1- ( ) Sindirim ağızda başlar. 2- ( ) Su ve vitaminler sindirime uğramazYüklə 76,65 Kb.
tarix20.10.2017
ölçüsü76,65 Kb.
#5670

7-SINIF . 1.UNITE - VÜCUDUMUZDA SİSTEMLER ÜNİTE ÇALIŞMA ETKİNLİĞİ

A. Aşağıda verilen cümleler doğru ise başına (D), yanlış ise başına (Y) harfi koyunuz.
1- (…..) Sindirim ağızda başlar.

2- (…..) Su ve vitaminler sindirime uğramaz.

3- (…..) Karaciğer sindirime yardımcı bir organdır.

4- (…..) Hafıza ve öğrenmenin merkezi omuriliktir.

5- (…..) İnce bağırsakta yağ,protein ve karbonhidratlar sindirilir.

6- (..…) Uzağı net göremeyen hastalar hipermetroptur.

7- (…..) İris gözümüzdeki renkli kısmın olduğu bölgenin isimdir.

8- (…..) Böbreklerimiz sindirim sistemi organlarından birisidir.

9- (…..) Gastrit, sindirim sistemi hastalığıdır.

10- (…..) Glukagon pankreas tarafından salgılanan bir hormondur.
11- (…..) Derimize rengini veren ve cansız hücrelerden oluşan kısım üst deridir.
12- (…..) Vitaminlerin sindirimi kalın bağırsakta olur.
13- (…..) Gözümüzde bulunan sarı leke üzerine düşen görüntü normale göre terstir.
14- (…..) Böbreklerimizde kanın süzülmesinden sorumlu birimin adı nefrondur.
15- (…..) Adrenalin hormonu hipofiz bezi tarafından salgılanır.


16- (…..) Yağların sindirime yardımcı olmak için ürettiği safra salgısını ……………………….. incebağırsağa gönderir.

17- (…..) İç salgı bezlerimizden………………………………… kan şekerimizi düzenler.

18- (…..) Görme olayında görüntü ……………………………….. üzerinde oluşur.

19- (…..) İç kulakta bulunan ………………………………………..vücudun dengesiyle ilgili bilgileri beyinciğe iletir.

20- (…..) Vücudumuzun çeşitli faaliyetleri sonucu oluşan atık maddeleri bulunduran kanın ………………………… süzerek temizler.

21- (…..) Dilimizin ucunda, arkasında ve yanlarında yer alan…………………………………………..tatları algılamamızı sağlar.

22- (…..) Bazı deri hastalıklarının teşhisinde …………………………………….. denilen cihaz kullanılır.

23- ( … ) Yağların kimyasal sindirimi midede başlar.

24- ( … ) İdrarın vücuttan dışarı atıldığı açıklığa üretra denir.

25- ( … ) Bol su içmek böbreklerin faaliyetini azaltır.

26- ( … ) Dışardan gelen bir uyarıya vücudun verdiği ani tepkiye refleks denir.

27 ( … ) Miyop göz kusuru uzağı net görüp, yakını net göremez.

28- ( … ) Dilin uç kısmı tatlı, arka kısmı acı tatların algılanmasını sağlar.

29- (……) Proteinlerin ve karbonhidratların sindirimi midede,yağların sindirimi ince bağırsakta başlar.

30- (……) Derinin her yerinde aynı oranda duyu almacı vardır.

31- (……) Safra salgısı üretmek pankreasın bir görevidir.

32- (……) Kandaki şeker oranını(glikoz) düşüren hormon glukagon,yükselten hormon insülin’dir.

33- (……) Gastrit, sindirim sistemi hastalığıdır.

34- (……) Vitaminlerin sindirimi kalın bağırsakta olur.

35- (……) Sağlıklı bir insanın idrarında glikoz bulunmaz.

36- (……) Şaşılık kalıtsal bir hastalıktır ve düzeltilemez.

37- (……) Nöronlar, böbreklerin en küçük süzme birimidir.

38- (……) Akciğer boşaltım sistemi organıdır.

39- (.….) Kulağımızın dengemizle ile ilgili görevli kısmı yarım daire kanallarıdır.

40- (……) Tırnaklar, kıllar ve saçlar alt deride bulunur.

41- (…..) Koku alma ile tat alma birbiri ile ilişkili değildir.

42- (…..) Dilin uç kısmı tatlı, arka kısımları acı tatların algılanmasını sağlar.

43- (……) Gözde görüntünün ters düştüğü yere kör nokta denir.

44- (…..) Nöronlar, böbreklerin en küçük süzme birimidir.

45- ( ……) Şekeri düşmüş bir insanda insülin salgılanarak şeker düzeyini ayarlar.

46- (…….) Sinir hücreleri kendilerini yenileyemezler.

47- (…….) Refleks olayları beyincik tarafından yönetilir.

48- (…….) Vücut metabolizması sonucu oluşan azotlu atık ürünler, amonyak, üre ve ürik asittir.

49- (…….) Renk körlüğü kalıtsal olmadığından tedavi edilebilir.

50- (…….) Dişlerimiz sayesinde bütün besinlerin kimyasal sindirimini gerçekleştiririz.

B-Tabloyu doğru/yanlış şeklinde doldurunuz.


D

Y

1. Duyu organlarımız ile dış çevreden alınan uyartılar, sinir yolu ile beyne iletilir

D

Y

2. Derimizin üst ve alt deri tabakaları, tamamıyla canlı hücrelerden oluşmuştur.

D

Y

3. Böbrekler vücudun su dengesini sağlamada görev alan organlardır

D

Y

4. Pankreas hem sindirim enzimi hem de hormon salgılayan bir organdır.

D

Y

5. Hipermetropluk, yakının görülüp uzağın net görülememesidir.

D

Y

6.Maddelerin kokularını alabilmemiz için koku moleküllerinin mukusta çözünür özellikte olması gerekir.

D

Y

7.Burunda koku almaçlarının yoğunlaştığı bölgeye, koku tomurcuğu denir

D

Y

8. Yaya uygulanan kuvvet arttıkça yaydaki uzama ya da sıkışma artar.

D

Y

9.Böbrek üstü bezlerinin salgısı olan adrenalin, korku ve heyecan anında fazlaca salgılanır.

D

Y

10. Koku duyusu çabuk yorulur

1

Dişlerimiz sayesinde bütün besinlerin kimyasal sindirimi gerçekleşmiş olur.
2

Amonyağı üreye çevirmek karaciğerin görevidir.
3

Böbreklerde kanın süzülmesini sağlayan yapıya nöron denir.
4

Görme, işitme, tatma gibi duyular, beyin tarafından yönetilir.
5

Limon görünce ağzın sulanması, doğuştan gelen bir refleks hareketidir.


C. Aşağıda boş bırakılan yerlere uygun kelimeleri yazınız.
1-Besin maddelerinin dişler yardımıyla parçalanmasına ……………sindirim denir.(fiziksel/ kimyasal)

2-İnce bağırsakta bulunan …. …………………sayesinde besinler kana karışır. (villus/nefron)

3-Düşünülerek yapılan hareketlerin merkezi …………………………dir.

4-Boşaltım olayının asıl gerçekleştiği organ ………………………… dir.

5. İç kulağa gelen ses dalgalarının işitme almaçlarıyla işitme sinirlerine iletimi……………… denilen kısımda gerçekleşir.

6. Uzağı iyi görüp yakını görememe durumu…………………………………… göz kusuru olarak adlandırılır.

7. Maddelerin kokularını alabilmemiz için koku moleküllerinin ……………….çözünür özellikte olması gerekir.

8. Alt deride bulunan ……..tabakası vücudumuzun ısı kaybını önler

9.Besinlerin fiziksel olarak çiğneme ve kas hareketleri ile küçük parçalara ayrılmasına ………………….. sindirim denir.

10.İç salgı bezlerimiz denetleme ve düzenleme görevlerini ……………… denilen özel salgılar üreterek yerine getirir.

11. …………………… göz kusuru yakını iyi görür.
C. Aşağıda organ veya yapılarla görevleri eşleştiriniz.

Pankreas……. a-Kanın süzülmesini sağlar.

Akciğer ……. b-Sindirimin bittiği yerdir.

Hipofiz bezi……. c-Kan şekerini ayarlar.

Böbrek ……. d-Büyüme Hormonu salgılar.

İnce Bağırsak …….. e-Karbondioksiti dışarı atar.
Ç .Aşağıda kısa yanıtlı sorular yer almaktadır. Bu soruların karşısına açıklama yapmadan sadece yanıtlarını yazınız?


 • Göz kaç tabakadan oluşur?.....................

 • Merkezi sinir sistemi kaç bölümden oluşur? Bunlar nelerdir?.............................................

 • Görme sinirleri gözün hangi kısmında bulunuz?.......................................................

 • İdrarın idrar kesesinden alınarak vücut dışına atılmasını sağlayan nedir?...............

 • Böbreğin yapısında bulunan süzücü yapılara ne denir?.......................................

 • Sinir sistemini oluşturan özelleşmiş hücrelere ne denir?...................................

 • Kan şekeri oranını düşüren hormona ne adı verilir?................................................

 • Ürettiği safra sıvısı sayesinde yağları mekanik olarak parçalayan yapıya ne ad verilir? …………………………………

 • Refleks hareketlerin yönetildiği yer neresidir? ………………………………………………………………

 • Duyu organları nelerdir? …………………………………………………………..

 • Böbrekte kanın süzülmesini sağlayan yapı ----------

 • Proteinlerin sindiriminin başladığı yer -------------

 • Burunda koku almaçlarının en yoğun bulunduğu kısım --------------

 • Böbreküstü bezinden korku anında salgılanan hormon --------------

 • Gözde görüntünün ters olarak oluştuğu yer ----------

 • Acıkmayı kontrol eden merkezi sinir sistemi organı ---------

 • Kandaki şeker miktarı artınca salgılanan hormon ------------

 • Hem enzim hem hormon salgılayan organımız ---------

 • Vücudun denge merkezi -------------

 • Kulakta bulunan vücudumuzdaki en küçük kemik -------

 • Kulak zarının basıncını dengeler.----------------

 • Dışarıdan gelen ses dalgalarını toplar.-------------------

 • Sesin beyine çıkış yaptığı kısım.-----------------

 • Sesin kulak zarına geldiği yol.----------------

D- Aşağıdaki tabloyu doldurunuz.

Boşaltım Organının Görevi

Boşaltım ile ilgili yapı ve organlar

İdrarın dışarı atıldığı bölümdür

İdrarın toplandığı bölümdür

Kanın süzüldüğü yerdir

Böbrek ile idrar kesesini bağlar

Böbreğin temel yapı birimidir

Böbrek
Üreter
İdrar Kesesi
Üretra
Nefron


E. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.
1- Özgür, Mahmut öğretmenin verdiği ödevi yapmış,boşaltım sisteminin sağlığını korumak için yapılması gerekenleri sıralamıştır.Hangisi yanlıştır?
A.Günde 2 lt su içmeliyiz.

B.Acılı-baharatlı yiyeceklerden hazır besinlerden uzak kalmalıyız.

C.Daha çok karbonhidrat içeren besinler tüketmeliyiz.

D.Tuzlu yiyecekler tüketmeliyiz.
2-
İdrar

Kan

Ter

Su

+

+

+

Glikoz

-

+

-

Üre

+

+

+

Tuz

+

+

+


Yukarıdaki tabloya göre aşağıdaki yorumlardan kaç tanesi doğrudur?

a.İdrarda glikoz olması hastalık belirtisi olabilir.

b.Vücuttaki fazla tuz sadece terleme yolu ile olur.

c.Ter içinde zehirli madde yoktur.

d.Glikoz ter ile dışarı atılmaz.

e.Kanımızın içinde vücuttan atılan zararlı maddeler bulunur.

A) 2 B) 3 C) 4 D) 5


3- a.Böbreğin iltihaplanması olayıdır.

b.Böbrek fonksiyonlarındaki kalıcı bozukluktur.

c.Kandaki üre oranının normalden fazla olması hastalığıdır.

Yukarıda boşaltım sistemi hastalıklarından bazıları tanımlanmıştır.Aşağıdakilerden hangisi bunlardan biri değildir?

A)Nefrit B)Böbrek yetmezliği C)Böbrek taşı D)Üremi
4- Besinlerin hücrelerde yıkılması ,değiştirilmesi ve başka maddelere çevrilmesi gibi olaylar sonucu oluşan zararlı maddelere ATIK denir.

Aşağıdakilerden hangisi atıkların atılmasında görev almaz?

 1. B) C) D)


5- I.Böbrek atardamarında bol miktarda boşaltım atığı vardır.

II.böbrek toplardamarında bol miktarda boşaltım atığı vardır.

III.Böbrekte oluşturulan idrar nefronlarda toplanır.

Yukarıdaki yargılardan hangisi ya da hangileri doğrudur?
A)I ve II B)II ve III C)I ve III D)Yalnız I

F-Aşağıdaki Kavramları Eşleştiriniz
İRİS

A.Özelleşmiş duyu hücreleridir
HORMON

B-Pankreastan salgılanırlar şeker dengesini sağlarlar
SARI NOKTA

C-Beyincikle beraber dengeyi sağlar
KORNEA

D-Heyecan, coşku anlarında böbreküstünden salgılanır
ALMAÇ

E-Tiroid bezi rahatsızlığıdır
MİYOPLUK

F-İç salgı bezlerinin salgılarına denir
BEYİNCİK

G-Sinir hücresidir
ADRENALİN

H-Işığın gözde ilk kırıldığı yerdir.
İNSÜLİN GLUKAGON

I-Denge merkezidir.
GUATR

J-Böbrekteki süzme birimleridir
YARIM DAİRE KANALLARI

K-Uzağı net görememe sorunudur

NEFRON

L-Sindirilmeden kana geçerler
NÖRON

M-Görüntü ters oluşur
DİYALİZ

N-Böbrek yetmezliğinde kullanılır
ÜLSER

O-Sindirim sistemi rahatsızlığıdır
HİPERMETROPLUK

P-Işığın gözde ikinci kırıldığı yerdir.

BÜYÜME HORMONU

R-Çok salgılanırsa devlik olur
SAFRA

S-Gözün renkli kısmıdır
GÖZ MERCEĞİ

T-İnce kenarlı mercekle düzeltilir
VİTAMİNLER

U-Yağların mekanik sindirimini sağlar

ASTİGMAT

Ü-Acıkma,susama olaylarını düzenler.
BEYİN

V-Omuriliğin görevini yapamaması durumunda olur.
OMURİLİK

Y-Hayat düğümü de denir.
FELÇ

Z-Kan şekerini düşürür.
REFLEKS

X-Refleks kontrol merkezidir.
İNSÜLİN

W-Bulanık görme durumudur.
OMURİLİK SOĞANI

Q-Çıkarılırsa kuşlar yalpalayarak uçar.
Yüklə 76,65 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə