1- cəfəri (Şiə) məzhəbi haqqında nə deyə bilərsiniz?Yüklə 429,15 Kb.
səhifə1/2
tarix16.11.2017
ölçüsü429,15 Kb.
#10512
  1   2

1- Cəfəri (Şiə) məzhəbi haqqında deyə bilərsiniz?

On iki imam şiələri (tərəfdarları, ardıcılları) altıncı İmam Cəfər Sadiq(ə) –ın adıyla bağlı Peyğəmbərimiz Muhəmməd(s) tərəfindən ilahi vəhyə əsasən ardıcıl olaraq təyin olunan on iki imama tabe olanlar əqidə inanclarında, daha doğrusu, dinin üsul fürusunda Qurana İslam Peyğəmbərinin sünnəsinə əsaslanırlar onların ardınca gedirlər. Cəfərilər ya şiələr Peyğəmbər(s)-in sünnəsini Quran hökmlərini bəyan edən Peyğəmbər(s)-in Əhli-Beytinin topladığı hədisləri rəvayətləri daha üstün sayırlar. On iki imam şiələri adlananlar bu inancdadırlar ki, müqəddəs İslam dinini qəbul edib müsəlman olmaq istəyən şəhadət verməlidir - əşhədü ənla ilahə illəllah əşhədü ənnə Mühəmmədən əbduhu rəsuluh. Əgər bir nəfər dili olduğu halda bu kəlmeyi-şəhadəti söyləməzsə, həmin şəxs müsəlman sayılmaz. Cəfəri məzhəbi kəlmeyi-şəhadəti sidq ürəkdən deyən hər bir kəsi müsəlman olaraq tanıyır. Məzhəbindən asılı olmayaraq bu hamıya aiddir. Bir şərtlə ki, İslam dininin zəruri hökümlərini inkar etməsin.

Cəfərilər əsasən İslam ölkələrində yaşadıqları kimi, müsəlman olmayan ölkələrdə də yaşayırlar. Bununla bərabər Cəfərilər hal-hazırda İran, Pakistan, Əfqanıstan, İraq, Livan, Azərbaycan, Suriya, Türkiyə, Misir və Hindistanda üstünlük təşkil edirlər. ''Məktəbi-İslam'' məcmuəsinin yazdığına əsasən dünyada 130 milyon Cəfəri məzhəbindən olan şiə müsəlman vardır.

Cəfəri məzhəbi İslamın ilk çağlarından Qurani-Kərim və İslam Peyğəmbəri(s)-in hədisləri ilə bərabər İslam elmini inkişaf etdirmişdir. Onların mühüm dini və elmi mərkəzləri vardır. Bunlardan ən əhəmiyyətlisi və ən qədimi Nəcəfül-Əşrəf elmi mərkəzidir. Bu mərkəz on əsr bundan əvvəl İraqın Nəcəf şəhərində böyük alimlərdən olan Şeyx Tusi adlı şəxs tərəfindən yaranmışdır. Hal-hazırda isə artıq yarım əsrə yaxındır ki, İranın Qum şəhərindəki dini və elmi mərkəz cəfərilərin elm mərkəzidir.

Şiə aləmində Əhli-Beytin Peyğəmbər(s)-dən nəql etdiyi hədislər, xüsusilə də İmam Cəfəri Sadiq(ə)-ın hədisləri böyük üstünlük təşkil edir. Cəfəri məzhəbi Quranın axirətə qədər Allah tərəfindən qorunacağı və heç bir dəyişikliyə məruz qalmayacağı inancındadır və bunu dəlillərlə də sübut edir.Biz Cəfəri məzhəbi haqqında qısaca məlumat verdik. Bu məzhəblə maraqlanmaq istəyənlərə ''İslamda Cəfəri Məzhəbi və İmam Cəfəri Sadiqin buyruqları'' kitabını oxumağı məsləhət görürük, şiələrin tarixi ilə əlaqədar isə '' Tarixuş-şiə'' kitabına müraciət etmək məsləhətdir.
2 -Şiə əgər haqdırsa bəs niyə görə müsəlman aləmində azlıq təşkil edir?

Dünya statistikasına nəzər salsaq görərik ki, dünyada təqribən altı milyard yarım əhali var. Onun cəmi bir milyarda yaxını (15-18 %) müsəlman, 40 % kafir (qeyri səmavi dinlərə itaət edənlər ya dinsizlər), 42-45%-i isə kitab əhli yəni xristian yəhudilərdir. Belə məlum olur ki, dünyada müsəlman hamıdan azdır. Ancaq biz yəqin bilirik ki, haqq müsəlmanlarladır bunda heç kəsin şübhəsi ola bilməz. Elə buradan da aydın olur ki, haqqı çoxluqda axtarmaq lazım deyil. Necə ki, Qurani-Kərim buyurur: ''Bəndələrimdən şükür edəni azdır.'' (''Səba'' surəsi, ayə-13) Bu ayədən açıq-aydın görünür ki, haqq çoxluqda deyil bütün bəndələr şükür edən deyillər. Necə ki, Quranın başqa ayələrində , buyurulur: ''Sən onların əksəriyyətini şükür edən görməyəcəksən.'' (''Əraf'' surəsi, ayə-17) ''Allahın övliyaları yalnız Allahdan qorxub pis əməllərdən çəkinənlərdir. Lakin onların əksəriyyəti (çoxu) bunu bilməz.'' (''Ənfal'' surəsi, ayə-34) İmam Əli(ə) buyurur: ''Haqq batil qoşunun sayı ilə tanınmaz. Əgər haqq ilə batili tanısan, onların əhlini tanıyacaqsan.'' Quran ayələri, hədis məntiqlə düşüncədən aydın olur ki, haqq-ədaləti heç çoxluqda axtarmaq düzgün deyil.

3-Niyə görə şiələr Peyğəmbər(s) Əhli-Beyt(ə)-ın şəfa verə bilməsinə inanırlar, axı Quranın ''Yunis'' surəsi 106- ayə buyurur: ''Allahdan başqa sənə bir xeyir, bir zərər verə biləni çağırma.''?

''Yunis'' surəsi 106- ayədə bütlər tanrılar nəzərdə tutulur ki, bu da müşrüklər haqqında deyilmişdir. Şiələr isə bunu Allahın qüdrəti möcüzəsi kimi qəbul edir, İslam Peyğəmbəri(s) Əhli-Beyt(ə)-ın Allahın qüdrəti ilə şəfa verə bilməsində inkar edilməz dəlilləri var. ''Allahın izni ilə ölüləri dirildirəm.'' ''Ali İmran'' surəsi, ayə-49-da İsa peyğəmbərin dilindən belə buyurulur. Peyğəmbərimiz Əhli-Beytin Allahın qüdrəti ilə şəfa verə bilməsinə gəldikdə isə bu hadisələr tarixdən bizə çox tanışdır dəfələrlə bu kimi halların şahidi olmuşuq. Ancaq biz o misallarla deyil, Quran ayəsi hədislərlə cavab verəcəyik: ''Bu köynəyimi aparın atamın üzünə sürtün yenidən görməyə başlayar.'' (''Yusif'' surəsi, ayə-93) Başqa yerdə ''Muştuluqçu gəlib köynəyi Yəqubun üzünə sürtən kimi onun gözləri açıldı.'' (''Yusif'' surəsi, ayə-96) Yusif peyğəmbərin köynəyi Yəqub peyğəmbərin gözlərinə şəfa verdi. Göründüyü kimi peyğəmbərin köynəyi insan gözünə nur verə bilər buna ancaq kafirlər inanmaz. İslam peyğəmbəri(s) buyurur: ''Mənə beş şey verildi şəfaət əta edildi.'' (''Səhihi Buxari'' c. 1, səh. 91 (Misir çapı), Əhməd ibn Hənbəl ''Müsnəd'' kitabı c. 1, səh. 301) Göründüyü kimi Allahın izni ilə şəfaət verilə bilər.

4-Niyə görə şiələr Allahdan bağışlanmaq dilərkən Peyğəmbər(s)-i Əhli-Beyti(ə)-ı vasitə seçirlər, məgər bu günah deyil?

Xeyr, bu günah deyil, əksinə onların hacətlərini vasitə ilə Allahdan istəməsinin xeyri daha böyükdür. Çünki, Allah Quranda buyurur: ''Biz hər bir peyğəmbəri, ancaq Allahın izni ilə itaət olun deyə göndərdik. Onlar (günahkarlar) özlərinə zülm etdikləri zaman dərhal sənin yanına gəlib Allahdan bağışlanmaq diləsəydilər Peyğəmbər onlar üçün əfv istəsəydi, əlbəttə Allahın tövbələri qəbul edən mərhəmətli olduğunu bilərdilər.'' (''Nisa'' surəsi, ayə-64) ''(Oğlanları onaYəqub peyğəmbərə) Bizim üçün günahlarımızın bağışlanmağını dilə. Biz doğrudan da günahkar olmuşuq! Dedilər.'' (''Yusif'' surəsi, ayə-97) ''(Yəqub peyğəmbər ) Dedi:- Mən tezliklə Rəbbimdən sizin bağışlanmağınızı diləyəcəm. O həqiqətən bağışlayan rəhm edəndir.'' (''Yusif'' surəsi, ayə-98) Ayələr açıq-aydın göstərir ki, əməli-saleh insanı Allaha vasitəçi seçmək heç günah deyil. Bütün müsəlmanlar bir-biri üçün dua etməlidirlər. Ancaq əməli-saleh, pak Allahın əziz bəndəsinin duası daha tez qəbul olunar.

Bir gün kor bir kişi Peyğəmbər(s)- in yanına gəlib dedi: ''Allahdan mənim şəfa tapmağımı dilə. '' Peyğəmbər(s) buyurdu ki, iki rəkət namaz qıldıqdan sonra belə dua et: ''İlahi mən səndən kömək diləyirəm mehriban peyğəmbər olan Məhəmmədin vasitəsilə sənin qapına üz gətirirəm! Ey Məhəmməd, mən ehtiyacım haqqında sənin vasitənlə Allaha üz tuturam ki, mənim hacətimi yerinə yetirəsən. İlahi onu mənə şəfaətçi qərar ver.'' (Əhməd ibn Hənbəlin ''Müsnəd'' kitabı c. 1, səh. 313 (Beyrut çapı), ''Sünəni İbni Macə'' c. 1, səh. 441 İbni Teymiyyənin ''Ət-təvassül vəl-vəsilə'' kitabı, səh. 98 (Beyrut çapı))

5-Niyə görə şiələr ölülərdən hacət istəyirlər ziyarətgahlara gedib dua edirlər?

Şiə təriqəti - Cəfəri məzhəbi insanın ölüsündən, dirisindən hacət istəmir. Şiə Peyğəmbərə imamlara xatir Allahdan istəyir. Allah həmişə duanı qəbul etməyə qadirdir. Bundan əlavə
Yüklə 429,15 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə