Zašto se odvija međunarodna trgovina?Yüklə 487,5 Kb.
tarix16.08.2018
ölçüsü487,5 Kb.
#63342Zašto se odvija međunarodna trgovina?

 • Zašto se odvija međunarodna trgovina?

 • Ko su partneri u trgovini?

 • Čime se trguje?

 • Koje su koristi od trgovine?

 • Koje su koristi od teorija?Opšta korist od razvoja nauke – definisati model koji će donijeti najviše koristi od međunarodne razmjene

 • Opšta korist od razvoja nauke – definisati model koji će donijeti najviše koristi od međunarodne razmjene

 • Makroekonomski nivo – donosiocima odluka na nivou države i kreatorima ukupne ekonomske politike i politike međunarodne trgovine – adekvatna privredna struktura

 • Mikroekonomski nivo – poslovne ideje, razvoj preduzeća, smjernice za investicije (proizvodne, trgovinske ...) Šta da proizvodimo?....Prateorije

 • Prateorije

 • Liberalističke koncepcije (klasična i neoklasična)

 • Protekcionističke koncepcije

 • Savremene teorijePrateorije međunarodne trgovine

 • Prateorije međunarodne trgovine

 • - Merkantilisti

 • - Fiziokrati

 • Klasične teorije međunarodne trgovine

 • Teorija apsolutnih prednosti

 • Teorije komparativnih prednosti

 • Neoklasične teorije međunarodne trgovine

 • Teorije faktorske raspoloživosti

 • Standardna teorija međunarodne trgovine

 • Moderne teorije međunarodne trgovineMerkantilisti

 • Merkantilisti

 • 1500.-1750. godina

 • Tomas Man i Antoan Monkretjen

 • Trgovina pod kontrolom države (vladara)

 • Plaćanje u plemenitim metalima

 • Fiziokrati

 • 18. vijek

 • Fransoa Kene

 • Bogatstvo ne leži u novcu već u upotrebnim vrijednostima (poljoprivreda i rudarstvo)

 • Slobodna spoljna trgovina (bez miješanja države)Država treba da maksimalno povećava izvoz a smanjuje uvoz i ostvaruje suficit

 • Država treba da maksimalno povećava izvoz a smanjuje uvoz i ostvaruje suficit

 • Akumulira što veće količine zlata tj. bogatstvo

 • Izvoz uvećava bogatstvo a uvoz smanjuje

 • Bogatstvo se uvećava trgovinom

 • Međunarodna trgovina-igra sa nultim ishodom

 • Uvođenje protekcionističkih mjera (subvencije izvoza, a carine i kvote na uvoz)

 • Primjena u vrijeme Luja XIVBogatstvo nacije nije u zlatu već u robama i uslugama (životni standard stanovnika)

 • Bogatstvo nacije nije u zlatu već u robama i uslugama (životni standard stanovnika)

 • Velika količina zlata (novca) a mala količina robe = inflacija

 • Ne mogu je provoditi sve zemlje (dok jedni dobijaju drugi gube)

 • Najuspješniji ostaju bez partnera u trgovini ili im padaju izvozne cijene zbog pomanjkanja zlata kod uvoznika

 • Fiziokrati – bogatstvo zavisi od zemlje a trgovina treba da je slobodna (laissez faire)Adam Smit “Bogatstvo naroda”

 • Adam Smit “Bogatstvo naroda”

 • Cilj ekonomske politike nije bogatstvo vladara, već bogatstvo naroda

 • “Ne treba proizvoditi ono što će manje koštati da se kupi”.

 • Ekonomski razvoj počiva na specijalizaciji i podjeli rada, a rad je primarni faktor proizvodnje

 • Vrijednost svake robe određuje količina uloženog rada

 • Zemlja izvozi one proizvode gdje ima apsolutne prednosti

 • Slobodna trgovina je važna jer zabrane u spoljnoj trgovini koče privredni razvoj

 • Međunarodna trgovina je igra sa pozitivnim ishodom – obe zemlje imaju korist, raste ukupna svjetska proizvodnjaPretpostavke:

 • Pretpostavke:

 • Konstanta prinosa

 • Perfektna konkurencijaZemlja treba da se specijalizuje u proizvodnji onih dobara koje proizvodi efikasnije od drugih zemalja i da izvozi ta dobra, a da uvozi ona koja proizvodi manje efikasno.

 • Zemlja treba da se specijalizuje u proizvodnji onih dobara koje proizvodi efikasnije od drugih zemalja i da izvozi ta dobra, a da uvozi ona koja proizvodi manje efikasno.

 • Trgovina treba da bude slobodna i bez ograničenja - igra sa pozitivnim ishodom

 • Korist od međunarodne trgovine imaju svi učesnici i ukupna svjetska privreda.Praksa pokazuje i drugačije tokove

 • Praksa pokazuje i drugačije tokove

 • Zanemareni ostali faktori proizvodnje

 • Razvoj tehnologije mijenja produktivnost

 • Zanemarena geografska udaljenost i transportni troškovi

 • Različita mobilnost faktora proizvodnje

 • Šta je sa zemljama koje nemaju apsolutnih prednosti i kako se one uključuju u međunarodnu razmjenu?David Rikardo - početak 19. vijeka “O principima političke ekonomije i oporezivanja”

 • David Rikardo - početak 19. vijeka “O principima političke ekonomije i oporezivanja”

 • Teorija posmatra relativne razlike u produktivnosti rada

 • Rad je jedini faktor proizvodnje

 • Trgovina je korisna za obe zemlje

 • Uveden koncept oportunitetnog troška – vrijednost koja se gubi kada se izabere lošija alternativaPretpostavke:

 • Pretpostavke:

 • U zemljama vlada puna zaposlenost a tehnologija je stabilna

 • Ne postoje državne mjere koje utiču na spoljnu trgovinu

 • Faktori proizvodnje između zemalja nisu mobilni

 • Transportni troškovi nisu uzeti u obzirNisu važne apsolutne prednosti već komparativne

 • Nisu važne apsolutne prednosti već komparativne

 • Francuska ima komparativnu prednost u proizvodnji vina jer je dva puta efikasnija u proizvodnji sira (4/2=2),ali je četiri puta efikasnija u proizvodnji vina (24/6=4)

 • Moldavija treba da se specijalizuje u proizvodnji sira jer je njen oportunitetni trošak tu manji.Zemlja uvijek ima relativnu prednost u proizvodnje jednog proizvoda i mora se specijalizovati u proizvodnji tog proizvoda i njegov izvoz, a odustati od izvoza drugog proizvoda bez obzira na apsolutnu prednost. Trgovina treba da bude slobodna i korisna je za obe zemlje.

 • Zemlja uvijek ima relativnu prednost u proizvodnje jednog proizvoda i mora se specijalizovati u proizvodnji tog proizvoda i njegov izvoz, a odustati od izvoza drugog proizvoda bez obzira na apsolutnu prednost. Trgovina treba da bude slobodna i korisna je za obe zemlje.

 • Zemlja treba da proizvodi i izvozi proizvode u čijoj je proizvodnji relativno produktivnija.Uobziren samo jedan faktor proizvodnje - rad

 • Uobziren samo jedan faktor proizvodnje - rad

 • Zanemarena cijena radne snage

 • Upitan nivo mobilnosti faktora u zemlji i van nje

 • Zanemarivanje efekata transportnih troškova

 • Pretpostavka konstantnih prinosa je upitna, realnija je varijanta rastućih troškova

 • Ne uzima u obzir efekat tražnje, jer ako je tražnja veća i cijena će biti veća, pa time i korist od međunarodne razmjene za datu zemlju (terms of trade)Džon Stjuart Mil

 • Džon Stjuart Mil

 • Mjerenje koristi neke zemlje od spoljne trgovine

 • Ukoliko neka zemlja, u dva posmatrana perioda, može da za određenu količinu izvezene robe u posmatranom periodu uveze veću količinu robe iz druge zemlje, nego što je to mogla u prethodnom periodu, odnosi razmjene za tu zemlju su se poboljšali.

 • Mil ne posmatra efekat cijena, deviznog kursa i spoljnotrgovinske i devizne politike.Uvođenje novca u analizu, tj. cijena rada i deviznog kursa

 • Uvođenje novca u analizu, tj. cijena rada i deviznog kursa

 • Uvođenje više proizvoda u analizu

 • Uključivanje transportnih troškova

 • Analiza većeg broja zemalja

 • Efekat promjene tehnologije

 • Uvođenje efekta spoljnotrgovinske politikeUslov izvoza za zemlju 1:

 • Uslov izvoza za zemlju 1:

 • a1j / a2j < W2 / W1 x e

 • a1j – potrebna jedinica rada u zemlji 1 za robu j

 • a2j – potrebna jedinica rada u zemlji 2 za robu j

 • W – stopa nadnice izražena u valuti date zemlje

 • e – devizni kurs druge zemlje u odnosu na valutu prve

 • Poređenje relativnog odnosa nadnica i relativnog odnosa potrebnog rada za proizvodnju određene robe u različitim zemljama.

 • Rast nadnica ili kursa zemlje 1 može zaustaviti izvoz.Izračunavanje limita promjene nadnica i limita promjene deviznog kursa za pojedine zemlje kako ne bi došlo do poremećaja izvoza

 • Izračunavanje limita promjene nadnica i limita promjene deviznog kursa za pojedine zemlje kako ne bi došlo do poremećaja izvoza

 • Uključivanje više proizvoda u analizu

 • Uključivanje više zemalja u analizu

 • Uključivanje transportnih troškova u analizu

 • a1j + tr 1/ a2j < W2 / W1 x e

Kurs 0,8 eura za 1 marokanski dirham

 • Kurs 0,8 eura za 1 marokanski dirham

 • Ko će izvoziti vino?

 • a1j / a2j < W2 / W1 x e

 • 4/3 < 3,2/2x0,8

 • 1,33 < 2

 • Maroko će izvoziti vino, so i sir a uvoziti: nakit, alat i žito.Eli Hekšer i Bertil Olin

 • Eli Hekšer i Bertil Olin

 • Polazi od komarativnih prednosti ali uzima u obzir sve faktore proizvodnje (rad, kapital, prirodne resurse)

 • Pokušaj objašnjenja odakle potiče komparativna prednost

 • Zemlja ima komparativne prednosti u proizvodnji onog proizvoda u čijoj proizvodnji se intenzivno koristi onaj faktor proizvodnje kojim ta zemlja raspolaže . H-O teoremaFaktorska intenzivnost proizvoda – koliko proizvod koristi određeni faktor proizvodnje u poređenju sa istim proizvodom u drugoj zemlji

 • Faktorska intenzivnost proizvoda – koliko proizvod koristi određeni faktor proizvodnje u poređenju sa istim proizvodom u drugoj zemlji

 • (K/L)1 >=< (K/L)2 - odnos kapitala i rada

 • Posmatra se relativna raspoloživost faktora

 • Koeficijent inputa aij – koliko jedinica pojedinog faktora se koristi u proizvodnji jedne jedinice finalnog proizvoda A

 • aKA= KA / X A aLA=LA / XA

 • aKA / aLA > aKB / aLB A- kapitalno intenzivan proizvodKonkurentnost zemlje leži u ponudi faktora proizvodnje te zemlje

 • Konkurentnost zemlje leži u ponudi faktora proizvodnje te zemlje

 • Obilje nekog faktora podrazumijeva da je njegova cijena niska

 • Troškovi proizvodnje finalnog proizvoda koji se dobija dominantnom upotrebom tog faktora su niski

 • Cijena finalnog proizvoda konkurentna u međunarodnoj razmjeni

 • Da li cijena finalnog proizvoda ima povratni uticaj na cijenu faktora proizvodnje?Samjuelson je utvrdio da cijene finalnog proizvoda mogu uticati na cijene faktora koji se u njegovoj proizvodnji koristi

 • Samjuelson je utvrdio da cijene finalnog proizvoda mogu uticati na cijene faktora koji se u njegovoj proizvodnji koristi

 • Stolper-Samjuelsonova teorema: Povećanje cijene proizvoda povećava prinos na faktor koji se obilato koristi

 • Džonsonov efekat uvećanja: rast prinosa na faktor je relativno veći od rasta cijene dobra

 • Međunarodna trgovina je objašnjena razlikama u obilatosti faktora proizvodnje (fakt. raspolož.)Leontijevljev paradoks : SAD je zemlja koja obiluje kapitalom a uvozi kapitalno intenzivna dobra (Kasnije studije pokazuju da je problem u: strukturi tražnje, uticaju prirodnih resursa, carinska tarifa SAD, izbor godine za analizu, produktivnost radnika nije ista, kapital u obliku obrazovanja je sadržan u radu...)

 • Leontijevljev paradoks : SAD je zemlja koja obiluje kapitalom a uvozi kapitalno intenzivna dobra (Kasnije studije pokazuju da je problem u: strukturi tražnje, uticaju prirodnih resursa, carinska tarifa SAD, izbor godine za analizu, produktivnost radnika nije ista, kapital u obliku obrazovanja je sadržan u radu...)

 • Pojava oligopola i monopola (Boing i Airbus)

 • Struktura tražnje (Linderov doprinos)

 • Uticaj tehnoloških dostignućaPokušaj da se kombinacijom tri glavne teorije objasni većina tokova u međunarodnoj trgovini.

 • Pokušaj da se kombinacijom tri glavne teorije objasni većina tokova u međunarodnoj trgovini.

 • Elektička teorija koja objedinjuje pretpostavke i rezultate klasičnih i neoklasičnih teorija

 • Osnovni postulati:

 • Tri faktora proizvodnje (rad, kapital i prirodni resursi)

 • Podjela rada

 • Komparativne prednosti

 • Razmatranje dobitaka od razmjeneNe objašnjava mnoge nove pojave:

 • Ne objašnjava mnoge nove pojave:

 • Sve veći značaj preduzeća kao nosilaca trgovine

 • Razmjena istovrsnih proizvoda između zemalja

 • Sve veća uloga države i instrumenata spoljnotrgovinske politike

 • Sve veći značaj tehnologije kao odlučujućeg faktora proizvodnje

 • Uloga intelektualne svojine u međunarodnoj razmjeni

 • Mobilnost proizvodnje ...Objašnjavaju pojedine događaje iz prakse koje nisu bile objašnjene – parcijalne teorije

 • Objašnjavaju pojedine događaje iz prakse koje nisu bile objašnjene – parcijalne teorije

 • Identifikuju preduzeća kao glavne aktere međunarodne trgovine – mikroekonomske teorije

 • Nisu negirale postojeće teorije već su pokušale nadogradnjom doći do novih rješenjaPozner 1961. godina - značaj procesa inovacija kojima se stvaraju novi tehnološki postupci i novi proizvodi

 • Pozner 1961. godina - značaj procesa inovacija kojima se stvaraju novi tehnološki postupci i novi proizvodi

 • Zemlja inovacije uživa neko vrijeme tehnološku prednost i ostvaruje izvoz (monopol, visoki profiti, dalja ulaganja u razvoj)

 • Druge zemlje provode proces imitacije sa zaostatkom

 • Zemlje inovacije uvijek nastoje da ostvare tehnološku prednost i nastaje “TEHNOLOŠKI GEP”

 • Zaostatak tražnje – vrijeme od početka proizvodnje novog proizvoda do upotrebe u drugim zemljama

 • Stvarna korist za zemlju inovacije je “neto zaostatak”

 • Period izvoza = imitacioni zaostatak – zaostatak tražnje

 • Zašto se odmah ne seli proizvodnja gdje su faktori jeftiniji?Rejmond Vernon 1966. – međunarodna trgovina je uslovljena postojanjem životnog ciklusa proizvoda

 • Rejmond Vernon 1966. – međunarodna trgovina je uslovljena postojanjem životnog ciklusa proizvoda

 • Svaki proizvod prolazi kroz tri faze:

 • Faza nastanka novog proizvoda – proizvod se proizvodi i troši u zemlji nastanka

 • Faza razvoja – tražnja za proizvodom raste u inostranstvu, sledi izvoz pa seljenje proizvodnje, pa čak i uvoz

 • Faza standardizacije – proizvodnja je standardizovana a glavni input je manje kvalifikovana (plaćena) radna snaga – zemlja nastanka napušta proizvodnju, uvozi proizvod i ide u novu inovaciju.

 • Dinamička komparativna prednost – mijenjaju se zemlje sa komparativnom prednosti zavisno od životnog ciklusaStefan Linder 1961. uloga tražnje u međunarodnoj trgovini koja zavisi od ukusa potrošača koji su determinisani njihovim standardom tj. dohotkom per/cap.

 • Stefan Linder 1961. uloga tražnje u međunarodnoj trgovini koja zavisi od ukusa potrošača koji su determinisani njihovim standardom tj. dohotkom per/cap.

 • Teorija faktorske raspoloživosti objašnjava trgovinu primarnim a ova teorija trgovinu industrijskim dobrima.

 • Međunarodna trgovina se obavlja između zemalja kod kojih postoji “Preklapanje tražnje” (A B (C D E) F G)

 • Proizvodi kojima se trguje se kreću u oba prvca, jedna zemlja može i uvoziti i izvoziti isti proizvod što se objašnjava diferencijacijom proizvoda prilagođene ukusima potrošača (intrasektorska trgovina)Pjeter Verdun, Bela Balasa, Herbert Grubel, Piter Lojd, Avinaš Diksit, Džozef Štiglic, Pol Krugman

 • Pjeter Verdun, Bela Balasa, Herbert Grubel, Piter Lojd, Avinaš Diksit, Džozef Štiglic, Pol Krugman

 • Trgovina proizvodima iz istog sektora privrede – što su zemlje sličnije i slične raspoloživosti faktora veća je mogućnost intrasektorske trgovine (danas oko 40% ukupne svjetske trgovine). Razlozi:

 • Diferencijacija proizvoda radi bolje prodaje

 • Transportni troškovi unutar velikih zemalja

 • Dinamička ekonomija obima (ekonomija obima se mijenja po sektorima i zemljama)

 • Razlika u distribuciji dohotka u okviru zemlje (bogati kupuju skupe proizvode iz bogatog inostranstva)Grubel-Lojdov indeks

 • Grubel-Lojdov indeks

 • Mjere prisutnost itrasektorske trgovine u određenom sektoru privrede ili u razmjeni pojedinih zemalja

 • IITi - indeks

 • Exi – izvoz sektora i

 • Imi – uvoz sektora i

 • IITi = 1 - I Exi – Imi I

 • Exi + ImiMuraj Kemp, Žak Dreze, Gari Hufbauer, Kising

 • Muraj Kemp, Žak Dreze, Gari Hufbauer, Kising

 • Masovna proizvodnja će omogućiti niže troškove a time i niže cijene pa će se povećati konkurentnost i na ino tržištu. Masovna proizvodnja imputa - efekat se multiplikuje.

 • Neki sektori zahtijevaju masovnu proizvodnju kako bi bili ekonomski isplativi (auto industrija...) primjer Japana.

 • Različiti efekti na male i velike zemlje (male zemlje – specijalizacija za izvoz proizvoda gdje je prinos konstantan a velike gdje je rastući prinos)

 • Krugman u analizu ekonomije obima uključuje postojanje oligopola (imperfektnost tržišta)Džozef Štiglic i Pol Krugman

 • Džozef Štiglic i Pol Krugman

 • Tržišta su danas uglavnom imperfektno konkurentna – postoji nekoliko velikih kompanija koje kontrolišu trgovinu

 • U uslovima “monopolske konkurencije” malobrojne firme su izvršile proizvodnu diferencijaciju i svaka ima svoj segment lojalnih potrošača.

 • Po klasičnom modelu do međunarodne trgovine neće doći

 • Međunarodna trgovina se odvija i ima efekat povećanja tržišta u pogledu broja potrošača, raste efekat ekonomije obima, potrošači biraju između domaće i strane robe i ostvaruju dobitke od otvaranja zemalja, a krajnji efekat je rast dohotka u obe zemlje.Karakteristika svjetske privrede je nejednak raspored stanovništva i ekonomske aktivnosti

 • Karakteristika svjetske privrede je nejednak raspored stanovništva i ekonomske aktivnosti

 • Nejednaka mogućnost proizvodnje i potrošnje

 • Ipak postoji zakonitost rasporeda razlika i ranga partnera prema blizini (zone uticaja)

 • Koeficijent važnosti uvoza i izvoza

 • Objašnjenje rasporeda ekonomske aktivnosti, sve sektore dijela na sektore koji:

 • su orjentisani na korišćenje sirovina (rudarstvo)

 • su orjentisani na korišćenje tržišta (maloprodaja)

 • nisu vezani lokacijom (velika vrijednost a mala težina robe)Firme koje posjeduju značajnu intelektualnu svojinu (patent, trgovačku marku i sl.) imaju značajnu konkurentsku prednost i ostvaruju visoke profite

 • Firme koje posjeduju značajnu intelektualnu svojinu (patent, trgovačku marku i sl.) imaju značajnu konkurentsku prednost i ostvaruju visoke profite

 • Vrše zaštitu proizvoda u više zemalja

 • Države u kojima se proizvodi veliki broj zaštićenih proizvoda su konkurentnije od drugih zemalja.Majkl Porter “Konkurentska prednost država” 1990.g.

 • Majkl Porter “Konkurentska prednost država” 1990.g.

 • Konkurentnost države leži u konkurentnosti preduzeća koja u toj privredi posluju

 • Determinante nacionalne konkurentnosti privrede:

 • Uslovi tražnje

 • Uslovi vezani za faktore proizvodnje

 • Povezani i potporni sektori

 • Strategija, struktura i rivalitet firmi

 • Svi faktori su povezani i međusobno uslovljeni “Porterov dijamant konkurentnosti”Kelvin Lankaster, Pol Krugman, Elhanan Helpman

 • Kelvin Lankaster, Pol Krugman, Elhanan Helpman

 • Konkurencija između transnacionalnih kompanija koje globalno posluju

 • Ostvarivanje konkurentske prednosti TNK:

 • Globalna zaštita patenata

 • Velika ulaganja u istraživanja i razvoj novih proizvoda

 • Korišćenje ekonomije obima

 • Korišćenje strateške trgovinske politike (uključenje matičnih država sa svim raspoloživim mjerama u konkurenciju monopola)Liberalno tržište i “korist za sve” ili zaštita domaće proizvodnje i podsticanje izvoza

 • Liberalno tržište i “korist za sve” ili zaštita domaće proizvodnje i podsticanje izvoza

 • Džon Majnard Kejnz – najznačajniji zagovornik protekcionističkih mjera u cilju očuvanja opšte ekonomske ravnoteže jedne države

 • Investicije su osnov povećanja dohotka, zaposlenosti i potrošnje.

 • “Sklonost ka potrošnji

 • Sklonost ka štednji

 • Sklonost ka investiranju”

 • Investicioni multiplikator – odnos između povećanja investicija i povećanja dohotka

 • Fric Maklup – spoljnotrgovinski multiplikatorFric Maklup – spoljnotrgovinski multiplikator

 • Fric Maklup – spoljnotrgovinski multiplikator

 • Izjednačava efekte uvoza na nacionalnu privredu sa efektima štednje (oboje blokira investicije u zemlji)

 • Izvoz uzrokuje povećanje proizvodnje veće od one plasirane u izvoz što se određuje multiplikatorom spoljne trgovine, jer se povećava proizvodnja i drugim sektorima koji ne izvoze a koji su u korelaciji sa izvoznim sektorima

 • Uvoz djeluje destruktivno na povećanje nacionalnog dohotka.Niti jedna teorija međunarodne trgovine koja danas postoji ne može da objasni sve tokove međunarodne trgovine, ali se svaka može koristiti u odgovarajućim okolnostima

 • Niti jedna teorija međunarodne trgovine koja danas postoji ne može da objasni sve tokove međunarodne trgovine, ali se svaka može koristiti u odgovarajućim okolnostima

 • Sve analize ukazuju da je spoljna trgovina korisna za svaku zemlju, a ipak sve zemlje promovišu princip “kupujmo domaće ” da bi je “podržali” !!!Odnos teorije i politike – na osnovu čega se formuliše spoljnotrgovinska politika

 • Odnos teorije i politike – na osnovu čega se formuliše spoljnotrgovinska politika

 • Praktična primjena politika – kako se provodi definisana politika

 • Liberalna – za koga i koliko je korisna?

 • Protekcionistička – do koje mjere i u kojim sektorima? • HVALA NA PAŽNJI !?Yüklə 487,5 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə