Zoznam kníh zo 17Yüklə 1,83 Mb.
səhifə1/14
tarix17.11.2018
ölçüsü1,83 Mb.
#80419
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14


Slovenská pedagogická knižnica

Knihy zo 17. storočia v Študovni historických tlačí

Slovenskej pedagogickej knižnice
BibliografiaBratislava 2016
Obsah
Úvod .............................................................................................................................. 3

Tlače zo 17. storočia v Študovni historických tlačí SPK .............................................. 5

Register autorov, zostavovateľov, prekladateľov, vydavateľov a tlačiarov .................. 91

Chronologický register .................................................................................................. 104Úvod
V Študovni historických tlačí Slovenskej pedagogickej knižnice v Bratislave sa nachádza zbierka publikácií zo 17. storočia, ktorá z hľadiska obsahu, proveniencie a posesorských údajov verne odzrkadľuje úroveň spoločensko-politického, kultúrneho a prírodovedného vývoja náboženskými vojnami súženého storočia. Zbierka sa skladá z 201 zväzkov, niektoré z nich majú jeden alebo viac príväzkov so samostatným titulným listom. Jednotlivé časti niektorých konvolútov sú vytlačené v inej tlačiarni alebo majú iný rok vydania ako titulný list na začiatku zväzku. Zbierka obsahuje celkovo 306 titulov, väčšina z nich (80 %) písaných v latinskom jazyku, čo sa zhoduje s dobovou tendenciou používania tohto jazyka. Okrem latinčiny je najviac kníh písaných vo francúzskom (10 %) a nemeckom jazyku (6 %).

Podľa obsahu je zbierka pomerne vyvážená, najviac publikácií má filozofický, historický, právnický, literárny alebo náboženský charakter. 28 titulov sa týka medicíny, niektoré knihy majú prírodovedný obsah. Z hľadiska proveniencie sú zastúpené hlavne univerzitné mestá v Nemecku (Frankfurt am Main, Lipsko, Wittenberg, Jena, Kolín), v Holandsku (Amsterdam, Leiden), Švajčiarsku (Bazilej, Ženeva) a vo Francúzsku (Paríž, Štrasburg, Lyon). Najviac kníh vzniklo v tlačiarenských dielňach v Amsterdame a vo Wittenbergu.

Štyri knižné publikácie zo zbierky boli vytlačené v kníhtlačiarni známej holandskej rodiny Elzevir. Dva tituly sú vytlačené v Bardejove u tlačiara Jakuba Klössa ml. (1601 – 1660). V roku 1639 vyšlo dielo Medulla Geographiae Practicae (Jadro praktického zemepisu) od geografa, fyzika, astronóma, filológa, pedagóga a vydavateľa kalendárov Dávida Frölicha (1595/1600 – 1948). Druhá kniha z bardejovskej oficíny je prvý maďarský preklad diela Politicorum libri (1589) od holandského právneho filozofa a filológa Justusa Lipsiusa (Joest Lips) (1547 – 1606) (Justus Lipsiusnak a polgári társaságnak tudományáról írt hat könyvei, 1641).

Z hľadiska väzby je stav zbierky rôznorodý, niektoré knihy majú pomerne zachovanú pôvodnú väzbu so slepotlačou a sponami, väčšina kníh má koženú väzbu alebo lepenkovú, pri mnohých tituloch sú listy opotrebované a chýba titulný list. Zaujímavosťou náboženského polemického spisu Speculum Jesuiticum, Pontificorum Romanorum z roku 1609 od Joachima Beringera je väzba, ktorú tvorí fragment antifonára z 15. storočia. Spis Regulae Fallentiae Juris Bartholomaei Socini juris consulti...(1663) má tiež väzbu z fragmentu antifonára. Predpokladá sa, že zlomok pochádza z kódexu z konca 15. storočia, ktorý vznikol na území Slovenska.

Z posesorských údajov jednotlivých zväzkov vyplýva, že väčšina z nich pochádza z učiteľskej knižnice evanjelického lýcea, resp. neskoršieho štátneho hlavného gymnázia v Lučenci. Podľa výročnej správy gymnázia z roku 1884/85 bola knižnica dňa 8. augusta 1849 v dôsledku požiaru celkom zničená. Knižničný fond, ktorý sa po obnove budovy a vyučovania používal na škole, pochádzal z verejnej zbierky uskutočnenej postupne od 50-tych rokov 19. storočia. Vďaka tejto zbierkovej činnosti sa v školskej knižnici nachádzali knihy s rôznymi posesorskými údajmi, ktoré zachovali mená bývalých vlastníkov. Na základe pečiatok v knihách sa zistilo, že niektoré zväzky pochádzajú zo štátneho gymnázia v Trstenej a v Ružomberku.

Z vlastníkov kníh sa najčastejšie uvádzajú tri mená: Stephanus Okolicsányi, Josephus Dobos a Samuelis Székely de Doba. Všetci traja vlastníci žili a pôsobili väčšinou v Hornom Uhorsku, čiže na území dnešného Slovenska v 18. a v prvej polovici 19. storočia. Stephanus Okolicsányi je pravdepodobne príslušník turčianskej šľachtickej rodiny pochádzajúcej z Okoličného. Samuel Székely de Doba (1704 – 1779) sa narodil v Huncovciach na Spiši, najprv bol pedagógom a do roku 1741 vyučoval na gymnáziu v Prešove. Neskôr sa stal kapitánom cisárskeho pešieho pluku. Po prepustení z armády sa usadil v Prešove, mal knižnicu s významnými tlačami a listinami.Bibliografia zbierky kníh zo 17. storočia je zoradená abecedne podľa mien autorov alebo názvov jednotlivých diel. Pri záznamoch sú uvedené aj posesorské údaje, ktoré boli čitateľné. Na konci knihy sa nachádza spoločný register autorov, zostavovateľov, prekladateľov, vydavateľov a tlačiarov. Okrem menného zoznamu je pripojený aj chronologický register. 1. Adami, Johann Samuel M-608

Deliciae Biblicae, Oder Biblische Ergetzigkeiten Durchs gantze Neue Testament unsers Herrn Jesu Christi, Worinnen Alle Curieuse merck- und denckwürdige zweiffelhaffte Oerter Sprüche und Fragen, nach der Richt-Schnur Göttliches Worts, aaus bewehrten Theologis erörtert, und jedem Capital zu grossen Nutze der Studiosorum wie auch Priester, Loci Communes in Discursen, ab sonderlich in Predigten zu gebrauchen, in ziemlicher Menge von sonderbahren alten und neuen Historien, Sinn-Bildern und Gleichnissen beygefüt, auch geliebts et Ort forgesetzet! Und damit die nicht studirt auch Weibs-Personen ihre Bibel verstehen können, von Monat zu Monat einige Bogen heraus gegeben werden von Misandern. Januarius – December 1694. Mit Churst. Sächs. En. Privilegio. – Dressden und Leipzig : Verlegt von Johann Christoph Miethen 1694. – 1556, [72] s. ; 10 x 17 cm. – Frontispice. Iniciálky. Ozdobné linky. Verzálky.

Väzba: Celokožená ošúchaná väzba. Kniha zachovaná.

Posesorské údaje: Zacker M.
náboženstvo – Biblia – Nový Testament – príručky


 1. Aelianus, Claudius M-687

KlaudiuAilianuPeriZōōnidiotētosbiblioniz.= Clavdii Aelaini, De animalivm natura libri XVII. Petro Gillio Gallo & Conrado Gesnero Heuetio interpretibus. Accedit Index locupletissimus. – Coloniae Allobrogum : Apud Philippum Albertum 1616. – [7], 1018, [94] s. ; 9 x 13 cm. Paralelný grécky a latinský text, úvod a index latinský. – Signet. Iniciálky. Ozdobné linky. Vinety.

Väzba: Polokožená ošúchaná väzba. Kniha zachovaná.

Posesorské údaje: Stephani Gyárfai 1810. A losonczi Ref. Lyceumé. Jegyz. 1853. Pečiatka: A Losonci M. Kir. Állami Főgymnásium tanári könyvtára. Évi beszerzés.
zoológia – antická literatúra – príbehy – zbierky


 1. Agrippa von Nettesheim, Heinrich Cornelius M-690

Henr. Cornelií Agrippae ab Nettesheym De incertitvdine et vanitate omnium scientiarum & artium liber, lectu plane iucundus & elegans. Accedvnt dvo eivsdem avctoris libelli; quorum unus est de Nobilitate et praecellentia foeminei sexus, eiusdemq supra virilem eminentia, Alter de matrimonto seu coniugio, lectu etiam iucundissimi. – [S. l.] : [S.n.] 1609. – [614] s. ; 8 x 12 cm. Signet. Iniciálky. Verzálky. Vinety.

Väzba: Celokožená poškodená väzba. Zadné listy mierne poškodené.

Posesorské údaje: Stephani Okolicsányi. Pečiatka: A Losonci M. Kir. Állami Főgymnásium tanári könyvtára. Évi beszerzés.
filozofia – veda – satirická literatúra – úvahy


 1. Alsted, Johann Heinrich M-851

Johannis Henrici Alstedii Thesaurus Chronologiae in quo Universa temporum & hirtoriarum series in omni vitae genere ita ponitur ob oculos, ut fundamenta Chronologiae ex S. literis & calculo astronomico eruantur, & deincepstituli homogenei in certas classes memoriae causâ digerantur. Editio teria limata, et aucta. – Herbornae Nassoviorum : [S. n.] 1637. – 610, [30] s. Sch. Tab. ; 13 x 20 cm. – Signet. Iniciálky. Ozdobné linky. Vinety.

Väzba: Kožená ošúchaná väzba. Kniha pomerne zachovaná.

Posesorské údaje: Stephani Sz. Szent Petery 1719, D. 17 Iuni. Nicolai Dapsy 1787 7. Juli. A losonczi ref. Lyceum Könyvtáráé 1854. Tamás István. Pečiatka: A Losonci M. Kir. Állami Főgymnásium tanári könyvtára. Évi beszerzés.
história – chronológia – geneológia – príručky


 1. Amberger, Jacob M-866, prív. č. 20.

Systematis Ethici Disputatio nona, de Veracitate, Vrbanitate, et Justitia, Quam, In Celeberrimâ Academia Wittegergensi, Jehovae Auxilio, Praeside M. Martino Caselio, Serenissimi Saxoniae Electoris Alumno & Facultat. Phil. Adjuncto, Publicè defendere conabitur Jacobus Amberger Wittebergensis, Alumnus Electoralis, In Auditorio minori, Ad diem 5. Septembris horis â 7. Matutinis. – Wittebergae : Typis Ambrosii Rothi Acad. Typogr. 1635. – [30] s. ; 10 x 16 cm. – Iniciálky. Ozdobné linky. Marginálie.

Príväzok č. 20. k: M. Martini Caselii, Serenissimi Saxoniae Electoris Alumni, & Fac. Phil. In Academia Wittebergensi Adjuncti, Systema Metaphysicum, Quo (1.) Terminorum et Distinctionum definitiones et explicationes; (2.) Canones utiliores breviter et perspicuè proponuntur. – Prostat Wittebergae : apud Ambrosium Rhothium Acad. Typogr. Excusum typus ejusdem 1636.


filozofia – etika – etické tézy – dišputy


 1. Ampzing, Johannes Assuerus M-314, prív. č. 1

Joannis Assveri Ampsingii Hectas Affectionum Capillos et Pilos Humani corporis infestantium. – Rostochi : Typis & Impenisi Avgustini Ferberi 1623. – [5], 120 s. ; 11 x 16 cm. – Signet. Iniciálky. Ozdobné linky. Vinety. Marginálie.

Príväzok č. 1 k: Progymnasmata, in Ioan. Fernelii Med. Librvm de abditis rervm natvralivm et medicamentorum causis: quibus adduncur quorundam Grauissimorum morborum curationes. Avtore, Iacobo Avberto Vindone. Medico celeberrimo. – Basileae : Per Sebast. Henricpetri. [=1579]). [16], 295, [1] s.Väzba: Kožená zachovaná väzba. Kniha zachovaná.
medicína – choroby – príručky


 1. Anbind-Brieflein M-606, prív. č. 2.

Anbind-Brieflein, Oder Nahmen-Tages Ehrbegängnüß, das ist: Allerhand lustige und nützliche Schreiben gute Freunde an ihrem Nehmens-Tag zu geehren, welche der Jugend, in Eile ein solches Gedicht zu verfertigen, sehr ziemlich; Nach Ordnung der monaten, wie auch auf gewisse benànte Tage mit sonderlichem Fleiss in heut zu Tag üblicher Reim-Art aufgesetzet und wolmeinend durch offentlichen Druck herfürgegeben. Aufs fleissigst durchsehen und vermehret von Eduard Gärtener. – Bremen : Bey Erhardt Berger, Buchhändlern daselbst 1659. – 138, [4] s. ; 10 x 16 cm. – Ozdobné linky. Verzálky. Vinety.

Príväzok č. 2 k: M. Ernst Stockmanns, P. L. C. Poetische Schrifft-Lust, Oder hundert Geistliche Madrigalen. Einer zierlichen Italiànischen Art Verse, Mit einem Viertheil hundert Politischen Freuden- und Trauer-Madrigalen erweitert. – Leipzig : verlegts Georg Heinrich Frommann, Buchhändler 1668.


nemecká literatúra – príležitostná poézia – zbierky

 1. Apáczai Csere, János M-702, prív. č. 1

Johannis Apatzai Oratio de studio sapientiae, in qua artium scientiarum omnium utilitas, earumque ortus et ad Adamo ad Heraeos. Ab Hebraeis ad Chaidaeos, ab hisad Aegyptios, ab Aegyptiisa Graecos, à Graecis ad Arabas & Latinos pro gressus & inter eos cultura promotioque breviter perstringitur, ob hancque causam harum linguarum necessitas probatur; Postremò modus ostenditur, quo gens Hungarica bujus Sapientia non tantum particeps fieri, sed brevi illas omnes si non superare, aquare saltem poßit. Habita cùm Recturem in illustri Collegio Albenti susciperes, A. C. M. DC. LIII. Mense Novembri. – Ultrajecti : Ex Officinâ Joannis à Waesberge 1655. – [2], [415-487] s. ; 8 x 14 cm. – Signet. Iniciálky. Vinety.

Príväzok č. 1 k: Magyar Encyclopaedia, Az az minden igaz és hasznos Böltseségnek szep rendbe foglalása Magyar nyelven világra botsátása. Apatzai Tsere Janos altal. Seneca 64. Epist. Et si omnia à veteribus inventa essent : hoc tamen semper novum erit, usus et inventorum ab aliis scientia et disposotio. – Ultrajecti : Ex Officinâ Joannis à Waesberge 1653.


vzdelávanie – múdrosť – inaugurácia – reči


 1. Apáczai Csere, János M-702

Magyar Encyclopaedia, Az az minden igaz és hasznos Böltseségnek szep rendbe foglalása Magyar nyelven világra botsátása. Apatzai Tsere Janos altal. Seneca 64. Epist. Et si omnia à veteribus inventa essent : hoc tamen semper novum erit, usus et inventorum ab aliis scientia et disposotio. – Ultrajecti : Ex Officinâ Joannis à Waesberge 1653. – [39], 412 s. ; 8 x 14 cm. – Signet. Iniciálky.

Väzba: Kožená poškodená väzba. Kniha zachovaná, chýbajú strany.

Posesorské údaje: Michaelis Kovats. Samuel Bathori. A losonczi Lyceumé. Pečiatka: A Losonci M. Kir. Állami Főgymnásium tanári könyvtára, Évi beszerzés.
vedomosti – encyklopédie


 1. Aphorismi M-967, prív. č. 2.

Aphorismi Doctrinae Iesvitarvm et Aliorum aliquot Pontificiorum Doctorum: Quibus Verus Christianismvs Corrvmpitvr, pax publica turbatur, et vincula societatis humanae dissolvuntur. Sumpti ex Pontificum, Jesuitarum et aliorum Pontificiorum scriptis, dictis, & ex actis publicis. Psalm. 2. v. 10. Nunc Reges intelligite, erudimini Iudices terra; Servite Domino in timore, et exsultateci cum tremore. – [S. l.] : [S. n.] 1608. – [1], 52 [1] s. ; 10 x 16 cm. – Signet. Iniciálky. Ozdobné linky. Verzálky. Vinety.

Príväzok č. 2. k: Speculum Jesuiticum, Pontificorum Romanorum erga Imperatores Germanicos perfidiam, insolentiam ac tyrannidem repraesentans: Et Roman, Balyonem ; Papam autem Rom. ipsum esse Antichristum demonstrans. Unà cum appendice, qua praeter superiora, Scelerata Romanorum pontificum : & tragicus eorum interitus : Deniq; blasphemae Canonistarum, de Papae autoritate, majoritate, & primatu, assertiones recensentur. Sectae Iecviticae, inter omnes Monachorum familias pestilentißima, opposita : à quâ orthodoxia hostiliter impetitur; tenera juventus insidiosè corrumpitur; pax publica nefariè perturbatur; et, ruptis societatis humana vinculis, seditionum incendia sceleratissimè excitantur, et latè per Christianum orbem universum sparguntur. Edente haec Joachimo Ursino Anti-Jesuita. - Ambergae : [S. n.] 1609.Posesorské údaje: Joh. Jacobi Huldrici
náboženstvo – katolicizmus – protireformácia – jezuiti – aforizmy

 1. Aphthonios z Antiochia M-2338

Aphthonii Progymnasmata, a Rodolpho Agricola partim, partim à Johanne Maria Catanaeo, Latinitate donata; Cum scholiis R. Lorichii, auctario novissimo, tum Fabularum et Chriarum tractationem, tum Genesios, et Analyseos Logicae, et Oratoriae exemplum, ob oculos ponentte. Opus novissimum; emendatissimum, & eloquentiae studiosis utilissimum, Cum Indice accuratissimo et locupletissimo. – Amstelodami : Apud Joannem à Maanen 1665. – [10], 476, [16] s. – Frontispice. Iniciálky. Verzálky. Marginálie.

Väzba: Kožená väzba. Kniha zachovaná.

Posesorské údaje: Ex Libris Josephi Mezger 1668. Sam. Rumi 1775. Jos. Dobos 1810. A los. Lyceumé.
rétorika – učebnice – príručky


 1. Approbatae M-748

Approbatae Constitutiones Regni Transylvaniae et Partium Hungariae Eidem Annexarum, Ex Articulis ad Anno Millesimo Quingentesimo Quadragesimo, ad praesentem huncusque Millesimum Sexcentesimum Quinquagesimum tertium conclusis, compilatae; Ac primùm quidem per Dominos Consiliarios revisae, tandemq; in Generali Dominorum Regnicolarum, ex edicto Celsissimi Principis, D. D. Georgii Rakoci, Dei gratia Principis Transylvaniae, R´Partium regni Hungariae Dńi, & Siculorum Comitis, &c. Dńi eorum Clementissimi, in Civitatem Albam Juliam ad diem Decimumquintum mensis Januarii Anni praesentis congregatorum, conventu, publicè relectae, intermixtis etiam Constitutionibus sub eadem Diaeta editis. – Varadini : Apud Abrahamum Kertesz Szenciensem 1653. – 1 [5], 250, [26] s. ; 19 x 29 cm. – Frontispice. Signet. Iniciálky. Ozdobné linky. Verzálky. Vinety. Marginálie.

Väzba: Kožená čiastočne poškodená väzba. Kniha zachovaná.

Posesorské údaje: A losonczi Ref. Lyceumé 1853. Szomolnoky. Pečiatka: A Losonczi M. Kir. Állami Főgimnasium pecsétje.
Sedmohradsko – I. Rákóczi, Grörgy (1593 – 1648) – zákony – zbierky


 1. Arithmaeus, Valentinus M-2768

Val. Arithmaei, Lignitio-Silesij Pericvlvm Oratorium, juvenilitera tentatum, Denuó Auctiùs & correctiùs reductum. – Francofurti : Typis Friderici Hartmanni, Impensis Joannis Thymii, A. O. R. 1617. – [22], 826 s. ; 8 x 13 cm. – Signet. Iniciálky. Verzálky.

Väzba: Kožená ošúchaná väzba. Chýba titulný list a viaceré listy.

Posesorské údaje: Pečiatka: A Losonci M. Kir. Állami Főgymnásium tanári könyvtára. Évi beszerzés.
filozofia – vzdelávanie – reči


 1. Arndt, Johann M-332, prív. č. 1

Das Ander Buch, vom wahern Christenthums. Wie Christi Menschwerdung, Liebe, Demuth, Sanfftmuth, Geduld, Leyden, Sterben, Kreutz, Schmach und Todt, unser Artzmay und heylbrunnen, Spiegel, Regel, und Buch unsers Lebens sey, und Wie ein Wajrer Christ Sünde, Todt, Teuffel, Selle, Welt, Kreuz, und alle Trübsal durch den Glauben, Gebet, Gedult, Gottes Wort und Himlischen Trost uberwinden sol, und dasselbe alles in Christo Jesu, durch desellben Kraft, Stercke und Sieg in uns. Durch Johannem Arndt, General Superintendentem, Des Fürstenthums Lüneburg, ect. Matth. 7. Die Pforte ist enge, der Weg ist schmal, der zum Leben führet, und wenig seynd ihr, die ihn finden. Bernh: Christum sequendo potius apprehendes quà legendo. Mit Churf. Sächsischer Freyheit. – Zu Magdeburgt : Bey Johan Francken Buchhändler 1620. – [14], 439, [2] s. ; 16 x 20 cm. – Iniciálky. Ozdobné linky. Verzálky. Vinety. Marginálie.

Príväzok č. 1 k: Vier Bücher, Vom wahern Christenthums, Heylsamer Busse, Hertzlicher Rew vnd Leyd vber die Sünden vnd wahren Glauben: Auch heiligem Leben und Wandel der rechten wahren Schriften. Derer Inhalt nach dem Titul zu finden. Das erste Buch, Jetzt auffe new ubersechen und gebessert durch Ioannem Arndt, General Superintendenten des Fürstenthums Lüneburg, ect. Matth. 7. Die Pforte ist enge, der Weg ist schmal, der zum Leben führet, und wenig seynd ihr, die ihn finden. Bernhardus Christum sequendo citiùs apprehendes quàm legendo. Mit Churf. Sächsischer Freyheit. – Zu Magdeburg : Bey Johan Francken Buchhändler 1620.


kresťanstvo – ľudské vlastnosti – úvahy


 1. Arndt, Johann M-332, prív. č. 2

Das Dritte Buch, Vom wahern Christenthums. Vom Inwendigen Menschen. Wie Gott den höchsten Schatz: sein Reich in der Menschen Herz geleget hat, als einen vergorvenen Schatz im Acter: Als ein Göttliches Leiche der Seelen, und wie dasselbe in uns zu erwecken und zu suchen. Durch Iohannem Arndt, General Superintendentem, Des Fürstenthums Lüneburg, ect. Luc. 17. Gehet, das Reich Gottes ist inwendig und euch. Matth. 7. Die Pforte ist enge, der Weg ist schmal, der zum Leben führet, und wenig seynd ihr, die ihn finden. Bernh: Christum sequendo citius apprehendes quam legendo. Mit Churf. Sächsischer Freyheit, ect. – Zu Magdeburg : Bey Johan Francken Buchh. 1620. – 112 s. ; 16 x 20 cm. – Iniciálky. Ozdobné linky. Verzálky. Vinety. Marginálie.

Príväzok č. 2 k: Vier Bücher, Vom wahern Christenthums, Heylsamer Busse, Hertzlicher Rew vnd Leyd vber die Sünden vnd wahren Glauben: Auch heiligem Leben und Wandel der rechten wahren Schriften. Derer Inhalt nach dem Titul zu finden. Das erste Buch, Jetzt auffe new ubersechen und gebessert durch Ioannem Arndt, General Superintendenten des Fürstenthums Lüneburg, ect. Matth. 7. Die Pforte ist enge, der Weg ist schmal, der zum Leben führet, und wenig seynd ihr, die ihn finden. Bernhardus Christum sequendo citiùs apprehendes quàm legendo. Mit Churf. Sächsischer Freyheit. – Zu Magdeburg : Bey Johan Francken Buchhändler 1620.


kresťanstvo – ľudské vlastnosti – úvahy


 1. Arndt, Johann M-332, prív. č. 3

Das Vierte Buch, Vom wahern Christenthums, Liber naturae. Wie das grosse Weltbuch der Natur, nach Christlicher Auslegung, von Ort zeuget, und zu Ort führet, wie auch alle Menschen Gott zu lieben, durch die Kreaturen gereitzet, und durch ihr eigen Hertz uberzeuget werden. Durch Iohannem Arndt, General Superintendentem, Des Fürstenthums Lüneburg, ect. Matth. 6. Schawet die Lilien auf dem Felde, wie sie wachsen. Psalm. 94. Der das Ohr gepflantzet hat, solt der mit hören: Der das Auge gemacht hat, solt der nicht sehen! Psalm. 19. Die himmel erzahlen die Ehre Gottes. Mit Churf. Sächsischer Freyheit, ect. – Zu Magdeburg : Bey Johan Francken Buchh. 1620. – [14], 212 s. ; 16 x 20 cm. – Iniciálky. Ozdobné linky. Verzálky. Vinety. Marginálie.

Príväzok č. 3 k: Vier Bücher, Vom wahern Christenthums, Heylsamer Busse, Hertzlicher Rew vnd Leyd vber die Sünden vnd wahren Glauben: Auch heiligem Leben und Wandel der rechten wahren Schriften. Derer Inhalt nach dem Titul zu finden. Das erste Buch, Jetzt auffe new ubersechen und gebessert durch Ioannem Arndt, General Superintendenten des Fürstenthums Lüneburg, ect. Matth. 7. Die Pforte ist enge, der Weg ist schmal, der zum Leben führet, und wenig seynd ihr, die ihn finden. Bernhardus Christum sequendo citiùs apprehendes quàm legendo. Mit Churf. Sächsischer Freyheit. – Zu Magdeburg : Bey Johan Francken Buchhändler 1620.


kresťanstvo – ľudské vlastnosti – úvahy


 1. Arndt, Johann M-332

Vier Bücher, Vom wahern Christenthums, Heylsamer Busse, Hertzlicher Rew vnd Leyd vber die Sünden vnd wahren Glauben: Auch heiligem Leben und Wandel der rechten wahren Schriften. Derer Inhalt nach dem Titul zu finden. Das erste Buch, Jetzt auffe new ubersechen und gebessert durch Ioannem Arndt, General Superintendenten des Fürstenthums Lüneburg, ect. Matth. 7. Die Pforte ist enge, der Weg ist schmal, der zum Leben führet, und wenig seynd ihr, die ihn finden. Bernhardus Christum sequendo citiùs apprehendes quàm legendo. Mit Churf. Sächsischer Freyheit. – Zu Magdeburg : Bey Johan Francken Buchhändler 1620. – [16], 296 s. ; 16 x 20 cm. – Iniciálky. Ozdobné linky. Verzálky. Marginálie.

Väzba: Kožená poškodená väzba so sponami. Kniha zachovaná.

Posesorské údaje: Zucker Martin
kresťanstvo – ľudské vlastnosti – úvahy


 1. Articvli M-87, prív. č. 3.

Articvli Dominorvm, baronvm, magnatvm, et nobilivm, caeterorvmqve Statvvm et Ordinvm Regni Hvngariae, In Dieta eorum Posoniensi, ad Festum Diui Martini Episcopi, Anni Millesimi Sexcentesimi Decimi Noni indicta, Posoniique celebrata, conclusi: ac Serenißimo Principi, Dn. Gabrielis Bethlen ect. Publicè est solenniter, medio Illustrißimi Domini Comitis Palatini, die Decima ostaua Ianuarii in Anno Millesimo Sexcentesimo Vigesimo exhibiti, est à Serenitate Sua acceptati, approbati, ratificati est confirmati, Cassoviae, XVIII. Februarii Anno Domini M. DC. XX. – [S. l.] : [S. n.] Anno 1620. – 25 s. ; 16 x 19 cm. – Iniciálky. Ozdobné linky. Verzálky.

Príväzok č. 3. k: Armistitium Universale inter Sacram Caesaream, Regiamque Majestatem Ab una, nec non Confoederatos Regni Hungariae status partibus ab altera... – Excusum Tyrnaviae : 1706.Väzba: Polokožená zachovaná väzba. Kniha zachovaná.

Posesorské údaje: Rukou písaný text na 5 riadkov z roku 1622.
Uhorsko – snem – Bratislava – právne nariadenia 1. Yüklə 1,83 Mb.

  Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə