1. FiT osrednjega živčevja Zaviralci osrednjega živčevjaYüklə 48,17 Kb.
tarix26.05.2018
ölçüsü48,17 Kb.

1.FiT osrednjega živčevja

Zaviralci osrednjega živčevja

Splošni anestetiki

Inhalacijski (pulmonalni) spl. an.

Tekočine
Eter za narkozo (Aether anaesteticus = Aether pro narcosi)
Kloroform
Halotan (fluotan) – brom-klor-trifluor etan
(Divinilni eter, Trikloretilen)
Plini
Ciklopropan (Cyclopropanum)
Dušikov oksidul (NO2, smejalni plin)
CO2

Neinhalacijski (parapulmonalni) spl. an. in hipnotiki

Kloralhidrat
Kloraloza
Derivati karbamida ( etilni uretan, monoureidi, diureidi– barbiturna kislina)
Barbiturati
Etilni, metilni alkohol
Soli magnezija
Steroidni spl. an.: Althezin
Disociativni spl. an.: Feniciklidin Ketamin in Tiletamin hidroklorid

Sredstva proti krčem s centr. del. (antikonvulzivi)

(Fenobarbiton, Metilfenobarbiton)
Difenilhidantoin (Phenytoin natrij)
Trimetadion
Primidon
Mefenizin

Sedativi

Bromidi
Baldrijan
Hmelj

Nevroleptiki (Antipsihotiki)

Promazini (Klorpromazin, Promazin, Propionil-promazin (Combelen), Prometazin)
Klorprotiksen
Droperidol in Azaperon (Stresnil)
Reserpin

Anksiolitiki (Psihosedativi)

Diazepam in Klordiazepoksid
Meprobamat

Analgetiki

Alkaloidni analgetiki

Opij
Morfin
Kodein
Tebain
Narkotin
Papaverin
Sintetični nadomestki za morfin
Petidin
Metadon
Fentanil
Etorfin
Različni derivati morfina
Kodein (metilmorfin)
Apomorfin
Dionin (etilmorfin)
Heroin (diacetilmorfin)

Analgetiki – antipiretiki

Derivati salicilne kisline
Derivati pirozolona
Phenazonum
Aminophenazonum
Noraminophenazoni natrii mesylas (metamizol)
Derivati anilina
Anilin
Phenacetin, AcetanilidKinin

Drugi nealkaloidni analgetiki

Ksilazin (Rompun)

Nevroleptanalgetiki


kombinacije:
Droperidol – fentanil citrat
Etorfin in nevroleptanalgetične kombinacije

Pospeševalci (ekscitatorji) osrednjega živčevja

Analeptiki

Direktni posp. osrednjega živčevja

Derivati purina (metilksantini)
Kofein
Teofilin
TeobrominPentetrazol
Niketamid
Pikrotoksin
Prektamid
Bemegrid
Strihnin

Refleksni posp. osrednjega živčevja

Psihoanaleptiki

Antidepresivi

Triciklične spojine (Amitriptilin, Protriptilin, Imipramin, Klorimipramin, Doksepin)
Inhibitorji MAO (Nialamid, Trancilpromin, Pargilin)

Psihostimulansi

Amfetamin, Kofein

Psihozomimetiki

LSD, Meskalin, Psilocibin, Piperidilglikolnat, Sernil2.FiT perifernega čutnega živčevja

Lokalni anestetiki

Kokain
Sintetični lokalni anestetiki
Benzokain
Prokain
Tetrakain
Lidokain
CinhokainEtilni klorid3.FiT vegetativnega živčevja

Holinomimetiki

Muskarin
Arekolin
Pilokarpin
Nikotin
Acetilholin
Karbahol

Posredni holinomimetiki

Reverzibilni inhibitorji

Fizostigmin
Neostigmin

Ireverzibilni inhibitorji

Organske fosforne spojine:
DPFP (DiizoPropilFluorFosfat)
TEPP (TetraEtilPiroFosfat)

Reaktivatorji fosforilirane acetilholinesteraze (Oksimi)

DAM (DiAcetilMonoksim)
PAM (PiridinAldoksimMetiodid)

Holinolitiki

m – Holinolitiki

Atropin
Skopolamin
Hiosciamin

Sintetični nadomestki za atropin:

Homatropini bromidum
Novatropin
Oksafenonii bromidum
Propantelinii bromidum
Izopropamid

n – Holinolitiki

Ganglioplegiki

Nikotin
TetraEtilAmonijev Bromid (klorid, jodid)
Pentametonij, Heksametonij

Mioplegiki

Grupa pahikurare
d – Tubokurarin
Galamin
Grupa leptokurare
Sukcinilholin
Dekametonij

Adrenomimetiki

Neposredni adrenomimetiki

Derivati katehola (kateholamini)

Adrenalin
Noradrenalin
Izoprenalin

Derivati fenola

SimpatolDopamin

Derivati benzena

AmfetaminEfedrin

Inhibitorji MAO (MonoAminoOksidaze)

Iproniazid in drugi hidrazini
Derivati triptamina (Alfa-Etil-Triptamin)

Adrenolitiki

Alfa adrenolitiki

Alkakoidi rženega rožička (ergot alkaloidi)
Ergotamin
Ergotoksinska skupina (Ergokristin, Ergokornin, Ergokriptin)
ErgometrinJohimbin
(Priskol, Dibenamin)

Beta adrenolitiki

Dikloro-Izopropil-Noradrenalin
Propanolol4.FiT gladkih mišic

Spazmolitiki

Papaverin
Narkotin
Izaverin
Derivati pirozolona
Noraminofenazon (Metamizol)
Fenilbutazon
Butazolidin

Spazmogeniki


Krčenje gl.m. je možno doseči s:(5x)

Holinomimetiki ali adrenolitiki (preko veg. živč.)

Hipofizarni hormoni (nevrohipofiza)

Vazopresin (ADH)
Oksitocin

Alkaloidi rženega rožička (neposredno)

Prostaglandini


 • 30, 35, 62, 200:1

 • deriv. Arahidonske kisl.

Biogeni amini

Histamin

Antihistaminiki


Fiziološki antag. histamina so adrenalin in simpatomim. amini.
Blokatorji H1 receptorjev

Osnova je substituiran etilamin
Difenilhidramin
Kloropiramin
Prometazin
Tripenilamin
Blokatorji H2 receptorjev
Cimetidin

Serotonin (5 – HidroksiTriptamin)

Antiserotonini


Fiziološki antag. serotonina so atropin in holinolitiki.
Alkaloidi rženega rožička in derivati lizergove kisl.


Nitro spojine: Hitro in kratkotrajno amilnitrit in nitroglicerin, počasi in dolgotrajno pa pentanitrit, Na – in K – nitrit
Dietilamid lizergove kisl. (LSD) in Metizergid

5.FiT srčne mišice in krvnih žil

FiT srca


Učinki na srce so lahko: kronotropni (hitrost), inotropni (moč kontr.), dromotropni (hitrost prev.), batmotropni (prag vzdražlj.)

Pospeševalci dela zdravega srca

Adrenomimetiki (Adr., Noradr., Efedrin, Amfetamin)
Holinolitiki (Atropin, Homatropin, Skopolamin)
Metilksantini (Kofein in Teofilin)
vsi ekscitatorji CNS (refleksni posp.)

Zaviralci dela srca

Beta adrenolitiki (propanolol) in Holinomimetiki (acetilholin)
centralni zaviralci (predvsem Barbiturati)
Prokain in drugi lok. anest.

Kardiotoniki

Glikozidi (heterozidi)


Sladkor (npr. digitoksoza) + genin (aglukon):

 • Kardiotonični glikozidi (zdr. za srce)

 • Cianogenetski glikozidi (hudi strupi)

 • Antrahinonski glikozidi (odvajalno preko sluzn. deb. čr.)
Kardiotonični glikozidi
digitaloidi (digitoksin, gitoksin, gitalin)
Strofantin K (K = kombe)
Strofantin G
Lanatozid A, B in C

Kardiomoderatorji

Protifibrilanti

Kinin, hidrokinin, kinidin
Prokain, Prokainamid
Alfa – fagarin

Fibrilanti

(Elektr. tok)
Fluoroacetat in fluorocetamid

FiT krvnih žil

Vazokonstriktorji


Posredno centr. analeptiki (pentetrazol, metilksantini, niketamid...)

Perif. (neposr.) pa adrenomimetiki (adrenal. in noradr.), nekateri naravni alkaloidi rženega rožička (ergotamin in ergometrin) in nekateri hormoni (Vazopresin)


Vazodilatatorji


Posredno centralni depresorji. Periferno pa papaverin, teofilin in teobromin, kinin in nitriti, m – holinomimetiki (arekolin, pilokar.), alfa adrenolitiki (priskol, dibenamin) in ganglioplegiki (tetraetilamonij, pentametonij, heksametonij)

Prepustnost krvnih žil


Prepustnost povečujejo: histamin, kinin in serotonin (5-hidroksi-triptamin); rodenticid Alfa-Naftil-TioUrea (ANTU), fosfolipaze, lizofosfatidi, pomanjkanje vit C (skorbut); encim hialuronidaza.

Zmanjšujejo pa jo: Ca – ioni, Vitamin P, hialuronska kisl., spolni hormoni (estrogeni) in vitamin C.

6.FiT krvi


Oksigena kapaciteta krvi je zmanjšana, če gre za:

 1. poškodovanje mehanizma vezave ali oddajanja kisika s strani krvnega barvila

 2. pomanjkanje krvnega barvila (anemija). (Pomanjkanje Fe ali pa globina)

 3. razpad rdečih krvničk (hemoliza)

 4. krvavitev (haemorrhagia).

Strupi, ki prizaden. meh. vez. O2 za hemoglobin

Oksidanti (nastaja methemoglobin – veže se –OH)
Klorat (herbicid in defoliant)
Bromat
Fe – (III) cianid
Nitriti in nitrati
Reducenti (nastaja methem. in sulfhemoglobin)
Arzenov trioksid (As2O3)
Hidrokinon
Pirogalol
Plazmokinin
Metilensko in Toluidinsko modrilo
H2S
Strupi, ki poleg hematina razkrajajo tudi globin
Klorati, Hipoklorati in Acetanilid
nitro in amino derivati Benzola (Nitrobenzol, Nitrotoluol, Anilin in njegovi derivati)
Spojine, ki povzročajo Hemolizo
Krvni paraziti (Anaplazma, Babesia)
Bakterijske inf. (Leptospiroza, Cl. haemoliticum)
Virusi (IAK)
arzenik, svinec in baker
fenotiazin
saponini
kačji strup

Antianemiki

Zdr. za zdr. sideropeničnih anemij (hipohromna)
Železo (Ferrosi sulfas, gluconas, lactas....)
Baker (Cupri sulfas, Ca – Cu – Edetat)
Kobalt (Cobalthi chloridum, oxydum)
Nikelj, Mangan, Cink
Zdr. za zdr. hiperhromnih anemij (perniciozna, normohromna) – manjka celic – eritrocitov
Cianokobalamin (B12)
Folna kislina (B11)

Nadomestki za kri

Transfuzija krvi
Krvna plazma
Nadomestki za plazmo (plazma ekspanderji)
Gama globulini

Antikoagulanti

Heparin, Liquemin
Heparinoidi (Paritol 1/7*4 ,Treburon 1/3, Tromocid 1/2)
Derivati kumarina
A., upor. predvsem in vitro (Na – oksalat, citrat, edetat)

Koagulanti

Lokalni koagulanti
Trombokinaza, Trombin, Tromboplastin, Fibrinogen ali Fibrinska pena
Sistemski koagulanti
NaCl
Glukoza
Ca – soli
Vitamini K (Fitomenandion, Farnokinon, Menadion)

Hemostatiki

Lokalni hemostatiki
Adrenomimetiki (Adrenalin 1:1000)
Adstringenti
Koagulanti krvi
Fizikalna sredstva (sicer ne sodijo med zdravila)
Sistemski hemostatiki
NaCl
Glukoza
Ca – soli
Vitamini K
Ergometrin (lokalno na maternico)7.FiT dihal in dihanja


Razl. hipoksije: Anoksična, Anemična, Stazična, Histotoksična

Strupi, ki prizadenejo dihanje

Strupi, ki motijo izmenjavo plinov v pljučih (anoksična h.)

ANTU
SO2
NH3

Strupi, ki motijo prenos kisika s pomočjo krvnega barvila (anemična h.)

Nitriti in metilensko modrilo
CO (veže se v karboksihemogl.)

Strupi, ki onemogočajo izrabo kisika v tkivih (histotoksična h., anoksija)

Cianidi
HCN, NaCN, KCN
Cianogenetski glikozidi (Amigdalin, Dhurrin)
Zdravljenje zastrupitev s Cianidi

Zdravljenje poteka v dveh fazah:

 1. Na – nitrit (za vezavo CN ionov v krvi)

 2. Na – tiosulfat (pospešimo biotransf. v tiocianat), B12aH2S (ni specifičnega antidota)

Strupi, ki močno povečajo potrebo po kisiku v tkivih

PentaKlorFenol (PCP) in Na – Pentaklorfenat
DiNitroFenol (DNP) in DiNitroOrtoKrezol (DNOC)

Strupi, ki učinkujejo zaviralno na dihalni center

Centralni depresorji v toksični dozi

Strupi, ki imajo različne vplive na dihanje

Selen+Vit E: intracelularni antioksidant
Etilenglikol (antifriz)

Depresorji in ekscitatorji dihanja


 1. Skoraj vsi centralni depresorji

 2. Centralni analeptiki, CO2 v manjših konc., sinergisti so simpatomimetiki (dvignejo pritisk in širijo bronhije).

Depresija centra za kašelj (Antitusiki)

Kodein (Metilmorfin)
Dekstrametrofan

Ekspektoransi

Sekretolitični e.
Amonii chloridum ((NH3)Cl)
NaHCO3
NaCl
NaJ, KJ (le v začetku, kasneje antisekretorno)
Terpentinsko olje (Oleum Therebintinae), Tolu balsam, Peru balsam...
Sekretomotorični e.
Kardiorespiratorni analeptiki in kardiotoniki
Antisekretorni e.
NaJ, KJ, eterična olja (Ol. Therebintinae)
Spazmolitični e.
Atropin
Adrenomimetiki
Antihistaminiki
Kamilica (Chamomilla matricaria)

Demulcenti

Sluzi8.FiT prebavil in prebave

Prebava pri prežvekovalcih

Ruminotoriki

Masaža, mlačna voda, alkohol, vino
Karbahol 
Acetilholin in histamin
Adrenalin !
Atropin 
Alkaloidi čmerike (Veratrum album, V. officinale, V. nigrum, V. viride, V. californicum)

Sredstva proti napenjanju v predželodcih

Sredstva proti vrenju (antizymotica)

Formalin, Etanol, Vino, Kreolin, Salicilna kisl., Terpentin, Petrolej, Solna ali Ocetna kisl. in nekateri Antibiotiki (Benzatinpenicilin, Bacitracin), CuSO4

Sredstva za podrigavanje

Silikoni (metilsilikon)
Poliricinati

Zapiranje požiralnikovega žleba

NaHCO3 10%
NaCl 10%
Na2SO4 25%
MgSO4 25%
CuSO4 10%

Želodec pri monogastričnih živalih

Karminativi

Plodovi janeža (Fructus Anisi)
Česen (Alium sativa)
Kamiličino cvetje (Chamommilae flos)
Plodovi sladkega kopra (Fructus Foeniculi)
Plodovi kumine (Fructus Carvi)
Listje melise (Folium Melissae)
Listje poprove mete (Folium Menthae piperitae)
Koren baldrijana (Radix Valerianae)
Eter (Spiritus aetheris), Medicinsko oglje
Etiološko Digestivi:

Digestivi

Kisline (nadomestek za HCl – solno ksl.)

Acidum hydrochloricum dilutum 2,5%
A. ortophosphoricum
A. citricum
A. aceticum

Prebavni fermenti

Pepsinum
Pancreatinum (ferm. pankreasa: tripsin, lipaza, amilaza)
Celulaza in Hemicelulaza
Extractum Fellis bovini siccum

Grenčine (amara) ali stomachica (posp. apetita in preb.)

Čiste grenčine vsebujejo:
Zel tavžentrože (Herba Centaurii minoris)
Korenika košutnika (Radix Gentianae)
Zel žegnane koprive (Herba Cardui benedicti)
Listje mrličnika (Folium Menyathidis)
Aromatične grenčine
Zel pelina (Herba Absinthii)
Zel navadnega rmana (Herba milefolii)
Korenika dišečega korena (Rhizoma Calami)
Sluzaste grenčine
Islandski lišaj (Lichen islandicus)
Slane grenčine (tudi nekoliko odvajalno)
Korenika cikorije (Radix Cichorii)
Korenika navadnega regrata (Radix Taraxaci)
Alkaloidne grenčine
Skorja kininovca (Cortex Chinchonae)
Seme strihninovca (Semen Strychni)

Pri mesoj. in vsejedih sekr. žel. soka pospešimo tudi z mesnimi juhami, raztopinami sladkorjev in alkoholom; pri rastlinojedih pa s solmi (NaCl, Na2SO4)Antacidi

Al antacidi
Aluminii hidroxydum, silicas, phosphas
Mg antacidi
Magnesii hydroxydum, silicas, oxydum, subcarbonas
Bi antacidi
Bismuti subnitras, subcarbonas, Bismutov aluminat
Antacidi, ki se tudi resorbirajo
Calcii carbonas
Natrii hydrogencarbonas
Kalii hydrogencarbonas
Natrii citras
Na- et Kalii-acetas
Na- lactas
Natrijev propionat

Emetiki

Periferni emetiki
CuSO4
Zn SO4
topla milnica, Gorčica, refleksno z draženjem žrela
Centralni emetiki
Apomorfin – psi
Ksilazin – mačke, psi
Karbahol – prašiči

Antiemetiki

Periferni antiemetiki
Led, ledeno mrzla voda
Lokalni anestetiki (Benzokain)
Protivnetna sredstva in Adstringenti (Chamomilae flos, Bismuti subnitras)
Sluzi (Mucilago Orizae – razkuhan riž)
Centralni antiemetiki
Hipnotiki (TriClorIzoButanol, Barbiturati) (+ kofein)
Holinolitiki (Atropin, Skopolamin)
Nevroleptiki (Promazini (+Kofein in Efedrin))
Antihistaminiki (+vit. B6)

Zdr., ki vplivajo na gibljivost črevesja

Povečujejo gibljivost
Holinomimetiki (Acetilholin in m-HM)
Histamin (do diareje; nauzea, povračanje)
Barijeve soli (BaCl2 – opuščen, ker učin. predrastično)
Opiati (amplituda, ; kmalu pa zaviralno do popolnega prenehanja gibljivosti)
Zavirajo gibljivost
Holinolitiki (Atropin...)

Odvajala (laxantia)


Razdelitev odvajal glede na moč odvajalnega učinka:

 • lenitiva – blaga odvajala (lat. lanitas = počasnost, mirnost)

 • laxantia (catarthica, purgitiva) – srednje močna odv.

 • drastica – močna odvajala (gr. drastikos = močno učinkujoč)

Glede na način delovanja:
Odvajala, ki učinkujejo pretežno fizikalno
Laxantia salinica: Mg- in Na2SO4 (grenka in Glauberjeva sol)
Sluzi: lanena sluz (Mucilago Lini seminis)
sluzi žitaric (M. Orizae, M. Tritici, M. Maydis)
s. iz listja in korena Ajbiža (Althea officinalis)
s. iz listja in cvetja Slezenovca (Malva silvestris)
Umetne sluzi: Metilceluloza
Mineralna olja (npr. Paraffinum liquidum)
Odvajala, ki dražijo sluznico prebavil
Oljni laksansi (Laxantia oleosa): Ricini oleum, Crotoni oleum, sončnično (Helianti oleum), olivno (Olivae oleum) ...
Žveplo in Kalomel (HgCl2)
Antrakinoni (Antrahinonski glikozidi):
Rhei radix et rhizoma (kor. in korenika rabarbare)
Frangulae cortex (skorja navadne krhlike)
Sennae folium (Cassia augustifolia, acutifolia)
Alöe
Istizin
FenolftaleinHolinomimetiki

Raztopine elektrolitov za peroralno aplikacijo

Glukoza, NaCl, Bikarbonat, Nevtralne aminokisline, glicin

Antidiaroiki


Zdravljenje mora biti etiološko. Simptomatsko:
 1. MgSO4, Ricunusovo olje
 2. kemoterapevtiki, črevesni antiseptiki in dezinficiensi, adstringenti in adsorbenti, sluzi in antiflogistiki

FiT jeter

Protectiva hepatis

Holin – vitamin J
Lecitin
Mentionin, Cistin, Cistein
Jetrni ekstrakt (Extractum hepatis)
Sladkorji (glukoza, laktoza)
Vitamini B kompl., A, C

Holagogi

Holeretiki
Acidum cholicum
A. dehydrocholicum
Posušeni ekstrakt g. ž. (Extractum Felis bovini siccum)
Salicilati (Na-salicylas)
Slatine (Magnesii sulfas)
Plodovi janeža in Cvetje kamilice
Holekinetiki
Slatine (Magnesii sulfas)
Papaverin
Atropin
Vazopresin
Mastna olja
Jajčni rumenjak

Strupi, ki prizadenejo jetra

Katrani
Mikotoksini (aflatoksini, faloidin)
Strupene rastline
Klorirane ogljikovodikove spojine
Insekticidi (DDT, HCH, klordan, eldrin, endrin, dieldrin...)
Antihelmintiki (TetraKlorMetan, HeksaKlorEtan, HeksaKloroFen...)
nekateri Narkotiki (Kloralhidrat, Kloroform)Strupi iz neprimerne ali pokvarjene hrane, alkohol, težke kovine (Cu...)9.FiT ledvic in telesnih tekočin

Tekočine za nadomeščanje


(Nadomeščanje volumna krvi)

Elektroliti

Natrii chloridi infundibile (0,89%)
Natrii chloridi infundibile compositum (Ringer)

Acidotiki


Zakislimo tkivne tekočine in urin. Soli šibkih baz z močnimi k.
NH3Cl
Amonijev kisli fosfat
Fosforna kislina
Natrii hydrogenphosphas
CaCl2

Alkalotiki


Soli močnih baz s šibkimi k.
NaHCO3
Na – acetas
K – citras
Na – lactas

Hormoni, ki vplivajo na funkcijo ledvic

Antidiuretiki

Vazopresin (ADH)

Kortikosteroidi


Hormoni nadledvične žleze: Glukokortikoidi (dvigujejo nivo glukoze v krvi in učinkujejo protivnetno) in
Mineralokortikoidi
Aldosteron
Desoxycortisoni aceta (DOCA)FluoroHidroKortizon (tudi peroralno)

Diuretiki


Izl. urina je možno doseči s/z:

 1. hidremijo

 2. zakislitvijo organizma

 3. povečanim pretokom krvi skozi ledvice

 4. zaviranjem reabsorbcije Na in Cl v tubulih

 5. dajanjem ozmolarnih soli, ki se v tubulih težko reabsorbirajo.Voda
Osmotski diuretiki
Karbamid (urea, sečnina)
Glukoza
Nevtralne soli (KCl, K – nitrat; K+ se ne reabsorbira)
Acidotični diuretiki
NH3Cl
CaCl2
Purinski diuretiki
Teofilin, Teobromin, Kofein
Zaviralci Karboanhidraze
Acetazolamid (heterocikl. sulfonamid)
Tiazidi (KlorTalidon, HidroKlorTiazid)Živosrebrni diuretiki (so strupi)
Kationski izmenjevalci
Spirolaktoni
Diuretične droge
Petroselini radix (Korenina petršilja)
Juniperi fructus (Brinove jagode)
Herniariae herba (Zel kilavice)

Strupi, ki prizadenejo ledvice

Sulfonamidi, etilenglikol, oksalati...(kristalurija)
Fenoli, Klorirane ogljikovodikove spojine...
Mikotoksini10.FiT endokrinega sistema in presnove hranilnih snovi11.in 12. FiT kože in sluznic (topiki)


Topike delimo glede na učinek:

 1. Mehčala – emolienti (emollio lat = mehčam)

 2. Blažila – demulcenti (demulgeo lat. = božam, blažim)

 3. Protektivi in adsorbenti (protectio lat. = varstvo)

 4. Krčila – adstringenti (stringo lat. = oplazim, dotaknem)

 5. Jedkovine – kavstiki (kajo gr. = žgem)

 6. Dražila – flogistiki (flogizo gr. = zažgem)

 7. Vsrkala – resorbenti (re sorbeo lat. = vsrkati)

 8. Protivnetna sredstva – antiflogistiki

 9. Zdr. proti srbenju kože – antiprurginozi (pruritus lat. = srbež kože)

 10. Keratoplastiki in keratolitiki (zdr., ki mehčajo in učvrščujejo roževino ali pa topijo roževino)

 11. Celila ali epitelizanti (zdr., ki vzpodbujajo rast epitelov

Mehčala (emolienti)

Rastlinska olja (učinkujejo globinsko)
Olivae oleum (olivno olje)
Glossypii oleum (bombaževo olje)
Lini oleum (laneno olje)
Cacao oleum (kakavovo olje)
Živalske masti (globinsko)
Lanalcolum (lanolin) 25% - 30% vode
Adeps suillus (svinjska mast)
Mineralne maščobe (površinsko)
Paraffinum solidum (čvrsti parafin)
Paraffinum liquidum (tekoči parafin)
Vaselinum album (beli vazelin)
Vaselinum flavum (rumeni vazelin)
Vodotopni ogljikovodiki
Polisorbat 80 (Twen 80)
Macrogolum 400 (tekoč)
Macrogolum 4000 (mazave konsistence)
Macrogolum 6000 (čvrste konsistence)

Blažila (demulcenti)

Gummi arabicum (arabska guma)
Tragacantha (gumi tragakant)Glycyrrhizae extractum fluidum (tekoči ekstrakt sladiča)Altheae radix et follium (koren in listje belega sleza)
Malvae folium et flos (listje in cvetje slezenovca – črnega sleza)
Mucilago Lini seminis
Mucosin
Glicerin

Protektivi in adsorbenti

Smukec (Magnezijev hidrosilikat)
Kaolin (bela glina – Bolus alba)
Magnezijev in Cinkov oksid
Rastlinski praški: škrobi (Amylum Orizae, A. Tritici, A. Maydis)
Medicinsko oglje (Carbo medicinalis): C. animalis, sangvinis, ligni)
Magnezijev trisilikat, Feri hidroksid

Krčila (adstringenti)

Rastlinski adstringenti

Acidum tanicum (tanin)

Mineralni adstringenti


PbBiFeAlZnCuAgHg

Jedkovine (kavstiki)


Kemično razjedanje vse bolj nadomeščajo kirurški posegi, kavteterizacija (izžiganje) in zmrzovanje tkiva s tekočim dušikom.
Kisline
Acidum lacticum (Mlečna kislina)
Acidum trichloraceticum (TriKlorOcetna k.)
Fenoli
Phenolum liquefactum (tekoči fenol)
Chlorophenolum
Pirogalolum
Alkalije
Ammoniae solutio 10%
Natrii carbonas
Kalii hydroxydum
Natrii hydroxydum
Soli težkih kovin
Zinci chloridum
Zinci sulfas
Cupri sulfas
Argenti nitras (Lapis infernalis)
Kalii nitras (Lapis mitigatus)
Oksidanti
Kalii permanganas 20%
Hydrogenii peroxydum 30%

Dražila (irritantia, flogistica)

Rubefacientno
Fizikalna sredstva: izdatna masaža, vroče kopeli, mulji, elektični dražljaji, UV obsevanje
Alkohol
Paprika (Capsici tinctura, Capsici linimentum)
Histamin
Acidum salicylicum
Vezikantno
Pršičnjak (Cantaris, Cantaridis tinctura)
Gorčica (Semen sinapsis)
Krotonsko olje (Crotonis oleum)

Vsrkala (resorbenti)

Iodum
Gyrodal
Katrani (Pyrolea): Ichtiol
Etilmorfin in Kalomel

Antiflogistiki


Etiološko z dajanjem protimikrobnih zdr. Pri alergičnih vnetjih odstr. vzrok alergije in dajemo Ca in Antihistaminike
Nehormonski antiflogistiki
Adstringenti
Ca soli
Droge z eteričnimi olji
Demulcenti
Hormonski antiflogistiki
Glukokortikoidi

Zdr. proti srbenju kože (antipruriginozi)

Lokalni antipruriginozi
Fenoli
Salicilna kisl. in aromatični alkoholi
Katrani
Eterična olja
Lokalni anestetiki
Preparati žvepla
Dermatokortikosteroidi
Sistemski antipruriginozi
Br
Ca soli
Antihistaminiki (predvsem promazini)

Keratoplastiki in keratolitiki

Keratoplastiki
Balzami in Smole
Večvalentni fenoli
Katrani
Žveplo
Acidum salicylicum 1% - 3%
Acidum boricum
Adstringenti: Acidum tanicum, Zinci oxydum
Keratolitiki
Razredčene alkalije
Žveplo
Večvalentni fenoli
Nekatere kisl.: Acidum salicilycum, lacticum, trichloraceticum

Celila (epitelizanti)

Antiseptiki iz vrste azobarvil
Osmotiki (konc. razt. sladkorjev (med) in sečnine
Vitamini: C, E
Ribje oglje
Anaboliki
Proteolitični encimi

Strupi, ki prizadenejo kožo in sluznice

Kisline
Lugi

stranDostları ilə paylaş:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə