## Fakültənin adı: Məktəbəqədər təhsil,Psixoloji xidmət və Korreksiyaedici təlimYüklə 488,04 Kb.

səhifə1/20
tarix04.12.2017
ölçüsü488,04 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20


## Fakültənin adı: Məktəbəqədər təhsil,Psixoloji xidmət və Korreksiyaedici təlim. 

## İxtisas: Korreksiyaedici təlim. 

## Bölmə: Azərbaycan. 

## Qrup: 406 – 407- 408 

## Fənnin adı: İmkanları məhdud  uşaqların fiziki tərbiyəsinin əsasları. 

## Müəllim: B/m  Əskərova Xuraman  Məmmədhüseyn q.

## Kafedra müdiri: ped.üzre f.d. Hüseynova Nailə Tofiq q. 

## İşçi qrupu: ped. üzre f.d. Hüseynova Nailə Tofiq q.

## dos.Ağayeva T.H

## Ped.üzrə.f.d.Aslanova S.R

 

##book_id=973//book_name= İmkanları məhdud  uşaqların fiziki tərbiyəsinin əsasları // ##fk=125// ks=04 //fn=973// sumalltest= 302 // 

##num=1// level= 1// sumtest=20 // name= İmkanları məhdud uşaqların ümumi 

xarakteristikası. // 

1. Defektologiyanın tədqiqat metodları hansılardır ? 

A) Defektologiya pedaqogika və psixologiyanın tədqiqat metodlarından istifadə edir.

B) Defektologiyanın əsas tədqiqt metodlarına müşahidə, müayinə, profilaktika aiddir. 

C) Defektologiya müşahidə, müayinə, test, anket, söhbət, uşaq fəaliyyətinin nəticələrinin 

təhlili, sosiometriya və riyazi metodlardan istifadə edir. D) Defektologiyanın əsas tədqiqat metodları bunlardır: müayinə, müalicə, test, 

eksperement. E) Defektologiya həm psixoloji, həm də pedaqoji metodlardan istifadə edir. 

2. Defektologiyanın tədqiqat obyekti kimlərdir ? 

A) Defektologiyanın tədqiqat obyekti xəstə uşaqlardır. 

B) Defektologiyanın tədqiqat obyekti inkişaf qüsurları olan uşaqlardır. 

C) Defektologiyanın tədqiqat obyekti anomal uşaqların inkişaf xüsusiyyətləridir. 

D) Tədqiqat obyekti anormal inkişafın qarşısını almaqdır. 

E) Defektologiyanın tədqiqat obyekti əqli və fiziki qüsurları olan uşaqların təlim – tərbiyə 

problemləridir.  

3. Defektologiyanın pedaqoji anlayışları və izahları arasında uyğunluğu müəyyən 

edin. 

I – Korreksiya. 

II – Kompensasiya. 

III – Sosial adaptasiya. 

IV – Ailə tərbiyəsi. 

1 - Qüsurun aradan qaldırılması. 

2 - Pozulmuş funksiyanının əvəz olunması. 

3 - Qüsurun islahı. 

4 - Uşaqların sağlam funksiyalarının istifadəsi. 

5 - Muhitdə adaptasiya. 

6 - Cəmiyyətin norma və təlabatlarına uyğnlaşma. 

7 - Valideyn - uşaq münasibətlərinin qurulması. 

8 - Problemli uşaqlarının ehtiyaclarını ödəmək üçün ailə strategiyaları. 

A) I – 1, 7; II – 2, 5; III – 3, 8; IV – 5, 7. 

B) I – 3, 1; II – 4, 2; III – 6, 5; IV – 8, 7. 

C) I – 7, 5; II – 4, 5; III – 7, 6; IV – 2, 8. 

D) I – 3, 4; II – 8, 5; III – 5, 3; IV – 6, 2. 

E) . I – 6, 8; II – 2, 3; III – 1, 8; IV – 2, 1. 

4. Defektologiyada “korreksiya “ anlayışı nəyi bildirir ? 


A) Defektologiyada korreksiya qüsurları düzəlmək deməkdir. 

B) Uşaqların psixo - fiziki inkişafındaki qüsurların zəiflədilməsinə və ya aradan 

qaldırılmasına yönəldilmiş pedoqoji tədbirlər sisteminə deyilir. C) Korreksiya inkişaf qüsurlarının aradan qaldırılmasıdır. 

D) Defektologiyada korreksiya zamanı ayrı - ayrı qüsurların aradan qaldırılmasıdır. 

E) Korreksiya normal uşaqların şəxsiyyət və emosional inkişafının ləngiməsidir. 

5. Defektologiyada “ kompensasiya “ anlayışı nədir? 

A) Kompensasiya bütün canlılara xas olan fizioloji prosesdir. B) Defektologiyada 

kompensasiya vasitəsi ilə xəstəlik nəticəsində pozulmuş funksiyaların digəri ilə əvəz 

lənməsidir. 

C) Kompensasiya ali sinir fəaliyyətinin bərpa edilməsinə yönəldilmiş prosesdir. 

D) Orqanizmin inkişafdan qalmış və ya pozulmuş funksiyaların digər üzvlər tərəfindən 

əvəz edilməsi, orqanizmin yenidən qurulması prosesidir. E) Defektologiya kompensasiya qüsurların əvəz edilməsidir. 

6. Defektologiyanın mövzusu nədir ? 

A)  Defektologiyanın mövzusu anomal uşaqların inkişaf xüsusiyyətləri, onların təlim – 

tərbiyə, korreksiya, sosial reabilitasiya və adaptasiyasıdır. B)  Defektologiyanın mövzusu inkişaf qüsurları olan uşaqlardır. 

C)  Defektologiyanın mövzusu əqli və fiziki qüsurları olan uşaqların təlim – tərbiyə 

problemləridirdır D)  Tədqiqat mövzusu defektli uşaqlar, anormal inkişafın qarşısını almaqdır. 

E)  Defektologiyanın mövzusu xəstə uşaqlar, onların təlim – tərbiyəsi və müalicəsidir. 

7. Defektologiya hansı sahənin məsələrini öyrənir? 

A)  Xüsusi didaktikanın:anomal uşaqların təlim və tərbiyə nəzəriyyəsinin məsələlərini 

öyrənir 


B)  Defektologiya ptoloji anatomiya və patofiziologiyaməsələlərini öyrənir. 

C)  Defektologiya pixi və fiziki inkişafda baş verən dəyişiklikləri öyrənir? 

D)  Anormal uşaqların psixi inkişaf məsələlərini öyrənir 

E)  Qüsurların yaranma fiziopatologiyasını öyrənir. 

8. Anormal uşağın təlim və inkişaf kateqoriygiyası nədir? 

A) Təlim və inkişaf kateqoriyası fiziki qüsurlarının aradan qaldırılmasıdır.  

B) Bu fəaliyyətin bilik, bacarıq və vərdişlərinin məqsədəyönlü şəkildə ötürülməsi və 

mənim - sənilməsi prosesi olub, əmək və həyata hazırlığın əsas vasitəsidir. C) Həyata və əməyə hazırlıq üçün bilik, bacarıq və vərdışlərin mənimsənilməsidir. 

D) Təlim və inkişaf kateqoriyası anormal uşağın məktəbdə və ailədə təlim - tərbiyə 

edilməsi yolu ilə inkişaf etdirilməsidir. E) Anormal uşagların xüsusi təlim - tərbiyə müəssisələrində təlim – tərbiyə prosesidir. 

9. İmkanları məhdud uşaqlar kateqoriyasına hansılar daxildir ? 

A) Şizofreniyalı, idiot, debil, kar, kor və motorikası pozulmuş uşaqlar daxildir. 

B)  Şikəst uşaqlar daxildir. 

C)  Dəliliyi olan, lal –kar, kor və yeriməyən , ürəyigedən və tutmalı uşaqlar daxildir. 

D)  İntellektual inkişafdan geri qalanlar ; sensor pozulmaları olanlar ; nitqi pozulmuş 

uşaqlar ; dayaq – hərəkət aparatı çatışmazlığı olan uşaqlar; kompleks qüsurları olanlar 

və davranış pozulmaları olan uşaqlar

 E) Eşitmə, görmə qüsurlu, oliqofren, hərəkət edə bilməyən, pəltək uşaqlar daxildir. 10. Birincili və ikincili qüsur anlayışı nədir ? 

A) Birincili qüsur anadangəlmə, ikincili qüsur isə qazanılmadır. 

 B) Birincili qüsur əsas çatışmamazlıq, ikincili qüsur isə ondan törəmədir. Məsələn: 1 - ci 

karlıq, 2 –ci lallıq. C) Anormal inkişafın strukturunda bioloji amillərin təsiri altında yaranan çatışmamazlıq 

birincili qüsur, birincili qüsurun və sosial amillərin təsiri nəticəsində yaranan 

çatışmamazlıq isə ikincili qüsur adlanır. 

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə