Zaman nediRYüklə 77,23 Kb.
tarix14.06.2018
ölçüsü77,23 Kb.
#48813

dkib-logo-tr-açiklamasizhttp://www.doka.org.tr/files/proje/ajans-logosu.pnghttp://www.doka.org.tr/files/proje/kalkinma-logo.png


İHRACATTA GÜÇLÜ ADIMLAR İÇİN İLERİ SEVİYE DIŞ TİCARET EĞİTİM PROJESİ”

(TR90/16/TD/0039)

PROJE EĞİTİM MÜFREDATI


 1. KURUMLARDA DOĞRU VE ETKİN AR-GE YAPILANMASI VE FİNANSAL KAYNAKLARA ULAŞIM, YENİ AR-GE MEVZUATI • Ar-Ge Yapılanması

 • Ar-Ge Kavramları: Bu Kapsamda Frascati Klavuzuna Uygun Olarak Ar-Ge Kavramı, Ar-Ge Türleri, Ar-Ge İhtiyacı, Ülkemizin Ar-Ge Ölçütleri Açısından Durumu Anlatılacaktır

 • Ar-Ge Stratejisi: Ar-Ge Stratejisi Ve Hedeflerin Tanımlanması Hakkında Bilgi Verilecektir.

 • Ar-Ge Yapılanması: Ar-Ge Birimi/Ar-Ge Merkezi Yapılanması İçin Temel Koşullar ve Organizasyon Yapısı Anlatılacaktır.

 • Ar-Ge Personeli: Ar-Ge Personeli Niteliği Anlatılacak ve Personel Seçim Kriterlerinden Bahsedilecektir.

 • Fiziki Alan: Ar-Ge Merkezi Fiziki Alanının Sağlaması Gereken Koşullar Anlatılacaktır.

 • Projeler: Ar-Ge Nitelikli Projeler, Proje Seçimi Ve Önceliklendirme Yöntemlerinden Bahsedilecektir.

 • Sürdürülebilir Ar-Ge İçin Performans Ölçütleri: Sürdürülebilir Bir Ar-Ge Yapılanması İçin Gerekenler ve Performans Ölçütleri Aktarılacaktır.

 • Ar-Ge Finansman Destekleri: Ar-Ge Teşvikleri ve En Uygun Finansman Desteğinin Belirlenmesi Anlatılacaktır.

 • Ar-Ge Projesi Uygulaması (Workshop)

 • Proje Fikrinin Oluşturulması,

 • Zaman Planlaması

 • Bütçe Planlaması

 • Kaynak Planlaması

 • Teknik Dokümantasyon

 • Finansal Analiz

 • Proje Sunumu ve Projelerin Önceliklendirilmesi

 • Türkiye’de Ar-Ge, Tasarım ve Yenilik Faaliyetlerine Yönelik Destekler

 • Ar-Ge Ve Tasarım Merkezi Olmanın Avantajları

 • Ar-Ge Merkezi ve Ar-Ge Faaliyeti

 • Tasarım Merkezi ve Tasarım Faaliyeti: Yenilikçi Fikirlere Yeni Teşvik

 • Merkezlere İlişkin Kuruluş, İzleme ve Denetim Kriterleri

 • Değerlendirme ve Denetim Komisyonunun Fonksiyonu

 • Ar-Ge, Yenilik ve Tasarım Harcamalarının Sağladığı Vergisel Avantajlar

 • Son Değişikliklerle Vergisel ve Diğer Teşvik Ve Destek Uygulamaları

 • Ar-Ge Ve Tasarım İndirimi Uygulaması

 • İndirim Uygulamasında Son Değişiklikler • İndirime Tabi Olan ve Olmayan Harcamalar

 • Muhasebeleştirme Ve Beyan Esasları

 • Özellikli Giderler

 • Gelir Vergisi Stopaj Teşviki Uygulaması

 • Teşvik Uygulamasında Son Değişiklikler ve Yürürlük Tarihi

 • GVK ve Ar-Ge Kanununa Göre İşverene Maliyet

 • Tam Zaman Eşdeğer Personel Sayısı Hesabı

 • Özellikli Uygulamalar

 • Sigorta Primi Desteği Uygulaması

 • Uygulamada Son Değişiklikler

 • Prim Desteğine Tabi Ödemeler

 • Diğer Özellikli Konular

 • Damga Vergisi ve Harç İstisnası Uygulaması

 • Gümrük Vergisi İstisnası Uygulaması

 • Katma Değer Vergisi İstisnası Uygulaması

 • Siparişe Dayalı Ar-Ge, Yenilik ve Tasarım Faaliyetleri Yönelik Destekler

 • Siparişi Veren ve Alan Açısından Yararlanılabilecek Destekler

 • Muhasebeleştirme Esası

 • Yurtdışından Sipariş Alınması

 • Yatırımların Finansmanında Karşılıksız Nakit Destekler

 • Rekabet Öncesi İşbirliği Projeleri

 • Can Suyu: Yeni İş Kuracaklara Daha Cazip Fırsatlar Sunan Teknogirişim Sermayesi Desteği

 • Temel Bilimler Desteği

 • Tasarım Tescil Desteği

 • Ar-Ge, Yenilik ve Tasarım Faaliyetlerinde Bakanlıkların Düzenleme Ve Denetim Yetkisinin Sınırı: Sorumlu İdare(Ler) Ve Yapılacak Denetimin Kapsamı

 • Ar-Ge Ve Yenilik Faaliyetlerine İlişkin Uygulamada Karşılaşılan Ve Mali Açıdan Eleştiri Riski Taşıyan Hususlar, Mali İdarenin Görüş Ve Yaklaşımı

 • Ar-Ge Ve Tasarım Merkezlerinde, Değerlendirme Ve Denetim Komisyonunca Ve İzleyicilerce Projelerin Teknik Yeterliğinin Değerlendirilmesi Ve Beklentileri

Eğitim Süresi: 2/3 Kasım 2016


 1. İHRACATÇI OLMA REHBERİ

(İhracat İşlemleri ve İş Akış Süreçleri)

 • Dış Ticaret Hakkında Genel Bilgiler

 • Dış Ticaret Kavramı

 • Şirketleri Uluslararası Pazarlara Çeken Nedenler

 • Şirketleri Uluslararası Pazarlardan İten Nedenler

 • Dış Ticaretin İki Yüzü Operasyon ve Pazarlama/TZY

 • Dış Ticareti Yönlendiren Ulusal ve Uluslararası Düzenlemeler

 • Genel Hatlarıyla İhracat/İthalat/Kambiyo/Gümrük Mevzuatı

 • İhracat ve İhracatçı Tanımlamaları

 • İhracatın Tabii Olduğu Hususlar (Madde, Ülke, Şekil)

 • İhracı Yasak Mallar

 • İhracı İzne Tabii Mallar

 • Kayda Bağlı İhracat

 • Özelliği Olan İhracat

 • İhracatta Denetlenmesi Zorunlu Mallar

 • İhracat Malının Reddi Durumu

 • İthalat ve İthalatçı Tanımlamaları

 • İthalinde İzin Gerektiren Mallar

 • İthalat Listeleri ve GTİP

 • GTİP Tabloları

 • Türk Gümrük Tarifesi

 • Gümrük Vergisi Hesaplama Yöntemi

 • Katma Değer Vergisi Hesaplama Yöntemi

 • Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Hesaplama Yöntemi

 • Teşviklere Bağlı İşlemlerde Vergilendirme

 • İthalata İlişkin Hükümler

 • İhracata İlişkin Hükümler

 • TCMB’nin Kabul Ettiği Dövizler Listesi

  • Gümrükçe Onaylanmış İşlemler

  • Gümrük Rejimi

  • Gümrük Tarifesi

  • Gümrük Kıymetinin Belirlenmesi

  • Üçüncü Ülke Kavramı

  • Serbest Dolaşıma Giriş

  • Bağlayıcı Tarife

  • Gümrük Belgelerini Saklama Süresi

  • Eşyanın Gümrükte Bekleme Süresi

  • Geri Gelen Eşya

  • Muafiyet ve İstisnalar

  • Beyannamenin Tescili  • Beyannamede Düzeltme

  • Beyanname İptali

  • Tek Tip Gümrük Beyannamesi Örneği ve Kullanımı

  • Basitleştirilmiş Usul

  • Sonradan Kontrol

 • Dış Ticarette Teslim Şekilleri

 • INCOTERMS 2010

 • Taşımasız Teslim

 • Okyanus, Deniz, Göl, İçsu Taşımacılığında Teslimler

 • Diğer Nakliye Türlerinde Teslimler

 • INCOTERMS Dışında Jargon Çalışması

 • Dış Ticarette Ödeme Şekilleri

  • Peşin Ödeme

  • Mal Mukabili Ödeme

  • Vesaik Mukabili Ödeme

  • Akreditifle Ödeme

  • BPO Ödemesi

 • Dış Ticaretin Finansmanı

  • Forward/Future Kur Uygulaması

  • Factoring/Forfaiting

  • Swap/Leasing

  • Eximbank Sigorta ve Kredileri

 • İhraç Pazarlarına Giriş Stratejileri

  • Şelale Yöntemi

  • Fıskiye Yöntemi

  • Uluslararası Pazar Araştırmaları (Ticari İstihbarat)

  • Masa Başı Araştırmalar

   • İnternet Kaynakları

 • E-Ticaret Desteği Nedir?

 • Ülke Raporları

 • Sektör Raporları

 • Potansiyel Müşterileri Belirleme

 • Saha Araştırmaları

 • Sahadan Gelecek Bilgilerin Önemi

 • Hedef Pazar Seçimi

 • Hedef Pazar Seçim Kriterleri • Hızlı Hedef Pazar Seçim Kararı Nasıl verilir?

 • Analitik Hedef Pazar Seçim Tablosu

 • İhraç Pazarlarında Tanıtım ve Tutundurma Faaliyetleri

  • Katılacak/Ziyaret Edilecek Fuar Seçimi  • Fuar Öncesi Yapılacaklar

  • Fuar Sırasında Dikkat Edilecekler

  • Fuar Sonrası Yapılacaklar

  • İhracatta e-Ticaretin Kullanımı

  • e-Ticaret Kavramı

  • İnternet Sitemiz Nasıl Olmalı?

  • B2B Siteler ve Kullanımı

 • Dış Ticarette Belge Yönetiminin Yeri ve Önemi

 • Dış Ticaret Operasyonlarında Belgelerin Hazırlanması/ Toplanması

 • Dış Ticarette Kullanılan Belgelerin Türleri

 • Ticari/Mali Belgeler

 • Fatura

 • Çeki Listesi

 • Ekspertiz Raporu

 • Analiz Raporu

 • Gözetim Raporu

 • Kambiyo Senedi

 • Gümrük Beyannamesi

 • Taşıma Belgeleri

 • Konşimento

 • FIATA Taşıma Belgeleri

 • Taşıma Senetleri

 • Mal Teslim Belgesi (Ordino)

 • Menşe ve Dolaşım Belgeleri

 • Menşe Şehadetnamesi

 • Özel Menşe Şehadetnamesi (Form A)

 • Dolaşım Belgeleri

 • A.TR

 • EUR1

 • EUROMED

 • Önemli ve Sık Kullanılan Belgeler

 • Isıl İşlem Belgesi

 • Sigorta Poliçesi

 • Dar Teminat

 • Tam Ziya

 • Geniş Teminat (All risk)

 • Sağlık Sertifikası

 • Helal Belgesi

 • Koşer Belgesi

 • CITES Belgesi

 • Halı Ekspertiz Raporu

 • Dahilde İşleme İzin Belgesi

 • Hariçte İşleme İzin Belgesi

 • Bakanlıklardan Alınan Resmi Belgeler

 • Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı • Sağlık Bakanlığı

 • Milli Savunma Bakanlığı

 • Çevre ve Orman Bakanlığı

 • Kültür Bakanlığı


Önerilen Eğitim Süresi: 2 Gün

Eğitim Süresi: 9/10 Kasım 2016

3-1. ULUSLARARASI TİCARETTE SÖZLEŞME YÖNETİMİ

 • Ticaret Nedir? Uluslararası Ticaret Nedir?

 • Uluslararası Ticaretle İlgili Hukuki Yapı

 • Viyana Anlaşması (CISG)

 • Satım Sözleşmesi

 • Satım Sözleşmesinin Hukuki Niteliği

 • Satım Sözleşmesinin Şekli

 • Satım Sözleşmesinin Unsurları

 • Satım Sözleşmesinin Hükümleri

 • Satıcının Sözleşmeden Doğan Borçları

 • Alıcının Sözleşmeden Doğan Borçları

 • Satım Sözleşmesinde Yarar Ve Hasarın Geçmesi

 • Teslim Kavramı

 • Mülkiyetin Devri ile İlgili Hükümler

 • Teslim Şekilleri ve INCOTERMS Bülteni

 • Uluslararası Ticari Sözleşmeler ve Taraflar

 • Uluslararası Ticari Sözleşmelerde Zaman Kavramı ve Sürelerin Önemi

 • Uluslararası Ticari Sözleşmelerde İmza ve Temsil

 • Uluslararası Ticari Sözleşmelerin Ekleri ve Atıflar

 • Uluslararası Ticari Sözleşmelerde Sözleşme Öncesi Dikkat Edilecek Hususlar

 • Uluslararası Ticari Sözleşmelerde Bulunması Gereken Unsurlar

 • Beklenmedik Hal ve Mücbir Sebepler

 • Milletler Arası Ticaret Odasının “Force Majeur ve Harship Clause 2003” Bülteni

 • Sözleşmeden Doğan İhtilafların (Anlaşmazlıkların) Çözüm Yolları

 • Uzlaşma Usulü

 • Tahkim Usulü

 • Sözleşmeye Uygulanacak Hukuk ve Mahkeme Seçimi

 • Sözleşme Analizleri ve Örnekleme

Eğitim Süresi: 1 Gün

Eğitim tarihi: 16 Kasım 2016

3-2. ULUSLARARASI TİCARETİN FİNANSMANI VE RİSK YÖNETİMİ

 • Uluslararası Ticaretin Finansmanı

 • İthalat İhracat Öncesi Finansman

 • Uluslararası Finansmanda Ödeme Şekillerine İlişkin Finansman

 • Uluslararası Finansmanda Bankalara İlişkin Finansman

 • Dış banka Prefinansmanı

 • İhracat Kredi Kurumları Kredileri (Türk Exim, Amex, Hermes Kredileri)

 • Dış Finansal Kiralama-Leasing • İhracat İthalat Sonrası Finansman

 • Banka Kredileri

 • Uluslararası Factoring

 • Forfaiting

 • Bağlı İşlemler–Karşı İşlemler (Counter Trade-Barter / Switch / Buy Back / Off-Set)

 • Uluslararası Finansal Kuruluşları Kredileri Ve Kullanış Biçimleri

 • Uluslararası Ticarette Risk Yönetimi

 • Mala İlişkin Riskler

 • İhracatçı Riskleri / İthalatçı Riskleri

 • Ödemeye İlişkin Riskler

 • Ticari Risk

 • Reklamasyon Riski

 • Politik Risk

 • Transfer Riski

 • Mali Risk

 • Dokümantasyon Riski

 • Fiyata İlişkin Riskler ( Fiyat / Kur / Faiz Riskleri )

 • Hedging

 • Döviz Swapları / Opsiyonlu İşlemler

Önerilen Eğitim Süresi: 1 Gün

Eğitim Süresi: 17 Kasım 2016


 1. TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ VE OPTİMİZASYONU

Tedarik Zincirinde Pazarların Yapı ve Davranışları

 • Pazar davranışları, genel pazarlama kavramları ve bu kavramların tedarik zinciri sürecindeki yeri ve etkileşimi işlenecektir.

 • Bütünleşik Tedarik Zinciri Yönetimi

 • Bilgi kirliliği ve kamçı etkisini anlamak amacı ile “Beer Game” simülasyonu Tedarik Zinciri Planlama

 • Satış ve Operasyon Planlama

 • Satış planlama, pazarlama, satış ve üretim departmanları arasında koordinasyonun artırılması için izlenebilecek yöntemler, bilgi akışları, sorumluluk alanları, aktarılacak bilgiler ve zamanlamalar işlenecektir.

Talep Planlama

 • Sektörel genel tahminleme süreci, istatistiksel tahminleme, tahmin doğruluğunu artırmak için izlenebilecek yöntemler, tahminleme sürecinde görev ve sorumluluklar işlenecektir.

Kapasite & Üretim Planlama

 • Üretim planlama prosesinde optimizasyonu artırmak amacı ile izlenebilecek yöntemler, dinamik sürekli planlama ile daha çevik bir planlama sürecinin nasıl elde edilebileceği işlenecektir.

 • Malzeme ihtiyaç planlaması genel işleyişinin örnekler ile açıklaması. MRP’nin maliyetlendirme üzerindeki etkisi işlenecektir.

Envanter Yönetimi

 • Envanter seviyesi belirleme yöntemleri, planlamada entegrasyon ile daha etkin bir envanter seviyesinin nasıl sağlanabileceği, güvenlik stoklarının riskleri elimine ederken daha düşük bir seviyede nasıl yönetilebileceği işlenecektir.

Önerilen Eğitim Süresi: 2 Gün

Eğitim Süresi: 23-24 Kasım 2016

DOĞU KARADENİZ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ


Yüklə 77,23 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə