1 İqtisadınYüklə 445 b.
tarix27.10.2017
ölçüsü445 b.
#7091

1İqtisadiyyat (economy). . .

 • . . . İqtisadiyyat (economy) qədim Yunan sözü olub “ev təsərrüfatını idarə edən” və ya “ev təsərrüfatının idarə edilməsi” mənasını daşıyır.İQTİSADIN ON PRİNSİPİ

 • Ev təsərrüfatı və iqtisadiyyat müxtəlif qərarlarla üzləşir:

  • Kim işləməlidir?
  • Hansı məhsuldan, nə qədər istehsal edilməlidir?
  • İstehsalda hansı resurslardan istifadə edilməlidir?
  • Məhsullar hansı qiymətlə satılmalıdır?


İQTİSADIN ON PRİNSİPİ

 • Cəmiyyət və resursların məhdudluğu:

  • Resurslar məhdud və ya qıt olduğundan cəmiyyət resurslarının idarə edilməsi əhəmiyyət daşıyır.
  • Qıtlıq (Scarcity). . . cəmiyyətin məhdud resurslara malik olmasından irəli gələrək arzu etdiyi bütün əmtəə və xidmətləri istehsal edə bilməməsidir.


İQTİSADIN ON PRİNSİPİ

 • İqtisad (Economics) cəmiyyətin qıt resurslarını necə idarə etdiyini öyrənir.İQTİSADIN ON PRİNSİPİ

 • İnsanlar necə qərar verir.

  • İnsanlar seçimlərlə (tradeoffs) üzləşirlər.
  • Bir şeyin dəyəri onu əldə etmək üçün imtina etdiklərimizdir.
  • Rasional insanlar marjinalı fikirləşir.
  • İnsallar stimullara cavab verir.


İQTİSADIN ON PRİNSİPİ

 • İnsanlar öz aralarında necə münasibət qurar.

  • Ticarət hər kəsə fayda gətirə bilər.
  • Bazar çox vaxt iqtsiadi fəaliyyətlərin təşkilinin yaxşı yoludur.
  • Hökumətlər bəzən iqtisadi fəaliyyətlərin nəticələrini yaxşılaşdıra bilər.


İQTİSADIN ON PRİNSİPİ

 • İqtisadiyyatın ümumi fəaliyyətinə təsir göstərən güclər və meyllər:

  • Həyat standartı ölkənin istehsalından asılıdır.
  • Hökumət hədsiz pul kəsdiyi zaman qiymətlər yüksəlir.
  • Cəmiyyət qısa müddətli dövrdə inflyasiya ilə işsizlik arasında seçimlə üzləşir.


Prinsip 1: İnsanlar seçimlərlə üzləşir.

 • “Pulsuz qəlyanaltı kimi bir şey yoxdur!”Prinsip 1: İnsanlar seçimlərlə üzləşir.Prinsip 1: İnsanlar seçimlərlə üzləşir.

 • Səmərəlilik və Bərabərlik

  • Səmərəlilik (Efficiency) cəmiyyətin malik olduğu məhdud resurslarla mümkün olan ən çoxu əldə etməsidir.
  • Bərabərlilik (Equity) resurslardan əldə edilən faydaların cəmiyyət üzvləri arasında ədalətli şəkildə bölüşdürülməsidir.


Prinsip 2: Bir şeyin xərci onu əldə etmək üçün imtina vəya fəda etiklərimizdir.

 • Qərar vermə alternativlərin fayda (benefits) və xərclərinin (costs) müqayisə edilməsini tələb edir.

  • Kollecə, yoxsa işə getmək?
  • Oxumaq, yoxsa gəzməyə çıxmaq?
  • Məktəbə getmək, yoxsa yatmaq?
 • Alternativ dəyər (opportunity cost) bir şeyi əldə etmək üçün fəda və ya imtina etdiyimizin dəyəridir.Prinsip 2: Bir şeyin xərci onu əldə etmək üçün imtina vəya fəda etiklərimizdir.

 • LA Laker basketbol ulduzu Kobe Bryant kollecə getməkdənsə profesional idmanı seçmiş və bu ona milyonlarla dollar qazandırmışdır.Prinsip 3: Rasional insanlar marjinalı fikirləşir.

 • Marjinal dəyişmələr (Marginal changes) kiçik ölçülü olur, mövcud fəaliyyət planını dəyişdirə bilir.Prinsip 4: İnsanlar stimullara (incentives) cavab verir.

 • Xərc və ya faydalardakı marjinal dəyişmələr insanları hərəkət etməyə sövq edir (motivləşdirir).

 • Alternativin marjinal faydası onun marjinal xərcindən çox olduqda alternativin seçiminə qərar verilir!Prinsip 5: Ticarət hər kəsə fayda verir.

 • İnsanlar digərləri ilə ticarət edə bilmələrindən fayda əldə edirlər.

 • Rəqabət ticarətdən faydaları artırır.

 • Ticarət, insanların daha yaxşı çalışa biləcəkləri işlərdə ixtisaslaşmasına səbəb olur.Prinsip 6: Bazar çox vaxt iqtisadi fəaliyyətlərin təşkilinin yaxşı yoludur.

 • Bazar iqtisadiyyatı (market economy) çoxlu sayda firma və ev təsərrüfatlarının qarşılıqlı təsirdə olduqları əmtəə və xidmət bazarlarında verdikləri desentralizasiya xarakterli qərarlarla resursların bölgüsünü (allocate) təmin edən iqtisadiyyatdır.

  • Ev təsərrüfatları (households) nə satın almaq və kimi çalışdırmaqla bağlı qərar verirlər.
  • Firmalar (firms) kimi işə götürmək və nə istehsal etməklə bağlı qərar verirlər.


Prinsip 6: Bazar çox vaxt iqtisadi fəaliyyətlərin təşkilinin yaxşı yoludur.

 • Adam Smith firma və ev təsərrüfatlarının “görünməz əl” (“invisible hand”) prinsipi əsasında bazar fəaliyyətlərində qarşılıqlı əlaqədə olduqlarını göstərmişdir.

  • Çünkü firmalar və ev təsərrüfatları alış-veriş qərarı qəbul edərkən yalnızqiymətlərə fikir versələr də, öz fəaliyyətlərinin sosial xərclərini də bilmədən hesaba alırlar.
  • Nəticədə, qiymətlər fəaliyyətləri nəticəsində sosial rifahı maksimumlaşdıran qərar verənlər üçün bir bələdçi rolunu oynayır.


Prinsip 7: Hökumətlər bəzən bazar nəticələrini yaxşılaşdırırlar.

 • Bazar uğursuzluğu (market failure) bazarın resursları səmərəli bir şəkildə bölüşdürə bilməməsi nəticəsində ortaya çıxır.

 • Bazarın uğursuzluğu zamanı hökumət müdaxilə edərək səmərəliliyi və bərabərliyi təşviq edir.Prinsip 7: Hökumətlər bəzən bazar nəticələrini yaxşılaşdırırlar.

 • Bazar uğursuzluğuna aşağıdakılar səbəb ola bilər:

  • Xarici effekt (externality) bir fərd və ya firmanın fəaliyyətlərinin onunla əlaqəsi olmayan digərləri üzərində yaratdığı təsirdir.
  • Bazar gücü (market power) bir fərd və ya firmanın bazar qiymətlərinə ciddi şəkildə təsir edə bilmə bacarığıdır.


Prinsip 8: Həyat standartı ölkənin istehsalından asılıdır.

 • Həyat standarı (Standard of living) aşağıdakı yollarla ölçülə bilər:Prinsip 8: Həyat standartı ölkənin istehsalından asılıdır.

 • Həyat standartlarındakı bütün fərqliliklər ölkələrin məhsuldarlıqları arasındakı fərqlərlə izah olunur.

 • Məhsuldarlıq (productivity) işçi vaxtının hər saatında istehsal olunan əmtəə və xidmətlərin məcmusudur.Prinsip 9: Hökumət hədsiz pul kəsdiyi zaman qiymətlər yüksəlir.

 • İnflyasiya (inflation) iqtisadiyyatda məcmu qiymətlərin artmasıdır.

 • İnflyasiyanın bir səbəbi pul həcmindəki artımdır.

 • Nə vaxt hökumət dövriyyədəki pulun həcmini artırır, o zaman pulun dəyəri azalır.Prinsip 10: Cəmiyyət qısamüddətli dövrdə inflyasiya ilə işsizlik arasında seçimlə üzləşir.

 • Filips Əyrisi (the Phillips Curve) inflyasiya ilə işsizlik (unemployment) arasında seçimi əks etdirir:

 • İnflyasiya  İşsizlik

 • Qısamüddətli dövrdə seçim budur!Xülasə

 • Fərdlər qərar vermə prosesində alternativ məqsədlər arasında seçmilə üzləşirlər.

 • Hər hansı bir fəaliyyətin xərci əldən çıxarılmış imkanlarla ölçülür.

 • Rasional insanlar qərar qəbulu prosesində marjinal xərc və marjinal faydaları müqayisə edərlər.

 • İnsanlar qarşılaşdıqları stimullara cavab olaraq öz davranışlarını dəyişdirirlər.Xülasə

 • Ticarət əsasən hər kəs üçün faydalıdır.

 • Bazarlar insanlar arasındakı ticarət münasibətlərinin kordinasiya edilməsində əsasən yaxşı yoldur.

 • Əgər bazar uğursuzluğu varsa və ya bazar nəticələri ədalətsizdirsə, hökumət potensial olaraq bu nəticələri yaxşılaşdıra bilər.Xülasə

 • Məhsuldarlıq həyat standartlarının sonsuz mənbəyidir.

 • Pulun artımı inflyasiyanın sonsuz mənbəyidir.

 • Cəmiyyət qısamüddətli dövrdə inflyasiya və işsizlik arasında seçimlə üzləşir.
Yüklə 445 b.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə