Základní charakteristikyYüklə 35,19 Kb.
tarix05.03.2018
ölçüsü35,19 Kb.

Číslo materiálu: VY_32_INOVACE_CHE.5.20

Uran


  1. Základní charakteristiky

Z

Značka

Latinský název

Elektronová konfigurace

Oxidační číslo

Elektronegativita

Teplota tání oC

Teplota varu oC

92

U

Uranium

[Rn]5f36d17s2

II, III, IV, V,VI

1,38

1 1321

3 8181

Uran patří mezi vnitřně přechodné prvky (prvky f). Vnitřně přechodné prvky se dělí na lanthanoidy – prvky v 6. periodě za lanthanem a aktinoidy – prvky v 7. periodě za aktiniem. Prvky umístěné za uranem označujeme dále jako transurany.
LaAc

U


Obrázek : Umístění uranu v periodické tabulce
  1. Výskyt

Uran se v přírodě vyskytuje ve směsi izotopů, z nichž nejdůležitější jsou a

Z ostatních aktinoidů se v přírodě vyskytuje pouze thorium a ve stopových množstvích protaktinium, neptunium a plutonium. Ostatní prvky byly vyrobeny uměle.

Nejdůležitější uranovou rudou je uraninit (smolinec) U3O8. V České republice existuje několik ložisek uranu, nejstarší naleziště je v Jáchymově, těžba však již probíhá pouze v jediné lokalitě Rožná u Dolní Rožínky na Vysočině.


  1. Vlastnosti

Uran je stříbřitě bílý lesklý radioaktivní kov, který se dá i za normální teploty dobře kovat a válcovat. Při zahřívání se stává nejprve křehký, dále pak plastický.

Uran je poměrně reaktivní prvek. Za normální teploty se slučuje s fluorem. Za vyšší teploty ochotně reaguje se sírou, halogeny, fosforem, dusíkem, vodíkem a uhlíkem.  1. Výroba

Uran se vyrábí redukcí fluoridu uraničitého UF4 vápníkem nebo hořčíkem:

UF4 + 2 Ca → U + 2 CaF2  1. Použití

Nejdůležitější je užití uranu jako paliva v jaderných elektrárnách. Pro tyto účely se nejčastěji používá obohacený uran (obsahuje 3-4 % izotopu 235U).

Při jaderných reakcích se uvolňuje velké množství energie. Štěpením 235U o hmotnosti 1 kg se uvolní energie asi 8.1013 J, což odpovídá energii uvolněné hořením uhelného paliva o hmotnosti 3 000 tun. Jaderná energie je jedním z nejperspektivnějších způsobů zajištění energetických potřeb lidstva v současnosti i budoucnosti.  Při jejich provozu není poškozováno životní prostředí, nevznikají skleníkové plyny, nespotřebovává se kyslík a neobnovitelné suroviny (ropa, uhlí). Vliv atomové elektrárny na zdraví lidí je prakticky nulový. Problémy, které je třeba v souvislosti s jadernou energetikou řešit je ukládání vyhořelého jaderného paliva a ochrana životného prostředí v okolí uranových dolů.

Izotop uranu 235U nebo 239Pu se užívá k výrobě nukleárních zbraní.

Některé sloučeniny uranu lze použít k barvení skla a keramiky. Radionukliny (238Pu) se používají k výrobě generátorů, které slouží jako zdroj energie v kosmických sondách a družicích.  1. Cvičení:

  1. Vysvětlete pojem radioaktivita.

  2. Charakterizujte veličinu „poločas rozpadu“. Zjistěte poločas rozpadu izotopu 235U.

  3. Nakreslete symbol nebezpečnosti označující ionizující záření.

  4. Napište chemickou rovnici redukce fluoridu uraničitého hořčíkem.

Zdroje:

Literatura:

VACÍK, J. a kol. Přehled středoškolské chemie. Praha: SPN, 1999. ISBN 80–7235–108–7.

ŠRÁMEK, V. Chemie obecná a anorganická. 2. vyd. Olomouc: Olomouc s.r.o., 2005. ISBN 80–7182–099–7.

BENEŠOVÁ,M. SATRAPOVÁ, H. Odmaturuj z chemie. DIDAKTIS, 2002. ISBN 80-86285-56-1Obrázky: Obrázek 1: vlastní zdroj

1 http://www.prvky.com/92.html

Dostları ilə paylaş:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə