Z. M. Quliyev amea-nın Mikrobiologiya institutununYüklə 18,53 Kb.

səhifə1/57
tarix07.04.2018
ölçüsü18,53 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   57


1
А
 
*7
I   ■
J
Azərbaycan  Milli  Elmlər  Akademiyasının  Mikrobiologiya 
institutunun  Elmi Şurasının qərarı ilə çap olunur.
Elmi redaktor: 
P.Z.Muradov
Rəyçilər:
R.Y.Qasımov
Z.M.Quliyev
AMEA-nın  Mikrobiologiya  institutunun 
elmi  işlər  üzrə  direktor  müavini,  b.e.d., 
AMEA-nın  müxbir üzvü;
AMEA-nın 
akad. 
A.Qarayev 
adına 
Fiziologiya  İnstitutunun  «Ekoloji  fizio­
logiya 
və 
toksikologiya» 
laborato­
riyasının  müdiri,  AMEA-nın  müxbir  üzvü, 
b.e.d.,  professor;
AMEA-nın  Zoologiya  İnstitutunun  «Su 
heyvanları»  şöbəsinin  müdiri,  b.e.d., 
professor.
Salmanov M.Ə.,Tağıyev S.X.,  Hüseynov A.T.  Qızılağac körfəzi 
-  Dövlət Təbiət qoruğu: ekologiyası, bioloji məhsuldarlığı (dünəni,  bu 
günü,  sabahı).  Bakı, 2011, 230 s.
Kitabda  Xəzər  dənizinin  ən  məhsuldar  körfəzi,  Cənubi  Xəzərin 
hidrofaunası,  florası  üçün  əlverişli  akvatoriya,  həmçinin  eyni  adlı 
Dövlət  Təbiət  Qoruğunun  əsas  sahəsi  sayılan  Qızılağac  körfəzinin 
müasir, 
ekolo-mikroloji  vəziyyəti, 
bioloji 
məhsuldarlığı  barədə 
monitorinq yönümlü tədqiqatların nəticələri şərh olunur.
Azərbaycan M illi Elmlər Akademiyası Mikrobiologiya İnstitutu
MƏMMƏD SALMANOV 
SƏADƏT TAĞIYEV 
ANAR HÜSEYNOV
QIZILAĞAC  KÖRFƏZİ- 
DÖVLƏT TƏBİƏT QORUĞU:
ekologiyası, bioloji məhsuldarlığı, 
dünəni, bu günü və sabahı
Bakı 2011


2
M  ON DƏRİ CAT
Ön s ö z .........................................................................................  
4
I HİSSƏ
Qızılağac körfəzinin yerləşdiyi ərazi  barədə
qısa m ə lu m a t.............................................................................   7
Qızılağac körfəzinin tədqiqi barədə qısa tarixi
m ə lu m a t.........................................................................................
Qızılağac körfəzinin limnoloji xüsusiyyətləri.............................. 13
Xəzərin və Qızılağac körfəzinin hidroloji rejimi,
SƏVİyyƏSİ.........................................................................................................
II HİSSƏ
Qızılağac körfəzi regionunun təbii sərvətləri və
iqtisadi im k a n la rı..................................................................... 20
Qızılağac körfəzinin balıqçılıqda rolu  ....................................... 3/
Qızılağac körfəzinin iki hissəyə ayrılması zəruriyyəti
və onun elmi,  iqtisadi ə həm iyyəti..............................................33
Qızılağac Dövlət Qoruğu,  onun tarixi və yaranma
səbəbləri...................................................................................... 4i
III HİSSƏ
Qızılağac körfəzinin fauna və florası barədə
ümumi m ə lu m a tla r.................................................................. 46
Körfəzin flo ra s ı............................................................................ 40
Körfəzin fa u n a sı.......................................................................... 60
Q u ş la r.......................................................................................... 61
3
M əm əlilər....................................................................................69
Balıqlar........................................................................................ 75
Qızılağac körfəzinin balıq  ehtiyatı barədə bir neçə söz.......... 92
IV  HİSSƏ
Qızılağac körfəzinin m üasir ekoloji
mikrobiologiyası və bioloji məhsuldarlığı  .....................
103
Qızılağac körfəzində fitoplanktonun fotosintez 
prosesində əmələ gələn ilkin məhsul və  ümumi üzvi 
maddələrin suda  və  dib  çöküntülərində
biodestruksiyası...................................................................... 108
Kiçik Qızılağac k ö rfə z i............................................................ 109
Böyük Qızılağac k ö rfə z i.........................................................124
V   HİSSƏ
Qızılağac körfəzinin mikrobioloji r e jim i.......................... 132
Kiçik Qızılağac körfəzinin su və dib çöküntüləri  ................ 132
Böyük Qızılağac körfəzinin su və dib çöküntüləri.................160
VI HİSSƏ
Qızılağac körfəzinin ekoloji vəziyyəti və hövzədə 
ekoloji sabitliyin bərpa olunması zəruriyyəti.................
177
Qızılağac körfəzinin  ekoloji vəziyyətinin
proqnozlaşdırılmasının əsasları  ............................................195
Ümumi y e k u n ........................................................................ 202
Son söz əv ə zi........................................................................ 206
Terminlərin lü ğ ə ti................................................................ 209
Ə d əb iyya t.............................................................................. 213
Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   57


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə