖRÜġLERĠ______________________________   114 
 C-YENĠ-EFLATUNCU 
FELSEFENĠN 
ĠSLÂM 
TASAVVUFUNA 
ETKĠSĠ________________________________________________________   
 
 
 
130 
SONUÇ______________________________________________________ 
138 
ABSTRACT__________________________________________________ 
142 
KAYNAKÇA_________________________________________________ 
144 
 
 
 
 
 
 


Yüklə 5,01 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   44
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə