Zġyadxan nəBĠBƏYLĠ


Ġstifadə olunmuĢ mənbələrYüklə 2,8 Kb.

səhifə118/118
tarix26.01.2018
ölçüsü2,8 Kb.
1   ...   110   111   112   113   114   115   116   117   118

 
360 
Ġstifadə olunmuĢ mənbələr 
 
1.
 
Həsən Əliyev - "Həyacan təbili" Bakı 1982 il 
2.
 
"Elm" qəzeti, 30 iyul 1988 il 
3.
 
"Ədəbiyyat və incəsənət" qəzeti, 28 oktyabr 1988 il 
4.
 
M.A.Cabbarov  "150  ildə  Naxçıvan  Muxtar  Respublikasında 
hidrometrologiya xidməti" Bakı-Naxçıvan 1993 il 
5.
 
"Kommunist" qəzeti, 31 may 1990 il 
6.
 
"Fəryad" qəzeti, 6 noyabr 1990 il 
7.
 
Z.Nəbibəyli - "Abşeron "can" üstündədir". "Son söz" qəzeti № 
l7 (41), 27 avqust - 3 sentyabr 1998 il 
8.
 
Z.Nəbibəyli  -  "Azərbaycanda  içməli  suyun  vəziyyəti". 
"Bakının səsi" qəzeti № 2 (91), 17-23 yanvar 1998 il 
9.
 
Z.Nəbibəyli - "Xəzərə neft, sink, mis ... axıdılır". "Hürriyyət" 
qəzeti № 72 (230), 30 sentyabr 1997 il 
10.
 
Z.Cəlilov  (Nəbibəyli)  -  "Ərazi  sularından  istifadənin  beynəl-
xalq  hüquqi  əsasları". "Bakının  səsi"  qəzeti  №  23 (70),  13-19 
avqust və № 25 (72) 27 avqust-3 sentyabr 1997 il  
11.
 
Z.Nəbibəyli  (Cəlilov)  -  "Beynəlxalq  dəniz  hüququ".  "Ülfət" 
qəzeti № 13 (161), 14mart l995 il  
12.
 
Z.Nəbibəyli  (Cəlilov)  -  "Torpaqlarımıza  qayğı,  özümüzə  qay-
ğıdır". "Bakının səsi" qəzeti № 16 (63), 25-30 iyun 1997 il  
13.
 
13. Z.Cəlilov (Nəbibəyli) - "Bakı-Kür su kəmərləri fövqəladə 
hal  mənbəyi  kimi".  "Bakınm  səsi"  qəzeti  №  99  (42),  1  mart 
1995 il  
14.
 
Z.Cəlilov  (Nəbibəyli)  -  "Xəzərdə  ikinci  cəbhə  açılıb".  "Çağ" 
qəzeti № 31(35), 7-13 dekabr 1995 il  
15.
 
Z.Cəlilov  (Nəbibəyli)  -  "Xəzər  fövqəladə  hal  mənbəyi  kimi". 
"Millətin səsi" qəzeti № 2(10), 24 aprel - 1 may 1997 il  
16.
 
16. Z.Cəlilov (Nəbibəyli) - "Hər cür ekstremal çirklənmə föv-
qəladə  haldır".  "Bakının  səsi"  qəzeti  №  11  (58),  16-23  may 
1997il 
17.
 
Z.Cəlilov (Nəbibəyli) - "İçməli su niyə çatışmır". "Çağ" qəzeti 
№ 15 (19), 14 iyul 1995 il  
18.
 
Z.Cəlilov  (Nəbibəyli)  -  "Beynəlxalq  dəniz  hüququ".  "Bakının 
səsi" qəzeti № 11 (45), 19 aprel 1995 il  
19.
 
Z.Cəlilov (Nəbibəyli) - "Xəzərin ekologiyası". "Dünya" qəzeti 
№ 8, 15 iyul 1994 il  


 
361 
20.
 
Z.Cəlilov  (Nəbibəyli)  -  "Azərbaycan  kimyasına  bir  baxış". 
"Hüquq"  qəzeti  №  2  və  №  3,  23  avqust  və  9  sentyabr  mart 
1994 il  
21.
 
Z.  Nəbibəyli  (Cəlilov)  -  "Udduğumuz  havanın  ekologiyası". 
"Hüquq" qəzeti № 04 (08), 16-31 may 1996 il  
22.
 
22. Z.Nəbibəyli - "Nəyi içirik". "Hüquq" qəzeti № 2 (6), 11-18 
fevral 1996 il 
23.
 
Z.Cəlilov  (Nəbibəyli)  -  "Güclü  qar  fövqəladə  hal  yaradır". 
"Hüquq" qəzeti № 2 (6), 11-18 fevral 1996 il  
24.
 
Z.Nəbibəyli - "Təbii mühit və insan sağlamlığı". "Hüquq" qə-
zeti № 2, 23 avqust 1994 il  
25.
 
Z.Nəbibəyli  -  "Milli  sular  və  onların  beynəlxalq  hüquqi  reji-
mi". "Hüquq" qəzeti № 05 (08), 16-31 deakbr 1996 il  
26.
 
Z.Nəbibəyli - "Beynəlxalq hava hüququ". "Hüquq" qəzeti № 5 
(11), 24-31 yanvar 1996 il  
27.
 
Z.Nəbibəyli - "Ətraf mühit və biz". "Hüquq" qəzeti № 5(11), 
24-31 yanvar 1996 il  
28.
 
Z.Cəlilov  (Nəbibəyli)  -  "Azərbaycanda  yağıntıların  kimyəvi 
tərkibi". "Hüquq" qəzeti № 5 (11), 1 mart 1996 il  
29.
 
Z.Nəbibəyli - "Saf su haqqında nəyi bilirik". "Bakının səsi" qə-
zeti № 16 (105), 23-30 oktyabr 1998 il  
30.
 
Z.Cəlilov (Nəbibəyli) - "Güclü yağış fövqəladə hallardan biri-
dir". "Hüquq" qəzeti № 03 (144), 03-15 fevral 1998 il  
31.
 
Z.Nəbibəyli - "Xəzərin səviyyəsi aşağı düşəcək, Aral isə yeni-
dən su ilə dolacaq". "Hürriyyət" qəzeti № 03 (258), 13 yanvar 
1998 il 
32.
 
Z.Nəbibəyli  -  "Azərbaycanda  radiasiya  fəlakəti".  "Hürriyyət" 
qəzeti № 78 (236), 24 oktyabr 1997 il  
33.
 
Z.Cəlilov  (Nəbibəyli)  -  "Azərbaycanda  radioaktiv  şüalanma". 
"Hüquq" qəzeti № 03 (07), 10-17 aprel 1996 il  
34.
 
Z.Nəbibəyli - "Sellər fövqəladə hal mənbəyidir". "Azadlıq fədai-
ləri" qəzeti № 3 (142), 29 yanvar - 05 fevral 2008 il  
35.
 
Z.Nəbibəyli - "Ozon həyat üçün vacibdirmi". "Azadlıq fədailə-
ri" qəzeti, 12-15 dekabr 2007il  
36.
 
Z.Nəbibəyli - "Azərbaycan meşəsiz qala bilər". "Azadlıq fədai-
ləri" qəzeti № 54 (136), 9-11 dekabr 2007il  
37.
 
Z.Nəbibəyli  -  "Bakının  ekoloji  problemlərindən  biri".  "Azadlıq 
fədailəri" qəzeti № 53 (135), 05-08 dekabr 2007 il  


 
362 
38.
 
Z.Nəbibəyli (Cəlilov) - "Saf su uğrunda". "Çağ" qəzetində çı-
xıb - 7 səhifəlik 
39.
 
Z.Nəbibəyli (Cəlilov) - "Xəzər tərəddüdünün bəzi səbəbləri" - 
fərqli baxış 6 səhifəlik, “Çağ” qəzeti  
40.
 
Z.Nəbibəyli (Cəlilov) - "Güclü yağış xeyirlidirmi?" "Son Söz" 
qəzeti çıxıb 
41.
 
Z.Nəbibəyli  (Cəlilov)-"Su  möcüzədir"  "Bakının  səsi  "  qəzeti 
çıxıb  
42.
 
Z.Nəbibəyli (Cəlilov) - "Azhidrometkomun sədri Zülfüqar Mu-
sayev qardaşa" 10 noyabr 1995 il.  
43.
 
Z.Nəbibəyli (Cəlilov), R.Fətəliyev - "Səma maşını" (ixtira)  
44.
 
Z.Nəbibəyli  (Cəlilov)  -  "Azhidrometkom  strukturlarının  təhlü-
kəli və kortəbii hidrometroloji vəziyyətdəki elmə söykənən fəa-
liyyəti" (Dövlət məruzəsi 21 səhifəlik). 1997 il  
45.
 
Z.Nəbibəyli - "Millətə təmiz hava? yox! ...pul!" "Son söz" qə-
zeti (çıxıb) 
46.
 
Z.Nəbibəyli - "Şəhərimizdə güclü təsirə malik zəhərli maddə-
lərdən necə qorunmalı"  
47.
 
Z.Nəbibəyli - "Fövqəladə hallar ümumbəşəri bəladır"  
48.
 
Z.Cəlilov (Nəbibəyli)- "Nadir hadisə" (astranomiya və ekologiya)  
49.
 
Z.Nəbibəyli - "Ukrayna təəsüratları ". "Yeni yol" qəzeti № 61, 
26 may 2008 il 
50.
 
Z.Nəbibəyli - "Tanrıçılıq, İslamçılıq və Azərbaycan mənəviy-
yatı" kitab 2009 da çıxıb  
51.
 
Z.Nəbibəyli - "Bizə yaxın və uzaq Atmosfer" , çıxıb 
52.
 
Z.Nəbibəyli - "İnsanın həyatında meşənin əhəmiyyəti", çıxıb 
53.
 
Z.Nəbibəyli  -  "Təbiət  hadisələri  iki  qütblüdür"  "Difai"  qəzeti 
№ 08(11), 22 iyun 2008 il və "Yeni yol" qəzeti 23 iyun 2008 il 
54.
 
Z.Nəbibəyli - "Laçın bölgəsinin bitki örtüyü" 
55.
 
Z.Nəbibəyli - "Laçın meşələri" 
56.
 
Z.Nəbibəyli - "Laçının mineral ehtiyatları" 
57.
 
Z.Nəbibəyli - "Laçının içməli suları və müalicəvi su ehtiyatları" 
58.
 
Z.Nəbibəyli - "Kosmik məlumatlardan hərb sahəsində istifadə" 
çıxıb 
59.
 
Z.Nəbibəyli  -  "Naxçıvanın  ekoloji  və  hidrometroloji durumu" 
çıxıb 
60.
 
Z.Nəbibəyli - "Zəlzələ və Xəzər" çıxıb 
61.
 
Z.Nəbibəyli - "Ekologiya, hirometrologiya və fövqəladə hallar" 


 
363 
62.
 
Z.Nəbibəyli  -  "Laçının  özü  və  təbii  sərvətləri  vəhşiliklə  talan 
edilir", “Laçın -85”, 2009 il  
63.
 
Z.Nəbibəyli  - "Laçının təbii sərvətləri və ona ötəri bir baxış", 
“Laçın – 85”, 2009 il  
64.
 
G.M.Mahmudov  -  "İstehsal  sahələrinin  texnologiyası  və 
sənaye ekologiyası", Bakı – 1997 ci il 
65.
 
Z.Nəbibəyli - "Xəzərin Azərbaycana aid sahil zolağının hazırki 
ekoloji durumu" 
66.
 
Z.Nəbibəyli  -  "Xəzərin  kompleks  ekoloji  monitorinqi  vacin 
işlərdən biridir" 
67.
 
Z.Nəbibəyli - "Abşeronda xəzər dənizi ilə əlaqəsi olan göllərin 
ekoloji durumu" 
68.
 
Z.Nəbibəyli - "Bakının əsas limanları və yanalma körpülərində 
ekoloji durumu " 
69.
 
Z.Nəbibəyli - "İstehsalat işləri aparılan adaların ekoloji durumu" 
70.
 
Z.Nəbibəyli - "Respublikamızda milli ekoloji proqram" 
71.
 
Z.Nəbibəyli - "Xəzər dənizi səviyyəsinin tərəddüdü və fövqə-
ladə hallar", "Bakının səsi" qəzetində çıxıb 
72.
 
Nəbi Həmidov - "Dünyanı nədən və necə xilas etmək olar və 
ya zəlzələ mexaniki hadisədir" 
73.
 
Nəbi Həmidov - "Qlobal istiləşmə, yoxsa ?..." 
74.
 
Г.С.Хозин  – "Глобальные проблемы современности". Мо-
сква 1982 г 
75.
 
В.Дешкин - "Беседы об экологии". Молодая гвардия 1979 г 
76.
 
В.П.Тигаринов - "Природа Цивилизация. Человек". Ленин-
град 1978 г 
77.
 
И.В.Гете - "Избранные сочинения по естесвознанию" Мо-
сква 1975 г 
78.
 
И.П.Федоренко,  Н.Ф.Рейлирс  -  "Стратегия  Экоразвития. 
Взаимодействие общества и природы как глобальная про-
блема современности". Обнинск 1981 г 
79.
 
Г.И.Марчик - "Магистралы прогресса" 
80.
 
Е.К.Федоров - "По законам природы" 
81.
 
А.А.Горелов - "Экология – наука моделтрование". Москва 
1985 г 
82.
 
Б.Китаннович - "Планета и цивилизация в опасности". Мо-
сква 1985 г 


 
364 
MÜNDƏRĠCAT 
 
Ön söz..................................................................................4 
Redaktordan........................................................................6 
I.
 
Azərbaycan türklərinin xalq feneologiyasından.......9 
II.
 
Milli-mənəvi dəyərlərimiz və ekologiyamız.............16 
III.
 
Bakı bulvarı tarixindən.............................................30 
IV.
 
Azərbaycan ekologiyası XX əsrin sonunda.............32 
V.
 
Respublikamızda milli ekoloji proqram..................45 
VI.
 
Ətraf muhit haqqında Beynəlxalq saziĢlər,  
Konvensiyalar və dövlətlərarası əlaqə........................49 
6.1. Beynəlxalq sazişlər və dövlətlərarası əlaqə................49 
6.2. Ətraf mühit haqqında beynəlxalq konvensiyalar........51 
6.3. Respublikamızda milli proqram.................................52 
6.4. Milli proqramın vacib istiqamətlərindən biri də  
respublika meşələrin bərpa edilməsi və artırılması 
məsələsidir.........................................................................53 
6.5. Milli Meşəsalma Proqramı ilə yanaşı  
Respublikamızda yay-qış otlaqlarının, biçənəklərinin  
səmərəli istifadəsi proqramıdır..........................................54 
VII.
 
Ətraf mühitin mühafizəsi, milli sularımız,  
Xəzər və beynəlxalq hüquq...................................................57 
7.1. Ətraf mühitin mühafizəsinə nəzarət və  
standartlar..........................................................................57 
7.2. Çirklənmiş mühitin mühafizəsinin hüquqi  
əsasları tarixindən..............................................................59 
7.3. Beynəlxalq dəniz hüququ və ya bir daha  
Xəzərin statusu haqqında...................................................62 
7.4. Ərazi sularından istifadənin beynəlxalq  
hüquqi əsasları...................................................................66 
7.5. Beynəlxalq hava hüququ.............................................69 
VIII. Atmosfer mühiti və insan.......................................73 
8.1. Təbii mühit və insan sağlamlığı..................................73 
8.2. Udduğumuz havanı çirkləndirən mənbələr.................76 


 
365 
8.3. Ətraf mühit və biz.......................................................80 
8.4. Udduğumuz havanın ekologiyası................................83 
8.5. Bizə yaxın və uzaq Atmosfer......................................86 
8.6. Azərbaycanda radioaktiv şüalanma.............................90 
8.7. Ozon həyat üçün vacibdirmi?.....................................92 
8.8. İnsan sağlamlığı və iqlim dəyişmələri........................97 
IX. Azərbaycanda təbii – dağıdıcı hadisələrlə  
fövqəladə halların “vəhdəti”...............................................102 
9.1. Respublikada təbii dağıdıcı hadisələr  
fövqəladə hal mənbələridir..............................................102 
9.2. Fövqəladə hallarda sistemin fəaliyyəti.....................108 
9.3. Fövqəladə hallarda əhaliyə xəbərdarlıq....................111 
9.4. Respublika əhalisinin mühafizə və  
özünü mühafizəyə hazırlanması......................................113 
9.5. Milli xarakterimiz və fövqəladə hallar.....................115 
9.6. Gənc nəslin mühafizəyə hazırlanması......................121 
9.7. Həmkarlar İttifaqı və fövqəladə hallar.....................123 
9.8. Hidrometeroloji xidmət və fövqəladə hallar............126 
9.9. Xəzər dənizi səviyyəsinin tərəddüdü və  
fövqəladə hallar...............................................................127 
X.
 
ÇirklənmiĢ su mənbələri və fövqəladə hallar........133 
10.1. Ekologiya, Hidrometeorologiya və  
Fövqəladə hallar...............................................................133 
10.2. Su çirkləndiricilər fövqəladə hal mənbələridir.......136 
10.3. Hər cür ekstremal çirklənmə fövqəladə haldır........141 
10.4. Bakı – Kür su kəmərləri fövqəladə hal 
mənbəyi kimi...................................................................143 
10.5. Sellər fövqəladə hal mənbəyidir.............................149 
10.6. Güclü yağış fövqəladə hallardan biridir.................154 
10.7. Xəzər fövqəladə hal mənbəyi kimi.........................157 
10.8. Güclü qar fövqəladə hal yaradır.............................159 
10.9. Güclü yağış xeyirlidirmi?.......................................162 
10.10. Qlobal istiləşmə yoxsa...?.....................................164 
XI.
 
Ġçməli su və onun ekologiyası..................................168 


 
366 
11.1. Azərbaycanda içməli suyun ekoloji vəziyyəti........168 
11.2. Saf su haqqında nəyi bilirik?..................................170 
11.3. İçdiyiniz suyu tanıyırsınızmı!.................................173 
11.4. Abşeron suları.........................................................175 
11.5. İçməli su niyə çatışmır?..........................................177 
11.6. Azərbaycanda yağıntıların kimyəvi tərkibi.............180 
11.7. Saf su uğrunda.........................................................182 
XII.
 
MeĢə və canlı həyat.......................................189 
12.1. İnsanın həyatında meşənin əhəmiyyəti...................189 
12.2. Azərbaycan meşəsiz qala bilər................................196 
12.3. Azərbaycan meşələrinə ciddi zərbə........................200 
12.4. Torpağımıza qayğı, özümüzə qayğıdır...................203 
12.5. Laçının özü və təbiəti vəhşiliklə talan edilir....... ...206 
12.6. Azərbaycanda Dövlət Təbiət Qoruqları..................213 
12.7. Respublikamızda Milli Parklar...............................234 
12.8. İnsan sağlamlığı və iqlim dəyişmələri....................249 
XIII.
 
Xəzərə pislik etməyin, yaxĢılığa isə  
ehtiyacı olmayacaq...............................................................255 
13.1. Xəzər tarixindən məqamlar və onunla bağlı 
yaranan fövqəladə hallar..................................................255 
13.2. Təbiət hadisələri iki qütblüdür................................262 
13.3. Beynəlxalq dəniz hüququ........................................267 
13.4. Xəzər tərəddüdünün bəzi səbəbləri.........................270 
13.5. Zəlzələ və Xəzər.....................................................275 
13.6. Xəzərə neft, sink, mis.......axıdılır...........................278 
13.7. Xəzərin ekologiyası................................................279 
13.8. Bakının ekoloji problemlərindən biri......................281 
13.9. Abşeron can üstündədir...........................................286 
13.10. Xəzərin əsas çirklənmə mənbəyi Volqadır...........288 
13.11. Xəzərin Azərbaycana aid sahil zolağının  
hazırki ekoloji durumu.....................................................294 
13.12. Xəzərin kompleks ekoloji monitorinqi vacib 
işlərdən biridir..................................................................318 
XIV.
 
Qara qızıl və onun fəsadları........................323 


 
367 
14.1. Azərbaycanda neft – qaz istehsalı tarixi 
və ya dünyanın neft akademiyası.....................................323 
14.2. Neftin fiziki – kimyəvi xüsusiyyətləri və 
ətraf mühitdə fövqəladə hal yaratması.............................330 
14.3. Dünya neft – qaz tarixindən....................................336 
14.4. Bəzi sahil neft – qazçıxarma sahələrindəki  
ekoloji durum...................................................................339 
14.5. Bakının əsas limanları və yanalma körpülərində  
ekoloji durum...................................................................341 
14.6. İstehsalat işləri aparılan adaların ekoloji durumu...343 
14.7. Abşeronda Xəzər dənizi ilə əlaqəsi olan  
göllərin ekoloji durumu....................................................347 
14.8. Abşeron sahillərində Xəzərin çirklənmə  
səbəblərindən biri də........................................................352 
XV. Naxçıvanın ekoloji və hidrometeroloji durumu.......355 
İstifadə olunmuş mənbələr...............................................360 
 
                        
                                                                                                         Dostları ilə paylaş:
1   ...   110   111   112   113   114   115   116   117   118


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə