YükseköĞretim kuruluYüklə 152,99 Kb.
tarix25.05.2018
ölçüsü152,99 Kb.

ÖZGEÇMİŞ

1.      Adı Soyadı: İbrahim Gürer

2.      Doğum Tarihi: 30.08.1945

3.      Unvanı: Prof. Dr.

4.      Öğrenim Durumu:


Derece

Alan

Üniversite

Yıl

Lisans

İnşaat Mühendisliği

Orta Doğu Teknik Üniversitesi

1969

Y. Lisans

İnşaat Mühendisliği

Orta Doğu Teknik Üniversitesi

1970

Doktora

İnşaat Mühendisliği

Helsinki Teknik Üniversitesi

1975


5.      Akademik Unvanlar:

Yardımcı Doçentlik Tarihi : 1977, Hacettepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi

Doçentlik Tarihi : 1983, Hacettepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi

Profesörlük Tarihi : 15.04.1993, Gazi Üniversitesi Mühendislik - Mimarlık Fakültesi

6.     Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

6.1.  Yüksek Lisans Tezleri

"Ankara-Mogan Gölünün Kirlenmesi", Hasan Doğdu, Yüksek Lisans, Hacettepe Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Hidrojeoloji Ana Bilim Dalı, 1990.

"Yukarı Zamantı Havzası Yüzey Hidrolojisi", Ömer Murat Yavaş, Yüksek Lisans, Hacettepe, Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Hidrojeoloji Ana Bilim Dalı, 1994.

"Çığ Bariyerlerinin Hidrolik Boyutlandırılması", Önder Koçyiğit, Yüksek Lisans, Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı, 1997.

"Yapılarda Kar Yükünün Belirlenmesi", M. Levent Koç, Yüksek Lisans, Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı, 1998.

"Kar Perdeleri ile Karayollarında Kar Mücadelesi", Engin Bıçakçı, Yüksek Lisans, Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı, 1998.

"Yeşilırmak Havzası İklim Parametrelerinin Trend Analizi", Kutlu Kosif, Yüksek Lisans, Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı, 1998.

"Doğu Karadeniz Havzasındaki İklim Trendleri ve Olası Etkileri", Tansu Odabaş, Yüksek Lisans, Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı, 1999.

"Ortadoğu’da Su Problemi Çerçevesinde Fırat/Dicle Havzası ve Fırat Nehri'ne ait Doğal Akım Potansiyeli", Cengizhan Ceylan, Yüksek Lisans, Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı, 1999.

"Köprü Yerleşiminde Hidrolik Analiz", Aylin Koşok, Yüksek Lisans, Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı, Aralık 2001, (Ortak Danışman: Prof. Dr. Tülay Özbek ).

"Karayolu Menfezlerinin Hidrolik Yönden İrdelenmesi", Ali Öztürk, Yüksek Lisans, Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı, Eylül 2001, (Ortak Danışman: Prof. Dr. Tülay Özbek )

"Sivas Tecer Irmağı Drenaj Alanında Kar Erime Akımının Modellenmesi (WinSrm Uygulaması) ", Emre Yıldız, Yüksek Lisans, Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı, 2004.

 "Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Birlikte Kullanılması İle Kar Erimesi Akış Hidrografının Benzetimi (Sarız Çayı Havzası Örneği)",Gökhan Taşdemir, Yüksek Lisans, Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı, Şubat 2009.

"Trabzon Değirmendere Havzası’nda Coğrafi Bilgi Sistemleri Ve Bir Hidrolik Model Yardımıyla Taşkın Analizi Yapılması", İbrahim Uçar, Yüksek Lisans, Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı, Haziran 2010.

“Kozanlı (Gökgöl) ve Samsam Gölleri Havzası Yağış Akış Modellemesi”, Murat Öncü, Yüksek Lisans, Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı, Ekim 2010.

6.2.  Doktora Tezleri

"Sultansazlığı Sulak Alanı (Kayseri) Yeraltı-Yerüstü Sularının Belirlenmesi", Ebru Yıldız, Doktora, Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı, 2007.

"Çoruh Havzası’nda Çığ Tehlike Haritalarının Oluşturulması ve Belirlenen Mikro Bölgelerde
Çığ Modellemeleri Yapılarak Optimum Önlem Uygulamalarının Tespiti" İbrahim Uçar, Doktora, Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı, 2014.

7.     Yayınlar

7.1.  Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

GURER, I., TUNÇEL H., YAVAŞ, Ö. M., ERENBİLGE T., SAYIN, A., (1995). Kasım 1992 de Kuzeydoğu Anadolu’da Çığ Olayları (Orjinali İngilizcedir). Natural Hazards, 11(1-16).

GURER, I., (1998). Türkiye’de Çığ Probleminin Çözümünde Uluslararası İşbirliği (Orjinali İngilizcedir). Natural Hazards, 18(77-85).

NAAİM, M., GURER, I., (1998). Çığ Hareketinin Teorik ve Uygulamalı Olarak Nümerik Modellenmesi (Orjinali İngilizcedir). Natural Hazards, 177.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

GURER, I., (1960). Kemihaara Yapay Gölüne Gelen Mevsimsel Akımların Uzun Süreli Tahmini (Orijinali İngilizcedir).Aqua Fennica, (3-19).

GURER, I., (1973). Lineer Çoklu Regresyonla Mevsimsel Akım Tahmini (Orijinali İngilizcedir). Vasitalous, Su Ekolojisi Dergisi, Finlandiya, 14(5)(27-31).

GURER, I., (1974). Pielinen Gölüne Gelen Mevsimlik Akımların Tahmini (Orijinali İngilizcedir). Aqua Fennica, (37-49).

GURER, I., (1974). Pielinen Gölüne Olan Mevsimlik Akımların Uzun Süreli Tahmini (Orijinali Fincedir). Vesitalous, 15(3)

HYVARINEN, V., GURER, I., (1976). Akım Verilerinin İstatistiksel Analizi (Original in English and Finnish). Helsinki Su Araştırma Enstitüsü, 15

GURER, I., (1993). Kış 1992 de Güneydoğu Anadolu’da Çığ Felaketi (Orjinali İngilizcedir). Japanese Society of Snow and Ice, 55(1)(41-48).

GURER, I., SAYIN, A., (1993). Kış 1992 de Güneydoğu Anadolu’da Çığ Felaketi (Orjinali İngilizcedir). Dünya Meteoroloji İstasyonu, 42(1)(44-48).

GURER, I., PAMPAL, S., ALTIN, S., (1996). Türkiye’de Yakın Zamanda Oluşan Doğal Felaketler (Orjinali İngilizcedir).Geoscience and Development (AGID), 3

GURER, I., (1998). Taşkın Afetinin Türkiye’deki Durumu ve Alınan Önlemler (Orjinali İngilizcedir). Journal of Natural Disaster Science, 20(1)(1-9).

GURER, I., ULGER, M., (2006). Manavgat Nehri Suyu: Orta Doğuda İçme Suyu Gereksinimine Kısıtlı Bir Alternatif (Orjinali İngilizcedir). Israel - Palestinian Water Issues – From Conflict to Cooperation, Hexagon Series on Human and Environmental Security and Peace, Springer Ferlag, 2

GURER, I.,YILDIZ, F.E., GURER, N., UCAR, I., (2010). Türkiye’de Çevresel Politikalar- Sulak Alan Yönetimi; Sultan sazlığı Örneği (Orjinali İngilizcedir). AQUAmundi, Journal of Water Sciences, Am02022(197-208).

YILDIZ, F.E., GURER, I., (2010). Kayseri Develi Kapalı Havzası’nın Entegre Su Kaynakları Yönetimi (Orjinali İngilizcedir).Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 22(3)(203-213).

YILDIZ, F.E, UNSAL, N., GURER, I., (2011). Water Pollution At Sultansazligi Wetland and Develi Closed Basin (Orjinali İngilizcedir). Special “Wetland Diversity” Volume of Transylvanian Review of Systematical and Ecological Research,


Gurer I, Yildiz FE,(2012) Comparison of the different evaporation computation methods (artificial neural network, penman and thornthwaite) at Sultansazligi wetland Kayseri Turkey, Balwois 2012 Conference, 28th may 2th june, ohrid macedonia
Ucar I., Gurer, I., (2013). Temperature and Precipitation Variation at Çoruh River Basin Due to Climate Change, 6th International Perspectives on Water Resources & the Environment (IPWE 2013) (Organized by ASCE-EWRI) Izmir/Turkey
Gürer, İ. ve Uçar, İ. (2013). CBS ve Uzaktan Algılama Destekli Kar Erimesi Modeli (SRM) ile Akış Hidrografı Benzetimi (Kayseri-Sarız Çayı Havzası Örneği). Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Der., 28 (1), (91-101).
Yildiz, FE, Gurer, I, Sultansazligi Sulak Alani Için Buharlaşma Yöntemlerinin Karşılaştırilmasi, Gazi Fen Bilimleri Dergisi Part C, tasarım ve teknoloji dergisi (yayına kabul edildi)


7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler

ARIKAN, A., GURER, I.,, 1977. Büyük Menderes Havzasındaki Alansal Buharlaşma-Terlemenin Tanımlanması Yaklaşımı (Orijinali İngilizcedir), Dünya Meteoroloji Teşkilatı Alansal Buharlaşma-Terleme Belirleme Yöntemleri Uluslararası Konferansı Budapeşte/Macaristan

GURER, I., ARIKAN, A., BAYAR, E., ERKUT, N.,, 1979. Türkiye'de Güneş Enerjisi Gözlemi ve Kullanımı (Orijinali İngilizcedir), II. Uluslararası Güneş Enerjisi Sempozyumu İzmir/Türkiye

GURER, I.,, 1979. Türkiye'deki Küçük Kapasiteli Hidroelektrik Üretim Sistemlerinin Fizibilitesi-Bir Örnekleme (Orijinali İngilizcedir), II. Uluslararası Güneş Enerjisi Sempozyumu İzmir/Türkiye

GURER, I.,, 1981. Türkiye'nin Su Kaynakları (Orijinali İngilizcedir), NATO İleri Araştırma Enstitüsü Karmaşık Su Kaynakları İşletimi Sempozyumu, ASI Sicilya/İtalya

GURER, I.,, 1983. Türkiye'de, Hidrolojide Uydu Verilerinin Kullanımında Karşılaşılan Zorluklar (Orijinali İngilizcedir), Uluslararası Hidroloji'de Uzaktan Algılama ve Verilerin Kullanımı Sempozyumu, IASH Hamburg, Federal Almanya Cumhuriyet

GURER, I.,, 1989. Kar Çığlarının Boyutu, Dağılımı ve Türkiye'deki Ekonomik Etkileri (Orijinali İngilizce), Türkiye Jeomorfoloji Derneği, Doğal Afetler ve Etkileri Uluslararası Sempozyumu MTA, Ankara/Türkiye

GURER, I., KULAKSIZ, S., AKPOLAT, M.,, 1989. Güneydoğu Anadolu'da Yerel Binalarda Patlatma Titreşimlerinin Oluşturduğu Tahribatlar (Orijinali İngilizcedir), Uluslararası Sismoloji ve Yer Fiziği Birliği Sempozyumu İstanbul/Türkiye

GURER, I.,, 1992. 1992: Türkiye'de Çığ Afeti (Orjinali İngilizcedir), Neve e Valanghe Italy

GURER, I.,, 1992. Türkiye'deki Kar Çığları-1992 Çığ Felaketi Örneği (Orjinali İngilizcedir), GEOSAS-I., Birinci Güney Asya Jeoloji Kongresi İslamabad/Pakistan

GURER, I., YAVAS, O.M., , 1992. Türkiye'nin Akdeniz Bölgesinde Karstik Akifere Kar Akımının Etkisi (Orjinali İngilizcedir), GEOSAS-I., Birinci Güney Asya Jeoloji Kongresi Islamabad/Pakistan

GURER, I., ERENBILGE, T., , 1993. The Relation Between The Recreational Capacity of Mogan and Eymir Lakes and Rate of Pollution, International Conference on Environmentally Sound Water Resources Utilization in 1993 Bangkok/Thailand

GURER, I.,, 1993. 1992 Kış Mevsiminde Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Çığ Olayları (Orjinali İngilizcedir), FBVA Berichte, Documentation und Fachbeitrage Vien, Austria

GURER, I.,, 1993. 1992 Kış Mevsiminde Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Çığ Olayları (Orjinali İngilizcedir), Sante,Sport Et Tourisme En Montagne,Secours Dans Le Transport A Cable Saint-Vincent,Vallée d’Aoste,Italy

GURER, I.,, 1993. Türkiye’de Taşkın Problemleri ve Koruma (Orjinali İngilizcedir), Université Europenne d’Eté sur les Risques Naturels é Crues torrentielles et inondations:Montagne et Regions Mediterranennes La Sue d’Urgell,Catologne,Espagne

GURER, I., TOPRAK, F., ERCAN, S., , 1993. 18 Ocak 1993’te Güney Doğu Anadolu Bölgesinde Soğanlı Dağlarında Çığ Kazaları (Orjinali İngilizcedir), HAZARDS-93 Quintao/China

GURER, I., PAMPAL, S., , 1995. Türkiye'de Gravite Akımlara Bağlı Doğal Felaketler (Orjinali İngilizcedir), Second South Asia Geological Congress Dehiwala/Sri Lanka

GURER, I.,, 1996. Türkiye’de Taşkın Problemi, International Symposium on Natural and Man-Made Hazards (Orjinali İngilizcedir) Toronto/Canada

Naaim, M.,GÜRER, İ., , 1996. Türkiyenin Kuzey Doğusunda Meydana gelen Bir Çığ Hareketinin Modellenmesi (Orjinali İngilizcedir), International Symposium on Natural and Man-Made Hazards Toronto/Canada

GURER, I., TÜMER, F., YAVAŞ, Ö. M., ERENBİLGE, T., KOÇYİĞİT, Ö.,, 1996. Türkiye’deki Çığ Probleminin Çözümünde Uluslararası İşbirliği, Symposium on International Cooperation in Disasters Ankara/Türkiye

GURER, I.,, 1998. Türkiye’de Yerleşim Bölgelerine ve Yollara Çığ Afetinin Etkileri (Orjinali İngilizcedir), PIARC II- Natural Disaster on Roads Uluslararası Konferansı İstanbul/Türkiye

GURER, I., SATO, T., KOSUGI, K., KAMATA, Y., SATO, A., , 2000. Kar Perdelerince Tutulan Kar Miktarinin Rüzgar Tunelinde Model Karşılaştırılması (Orjinali İngilizcedir), Japanese Society of Snow and Ice Preprint of the October 1-5, 2000 Conferance Kaga/Japan

GURER, I., OZBEK,T., , 2001. Türkiyedeki Taşkın Afetleri ve Önlemleri, Avrupa- Akdeniz Semineri "Doğal , Çevresel, ve Teknolojik Afetler” Cezayir

GURER, I.,, 2001. Türkiyedeki Çığ Kazalarının İstatistiksel Değerlendirilişi (Orjinali İngilizcedir), II. Uluslararası Konferans “Çığlar ve İlgili Konular Kirovsk/Russia

GÜRER, İ., BEK, A., , 2002. Türkiye Karayolları Güvenliğinde Kar Sürüklenme Problemi ve Etkileri (Orjinali İngilizcedir), Uluslararası Trafik ve Yol Güvenliği Kongresi ve Fuarı Ankara/Türkiye

GÜRER, İ., SATO, T., KOSUGI, K., SATO, A., , 2002. Farklı Kar Siper Modellerinin Soğuk Rüzgar Tünelinde Karşılaştırılması, XIth Uluslararası Kış Yol Kongresi Sapporo/Japonya

GURER, I.,, 2003. Türkiye Su ve Toprak Kaynaklarının Mevcut Kullanım Durumu (Orjinali İngilizcedir), Tuna Nehri Kıyıdaş Ülkeleri Su Yönetimine Yönelik Hidrolojik Tahmin ve Veri Tabanı XXI. Konferansı Bükreş/Romanya

GURER, I., ÜLGER, M., , 2004. Orta Doğu Ülkeleri İçin Evsel Su Kullanımında Kısıtlı Fakat Alternatif Su Kaynağı Olarak Manavgat Nehri Suyu, Uluslararası II. İsrail-Filistin "Orta Doğuda Yaşam Amaçlı Su" Konferansı Antalya/Türkiye

GURER, I.,, 2004. Türkiye’de Su Erozyonu ve Kontrolü (Orjinali İngilizcedir), II. Alman-Arap Çevre Etütleri Çevre Sempozyumu Amman/Ürdün

GURER, I., YILDIZ, F.E., , 2004. Yüzey ve Yeraltısuyu İlişkisi: Örneklem: ASAR, MERIS Uydu Verileri Kullanarak Kayseri Sultan Sazlığı Etüdü (Orjinali İngilizcedir), Tuna Nehri Kıyıdaş Ülkeleri Su Yönetimine Yönelik Hidrolojik Tahmin ve Veri Tabanı XXII. Konferansı Brno/Çek Cumhuriyeti

GURER, I., ÖZGÜLER, H., , 2004. Türkiye’de Taşkın Afetleri, Mayıs 1998 Batı Karadeniz Bölgesi Taşkınları Örneği (Orjinali İngilizcedir), Balwois Konferansı: Karar Destekleyici Olarak Su Gözlem ve Bilgi Sistemleri Ohrid/Macedonia

GÜRER, İ., KOCYIGIT, Ö.,, 2005. Çığ Akış Mesafesinin Tespitinde Voellmy Katsayılarının Etkisi: Uzungöl Örneği, III.Congreso En Nieve Y Avalanchas Escuela De Montana Del Ejercito/Chile

GURER, I., YILDIZ, F.E., OZGULER, H, , 2005. Türkiye'nin Mevcut Yağış Gözlem Şebekesi (Orjinali İngilizcedir), International Meeting on “Regional cooperation on rainfall data measurement, processing and analysis in South East European Countries Belgrad/Sırbistan

GURER, I.,, 2005. Orta Doğu için Alternatif Su Kaynakları (Orjinali İngilizcedir), Session Theme: F. Freshwater Crises- Trends, Challenges, and Global Change, S27 Sustainable Water Resources, IAHR XXXI Congress Seoul/Korea

GURER, I., YILDIZ, F.E., , 2005. Develi Kapalı Havzasında Salma ve Damla Sulama Yöntemlerinin Karşılaştırılması, Uluslararası Dünyada Kalkınma İçin Su Sempozyumu İstanbul/Türkiye

GURER, I.,GURER, N, , 2005. Türkiye'de Çevre Altyapısının Kurumsallaşması (Orjinali İngilizcedir), 5th International Exhibition and Conference on Environmental Technology, Workshop on Environmental Development of the Institutions and the Infrastructures In Bulgaria, Romania, Turkey and Serbia and Montenegro (Heleco ’05) Atina/Yunanistan

GURER, I.,, 2006. Türkiye'nin Güneyindeki Su Kaynakları Projeleri ve İklim Değişimi (Orjinali İngilizcedir), Climate Change and the Middle East: Past, Present, and Future (CCME’2006) İstanbul/Türkiye

GURER, I.,, 2006. Bölgesel Pazarlarda Suyun Ticareti (Orjinali İngilizcedir), Climate Change and the Middle East: Past, Present, and Future (CCME’2006) İstanbul/Türkiye

GURER, I.,, 2006. Türkiye'de Su Erozyonu Problemi ve Sediment Kontrol Yapıları (Orjinali İngilizcedir), International Sediment Initiative Conference Hartum/Sudan

GURER, I., KOCYIGIT, O.,, 2006. Trabzon-Uzungöl Çığ Bariyer Projelendirilmesinde Kullanılan Voellmy Katsayıları (Orjinali İngilizcedir) , III. International Conference Avalanche And Related Subjects Kirovsk-Murmansk Bölgesi/Rusya

GURER, I., , 2006. Türkiye'de Çığ Afeti Yönetimi (Orjinali İngilizcedir), III. International Conference Avalanche And Related Subjects Kirovsk-Murmansk Bölgesi/Rusya

GURER, I.,, 2006. Türkiye'de Çığ Çalışmaları (AFEM ile AIGM arasındaki Boşluğun Kapatılması) (Orjinali İngilizcedir), Seminer on Snow Researche in France, Canada and Turkey, European Natural Disasters Training Center; AFEM Ankara/Türkiye

GURER, I. , PELEN, N. , DURMAZ, Z., , 2006. Türkiye'de Yüzey ve Yeraltısuyu Gözlem Şebekesinin Halihazır Durumu (Orjinali İngilizcedir), BALWOIS 2006, Conference on Water Observation and Information System For Decision Support Ohrid/Macedonia

GURER, I.,, 2006. Türkiye'de Su Erozyonu Problemi ve Sediment Kontrol Yapılarının Hâlihazır Durumu (Orjinali İngilizcedir), BALWOIS 2006, Conference on Water Observation And Information System For Decision Support Ohrid/Macedonia

GURER, I.,, 2006. Kırgız Cumhuriyeti Eğitim Planı: Ağır Kış Şartları ile Mücadele Yöntemleri, Bişkek/Kırgızistan

GURER, I., YILDIZ, F.E., , 2006. Kayseri İli Develi Kapalı Havzasında Sulama Yöntemlerinin Karşılaştırılması-Türkiye (Orjinali İngilizcedir), Advanced Study Institute (ASI): Integrated Water Resource Management in the Middle East: Applications for the Sustainable Management of the World’s Transboundary Waters Eilat/İsrail

GURER, I., YILDIZ, F.E., , 2008. Sultansazlığı Sulak Alanında Çevresel İzotoplar İle Yeraltı Suyu – Yüzey Suyu İlişkisinin Belirlenmesi (Orjinali İngilizcedir), BALWOIS 2008 Ohrid/Macedonia

GURER, I.,YILDIZ, F.E., , 2008. 2008 Yılı İtibariyle Türkiye'nin Mevcut Yağış Gözlem Şebekesi (Orjinali İngilizcedir), BALWOIS 2008 Ohrid/Macedonia

YILDIZ, F.E.,GÜRER, İ.,, 2009. Uncertainties in The Water Budget Computations.Case Study: Water Budget Computations Of Develi Closed Basin By Using Classical Approach And Dynamic Water Budget Simulation (Orjinali İngilizcedir), EO-Water Cycle Science Conference: Towards a Water Cycle Multi-Mission Observation Strategy Frascati/Italy

GURER, I., UCAR, I., 2009. Flood Disasters’ Inventory in Turkey in 2009 (Orjinali İngilizcedir)., International Symposium on Water Management And Hydraulic Engineering Ohrid/Macedonia

GURER, I.,, 2009. Current Level of Rainfall and Snow Observation Network of Turkey (Orjinali İngilizcedir), 1st International Congress of Hydroclimatology Cochabamba/Bolivia

GURER, I., YILDIZ, F.E., KUCUKKOSELER, G., UCAR, I., GURER, N., , 2009. Environmental Studies And Water Resources Management of the Wetlands In Turkey, Environmental Politics Of Iller Bank (Orjinali İngilizcedir), 5th World Water Forum İstanbul

GURER, I., YILDIZ, F.E., UCAR, I., GURER, N., , 2009. Water Resources Management of the Wetlands in Turkey (Orjinali İngilizcedir), Dahlia Greidinger International Symposium on Crop Production in the 21th Century : Global Climate Change, Environmental Risks and Water Scarcity Haifa/Israel

GURER, I., UCAR I., TASDEMIR, G., 2010. Hydroclimatology Of Sarız Creek Watershed, and Simulation Of The Snowmelt Runoff Using Remote Sensing And Geographic Information Systems (Orjinali İngilizcedir), Global Change and the World's Mountains Symposium Perth/Scotland

GURER, I., UCAR, I., 2010. The Importance of Flood Zoning Using GIS: A Case Study from Macka, Trabzon, Northeastern Turkey (Orjinali İngilizcedir), BALWOIS 2010 Conference on Water Observation and Information System for Decision Support Ohrid/Macedonia

Gurer I, Yildiz FE, 2013, water erosion and sediment accumulation problem in Turkey. East of West, West of East International Balcans Conference 5th 8th June 2013 Prizren Kosova.

2012:
Yildiz, FE, Gurer, I ,2015, Environmental Problems of Sultansazligi Wetland and Determination of Surface Water and Groundwater Relation of Sultansazligi Wetland by Using Environmental Isotopes, Journal of Wetland Biodiversity,  Romania.

7.4.  Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

GURER, I.,. (2004). Fırat Dicle Sınıraşan Suların Kıyıdaş Ülkelerinde Su Konusu (Orjinali İngilizcedir). Water in the Middle East and in North Africa, Resources, Protection and Management Hollanda. Springer Yayınevi.

GURER, I., YILDIZ,F.E.,. (2010). Surface Water-Groundwater Relationship at Develi Closed Basin and Sultansazligi Wetland. Surface Water-Groundwater Relationship at Develi Closed Basin and Sultansazligi Wetland Germany. Lambert Academic Publishing.

GURER, I., YILDIZ, F.E.,. (2011). Survival and Sustainability: Environmental Concerns in the 21th Century, Environmental Earth Sciences. Uncertainties in The Water Budget Calculations of Develi Closed Basin-Turkey (In Print) Germany. Publication of Springer-Verlag.7.5.  Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

GURER, I., (1980). Kar ve Ölçümü. DSİ Teknik Dergisi, 49(34-41).

GURER, I., (1980). Beyşehir Antalya Karst Alanının Hidrometeorolojik Girdilerinin Analizi. Hacettepe Üniversitesi, Yerbilimleri Dergisi, 5-6(48-60).

GURER, I., (1982). Türkiye'de Buzlu Örtülü Akarsularda Seviye ve Debi Ölçümü. DSİ Teknik Dergisi, 50(20-31).

GURER, I., (1987). Türkiye'de Çığ Sorunu. Türkiye Mühendislik Haberleri, 33(332)(9-16).

GURER, I., (1989). Otoyol Kaya Düşmesine Karşı Bir Yöntem. TMMOB, İnşaat Mühendisleri Odası, Türkiye Mühendislik Haberleri, 36(349)(12-15).

GURER, I., (1989). Bolu-Göynük Linyit Madeni Hidrojeolojik Etüdü. Türkiye Madencilik Dergisi, 27(4)

GURER, I., (1989). Su Ölçüm Teknisyenlerinin Kış Koşullarında Karşılaşabilecekleri Sorunlar ve Pratik Bilgiler. DSİ Teknik Bülteni, (11-17).

GURER, I., (1989). Türkiye'nin Bazı Akarsularındaki Depolama Yapılarının Çevreye Etkileri. EİE Bülteni, 145

GURER, I., TORK, K., (1990). Küçük Kapasiteli Hidroelektrik Santrallerin Hidrolojik Planlaması. TMMOB, Elektrik Mühendisliği, 35(372)

ALTINBİLEK, H.D., GÜNYAKTI, A., GURER, I., DENLİ, Ö., SOYKAN, İ., (1991). Hidrolojik Modelleme ve İzotop Tekniklerinin Güvenç Havzasında Kullanımı (Orjinali İngilizcedir). IAEA Projesi , 335-RC-TUR-5145

GURER, I., (1991). Karayolu Drenaj Yapılarının Hidrolik Boyutlandırımı İçin Maksimum Debinin Belirlenmesinde Kullanılan Ampirik Formüllerin Karşılaştırılması. Karayolları Teknik Bülteni, 89(5-18).

GURER, I., (1992). Doğu Anadolu’da Kar Örtüsü ve İlkbahar Taşkınları. Belediyeler Birliği Dergisi, 15(17-26).

GURER, I., (1992). Güneydoğu Anadolu Bölgesi 1992 Kış Mevsimi. Bayındırlık ve iskan Bakanlığı ile Belediyeler, 6(13)(24-33).

GURER, I., (1992). Türkiye’de Çığ Problemi. Milliyet Gazetesi, 5. February

GURER, I., KAHYAOGLU, H., (1992). Akiferlerde Barajlama Yöntemi ile Rezervuar Oluşturulması ve Türkiye'de Uygulanabilirliği. Mühendislik Jeolojisi Bülteni, 13(13)(15-22).

BAYARI, C.S., GURER I., (1993). Aşağı Zamantı Havzasında Planlanan Rezervuarların Hidrojeolojisi ve Karstlaşmaya İlişkin Problemler. Doğa-Türk Yer Bilimleri Dergisi, 2(49-60).

BAYARI, C.S., GURER, I., (1993). Aşağı Zamantı Havzasındaki Karstik Yeraltısuyu akımlarının Hidrolojik, Hidrokimyasal ve İzotropik Yöntemlerle Saptanması (Eastern Tauids-TURKEY). Türkiye Yer Bilimleri Dergisi , 2(37-48).

GURER, I., YAVAŞ, Ö.M., (1994). Anadolu’da Çığ Olayları. Sivil Savunma Dergisi, 36-135 (15-30).

GURER, I., (1994). Bayburt’ta Çığ Problemleri. Yerel Gazete,

GURER, I., (1994). Trabzon’da Çığ Problemleri. Yerel Gazete,

GURER, I., (1994). Rize’de Çığ Problemleri. Yerel Gazete,

GURER, I., (1994). Çığ Problemi. Karadeniz Birlik Gazetesi, 4 (41)

GÜRER. I., KOÇYİĞİT, Ö., (1995). Ağaçlandırma ve Orman Örtüsünün Kar, Kürtün ve Çığ Oluşumuna Etkileri. Orman Mühendisliği, 32(6)

GURER, I., (1995). Akarsu Düzenlemesi Uygulamaları (Gabion Malzeme Kullanılarak) (Orjinali İngilizcedir). Post-Graduate Course in Sediment Transport Technology (General Dırectorate of State Hydraulic Works), 2(12-61,12-96).

GURER, I., (1995). Türkiye’de Çığ Problemi. Türk İnşaat Mühendisleri Odası Bülteni, (11-12).

GURER, I., KOÇYİĞİT,Ö., KOÇ,M.L., (1996). Türkiye'de Çığ Afetinin İnsan Yerleşimleri Açısından Değerlendirilmesi.Yapı Dünyası, 5(17-22).

GURER, I., DÜŞÜNGEN, A., (1996). Kasım 1992 de Kuzeybatı Anadolu’da Çığ Olayları. Meteoroloji Mühendisliği, 3(14-24).

GURER, I., KOC, L., (2001). Çatılarda Kar Yükünün Belirlenmesi. TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Teknik Dergi, 12(3)(2435-2463).

GURER, I., (2003). Türkiye'de Yerleşim Yerlerine Yönelik Kar ve Çığ Problemleri. Türkiye Mühendislik Haberleri - İnşaat Mühendisleri Odası, Yıl 47, 2002-4-5-6, No: 420-421-422(147-154).

YILDIZ, F.E., UNSAL, N., GURER, İ., PELEN, N., (2011). Develi Kapalı Havzası’nda Yapılan Jeofizik Etüt Çalışmaları (Baskıda). DSİ Teknik Bülteni,

7.6.  Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

GURER, I.,, 1977. Kar Meteorunun Evrimi ve İlkbahar Taşkın Tahminlerinde Kullanılması, II. Ulusal Kar Hidrolojisi Semineri Uludağ/Bursa

GURER, I.,, 1977. Karın Fiziksel Özelliklerinin Zamansal Değişimine Yükseklik Faktörünün Etkisi, II. Ulusal Kar Hidrolojisi Semineri Uludağ/Bursa

GURER, I.,, 1978. Seyhan Havzası İlkbahar Taşkınlarının Kontrolü İçin Önerilen Erken Uyarı Sisteminin Planlaması, Türkiye İnşaat Mühendisliği 7. Teknik Kongresi Ankara/Türkiye

GURER, I.,, 1979. Kar Hidrolojisinde Veri Gözlem ve Analiz Yöntemleri, I. Ulusal Hidroloji Kongresi İTÜ, İstanbul/Türkiye

GURER, I.,, 1981. Barajların İşletilmesinde Kar Verilerinin Kullanımı, Su ve Toprak Kaynaklarının Geliştirilmesi Konferansı DSİ, Ankara/Türkiye

GURER, I.,, 1981. Kar Örtüsünün Ormanlık ve Açık Alanda Değişimi, I. Ulusal Meteoroloji Kongresi İstanbul/Türkiye

GURER, I., TURKSOY, M., , 1981. Seyhan Barajı Yağış Alanının Aralık-Nisan Periyoduna Ait Aylık Yağışların Alansal Dağılımı-Temsili Yağış İstasyonlarının Seçimi, I. Ulusal Meteoroloji Kongresi İstanbul/Türkiye

GURER, I., ARIKAN, A., , 1981. Meteorolojik Yönden Ani Soğuma Sonucu Oluşan Buz ve Kar Birikiminin Ağaç ve Orman Tahribatı, I. Ulusal Meteoroloji Kongresi İstanbul/Türkiye

GURER, I., TURGUT, N.L., , 1991. Akarsularda Yatak Düzenlemesi ve Koruma Amacıyla İnşa Edilen Boyuna Yapılar, Su Mühendisliğinde Bilgisayar Uygulamaları Semineri Şanlıurfa/Türkiye

SAYIN, A., GURER, I., CELIK, S., , 1993. 10-11 Aralık 1992 de Marmaris de Meydana Gelmiş Ağır Yağışlarım Meteorolojik Analizi, Türkiye Ulusal Jeodezi-Jeofizik Birliği Genel Kurulu Sempozyumu Ankara/Türkiye

GURER, I., SAYIN, A., , 1993. 1991-1992 ve 1992-1993 tarihleri arasında Kuzey ve Doğu Anadolu’da Çığ Felaketleri, Türkiye Ulusal Jeodezi-Jeofizik Birliği Genel Kurulu Sempozyumu Ankara/Türkiye

GÜNYAKTI, A., ALTINBİLEK, H.,D., GURER, I., DENLİ, Ö.,, 1993. Güvenç Havzası Hidrolojik Modelinde Çevresel İzotopların Kullanımı, Türkiye Ulusal Jeodezi-Jeofizik Birliği Genel Kurulu Sempozyumu Ankara/Türkiye

GURER, I., SAYIN, A., TUNCEL , H., , 1994. 25-30 Aralık 1992 Tarihleri Arasında Kuzeybatı Anadolu Kesiminde Oluşan Çığ Kazaları, 14.Türkiye jeomorfoloji Bilimsel ve Teknik Assamblesi Ankara/Türkiye

GURER, I., TUNÇEL, H., , 1995. Türkiye'deki Çığ Sorunu ve Bugünkü Durum, II. Coğrafya Sempozyumu Ankara Üniversitesi, Türkiye Coğrafyası Araştırma ve Uygulama Merkezi, Ankara

GURER, I., TUNÇEL, H., SAYIN, A., , 1995. Kasım 1992 de Kuzeybatı Anadolu Bölgesinde Çığ Olayları, II. Coğrafya Sempozyumu Ankara Üniversitesi, Türkiye Coğrafyası Araştırma ve Uygulama Merkezi, Ankara

GURER, I., YAVAŞ, Ö. M.,, 1995. Yukarı Zamantı Havzasında Kar Erimesi Akımının Analizi, Türkiye Ulusal Jeodezi-Jeofizik Birliği ve Türkiye Ulusal Fotogrametri ve Uzaktan Algılama Birliği Kongreleri (Türk Haritacılığının Yüzüncü Yılı) Ankara/Türkiye

GURER, I., BIÇAKCI, E., , 1996. Kar Perdeleri, Türkiye Coğrafyası Araştırma ve Uygulama Merkezi III. Coğrafya Sempozyumu Ankara Üniversitesi, Türkiye

GURER, I., KOÇ, M.L., , 1996. Yapılarda Kar Yükünün Belirlenmesi, Türkiye Coğrafyası Araştırma ve Uygulama Merkezi III. Coğrafya Sempozyumu Ankara Üniversitesi/Türkiye

GURER, I., KOÇ, M.L., , 1996. Türkiye’de İnşaat Mühendisliği Eğitimi, IX. Mühendislik Sempozyumu Süleyman Demirel Üniv., Isparta/Türkiye

GURER, I., KOCYIGIT, O.,, 1997. Çığ Bariyerlerinin Projelendirilmesi, İnşaat Mühendisleri Teknik Kongresi İzmir/Türkiye

GURER, I., KOCYIGIT, O.,, 1997. Kar Kuvvetlerinin Yapılar Üzerindeki Etkileri, Meteorolojik Karakterli Doğal Afetler Sempozyumu DSİ Genel Müdürlüğü/Ankara

GURER, I., BIÇAKÇI, E., , 1997. Karayollarında Kar Perdelerinin Kullanılması, Ulusal Su Kaynakları Sempozyumu İTÜ Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü, İstanbul/Türkiye

GURER, I., KOÇ, M.L.,, 1997. Zemin Kar Yükünün İstatistiksel Yöntemlerle Tahmini, Ulusal Su Kaynakları Sempozyumu İTÜ Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü, İstanbul

GURER, I.,, 1998. Kar Örtüsünün Mukavemetinin İncelenmesi, I. Ulusal Kar Kongresi Erzurum/Türkiye

GURER, I.,, 2001. Kar Erime ve Akım Modelleri, III. Ulusal Hidroloji Kongresi Dokuz Eylül Üniversitesi/İzmir

GURER, I.,, 2005. Türkiye'de Mühendislik Eğitimi, Mühendislik Eğitimi Sempozyumu TMMOB/Ankara

YILDIZ, FE., DİLAVER, A.T., SAYIN,M., BAYARI, S., GÜRER İ, KIRMIZITAŞ, H. TÜRKÜLERİ, S., ÜNSAL,N., ÇELENK, S., DARAMA,Y., , 2005. Kayseri İli Develi-Yeşilhisar-Yahyalı Kapalı Havzasında Çevresel İzotoplar İle Yeraltı Suyu – Yüzey Suyu İlişkisinin Belirlenmesi, 2. İzotop Tekniklerinin Hidrolojide Kullanılması Sempozyumu Gümüldür/İzmir

GURER, I., YILDIZ, F.E.,UNSAL, N., , 2005. Kayseri – Develi Ovasının Klasik Su Bütçesi Hesabı, DSİ 2.Su Mühendisliği Sempozyumu Gümüldür/İzmir

GURER, I., YILDIZ, F.E., , 2005. Kayseri-Sultansazlığı Sulak Alanındaki Kuraklık Probleminin Uydu Görüntüleri ve Arazi Etütleri ile İncelenmesi, Yeraltı Suları Ulusal Sempozyumu: “Yeraltı suyu Kullanımı, Sorunları ve Çözüm Yolları” Selçuk Üniversitesi, Konya/Ankara

UNSAL, N, GURER, I., YILDIZ, F.E, , 2006. Sultansazlığı Sulak Alanında ve Develi Kapalı Havzasında Yapılan Su Kimyası Çalışmaları, GAP V.Mühendislik Kongresi Şanlıurfa/Türkiye

GURER, I., YILDIZ, F.E., , 2007. Kayseri Sultansazlığı Sulak Alanı’nda Buharlaşma ve Evapotranspirasyon Hesabı, 5.Ulusal Hidroloji Kongresi ODTU/ANKARA

ÜNSAL, N., YILDIZ, F.E., GÜRER, İ., , 2008. Develi Kapalı Havzası’nda Yeraltı Suyu Kimyası Çalışmaları, Su-Enerji-Sağlık Sempozyumu Aksaray/Türkiye

YILDIZ, F.E., DILAVER, A., GÜRER, İ., ÜNSAL, N., BAYARI, S., TURKILERI, S., CELENK, S.,, 2008. Develi Kapalı Havzası’nda Yeraltı Suyu Ve Yüzey Suyu İlişkisinin Doğal İzotoplarla Belirlenmesi, 3.Ulusal İzotop Hidrojeolojisi Sempozyumu İstanbul/Türkiye

GÜRER, İ., YILDIZ, F.E., KORKUT, E., , 2008. Sultansazlığı Sulak Alanı’nda Hidrojeoloji ve Su Kimyası Çalışmaları, Sulak Alanlar Konferansı Kayseri/Türkiye

GURER, I., YILDIZ, F.E.,, 2008. Türkiye’nin Sulak Alan Politikalarına Genel Bir Bakış: Sultansazlığı Sulak Alanı Örneği, TMMOB 2.Su Politikaları Kongresi Ankara/Türkiye

GURER, I., YILDIZ, F.E., , 2008. Develi Kapalı Havzasında Sultansazlığı Sulak Alanı İçin Su Yönetimi, Küresel Isınmanın Su Kaynaklarına, Havaya, Doğal Yaşama ve Erciyes Dağı’na Etkileri Paneli Erciyes/Kayseri

GÜRER, İ., ÜNSAL, N., YILDIZ, F.E., , 2009. Develi Kapalı Havzası’nda Yüzey Suyu – Yer Altı Suyu İlişkisinin İrdelenmesi, IV. Ulusal Su Mühendisliği Sempozyumu İstanbul

GURER, I., UCAR, I., 2010. Türkiye’deki Taşkın Probleminin Çözümüne Bilimsel Bir Yaklaşım, Bilimde Modern Yöntemler Sempozyumu (BMYS2010) Diyarbakır/Türkiye

UCAR, I., GURER, I., 2010. Taşkın Alanlarının Modellenmesi, Trabzon Maçka Örneği, II. Ulusal Taşkın Sempozyumu Afyonkarahisar/Türkiye7.7.  Diğer yayınlar

Çok Değişkenli Korelasyon Metodu Hidroloji Semineri, DSİ, Ankara/Türkiye(1969)

Kemihaara Yapay Gölüne Gelen Mevsimlik Akımların Uzun Süreli Tahmini (Orijinali İngilizce ve Fincedir) Finlandiya Devlet Su İşleri(1973)

Pielinen Gölüne Olan Mevsimlik Akımların Uzun Süreli Tahmini (Orijinali İngilizce ve Fincedir) Finlandiya Devlet Su İşleri(1973)

Kar Gözlem Verilerinin Bilgisayar ile Analizi DSİ Hidroloji Semineri, Antalya/Türkiye(1979)

DSİ Hidroloji Semineri Devlet Su işleri Örgütünün 1964-1979 Dönemi Kar Gözlem ve Veri Değerlendirme Çalışmaları(1979)

Çok Amaçlı Depolama Sistemlerinin İşletilmesi Colarado Big Thompson Projesi Örneklemesi DSİ işletme ve Bakım Dairesi, İşletme Hidrolojisi Semineri, İstanbul/Türkiye(1979)

Beyşehir Antalya Karst Alanının Hidrometeorolojik Girdilerinin Analizi Birleşmiş Milletler Kalkınma Teıkilatı (UNDP)-DSİ II. Uluslararası Karst Hidrolojisi Semineri, Antalya/Türkiye(1980)

Şubat 1992 de Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Çığ Felaketlerinin Analizi Türkiye Cumhuriyeti Karayolları Bölge Müdürleri Toplantısı, Ankara/Türkiye(1992)

Çığ Afetinin Karakteristikleri ve Analiz Yöntemleri Afete Karşı Hazırlık ve Yönetimi Kursu, Eylül T.C. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürlüğü, Ankara/Türkiye(1992)

Kar Hidrolojisi I.Coğrafya Meslek Haftası(1992)

Türkiye'deki Bazı Nehirlerde Su Depolama Yapılarının Çevreye Etkileri (Orijinali İngilizcedir) (1992)

Türkiye'de Çığ Problemi (Orijinali İngilizcedir) (1992)

Yamaç Hareketlerinin Dengelenmesinde Pratik Bir Yaklaşım (1992)

Doğal Afet Olarak Çığ Workshop on the role of Technology in Disaster Management Ankara/Türkiye(1993)

18 Ocak 1993 de Kuzey Doğu Bölgesinde Trabzon, Çaykara, Uzungöl de Çığ Olayları (Orjinali İngilizcedir) 2. Avalanche Dynamics Workshop, Innsbruck, Austria,(1993)

18 Ocak 1993 de Kuzey Doğu Bölgesinde Bayburt-Üzengili’de Çığ Olayları (Orjinali İngilizcedir) 2.Avalanche Dynamics Workshop, Innsbruct, Austria(1993)

Beyaz Tehlike Çığ T.C. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürlüğü, AFEM(1993)

Çığ Felaketlerinin İnsan Yaşamına Etkileri Ministry of Civil Works and Settlement, Eurepean Natural Disasters Training Center, Course on Preparedness and Management Against Disaters Ankara/Türkiye(1994)

Çığ Kriterleri ve Çığ Risk Alanlarının Belirlenmesi TUBITAK(1995)

Çığ Önleme Yapıları 1.Sistem Mühendisliği ve Savunma Uygulamaları, Kara Harp Okulu Ankara/Türkiye(1995)

HABİTAT II - Sivil Toplum Kuruluşları Forumu Van Gölü'ndeki Ani Seviye Değişimleri(1996)

Türkiye’de Çığ Felaketi Habitat II.-Türkiye Ulusal Raporu(1996)

Türkiye’de Taşkın Olayları Habitat II.-Türkiye Ulusal Raporu(1996)

Van Gölü’ndeki Ani Seviye Değişimlerinin İncelenmesi Raporu İnşaat Mühendisleri Odası, Ankara/Türkiye(1996)

1992-1993 Döneminde Anadolu’da Meydana gelen Çığ Olayları (Orjinali İngilizcedir) Anatolia and Caucasus Workshop on Snow Avalanches - Cemagref/Gronoble(1997)

1992-1995 döneminde Türkiye’de, Çığ Problemlerinin Çözümünde AFET-Cemagref-IFENA arasında Uluslararası İşbirliği Anatolia and Caucasus Workshop on Snow Avalanches - Cemagref/Gronoble(1997)

AMHY-FRIEND grubu- Heavy Floods -Flush Floods Toplantısı Batı Karadeniz Taşkın Afeti Örneği ile Türkiye’de Taşkın Problemi(1998)

Su Mühendisliği Problemleri Semineri Baraj İşletme Çalışmalarında Kar Örtüsü Modellerinin Kullanımı(1998)

Türkiyede Çığ ile İlgili Yapılan Çalışmaların Tarihçesi ve İstatistiksel Değerlendirmeler I. Ulusal Kar ve Çığ Semineri-Afet İşleri Genel Müdürlüğü, Ankara/Türkiye(2001)

Sultan Sazlığı: Biyolojik Çeşitlilik ve Doğal Kaynak Yönetimi Türkiye GEF II. Pilot Projesi (Orjinali İngilizcedir) Prepared as Case Study for IUCN Centre for Mediterranean Cooperation, Malaga/Spain(2003)

Türkiye'de Çığ Afetleri (Orjinali İngilizcedir) II. Kar ve Çığ Çalıştayı, Sewell/Şili.(2003)

1964-2002 Kış Dönemlerinde Türkiye’de Kar Gözlem ve Analizleri Konusunda Yapılan Çalışmalar (Orjinali İngilizcedir) Uluslararası Çalıştay "Akdeniz Ülkelerinde Kar Hidrolojisi", Beyrut/Lübnan.(2003)

Türkiye’de Su Taşkınları ve Etkileri Türkiye'de Taşkın Tehlikesi Paneli, IMO-İnşaat Mühendisleri Odası, Ankara/Türkiye(2004)

Türkiye'de Son On Yılda Taşkın Afetleri ve Önlemler- Kazanılan Deneyimler, Örneklem: Batı Karadeniz Bölgesinde Son Taşkın Afetleri (Orjinali İngilizcedir) WMO-AFPM Projesi Kapsamında Örneklem, WMO, Cenevre, Isviçre(2004)

Bilim Çağında Su Dünya Metoroloji Günü, Tartışma Konusu: Bilim Çağında Hava, Su ve İklim, DMI, Ankara(2004)

Türkiye'de Kar ve Çığ Afetlerinin Tahmin ve Erken Uyarı Sistemleri Üzerine Araştırma Dünya Su Günü Paneli, Tartışma Konusu: Hidrolojik Afetler,DSI, Ankara/Türkiye(2004)

Su Havzalarında Erozyon ve Sediment Verimi International Sediment Transport Technology Course UNESCO-DSI-TAKK Directorate/ Ankara/Türkiye(2005)

Sürdürülebilir Kalkınmada Suyun Önemi Dünya Meteoroloji Günü DMI Ankara/Türkiye(2005)

8.    Projeler

Yukarı Zamantı Havzasında Akımın Karakteri ve Bu Akıma Kar Erimesinden Gelen Suyun Belirlenmesi, İbrahim Gürer, Ömer Murat Yavaş, Hacettepe Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi, Proje No: HU- 92.04.010.002, Mart 1993.

Türkiye’de Çığ Kriterleri ve Olası Çığ Risk Alanlarının Belirlenmesi, İbrahim Gürer, Harun Tuncel, Ömer Murat Yavaş, Tarhan Erenbilge, TUBITAK, Proje No: YBAG-0067, Mayıs 1995.

Çığ Önleme Yapılarının Hidrolik ve Mekanik Projelendirilmesi, İbrahim Gürer, Önder Koçyiğit, Gazi Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi, Proje No: MMF.06/95-2,1996.

Yapılarda Kar Yükünün Belirlenmesi, İbrahim Gurer, M. Levent Koç, Gazi Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi, Proje No: MMF.06/97-11, 1998.

Küre Milli Parkı, Hidrolojik Durum Raporu, İbrahim Gürer, Doğal Hayatı Koruma Derneği, Türkiye Temsilciliği, 2003

Kış Turizmi Alanı Güvenlik ve Tasarım Kriterlerinin Belirlenmesi, İbrahim Gürer, Tülay Özbek, Nilüfer Gürer, Gazi Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi, Proje No: MMF. 06/2001-05, 2004

Sivas Tecer Irmağı Drenaj Alanında Kar Erime Akımının Modellenmesi WinSRM Uygulaması, O. Emre Yıldız, Cumhuriyet Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi No: M 236, 2004, Sivas

Kayseri-Sultansazlığı Bölgesi Yer altı-Yerüstü Suları İlişkisinin Belirlenmesi, İbrahim Gürer, Nail Ünsal, F.Ebru Yıldız, Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi: No: 06/2003-77, Ankara.

Coğrafik Bilgi Sistemi ve Doğal İzotoplar Kullanılarak Kayseri Sultan Sazlığında Yüzey ve Yeraltısuyu ilişkisinin Belirlenmesi, ENVISAT Verilerinden faydalanmak amacıyla WMO-ESA Projesi: Adnan Ünal, Servet Günyel (DMİ), İbrahim Gürer, Nail Ünsal, F.Ebru Yıldız, Ankara.

WMO-ESA ENVISAT Veri Kullanım Projesi: CBS ve İzotop Verileri Kullanarak Kayseri, Sultansazlığı Yüzey ve Yeraltı Sularının İlişkisinin Belirlenmesi, Adnan Ünal (Genel Müdür-DMI temsilcisi), İbrahim Gürer, F.Ebru Yıldız, Nail Ünsal, ESA (Avrupa Uzay Ajansı, Frascati, Italy) (2003)

Kayseri Sultansazliği Koruma Alanında Su Kullanım ve Yönetimi Projesi, Dünya Bankası GEF II Projesi, Türkiye Çevre ve Orman Bakanlığı, İbrahim Gürer, (2002-2003)

Determination of Groundwater- Kayseri Sultansazlığı Sulak Alanında Yüzey ve Yeraltı Sularının İlişkisinin Belirlenmesi, İbrahim Gürer, Nail Ünsal, F.Ebru Yıldız, Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, 06/2003-77, Ankara, (2003)

Kayseri Develi-Yeşilhisar-Yahyalı Kapalı Havzasında Çevre İzotopları Kullanılarak Yüzey ve Yeraltı Suların İlişkisinin Belirlenmesi, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSI), Kalite Kontrol ve Araştırma Daire Başkanlığı, DSI Kayseri XII. Bölge Müdürlüğü ve Gazi Üniversitesi Ortak Projesi, İbrahim Gurer, Mesut Sayın, Nail Ünsal, F.Ebru Yıldız, Alime Dilaver, Selami Türkileri, Sedat Çelenk, , Hasan Kızıltaş, Yakup Darama, Ankara-Kayseri, Türkiye 2004.

Coğrafi Bilgi Sistemi Yöntemleriyle Kar Erimesi Akım Modeli Yapılması, İbrahim Gürer, İbrahim Uçar, Gökhan Taşdemir, Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, 06/2008-02, Ankara, (2010)

Bir Pilot Havzada Coğrafi Bilgi Sistemi Yöntemleriyle Taşkın Analizinin Yapılması, İbrahim Gürer, İbrahim Uçar, Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, 06/2008-01, Ankara, (2010)


9.    İdari Görevler

Mart 2013 Yakın Doğu Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi

31.08.2012 Emekliye ayrıldı

2010- 2012 Gazi Üniversitesi Yönetim Kurulu Üyesi

1 Şubat 2007 Bilimsel ve Teknoloji Stratejileri Araştırma ve Geliştirme Merkezi müdürü olarak atanmıştır (halen devam ediyor)

10 Ekim 2007 - 05 Ocak 2010 Gazi Üniversitesi Mühendislik - Mimarlık Fakültesi Dekanı

1 Mart 2007-2009 5.Dünya Su Forumu Program Komitesi üyesi www.worldwaterforum5.org

2006-2007 TMMOB tarafından 20-23 Mart 2007 tarihinde düzenlenen 2. Ulusal Su Politikaları Kongresi Düzenleme Komitesi Başkanı

2000: Japonya'nın Yamagata Eyaletindeki Shinjo Branch of Snow and Ice Studies merkezinde misafir araştırmacı (3 ay)

1999-2000: U.S.A., University of Utah , İnşaat ve Çevre Mühendisliği Bölümünde misafir profesör (Bir akademik yıl)

1997: Japonya’nın Kyoto Üniversitesi bünyesinde bulunan Afet Önlemleri Araştırma Enstitüsünün, Afet Azaltma Merkezinde misafir profesör olarak bulunuldu (Bir sömester)

1993–1999 Gazi Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanlığı

1993- : 15 Nisan 1993 yılında Gazi Üniversitesi Mühendislik - Mimarlık Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümüne Profesör olarak atanmıştır. Halen Bölüm Başkanı ve Hidrolik Anabilim Dalı Başkanıdır. Fakülte Kurulu Üyesidir. Lisans düzeyinde Yeraltı Suyu Mühendisliği, Hidroloji, Su Getirme, Su Kaynakları Mühendisliği, Lisan Üstü düzeyde; İleri Hidroloji, İleri Su Kaynakları Planlaması, Su Kuvvetleri, Karayolu Drenaj Yapıları Hidrolik Boyutlandırılması derslerinin verilmesi.

1994-1996: Afet İşleri Genel Müdürlüğü, İsviçre Davos Çığ Araştırma Enstitüsü ve Fransa Grenoble Çığ Araştırma Merkezi arasındaki Türkiye’nin çığ sorununa yönelik Uluslararası proje genel koordinatörü

1987-1993: Hacettepe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Hidrojeoloji Anabilim Dalı Doçenti, Lisans Düzeyinde Genel Hidrojeoloji, Akışkanlar Mekaniği, Hidroloji, Yeraltı Suyu Mühendisliği , Yeraltı Su Kaynakları Planlama ve Projelendirme dersleri, Yüksek Lisans düzeyinde ; İleri Akışkanlar Mekaniği, İleri Hidroloji, İleri Yeraltı Su kaynakları Planlama ve Projelendirme ve Su Kaynaklarında Optimizasyon dersleri sorumlusu

1985-1987: Gürer Müşavir Mühendislik Bürosu, Serbest Müşavir-Mühendis

1983-1985: Suudi Arabistan’da Karayolları Drenaj Yapılarının Hidrolik Boyutlandırımı, Yeraltı Su Kaynakları Geliştirilmesi, Drenaj Konusunda Riyad ve Mekke’de Müşavir-Mühendis

1983: Hidrolik Alanında Doçent Doktor (Su Kaynakları)

1979: Hacettepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Hidrojeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Görevlisi, Lisans Düzeyinde; Genel Hidrojeoloji, Sıcak Sular, Hidroloji, Akışkanlar Mekaniği, Yeraltı Su Kaynakları Planlama ve Projelendirme, Yüksek Lisans Düzeyinde; İleri Hidroloji, İleri Akışkanlar Mekaniği ve İleri Yeraltı Suyu Planlama ve Projelendirme dersleri sorumlusu.

1977-1979: Devlet Su İşleri Etüd ve Plan Dairesi Hidroloji Fen Heyeti, Uzman

1977-1978: Konya Devlet Mühendislik Akademisi, Hidroloji, Sulama Kurutma, Sulama Kurutma Projesi Öğretim Görevlisi

1976 : Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Meslek İçi Eğitim, İngilizce Öğretmeni

1975-1977: Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü Araştırma ve Eğitim Dairesinde araştırmacı

1973 : Helsinki Teknik Üniversitesi "Lisans Üstü Eğitim" Okulu, "Sulama" dersi Öğretim Görevlisi

1972-1975: Finlandiya Devlet Su İşleri, Planlama ve Araştırma Daire Başkanlıklarında araştırmacı

1972-1973: Helsinki Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü "Lisans Üstü Eğitim" Okulu, "İleri Hidroloji" dersi öğretim üyesi yardımcısı

1968-1970: DSİ, Etüd ve Plan Dairesi, Hidroloji Fen Heyeti Müdürlüğü, Hidrolojist

1968: TCK Erzurum Bölge Müdürlüğü, Hınıs-Varto Yol Yapım Şefi Yardımcısı10.  Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

İnşaat Mühendisleri Odası11.  Ödüller

TÜBİTAK ( Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu) ‘tan Bilimsel Yayın Teşvik Ödülü 1996.


12.  Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu doldurunuz.Akademik Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

2013-2014

Güz

İlkbahar

TCE 374 Hidroloji

3

0

45

TCE 471 Su Kaynakları Müh I

3

1

6
Yaz

TCE 471 Su Kaynakları Müh II

3

1

6

2014-2015

Güz

CE471 Water Resources Eng. I

3

1

40

CE472Water Resources Eng II

3

1

60

İlkbahar

Dostları ilə paylaş:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə