Za zanimanjeYüklə 1,09 Mb.
səhifə5/10
tarix03.05.2018
ölçüsü1,09 Mb.
#40994
1   2   3   4   5   6   7   8   9   101. razred – 18 sati

Nastavni predmet: ETIKA

Nastavne cjeline

Razrada – Nastavne teme / sadržaji

U POTRAZI ZA IDENTITETOM – DIMENZIONIRANJE SLIKE O SEBI

a) Vlastita umanjena i uvećana slika. Različite perspektive samospoznaje (Alica u Zemlji čudesa)*

b) Moj lik u odnosu na druge. Uloge, uzori, idoli (Putovanja u nekoliko udaljenih zemalja svijeta Lemuela Gullivera).

c) Moj (ne) pravi lik. Osjećanje, htijenje, mišljenje (Život i čudne neviđene pustolovine Robinsona Crusoa).


PREPREKE U POTRAZI – IZAZOVI ODRASTANJA I SAZRIJEVANJA


a) Angažman za sebe i druge. Zagonetka života i smrti, granične situacije (Edip i Sfinga).

b) Borba sa zlom ili s moći. Vjera, sumnja, snaga duha i tijela (Sveti Juraj i zmaj).

c) Žudnja za znanjem ili izazov želje za moći.

Pohlepa, moć, strah, neumjerenost (Faust i Mefisto).ORIJENTIRI I ZAMKE NA PUTU – POMAGALA I POMAGAČI


a) Neprivlačnost vrlina. Životni izbor, smisao života, užitak, bol (Heraklo na raskršću, Perzej i Gorgona).

b) Zavodljivost poroka. Zloporaba moći, tiranija, diktatura (Gigov prsten, Gospodar prstenova).

c) (Ne) ispravnost individualnog puta. Upornost, dostojanstvo sloboda, odgovornost (Dedal i Ikar, Sokrat, Galileo Galilei).


CILJEVI : LAŽNI, PRIVIDNI, ISTINSKI – OPREKA IDEALNOG I REALNOG


a) Potraga za nedostižnim. Slava, korist, ugled (Argonauti i zlatno runo).

b) Logika srca iznad logike uma. Vrlina, žrtva, ljubav (Parsifal i sveti Gral).

c) Transcendiranje realiteta kao put do vrednota

Sreća, duševni mir, zadovoljstvo, samostalnost (Atlantida, Camelot, Utopija)ODGOVORNOST ZA SEBE, PRIRODU I DRUGE – „GRAĐANIN DVAJU SVJETOVA“


a) Moralni razvitak kroz konfliktne situacije. Savjest, svijest o sebi i situaciji, osjećaj vrijednosti (Tezej, Arijadna, Minotaur, Dioniz, Egej)

b) Odgovornost za „mnogostrukost prirode na zemlji“ - čovjekovo djelovanje kao ugrožavanje ili očuvanje prirode i njezinih vrsta (Mida, Silen, Dioniz)

c) Osiguravanje temeljnih i drugih ljudski prava – prirodno i pozitivno pravo, pravednost, pravda (Mit o državniku, Mit o Prometeju i Epimeteju, Antigona)


2. razred – 18 sati

Nastavni predmet: ETIKA

Nastavne cjeline

Razrada – Nastavne teme/sadržaji

ČOVJEK U ODNOSIMA


a) Susret s drugim. Roditeljstvo, život u obitelji, prijateljstvo, otvaranje za dijalog.

b) Ljubav. Odnosi među spolovima, odgovornost.

c) Autoritet (autoritativnost i autoritarnost, poštovanje osobe, moć i uporaba moći


SUKOBI U ODNOSIMA


a) Egoizam i njegove granice. Izvori egoizma, forme i stupnjevi egoizma.

b) Razlike i legitimnost interesa. Imati i biti, biti i trebati, moralno obzirna i pragmatična odluka, pravednost u odluci.

c) Sukob i suradnja. Zadovoljenje osobnog interesa, egoizam i altruizam, rat i mir, terorizam.


SLOBODA I MORAL: REGULIRANJE ODNOSA


a) Sloboda i granice slobode. Odgovorna sloboda, sloboda drugoga, samovolja.

b) Zlatno pravilo. Vrline, sreća, dijalog, egzistencijalizam, suosjećanje.

c) Osoba i institucija. Osobnost i život u zajednici, poštivanje društvenih pravila i zakona.


DRUŠTVENI ODNOSI I DRŽAVA


a) Građansko društvo i država. Heterogenost građanskog društva, suživot i tolerancija, pravna država.

b) Vrijednost demokracije i njezini dometi. Demokracija u izvornom i suvremenom obliku, opasnosti za demokraciju, etičke vrijednosti demokracije.

c) Ljudska prava. Građanska i politička prava, ekonomska i socijalna prava, kulturna prava, ekološka prava, pravo na posebnost, pravo na razliku i pravo na privatnost


ČOVJEČANSTVO I GLOBALIZACIJA


a) Globalno društvo i međunarodna zajednica. Regulacija međunarodnih odnosa, konvencije, deklaracije, institucije.

b) Pravednost u međunarodnim odnosima. Etičke vrijednosti i opće dobro u međunarodnim odnosima, pravedna raspodjela dobara, mirotvorstvo i vječni mir.

c) Pozitivni i negativni oblici globalizacije. Interkulturalnost i multikulturalnost, eksploatacija i poticanje razvoja, neokolonijalizam i ravnopravnost, problemi trećeg svijeta, međunarodni terorizam, humanitarna solidarnost.


3. razred – 18 sati

Nastavni predmet: ETIKA

Nastavne cjeline

Razrada – Nastavne teme/sadržaji

ČOVJEK U CJELINI ŽIVOGA


a) Antropocentrizam i biocentrizam. Čovjek kao gospodar prirode. Čovjek kao prvi među jednakima. Biodiverzitet.

b) Čovjek i životinjski svijet. Prava životinja. Iskorištavanje životinja. Zaštita ugroženih vrsta.

c) Čovjek i svijet biljaka. Fotosinteza kao uvjet opstanka života. Manipulacije vegetacijom. Naši parkovi


BIOETIKA KAO ODGOVOR


a) Opstanak i preživljavanje. Prijetnje od samouništenja. Tko je odgovoran. Kako preživjeti u budućnosti.

b) Kvaliteta života. Poboljšanje kvalitete života kao izazov. Kako bolje živjeti. Kakav život želimo. Održivi rast. Glad i demografska eksplozija.

c) Odgovornost u tehnološkoj civilizaciji. — Tehnološka izvedivost i etička dopustivost. Etika i tehnologija.


MEDICINSKA BIOETIKA

a) Etika humanih reproduktivnih tehnologija. Status ljudskog embrija. Manipulacije ljudskim životom. Pobačaj.

b) Etika transplantacije organa. – Darivanje organa. Ksenotransplantacija. Trgovina organima. Tko ima prednost.

c) Etika umiranja i smrti. Problem smrti. Mozak i smrt. Patnja i palijativna medicina. Eutanazija


BIOETIKA I BIOLOGIJSKE ZNANOSTI

a) Biologija, evolucija i eugenika. Podrijetlo života. Evolucionizam. Eugenička pomoć prirodnoj selekciji.

b) Genetika i biotehnologije. „Grašak i Dolly“. Projekt „genom“. Genetičko inženjerstvo. Genska terapija. Kloniranje.

c) Sloboda istraživanja i odgovornost znanstvenika. Znanje je moć. Ograničenost slobode. Opstanak i znanosti.


EKOLOGIJA I ZAŠTITA OKOLIŠA


a) Ekološki pokret i ekološka etika. Briga za zaštitu okoliša. Ekološka odgovornost. Etika i ekologija.

b) Okoliš kao zajednička kuća. Ekosustavi. Onečišćenje i globalno zatopljenje. Dogovor s prirodom.

c) Ekološka svijest. Osobna angažiranost. Hodanje zelenim površinama. Pošumljavanje. Odlagalište otpada.


4. razred – 16 sati

Nastavni predmet: ETIKA

Nastavne cjeline

Razrada – Nastavne teme/sadržaji

I. inačica: MORAL – ETIKA - POVIJEST

MORAL I MORALNA UČENJA

 1. Fenomenologija morala. Moral i običaji. Pravo i moral

 2. Moralna refleksija i moralna učenja: mitski, književni, religijski… pristupi moralu

 3. Princip poopćenja i univerzalizam moorala. Formulacije zlatnog pravila (Konfukcije, Tales, Pitak, Sv. Pismo, kategorički imperativ) Deklaracija o svjetskoj etici

ETIKA – PLURALIZAM PRISTUPA MORALU

 1. Moralna i etička refleksija. Struktura moralnog čina

 2. Razgraničenja o pojmu eitke. Deskriptivna i normativna etika. Deontološka i konzekvencijalistička etika. Pojam dužnosti. Etika i praktična filozofija

 3. Temeljni pravci i škole etičkog mišljenja

MEĐAŠNE POZICIJE POVIJESTI ETIKE

 1. Sokrat: poistovjećivanje znanja i dobro djelovanja. Problem intelektualizma, pojam vrline

 2. Aristotel: razgraničenje znanja i djelovanja. Podjela duše i vrlina. Sadržajno određenje dobra. Najviše dobro

 3. Kant: kopernikanski obrat u etici. Princip djelovanja određuje dobro. Osnovni pojmovi Kantove etike

SLOBODA I ODGOVORNOST

 1. Stupnjevi osvještenja (razumijevanja) slobode:

- sloboda kao mogućnost izbora (Aristotel)

- sloboda kao mogućnost odstupanja. Problem slobodne volje (Augustin)

- sloboda kao kauzalitet. Novovjekovni pojam slobode (Kant)


 1. Mjerila i stupnjevi odgovornosti. Znanje i moć. Moć i odgovornost. Krugovi odgovornosti.

 2. Odgovornost i suvremeni čovjek. Novi tip odgovornosti – odgovornost za život i opstanak. Etika i bioetika

ETIKA I FILOZOFIJA POVIJESTI

 1. Čovjek i povijest. Problem smisla. Problem osobe

 2. Osnovne antropološke koncepcije (smisao čovjeka)

 3. Osnovne filozofijsko povijesne koncepcije (smisao povijesti), promišljanja suvremene epohe

 1. razred – 18 sati

Nastavni predmet: VJERONAUK

Nastavne cjeline

Razrada – Nastavne teme/sadržaji

I. U POTRAZI ZA SMISLOM ŽIVOTA

U vrtlogu svijeta i života

Upoznaj samoga sebe

Vlastitosti ljudske osobe

Smisao i besmisao života

Kršćanska vjera kao odgovor smisla

Živjeti kao protagonist – životna uporištaII. ČOVJEK: RELIGIOZNO BIĆE

Vjera - iskonska ljudska potreba

Čovjek je po naravi religiozan

Razvoj religije

Politeističke religije i religije koje ne poznaju pojam osobnoga Boga ili božanstva

Monoteističke religije

Posebnost kršćanstva u odnosu na druge religijeIII. KRŠĆANSKA OBJAVA I SVETO PISMO

Kršćanska objava i njezino prenošenje

Biblija kao pisana Božja riječ i pristup Bibliji

Biblijski govor o Bogu

Biblija u životu kršćanaIV. ISUS KRIST - VRHUNAC OBJAVE

Isus - povijesna osoba

Isusov lik

Navještaj kraljevstva Božjega

Isusovo otkupiteljsko djelo

Isus Krist - pravi Bog i pravi čovjek

Zajedništvo s KristomV. TAJNA STVARANJA – GOVOR ZNANOSTI I GOVOR VJERE

Prirodoznanstvena tumačenja nastanka svijeta

Biblijsko-vjernički pristup stvaranju

Odnos vjere i prirodnih znanosti


 1. razred – 18 sati

Nastavni predmet: VJERONAUK

Nastavne cjeline

Razrada – Nastavne teme/sadržaji

I. SLOBODA – IZBOR I ODGOVORNOST

Mladi čovjek u hodu prema slobodi i zrelosti

Ususret drugome

U potrazi za vrjednotama


II. ŽIVOT S CRKVOM I U CRKVI

Ustanovljenje Crkve i pripadnost Crkvi

Sakramenti kršćanske inicijacije – darovi milosnoga života i zajedništva

Službe i karizme u Crkvi – slobodno i radosno življenje Evanđelja

Jedna Crkva u mnoštvu Crkava – prema punom zajedništvu

Marija – uzor vjere i majka Crkve


III. ZAJEDNICA KOJA OSLOBAĐA I SLUŽI - POVIJEST CRKVE

Susret s antičkim svijetom – evanđeoska sloboda i mučeništvo

Kršćanstvo na hrvatskome jezičnom prostoru u srednjem vijeku

Crkva u srednjem vijeku – od duhovnog i kulturnog procvata do ratova i raskola

Crkva kršćanskoga služenja siromašnima - dominikanci i franjevci (13.-14. st.)

Crkva u doba humanizma – promicanje vjere, tradicije i kulture

Vrijeme dubokih podjela – reformacijska kriza i obnova Crkve

Crkva i moderno doba – duhovni, prosvjetni i kulturni preporod

Crkva u suvremenom svijetu – služiteljica čovjeka i čovječanstvaIV. S CRKVOM NA PUTU VJERE I SLOBODE – MOLITVA, SLAVLJE, SVJEDOČENJE

Molitva Crkve, osobna i zajednička molitva

Slaviti život u crkvenom zajedništvu i slavljima

Dobrovoljstvo kao oblik općeljudskog i kršćanskog služenja


 1. razred – 18 sati

Nastavni predmet: VJERONAUK

Nastavne cjeline

Razrada – Nastavne teme/sadržaji

I. KRŠĆANSKO POIMANJE ČOVJEKA

Čovjek kao stvorenje i slika Božja

Isusov put kao paradigma kršćaninova putaII. ČOVJEK - MORALNO BIĆE

Čovjek – polazište etičkog razmišljanja

Kriteriji dobra i zla

Odnos vjere i morala

Savjest - norma etičkog djelovanja

Savjest pred zakonom i suvremenim etičkim pitanjima


III. LJUBAV PREMA BOGU I BLIŽNJEMU – TEMELJI KRŠĆANSKE MORALNOSTI

Bog – temelj kršćanske moralnosti

Objavljeni moralni zakon – temeljni zakon

Znakovi ljubavi prema Bogu

Zlo i grijeh – prijestup istinske ljubavi prema Bogu i bližnjemu

Evanđeoski zakon ljubavi


IV. ‘’MUŠKO I ŽENSKO STVORI IH’’

Čovjek - žena i muškarac

Obitelj u Božjem naumu

Ženidba - sakrament bračne ljubavi i zajedništva

Roditelji i obitelj - odgovorno roditeljstvoV. DOSTOJANSTVO LJUDSKOGA ŽIVOTA

Svetost i dostojanstvo ljudskoga života

Životom obdareni i u život pozvani

Čuvanje cjelovitosti i dostojanstva ljudske osobe – izazovi znanosti

Dostojanstvo osobe pred stvarnošću patnje, bolesti i smrtiVI. ŽIVJETI U ISTINI

Hoditi u istini

„Istina će vas osloboditi“ 1. razred – 16 sati

Nastavni predmet: VJERONAUK

Nastavne cjeline

Razrada – Nastavne teme/sadržaji

I. SUVREMENI ČOVJEK PRED PITANJEM BOGA

Poteškoće suvremenoga čovjeka s Bogom - izazov nevjere Suvremena religioznost i njezina pitanja

Traganje za iskustvom svetoga i "nova religioznost"

Pitanje Boga pred iskustvom patnje i zla u svijetu

Dokazi o Božjoj opstojnostiII. BIBLIJSKA SLIKA BOGA I ISKUSTVO BOGA

Bog u svjedočanstvu vjere Staroga zavjeta 11

Bog u svjedočanstvu vjere Novoga zavjeta

Kršćansko iskustvo Božje prisutnosti u skrivenosti

Sakramentalno iskustvo milosrdnoga Boga

Bog u iskustvu kršćanskih svetaca i svjedoka vjere


III. LJUDSKI RAD I STVARALAŠTVO

Čovjek sustvaratelj

Kršćanski pogled na rad

Opće dobro, pravda i solidarnost

Etika poslovanja

Kršćansko zauzimanje za mir


IV. IZAZOVI ZNANSTVENO – TEHNIČKOG NAPRETKA

Budućnost i moć znanja

Informatizacija i globalizacija

Znanost u službi poboljšanja života

Briga za okoliš

Zajedništvom do napretka


V. KRŠĆANSKA NADA U BUDUĆNOST

Svjetovna očekivanja budućnosti

Eshatološki i apokaliptički tekstovi u Bibliji

Čovjek pred pitanjem svršetka

Kršćanska nada u dovršenje: novo stvorenje, uskrsnuće i život vječniYüklə 1,09 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə