0f11aztitul(1-7)



Yüklə 42,65 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə1/79
tarix31.10.2018
ölçüsü42,65 Mb.
#77559
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   79


  LAYİHƏ


  LAYİHƏ


  LAYİHƏ


  LAYİHƏ


Ümumtəhsil məktəblərinin 11-ci sinfi üçün 
Fizika fənni üzrə 
DƏRSLİK 
Fizika 
11
Bu nəşrlə bağlı irad və təkliflərinizi  
  
elektron ünvanlarına göndərməyiniz xahiş olunur. 
Əməkdaşlığınız üçün əvvəlcədən təşəkkür edirik!
bn@bakineshr.az
derslik@edu.gov.az 
Bakı – 2018
RASİM 
RÖVŞƏN ƏLİYEV
ABDURAZAQOV 
İ
İ
QAL B  ŞƏR FOV
  LAYİHƏ


I fəsil
 
   
 II fəsil
 
   




ELEKTROMAQNİT SAHƏSİ
1.1. Elektrik yükü. Elektromaqnit sahəsi .
.
.
.
.
.
.
.
.
10
1.2. Elektrostatik sahə. Elektrostatik sahənin intensivliyi
.
.
.
.
.
14
1.3. Bircins elektrik sahəsinin işi. Potensial. Gərginlik  .
.
.
.
.
.
18
1.4. Kondensator. Elektrik tutumu
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
23
1.5. Kondensatorların birləşdirilməsi.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
27
1.6. Yüklü zərrəciyin maqnit sahəsində hərəkəti. Lorens qüvvəsi
.
.
.
31
1.7. Maqnit sahəsinin cərəyanlı naqilə təsiri. Amper qüvvəsi
.
.
.
.
34
1.8. Maqnit seli. Elektromaqnit induksiyası hadisəsi
.
.
.
.
.
.
38
1.9. Elektromaqnit induksiyası qanunu. Maqnit sahəsində hərəkət edən                    
naqillərdə induksiya elektrik hərəkət qüvvəsi .
.
.
.
.
.
.
42
1.10. Öz-özünə induksiya EHQ. Maqnit sahəsinin enerjisi .
.
.
.
.
46
MÜXTƏLİF MÜHİTLƏRDƏ SABİT CƏRƏYAN QANUNLARI
2.1. Metalların elektrik keçiriciliyinin elektron nəzəriyyəsinin elementləri
.
54
2.2. Dövrə hissəsi üçün Om qanunu. Müqavimət. İfrat keçiricilik
.
.
.
58
2.3. Elektrik hərəkət qüvvəsi. Tam dövrə üçün Om qanunu.
.
.
.
.
62
2.4. Vakuumda elektrik cərəyanı
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
66
2.5. Qazlarda elektrik cərəyanı .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
70
2.6. Elektrolit məhlullarında elektrik cərəyanı. Elektroliz qanunu
.
.
.
74
2.7. Yarımkeçiricilərdə elektrik cərəyanı .
.
.
.
.
.
.
.
.
78
2.8. Yarımkeçirici diod. Tranzistor
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
82
2.9. Yarımkeçirici qurğular: onların elm, texnika və istehsalatda tətbiqi                            
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
 • I fəslə aid məsələlər .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
50
(təqdimat dərs)
86
 •  II fəslə aid məsələlər
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
87 
III fəsil
 
   
3.1. Sərbəst elektromaqnit rəqsləri .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
92
3.2. Elektromaqnit rəqslərində enerji çevrilmələri 
.
.
.
97
3.3. Məcburi elektromaqnit rəqsləri: dəyişən cərəyan .
.
.
.
.
.
99
3.4. Rezistor, kondensator və sarğac qoşulmuş dəyişən cərəyan dövrələri .
104
3.5. Aktiv, induktiv və tutum müqavimətlərinin ardıcıl birləşdirildiyi                                            
dəyişən cərəyan dövrəsi üçün Om qanunu .
.
.
.
.
.
.
109
3.6. Elektrik enerjisinin ötürülməsi. Transformator
.
.
.
.
.
.
113
3.7. Elektromaqnit dalğaları 
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
117
3.8. Elektromaqnit dalğasının enerjisi. Elektromaqnit dalğaları şkalası 
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
122
3.9. Radiorabitənin prinsipləri .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
124
3.10. İşığın dalğa təbiəti. İşığın dispersiyası .
.
.
.
.
.
.
.
128
3.11. Dalğaların interferensiyası. İşığın interferensiyası
.
.
.
.
.
132
3.12. Dalğaların difraksiyası. İşığın difraksiyası
.
.
.
.
.
.
.
136
3.13. İşığın polyarlaşması .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
140
IV fəsil
 
 ATOM FİZİKASI   




ELEKTROMAQNİT RƏQSLƏRİ VƏ DALĞALARI
(təqdimat dərs)
                                    
(təqdimat dərs)
 III  fəslə aid məsələlər
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
144
(təqdimat dərs)
(təqdimat dərs)
 • IV fəslə aid məsələlər .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
201
 • Fəsillərə aid məsələlərin cavabları
.
.
.
.
.
.
.
.
204
4.1. Elektromaqnit şüalanmasının kvant təbiəti. Foton 
.
.
.
.
.
148
4.2. Fotoeffekt. Fotoeffekt nəzəriyyəsi  .
.
.
.
.
.
.
.
.
152
4.3. Kompton effekti və de Broyl dalğaları 
.
.
.
.
157
4.4. Atomun quruluşu haqqında Borun kvant postulatları.                                                        
Atomun enerji səviyyələri .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
159
4.5. Şüalanmanın növləri və onların tətbiqləri 
.
.
.
163
4.6. Atom nüvəsi. Atom nüvəsinin quruluşu .
.
.
.
.
.
.
.
167
4.7. Nüvənin rabitə enerjisi
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
171
4.8. Radioaktivlik. Nüvələrin radioaktiv çevrilməsi 
.
.
.
.
.
.
174
4.9. Radioaktiv çevrilmə qanunu  .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
178
4.10. Nüvə reaksiyası  .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
181
4.11. Uran nüvəsinin bölünməsi. Zəncirvarı nüvə reaksiyası  .
.
.
.
184
4.12. İstilik nüvə reaksiyası
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
189
4.13. Elementar zərrəciklər və onların qeydəalınma üsulları .
.
.
.
192
4.14. Fizika və müasir həyat (təqdimat dərs).
.
.
.
.
.
.
.
197
F i z i ka 
Mündəricat
11
4
5
  LAYİHƏ



Yüklə 42,65 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   79




Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə