1. Adı Soyadı: Hüsamettin erdem doğum Tarihi: 20. 01. 1949 Unvanı: Prof. DrYüklə 112,45 Kb.
tarix17.11.2018
ölçüsü112,45 Kb.

ÖZGEÇMİŞ - 2

 

1.      Adı Soyadı: Hüsamettin ERDEM2.      Doğum Tarihi: 20.01.1949

3.      Unvanı: Prof. Dr.

4.      Öğrenim Durumu:

Derece

Alan

Üniversite

Yıl

Lisans

Felsefe

İstanbul Ünv. Edebiyat Fakültesi

1973

Lisans

İlahiyat

İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü

1972

Y. Lisans

-

-
Doktora

Sistematik Felsefe

Selçuk Ünv. Sosyal Bilimler Enst.

1986


5.      Akademik Unvanlar:

Yardımcı Doçentlik Tarihi : 1986

Doçentlik Tarihi : 1989

Profesörlük Tarihi : 1995

6.     Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

6.1.  Yüksek Lisans Tezleri

Göz, İ. Din ve İdeoloji Münasebeti, Selçuk Üniversitesi,1986.

Atılgan, A. İslam Dininin Sosyo-Ekonomik Prensiplerine Kısmi Bir Yaklaşım (Din-Servet Etkileşimi), Selçuk Üniversitesi,1987.

Sönmez, B. İbni Rüşd ve İbni Teymiyyedi Din-Felsefe Münasebeti, Selçuk Üniversitesi,1991

Dalkılıç, B. Yunus Emrede Allah-Alem Münasebeti, Selçuk Üniversitesi,1992

Polat, S. Kur’an’da İnsan Hürriyeti, Selçuk Üniversitesi,1992

Şahin, N. Kur’an’da Akıl Meselesi, Selçuk Üniversitesi,1995

Çetin, A. Ahmet Naim Efenediye Göre Ahlak Meselesi, Selçuk Üniversitesi,1995

Peker, H. Kur’anda Uluhiyet Açısından Allah-İnsan Münasebeti, Selçuk Üniversitesi,1996

Şakacı, M. M. Şemseddin Günaltay’ın Felsefi Kişiliği, Selçuk Üniversitesi,1996

Şen, M.E. İslam Hukuk Felsefesi Açısından Ahkam Önermelerinin Kavramsal Tahlili, Selçuk Üniversitesi,1996

Tokat, L. Teist Varoluşçulukta Hürriyet Problemi, Selçuk Üniversitesi,1996

Aydın, S. J.N. Findley’de Tanrı Problemi, Selçuk Üniversitesi,1997

Ulutaş, Y. Kur’an’a Göre Yahudi ve Hıristiyanların Uluhiyet (Tanrı) Anlayışı, Selçuk Üniversitesi,1997

Hasırcı, N. S. Hüseyin Nasr’a Göre İslam ve Modern Dünya, Selçuk Üniversitesi, 1999

Kurşunoğlu, S. Din Felsefesi Açısından Risalet Meselesi, Harran Üniversitesi,1996

Ergin, M. Said Nursi’nin Felsefeye Bakışı, Harran Üniversitesi,1995

Memiş, İ. İbni Rüşd Felsefesinde Allah-Alem Münasebeti, Selçuk Üniversitesi,2000

Çelebi, E. İbni Arabi’de Bilgi Problemi, Selçuk Üniversitesi,2000

Ayazgök, H. Eflatun’da Din ve Tanrı Anlayışı, Selçuk Üniversitesi,2001

Yılmaz, Y. Farabi’nin Ahlak Felsefesinde İnsan, Selçuk Üniversitesi,2002

Küçük, S. Ahmet Mithat Efendi'de Ahlak Meselesi, Selçuk Üniversitesi,1992

Pala, H. Nusret Hızır’da Bilgi Teorisi ve Metafizik, Selçuk Üniversitesi,

Demirci Gedük, N. “Platon'da Eğitim” Selçuk Üniversitesi,2006

Altuntaş, S.“Gazalide Tasavvuf Felsefesi”, Selçuk Üniversitesi,2006

Atçeken, S. “Hüseyin Atayın Dine Yaklaşımı”, Selçuk Üniversitesi, 2008

Abubakirov, N. “Gazali’de Kalp Kavramı”, Selçuk Üniversitesi, 2009

Akdağ, M. Gazali’de Bilgi Problemi”, Selçuk Üniversitesi, 2010

Mustafayev, N.İbni Sina’da Kötülük Problemi”, Necmettin Erbakan Üniversitesi, 2011

Gedikli, M.E. “Spinoza’da Bazı Din Felsefesi Meseleleri”, Necmettin Erbakan Üniversitesi, 2013

6.2.  Doktora Tezleri

Karakuş, R. “1908-1933 Türkiye’de Felsefenin Kavranışı ve Bu Kavranışta Dinin Konumu”, Selçuk Üniversitesi,1994

Dalkımıç, B,“B. Russell’ın Felsefesinde Tanrı Problemi”, Selçuk Üniversitesi,1998

Şahin, N.“Hegel’de Bazı Din Felsefesi Problemleri”, Selçuk Üniversitesi,1998

Sönmez, B. “Din Felsefesi Açısından Hakim ve Peygamber / Hikmet ve Vahiy Münasebeti”, Selçuk Üniversitesi,1999

Baykan, E. “Bir Din Felsefesi Problemi Olarak Mevlana’da Tanrı”, Doktora tezi, Selçuk Üniversitesi,1999

Marancı, N. “Hukuk Felsefesi Açısından Kur'an’da Kadın”, Doktora tezi, Selçuk Üniversitesi,2003

Küçük, S. “Ahmet Mithat’ta Bilgi Problemi”, Selçuk Üniversitesi,2003

Sezgül, İ. “Fizik ve Fizik Ötesi:Klasik ve Modern Fizikteki Gelişmeler Bağlamında Tanrı Anlayışı” Selçuk Üniversitesi,2007

Pala, H. L. “Wittgenstein'ın Tractatus'undaki Mistik İçermeler”, Selçuk Üniversitesi, 2006

Baran, Ş. “Felsefenin Gözüyle Kur'anda Kölelik ve Cariyelik”, Selçuk Üniversitesi, 2006

Peker, H. “Kur’anda Bilgi İmkanları Açısından İnsanın Bilişsel Dinamizmi”, Selçuk Üniversitesi,2005

Karadeniz, H. “Erzurumlu İbrahim Hakkının Ahlak Felsefesi”, Selçuk Üniversitesi, 2006

Görkaş, İ “Ebu Said Muhammed Hadimi’de Bilgi Meselesi”, Selçuk Üniversitesi, 2005

Harmancı, M.“İslam Felsefesinde Metaforik Üslüp: Hay İbni Yekzan Risalesi Örneği” Selçuk Üniversitesi, 2006

Çelebi, E. “David Hume’da Nedensellk Bağlamında Ahlak ve Hürriyet Problemi, Selçuk Ünv. 2008

Türkben, Y. “Richard Swinburne ve Gazali’de Mucize Problemi”, Selçuk Üniversitesi, 2008

Ovacık, Z. “İbni Sina ve Gazalide Vahiy Anlayışı”, Selçuk Üniversitesi, 2009

Tanrıverdi, H. “İnancın Rasyonelliği Sorunu (John Hick Örneği), Selçuk Üniversitesi, 2010,

Çiftçi, O. Z. “Maverdi’ye Göre Din-Devlet İlişkisi”, Necmettin Erbakan Üniversitesi, 2012,

Büyükünal, Z. “Mevlana’nın Tasavvuf Felsefesinde Sembolizm” Necmettin Erbakan Üniversitesi, 2015,

Kahveci, K. A. “Said Nursi’de Ameli Ahlak Meselesi”, Necmettin Erbakan Üniversitesi, 2015,

7.     Yayınlar

7.1.  Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler

7.3.1. Erdem, H. “Sadreddin Konevi’de İlahi Menzileler” I. Uluslar arası Sadreddin Konevi Sempozyumu, Konya, 20-21 Mayıs, 2008

7.3.2. Erdem, H. “Din Felsefesi”, Değerlendirme, Doğu-Batı İlişkisinin Entelektüel Boyutu, Uluslararası İbnü Rüşd Sempozyumu,9-11 Ekim, 2008, SİVAS.

7.3.3. Erdem, H. “Gazali’de Akıl-İman İlişkisi”, Uluslar arası Modern Çağ ve Gazali, 12-14 Mayıs 2011, ISPARTA

7.3.4. Erdem, H. “Medeniyet Göstergesi Olarak İnsanın Diğer Varlıklarla Kurmak Zorunda Olduğu Ahlakî/Etik Diyalog”, Medeniyetlerin Diyalogu Şeraitinde Türk Dünyasında Felsefe ve Manevi Değerler, Beynelhalk Elmi Konferans, 27-28 Eylül, 2012, Bakü-Azerbeycan

7.3.5. Erdem, H. “Kınalızade Ali Efendinin Ahlak-ı Alaisi ve Kaynakları”, Uluslar arası Kınalızade Ailesi Sempozyumu, 31 Mayıs, 1-2 Haziran, İsparta, (2012)

7.3.6. Erdem, H. “Mevlana’da Vahdet-i Vucut Anlayışı”, Uluslar arası Said Nursi ve Mevlama Sempozyumu, 24-26 Mayıs, Konya, (2013)

7.3.7. Erdem, H. “İnsan, Çevre ve Din”, Uluslar arası Dini Araştırmalar ve Küresel Barış Sempozyumu, 17-18 Mayıs, Konya, (2013).

7.3.8. Erdem, H. “Değerler Eğitimi Açısından Bir Ahlak Değeri Olarak Vefa”, Uluslar arası İnsanî Değerlerin Yeniden İnşası Sempozyumu, 19-21 Haziran, Erzurum, 2014, baskısı 19 Haz. Erzurum, 2015, C.I, s.331-347, İSBN 978-975-442-681-6, Editör; Prof. Dr. Cengiz Gündoğdu,

7.6.9. Erdem, H. “Şiddet ve Şiddet Çeşitleri”, Uluslar arası Din ve Şiddet Sempozyumu, 23-25 Ekim 2015 Rize,
7.4.  Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

7.5.  Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

7.5.  1. Erdem, H.“Osmanlıda Ahlak ve Bazı Ahlak Risaleleri”,Yeni Türkiye, 701 Osmanlı Özel Sayısı IV, Kültür ve Sanat, Ankara,2000, Sayı 34, ss.126-142; S.Ü.İ.F. Dergisi, (Hakemli Dergi), Yıl,2000, Sayı10, ss. 25-64.

7.5.  2. Erdem, H.“Gazali’de Bilgi Meselesi”,TEKDV, İslâmî Araştırmalar, XIII/3-4, (2000)

7.5.  3. Erdem, H.“Ahlaki Şuurun Gelişmesi”, Tabula Rasa, Yıl,3, Sayı,8, Mayıs-Ağustos (2003).

7.5.  4. Erdem, H.“Platon’un Din Anlayışı”,SÜİFD, 18,7-15 (2004)

7.5.  5.Erdem, H. “Ma’rifetnamaya Göre Erzurumlu İbrahim Hakkının Düşünce Dünyasından Bazı Görünümler”, SÜİFD,19,7-16 (2005)

7.5.  6.Erdem, H. “Ahlaki Şuurun Gelişmesi”, Tabula Rasa, 8, 7-19,(2003)

7.5.  7. Erdem, H.“Din Felsefesi Üzerine Söyleşi”, Tabula Rasa, Felsefe Teoloji, 17, 39-50, (2006)

7.5. 8.. Erdem, H.“Türk Ahlâkı”, Yeni Türkiye, “Türkler” Özel Sayısı, V/569, (2002),

7.5. 9. Erdem, H. “Gazali’de Akıl-Din İlişkisi, TYB Akademi, Yıl 1, Sayı,1, Ocak,2011, Konya, s.51-69

7.5. 10. Erdem, H. “Gazali’de Akıl Bilgisi ve Değeri”, Diyanet, Vefatının 900. Yılında Büyük Mütefekkir Gazali (Özel Sayı), C.47, Sayı, 3, Temmuz-Ağustos-Eylül, 2011, s.59-70

7.6.  Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

7.6.  1. Erdem, H.“Sadreddin Konevi'de Allah-İnsan Münasebeti”, S.Ü. Sadreddin Konevi Sem. SÜİFD,(1990).

7.6.  2. Erdem, H.“Geleneğin Eğitim Felsefesine Etkisi”, II. Uluslararasi Eğitimde Kalite Kongresi, Konya, 19-20 Aralık (1997).

7.6.  3. Erdem, H.“Sadreddin Konevi’nin Vahdet-i Vücüt ve İnsan Anlayışı”, Sadreddin Konevi Sempozyumu, SÜİFD, s.109-123, (2004)

7.6.  4. Erdem, H. “Siyasi Ahlak Bağlamında Uluslar Arası Siyaset Ahlakı”, Modern Çağda Ahlak Sempozyumu, 7-8 Mayıs, (2010)

7.6. 5. Erdem, H. “İsraf, Tüketim Çılgınlığı ve Çevre Kirliliği, Ulusal Çevre ve Ahlak Sempozyumu, 4-5 Ekim, Gaziantep, (2013)

7.6. 6. Erdem, H. “Ahmet Hamdi Akseki’nin Bazı Din-Dışı Ahlak Anlayışlarına Getirdiği Eleştiriler”, Ahmet Hamdi Akseki Sempozyumu, 8-9 Kasım, Antalya, (2013)

7.6. 7. Erdem, H. “Kur’anda Hikmet ve Hakim Kavramları”, Akademide Felsefe-Hikmet-Din Sempozyumu,12-13, s.427-438, Aralık, Zonguldak,(2013)

7.6.8. Erdem, H. “Ahlakî İlke ve Değerlerin Evrenselliği Sorunu”, Felsefe-Edebiyat ve Değer Sempozyumu, 1-3 Kasım, Kahramanmaraş, (2012).

7.6.9. Erdem, H. “Hasan Basri Çantay’ın Kur’an-ı Hakim Ve Meali Kerim Adlı Eserinde Dört Temel Fazilet”, Vefatının 50. Yılında Hasan Basri Çantay Sempozyumu, 19-21 Eylül, Balıkesir, (2014)

7.6.10- Erdem, H. “Ömer Nasuhi Bilmen'in Ahlak Anlayışında Dört Temel Fazilet”, Müfti ve Müderris Ömer Nasuhi Bilmen Ulusal Sempozyumu,25-26 Ekim, İstanbul (2014)

7.6.11- Erdem, H. “Mahremiyet, İffet ve Haya İlişkisi”, Din, Gelenek ve Ahlak Bağlamında Mahremiyet Algısı Sempozyumu, 27-29 Mart, Ordu (2015)

7.6.12- Erdem, H. “ Said Nursi’de Din-Ahlak İlişkisi Bağlamında Dört Temel Fazilet”, Din, Bilim ve Felsefe İlişkisi: Risale-i Nur Yaklaşımı Sempozyumu, 8-9 Mayıs, Van, (2015); H ERDEM - Türkiye'deki Ulusal Sempozyumlar (Türkçe), 2015 - iikv.org; iikv.org alanından [PDF]
7.6.13- Erdem, H. “Son Dönem Osmanlı Ahlak Terbiyecileri ve Ahlak Terbiyesi’nin Genel Değerlendirilmesi”, Son Dönem Osmanlı Ahlak Terbiyecileri ve Ahlak Terbiyesi Sempozyumu, Ensar Neşriyat, İstanbul, Mart-2015, İSBN 978-605-9991-56-8, Sertifika No:17576, s.127-129

7.7.  Diğer yayınlar

7.7.1. Kitaplar:

7.7.1. 1. Erdem, H. “Panteizm ve Vahdet-i Vucûd Mukayesesi”, Kültür Bakanlığı,/1221, 1000 Temel Eser/157, (1990).

7.7.1. 2. Erdem, H.“Sondevir Osmanlı Düşüncesinde Ahlak, Dem Yayınları, II. Baskı, İstanbul, (2006).

7.7.1. 3. Erdem, H.Problematik Olarak Din-Felsefe Münasebeti”, Hu-Er Yayınları, Sebat Matbaası, V. baskı, (2015).

7.7.1. 4. Erdem, H.Felsefeye Giriş (Bazı Felsefe Meseleleri)”, Hu-Er Yayınları, Sebat Matbaası, IV. Baskı, (2013).

7.7.1. 5. Erdem, H. “İlkçağ Felsefesi Tarihi”, Hu-Er Yayınları, Sebat Matbaası, VII. baskı, (2013),

7.7.1. 6. Erdem, H.Ahlak Felsefesi”, Hü-Er Yayınları, (83-118. Sayfaları yeni yazılmış ve gözden geçirilmiş VIII. Baskı, Sebat Ofset, (Konya, 2015). 230 sayfa, İSBN;975-96771-2-1.
7.7.2. Kitaplar Bölümleri:

7.7.2.1. İslam Ahlakı (Temel Konular Güncel Yorumlar), içinde“İslam Ahlakın’da Hak ve Vazife”adını taşıyan bölüm, Diyanet Yayınları, Ankara, (2014)

7.7.3. Makaleler:

7.7.3. 1. Erdem, H. “İslam Ahlakı ve Özellikleri”, SÜİFD. Sayı 2, (1987).

7.7.3. 2. Erdem, H.M. Akif’te Tefekkür”, S.Ü. Ölümünün 50. Yılında M. Akif Ersoy'a Armağan, (1986).

7.7.3. 3. Erdem, H.“Sondevir Osmanlı Toplumunda Ahlakın Bozulma Sebepleri ve Bu Bozulmayı Önlemek İçin Düşünülen Gerekli Tedbirler”, SÜİFD,Sayı 5, (1994).

7.7.3. 4. Erdem, H.“Din-Felsefe Münasebeti”, Yeni Harran Çevresi, Yıl 2, Sayı 5-6, (1994).

7.7.3. 5. Erdem, H.İslam’da Akli Hareketin Sebepleri”, SÜİFD- Sayı 7, (1997).

7.7.3. 6. Erdem, H.“Dini Ahlak ve İlahi Dinlerden Yahudilik, Hıristiyanlık ve İslam’daki Bazı Ahlaki Meselelere Mukayeseli Bir Yaklaşım”, SÜİFD, Sayı 3, (1990).

7.7.3. 7. Erdem, H.“Allah'ın Varlığının Delillerinin Kur'ânî Temelleri”, AÜİFD. Prof. Dr. Necati ÖNER Armağanı, Cild XL, (1999).

7.7.3. 8. Erdem, H. “Platonda Tanrı ve Tanrının Varlığının Delilleri”, Prof. Dr. S. Hayri Bolay Armağan Kitabı, 269-277 (2005)

7.7.3. 9. Erdem, H.“Ailede Ahlâk Eğitiminin Önemi”, Mehir Aile Dergisi, Sayı1, (2001).

7.7.3. 10. Erdem, H.“Türk Ahlâkı”, Yeni Türkiye, “Türkler” Özel Sayısı, V/569, (2002),

7.7.3.11. Erdem, H. “Ahlak ve Suç Korkusu”, Gündelik Hayat Sosyolojisi Açısından Suç ve Suç Korkusu, Editör: Adem Solak-Öner Solak, Hegem Yayınları, Kasım, Ank. 2015, Hermest Ofset, ISBN:978-605-9104-05-0, ss. 248-271.
7.7.4. Ansiklopedi Maddeleri:

7.7.4. 1. Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi için (Ahlak-ı Adudî,

Ahmet Muhtar Giritli,

Abdullatif b. Durmuş,

Abdüllatif Karamani,

Felsefe-i Ula, Tabii Din,

Deizm vb.7.8. Uluslararası atıflar ( Sadece 2015 yılına ait)

7.8.1.Erdem H (2006), Son Devir Osmanlı Düşüncesinde Ahlâk. İstanbul: Değerler Eğitim Merkezi, s.13; Şahin, Oruç-İlhan, Genç Osman, Values Education in Ottoman Empire in the Second Constitutional Period: A Sample Lesson, Educastional Reasorch and Reviews, Article Number - AE535AF52430 Vol.10(8), pp. 1227-1235, April 2015DOI: 10.5897/ERR2015.2188 
ISSN: 1990-3839 ; Published: 23 April 2015 ( 1 atıf); SSCI, SCI-Exp, AHCI dışındaki alan indekslerde.

7.8.2- Erdem H (1990), Dini Ahlak ve İlahi Dinlerden Yahudilik, Hıristiyanlık ve Müslümanlıkta Bazı Ahlaki Meselelere Mukayeseli Bir Yaklaşım, SÜİF S,III, s. 225-254. Atıf Yapan: Y. Doç. Dr. Abdülkadir Kıyak, Yahudilikte Ahlak, Değer ve İdeal İnsan Tasavvuru, Uluslar arası İnsani Değerlerin Yeniden İnşası Sempozyumu, 19-21 Haz. 2014, Erzurum, Baskı tarihi 2015, atıflar: 1. atif: I. cild s.133; 2. atıf, I cild s.134 sayfa içinde.

7.8.3- Erdem H (2002), Ahlak Felsefesi, Konya, Atıf Yapan: Doç. Dr. Zübeyir Saltuklu, Kişiliğin Oluşmasında Bir Değer Olarak Vicdan, Uluslar arası İnsani Değerlerin Yeniden İnşası Sempozyumu, 19-21 Haz. 2014, Erzurum, Baskı tarihi 2015, atıf: I. Cild, s.355 de.

7.8.4- Erdem H (2003), Ahlak Felsefesi, Hü-Er Yayınları, Konya; Arş. Gör. Sümeyra Bilecik, Değerler Eğitimi Din Eğitimine Alternatif mi?: Uluslar arası İnsani Değerlerin Yeniden İnşası Sempozyumu, 19-21 Haz. 2014, Erzurum, Baskı tarihi 2015, atıf: III. Cild/ s.279

7.8.5. Erdem H (2000), İlkçağ Felsefesi Tarihi, Konya; Atıf Yapan: Y. Doç. Dr. Mahmut Avcı, İnsan kültür İlişkisine Dair Felsefi Bir İnceleme, Uluslar arası İnsani Değerlerin Yeniden İnşası Sempozyumu, 19-21 Haz. 2014, Erzurum, Baskı tarihi 2015, atıf: II. Cild/ s.404 de.

7.8.6- Erdem H. (2000), Sondevir Osmanlı Düşüncesinde Ahlak, Konya, Atıf Yapan: Y. Doç. Dr. Asil Ali Özdoğru, Erken Çocuklukta Ahlak Gelişimi ve Değerler Eğitimi Uygulamaları, Uluslar arası İnsani Değerlerin Yeniden İnşası Sempozyumu, 19-21 Haz. 2014, Erzurum, Baskı tarihi 2015, atıf: II. Cild/ s.594 de
7.8.7- Erdem, H. Bazı Felsefe Meseleleri, Hü-Er Yayınları, Konya, 1999, s.125; Atıf yapan: Y. Doç. Dr. Mehmet Demirtaş, Wilfred Cantwelll Smith’in Din ve İslam Kavramına Bakışı, Route Educational and Social Science Journal, Volum 2 (2) April, 2015, ss.530-545, dipnot;9, s. 531 de

7.8.8- Erdem, H. Din-Felsefe Münasebeti, Sebat Ofset, Konya, 1997, s.21; Atıf yapan: Y. Doç. Dr. Mehmet Demirtaş, Wilfred Cantwelll Smith’in Din ve İslam Kavramına Bakışı, Route Educational and Social Science Journal, Volum 2 (2) April, 2015, ss530-545, dipnot;17, s. 532 de

7.8.9- Erdem, H. (1999), Bazı Felsefe Meseleleri, Hü-Er Yayınları, Konya; Atıf Yapan: Y. Doç. Dr. Adem Çatak, Yahya b. Habes es- Sühreverdi’de Ma’rifet Anlayışı, Turkish Studies, Vol 10/ Summer 10, 2015, Doi: http://dx.doi.org/10.7827/turkish Studies 8352, İSBN 7308-2140 Ankara, Turkey, dipnot: s.296 ve 298 de.


7.8.10- Erdem, Hüsameddin. Son Devir Osmanlı Düşüncesinde Ahlak, Konya: Sebat Ofset, 1996. Editör Prof. Dr. Mustafa Köylü, Teoriden Pratiğe Değerler Eğitimi, S.288, VIII + 308 S. Ankara,2015, 1. Baskı, ISBN: 978-605-320-295-0, Nobel Akademik Yayıncılık Eğitim Danışmanlık Tic. Ltd. Şti. Sertifika No.: 20779

7.8.11- Ahlak Felsefesi, Konya: Hü-Er Yayınları, 3. Baskı, 2003. Editör Prof. Dr. Mustafa Köylü, Teoriden Pratiğe Değerler Eğitimi, S.288, VIII + 308 S. Ankara, 2015, 1. Baskı, ISBN: 978-605-320-295-0, Nobel Akademik Yayıncılık Eğitim Danışmanlık Tic. Ltd. Şti. Sertifika No.: 20779

7.8.12- ERDEM, Hüsamettin. - Din Ve Felsefe, Yeni Harran Çevresi, Şanlıurfa- 1994, S.4. ; Prof. Dr. Rahmi Karakuş, Felsefe Serüvenimiz, S.289, 2 Baskı, Ankara,2015, Aktif Düşünce Yayıncılık’ Bir Nobel Akademik Yayıncılık Markasıdır Aktif Düşünce Yayınları ISBN : 978-605-65113-5-6

7.8.13-Panteizm Ve Vahdet-İ Vücud Mukayesesi, Ankara-1990.; Prof. Dr. Rahmi Karakuş, Felsefe Serüvenimiz, S.289, 2 Baskı, Ankara,2015, Aktif Düşünce Yayıncılık’ Bir Nobel Akademik Yayıncılık Markasıdır Aktif Düşünce Yayınları ISBN : 978-605-65113-5-6

7.8.14- Erdem, Hüsameddin, Bazı Felsefe Meseleleri, Konya 2012; Prof. Dr. Kılıç, Cevdet. "İslâm" Felsefesi, Ankara, Ocak, 2015, 1. Basım, X+264 S., ISBN 978-605-320-018-5, Nobel Akademik Yayıncılık

7.8.15- Erdem, Hüsameddin, Panteizm Ve Vahdet-İ Vücûd Mukayesesi, Ankara 1990; Doç. Dr. Cevdet Kılıç İslâm Felsefesi Tarihi, Ankara, 2015, Nobel Akademik Yayıncılık Eğitim, 1. Basım, XVI+370 S.,; ISBN 978-605-320-019-2 1.

7.8.2. Ulusal Atıflar ( Sadece 2015 yılına ait)

7.8.2.1- Erdem H. Osmanlıda Ahlak ve Bazı Ahlak Risaleleri, SÜİFD, C.X, Konya, 2000; Prof. Dr. Mustafa Uzun, Çok Yönlü Bir Osmanlı Ali Kemal Bey ve İlm-i Ahlak Adlı Eseri, Son Dönem Osmanlı Ahlak Terbiyecileri ve Ahlak Terbiyesi Sempozyumu, Ensar Neşriyat, İstanbul, Mart-2015, İSBN 978-605-9991-56-8, Sertifika No:17576 s,149, dipnot no 1.

7.8.2.2- Erdem H. Sondevir Osmanlı Düşüncesinde Ahlak, İstanbul, Dem Yayınları2006, s.21; Ayşe Koç, Ali İrfan Eğribozi ve Osmanlıda Ahlak Terbiyesi, Son Dönem Osmanlı Ahlak Terbiyecileri ve Ahlak Terbiyesi Sempozyumu, Ensar Neşriyat, İstanbul, Mart-2015, İSBN 978-605-9991-56-8, Sertifika No:17576, s.199 da.

7.8.2.3- Erdem H. Osmanlıda Ahlak ve Bazı Ahlak Risaleleri, SÜİFD, C.X, Konya, 2000, s.54; Y. Doç. Dr. Emine Keskiner, M. Sadık Rifat Paşa’nın Risale-i Ahlak ve Zeyl-i Risale-i Ahlak Eseri Üzerine Bir İnceleme, Son Dönem Osmanlı Ahlak Terbiyecileri ve Ahlak Terbiyesi Sempozyumu, Ensar Neşriyat, İstanbul, Mart-2015, İSBN 978-605-9991-56-8, Sertifika No:17576 s. 264, dipnot: 35.
7.8.2.4- Erdem H. Sondevir Osmanlı Düşüncesinde Ahlak, Konya,1996, s.47; Prof. Dr. Recep Kılıç, İslam Ahlakı, Temel Konular, Güncel Yorumlar, DİB Yayınları, Ankara, 2015, s.47 de.

7.8.2.5- Erdem H. Sondevir Osmanlı Düşüncesinde Ahlak, Konya,1996, Prof. Dr. Hüseyin Karaman, İslam Ahlakı, Temel Konular, Güncel Yorumlar, DİB Yayınları, Ankara, 2015, s.67 de.

7.8.2.6- Erdem H. Sondevir Osmanlı Düşüncesinde Ahlak, Sebat Ofset, Konya,1996, s.341; Atıf Yapan: İbrahim Halil Akgöbek, XX. YY. Fikir Akımları ve İzmirli İsmail Hakkı, Diyarbakır,2015,s.12, dipnot 41 de

7.8.2.7- Erdem, H. (2000), İlkçağ Felsefesi Tarihi, Sebat Ofset, Konya,1998, s.113; Atıf Yapan: İbrahim Halil Akgöbek, XX. YY. Fikir Akımları ve İzmirli İsmail Hakkı, Diyarbakır,2015,s.49, dipnot 151 de

7.8.2.8- Erdem, H. İlkçağ Felsefesi Tarihi, Hü-Er yayınları, Sebat Ofset, Konya,2010, s.86; Atıf Yapan: Arş. Gör. Hacı Sağlık, Tenasühün Reddine Yönelik İbni Sina Merkezli Felsefi Bakış, ÇÜİF Dergisi, 15 (1), s.177-201, Adana,2015, dipnot;18, s.181 ve 40 (Ulakbim).

7.8.2.9. Erdem, H. (2000), Gazali’de Bilgi Meselesi, İslam Araştırmaları Dergisi, C.13, Sayı, 3-4, ss.293-299; Atıf Yapan: Y. Doç. Dr. Hasan Özalp, İslam Felsefesi Tarihi, Cumhuriyet Ünv Yayınları, Sivas,2014, İSBN 978-605-4561-34-6, dipnot s.136 da.

7.8.2.10- Erdem H (2006), Son Devir Osmanlı Düşüncesinde Ahlâk. İstanbul: Değerler Eğitim Merkezi yayınları, s.17; Atıf Yapan: Esra Bozkurt, Tanzimattan Cumhuriyete Özgün Eğitim Kurumlarında Ahlak Eğitimi, Sütçü İmam Ünv. İF Dergisi, Ocak-Haziran 25 (2015), İSBN 1304-4524; dipnot: s. 98, dipnot 21

7.8.2.11- Erdem, H. Problematik Olarak Din-Felsefe Münasebeti, Konya,1997, Sebat Matbaası; Dipnot: Prof. Dr. Hacı Ömer Özden, Felsefe-Din İlişkisi, çağdaş Türk Düşüncesinin İnşası Yolunda, Editör, Prof. Dr. Recep Kılıç, Ankara, 2015; Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yayınları, İSBN 978-975-456-127-2, s.366 da 3 kez tekrarlanan dipnot.

7.8.2.12- Erdem, H. Bazı Felsefe Meseleleri, Konya,2012, Hü-Er Yayınları; Dipnot; Doç. Dr. Cevdet Kılıç, İslam Felsefesi, Nobel Yayınları, I. Baskı, Ocak, 2015, İSBN; 978-605-320-018-5, s.148, dipnot 155; s.169 da, dipnot, 150.

7.8.2.13- Erdem, H. Panteizm ve Vahdeti-i Vücut Mukayesesi, Ankara,1990, s.48-55; Dipnot; Doç. Dr. Cevdet Kılıç, İslam Felsefesi Tarihi, Nobel Yayınları, I. Baskı, Ocak, 2015, İSBN; 978-605-320-019-2, s.328, dipnot 2x201, (iki dipnot)8.   Ulusal & Uluslararası Projeler

9.    İdari Görevler

- Bölüm Başkanlığı S.Ü. İlahiyat Fakültesi 2004- Dev.

- Bölüm Başkan Yardımcılığı S.Ü. İlahiyat Fakültesi 1986-1999

- Dekan Yardımcılığı S.Ü. İlahiyat Fakültesi 1993-1996

- Fakülte Kurulu Üyeliği S.Ü. İlahiyat Fakültesi 1986-1999

- Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği S.Ü. İlahiyat Fakültesi 1986-1999

- Din Felsefesi, Mantık. Felsefe Tarihi Anabilim Dalı Bşk. S.Ü. İlahiyat Fakültesi 1986-1999

- Din Felsefesi, Anabilim Dalı Bşk. S.Ü. İlahiyat Fakültesi 1986-1999

- Fakülte Kurulu Üyeliği S.Ü. İlahiyat Fakültesi 1999-2003

- Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği S.Ü. İlahiyat Fakültesi 1999-2003

- Yönetim Kurulu Üyeliği S.Ü. Sosyal Bil. Enst. 1999-2002

- Din Felsefesi, Anabilim Dalı Bşk. S.Ü. İlahiyat Fakültesi 2999-2003

- Fakülte Kurulu Üyeliği S.Ü. İlahiyat Fakültesi 2003-2006

- Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği S.Ü. İlahiyat Fakültesi 2003-2006

- Din Felsefesi, Anabilim Dalı Bşk. S.Ü. İlahiyat Fakültesi 2003-2006

- Fakülte Kurulu Üyeliği S.Ü. İlahiyat Fakültesi 2006-2009

- Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği S.Ü. İlahiyat Fakültesi 2006-2009

- Din Felsefesi, Anabilim Dalı Bşk. S.Ü. İlahiyat Fakültesi 2006-2009

- Fakülte Kurulu Üyeliği S.Ü. İlahiyat Fakültesi 2009-2012

- Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği S.Ü. İlahiyat Fakültesi 2009-2012

- Din Felsefesi, Anabilim Dalı Bşk. S.Ü. İlahiyat Fakültesi 2009-2012

- Fakülte Kurulu Üyeliği NEÜ. İlahiyat Fakültesi 2012- 2016

- Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği NEÜ. İlahiyat Fakültesi 2012- 2016

- Sosyal Bilimler Yönetim Kurulu Üyeliği NEÜ. Sosyal Bilimler Ens, 2012- 2016.

- NEÜ. Senato Üyeliği NEÜ. İlahiyat Fak Temsilcisi 2012- 2016.

- NEÜ. Üniversite Yönetim Kurulu Üyeliği NEÜ. Öğretim Üyesi Temsilcisi 2014- 201610.  Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

Türk Felsefe Derneği – Ankara

Ensar Vakfı – İstanbul

Hayat Boyu Eğitim ve Şiddetle Mücadele Vakfı (HEGEM) – Trabzon


11.  Ödüller

12.  Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu doldurunuz.Akademik Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

2014-2015
Felsefeye Giriş İDKAB (Lisans)

8

0

202

Topluma Hizmet Uygulamaları İDKAB (Lisans)

6

0

22

GÜZ

Sistematik Fels Meseleleri I YL

3

3

11
Bitirme Tez Teknikleri (Lisans)

2

0

3
Uzmanlık AlanıI ( TYL+Dr )

8

0

18
Ahlak Felsefesi İDKAB (Lisans)

8

0

203

Din Felsefesi İDKAB (Lisans)

8

0

196

Sistematik Fels Meseleleri II YL

3

0

9
BAHAR

Bitirme Tez Teknikleri

2

0

5Uzmanlık Alanı (TYL+Dr)

8

0

15Din Felsefesi Metin Tahl II Dr.

3

0

3Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme (Lisans)

12

0

204
GÜZ

Bilimsel Araştırma Yöntemleri (Lisans)

8

0

92
Sistematik Fels Meseleleri I ( YL )

3

3

14

2015-2016
Bitirme Tez Teknikleri ( TYL )

2

0

2Uzmanlık AlanıI ( TYL+Dr )

8

0

16Din Felsefesi İDKAB (Lisans )

8

0

204Bitirme Tez Teknikleri ( Lisans )

2

0

3
BAHAR

Uzmanlık AlanıI ( TYL+Dr )

8

0

16Sistematik Fels Meseleleri II (YL)

3

0

14


Not: Açılmışsa,yaz döneminde verilen dersler de tabloya ilave edilecektir.


Dostları ilə paylaş:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə