ZałĄcznik a pismo przewodnie dołĄczone do pozwuYüklə 6,68 Kb.
tarix18.10.2018
ölçüsü6,68 Kb.


ZAŁĄCZNIK A

PISMO PRZEWODNIE DOŁĄCZONE DO POZWU

Niniejszym informujemy, że wniesiono przeciwko Panu/Pani pozew do Centrum Arbitrażu i Mediacji (dalej zwanego „Centrum”) przy Światowej Organizacji Własności Intelektualnej na podstawie Regulaminu rozwiązywania sporów o domeny .eu (dalej zwanego „Regulaminem ADR”) oraz Regulaminu uzupełniającego rozwiązywania sporów o domeny .eu Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (dalej zwanego „Regulaminem uzupełniającym ADR”).

Regulamin ADR został zamieszczony dla Pana/Pani wiadomości w Umowie rejestracyjnej Pana/Pani nazw(y) domen(y) zawartej z Rejestratorem(-ami). Zgodnie z tym Regulaminem ma Pan/Pani obowiązek poddania się obligatoryjnie postępowaniu administracyjnemu w przypadku, gdy strona trzecia (Powód) wniesie Pozew do Usługodawcy administrującego postępowaniami ADR, takiego jakim jest Centrum, w związku z zarejestrowaną przez Pana/Panią nazwą domeny. Dokument dołączony do niniejszego pisma przewodniego zawiera nazwisko i dane kontaktowe Powoda, a także nazwę(-y) domen(y), która(-e) jest/są przedmiotem Pozwu.

Po przeprowadzeniu weryfikacji spełniania przez Pozew wymogów formalnych określonych w Regulaminie ADR i Regulaminie uzupełniającym ADR, Centrum prześle Panu/Pani drogą elektroniczną (e-mail) oficjalną kopię Pozwu wraz z załącznikami, a także Zawiadomienie zawierające informacje o Pozwie pocztą. Zgodnie z Regulaminem ADR i Regulaminem uzupełniającym ADR, jest Pan/Pani zobowiązany złożyć Odpowiedź na Pozew do Centrum i Powoda w ciągu 30 dni roboczych od chwili rozpoczęcia postępowania. Może Pan/Pani brać udział w postępowaniu administracyjnym w swoim własnym imieniu lub skorzystać z pomocy radcy prawnego, który będzie występować w Pana/Pani imieniu.

• Regulamin ADR można znaleźć pod adresem:

https://eurid.eu/media/filer_public/f2/8e/f28e3db0-ba95-4cd6-ab9d-2b0fd3b9e632/adrrules_polski.pdf

• Regulamin uzupełniający ADR można znaleźć pod adresem:

http://www.wipo.int/amc/pl/domains/rules/supplemental/eu.html

• Wzór Odpowiedzi na Pozew można znaleźć pod adresem:

http://www.wipo.int/amc/pl/docs/response-eu.doc

W celu uzyskania wyżej wymienionych dokumentów, można także skontaktować się z Centrum. Dane kontaktowe Centrum: Genewa, Szwajcaria; tel.: +41 22 338 8247, faks: +41 22 740 3700; adres e-mail: domain.disputes@wipo.int.

Prosimy skontaktować się z Centrum w celu podania danych kontaktowych, na jakie chciał(a)by Pan/Pani otrzymać a) oficjalną wersję Pozwu; oraz b) inną korespondencję w związku z postępowaniem administracyjnym.

Kopia Pozwu została także przesłana do Administratora i Rejestratora(-ów) nazw(y) domen(y) będącej(-ych) przedmiotem Pozwu.

Wnosząc Pozew do Centrum Powód zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu ADR i Regulaminu uzupełniającego ADR.


Dostları ilə paylaş:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə