1. O’simliklarning jinsiy ko’payish organi? a urug’ b gul c meva d ildizYüklə 250,02 Kb.
səhifə1/4
tarix11.01.2018
ölçüsü250,02 Kb.
  1   2   3   4

6-botonika

1. O’simliklarning jinsiy ko’payish organi?

a)urug’ b)gul c)meva d)ildiz

2. O’simlik guli bandi yordamida nimaga birikib turadi?

a)gulo’ringa b)novdaga c)tanaga d)ildizga

3. Gulband nimasi bilan bir-biridan farq qiladi?

a)rangi va shakli b)o’lchami va tuzilishi

c)shakli o’lchami d)uzun qisqaligi

4. Novdaning shakli o’zgarishidan hosil bo’lgan jinsiy organ?

a)gul b)meva c)urug’ d)gulqo’rg’on

5. Novdaga bandi bilan birikadi. Bu nima?

a)gulo’rin b)gul c)gulqo’rg’on d)changchi

6. Gulqo’rg’on qanday qisimdan iborat?

a)changchi va urug’chi b)gulkosa gultoji

c)gulqo’rg’on changchi d)gulo’rin, gulkosa, gultoji

7. Gulning barcha a`zolari joylashgan qismi?

a)gulband b)gulo’rin c)gulqo’rg’on d)to’g’ri javob yo’q

8. Gulbandning yuqori qismi kengayishidan nima hosil bo’ladi?

a)gulband b)gulo’rin c)gultoji d)gulkosa

9. Gulni tashqi tomondan o’rab turadigan qavat?

a)gultoji b)gulo’rin c)gulqo’rg’on d)gulkosa

10. Changchi necha qisimdan iborat?

a)1 b)2 c)3 d)4

11. Gulning qaysi qismi yashil va boshqa ranglarda bo’ladi?

a)gulo’rin b)changchi c)gulkosa d)gultoji

12. Gulqo’rg’oning qaysi qismi turli xil ranglarda bo’ladi?

a)gultoji b)gulkosa c)changchi d)urug’chi

13. Changchi iplarining soni va shakli nimaga bog’liq?

a)changchi b)o’simlik turiga c)gulga d)urug’chiga

14. Qaysi xususiyatga qarab changchilar bittada bir nechtagacha bo’lishi mumkin?

a)gulning tuzilishi b)o’simlik turiga

c)changchining qanday joylashiga qarab d)gul qisimlariga qarab

15. Gulning qaysi qismi gulo’rinda alohida qo’shilib o’troq joylashadi?

a)changchi b)urug’chi c)gulkosa d)gultoji

16. Nimasi rivojlanmagan o’simliklar ham bor?

a)changchi b)urug’chi c)gulband d)gulo’rin

17. Gulkosadan ichkarida joylashgan qavat?

a)changchi b)gultoj c)gulkosa d)urug’chi

18. Gulning qaysi qismi 3-qisimdan iborat?

a)changchi b)urug’chi c)gulband d)gulqo’rg’on

19. Ayrim gularda nima bo’lmaydi?

a)changchi iplari b)urug’chi tumshuqchasi

c)gulband d)A,C

20. Urug’kurtak qayerda joylashgan?

a)ustuncha b)changdon c)tumshuqcha d)tuguncha

21. Tugunchadan nima hosil bo’ladi?

a)gul b)meva c)urug’ d)to’pgul

22. Gulning boshqa a`zolariga nisbatan joylashishiga qarab…………..ostki va ustki bo’ladi?

a)ustuncha b)tumshuqcha c)tuguncha d)changdon

23. Gulning ma`rkazida joylashgan eng muhim qismi?

a)gulo’rin b)gulkosa c)changchi d)urug’chi

24. Urug’chining o’rta qismi?

a)tuguncha b)ustuncha c)tumshuqcha d)gulqo’rg’on

25. Urug’chining qaysi qismi changlarni ushlash uchun xizmat qiladi?

a)tuguncha b)ustuncha c)tumshuqcha d)gulqo’rg’on

26. Gul ochilgauncha changchi va urug’chilarni o’rab turadigan qavat?

a)gulo’rin b)gulkosa c)gulqo’rg’on d)gultoji

27. Tuguncha bilan tumshuqchani birlashtirib turadi…………….?

a)tuguncha b_ustuncha c)tumshuqcha d)gulband

28. Nima tuzilishiga ko’ra bir uyali yoki ko’p uyali bo’ladi?

a)changchi b)tuguncha c)meva d)’gul

29. Changchi va urug’chini tashqi ta`sirlardan himoya qiladigan gul qismi?

a)gulqo’rg’on b)gulo’rin c)gulkosa d)gultoji

30. Changchi iplari qanday vazifani bajaradi?

a)changlarni ushlash b)changdonni ,ushlab turish

c)gulo’rin bilan bog’lash d) B C

31. Oddiy gulqo’rgonga ega bo’lmagan o’simlik?

a)lola, chuchmoma, gulsafsar b) lola, chuchmoma, o’sma

c)gulsafsar, go’za, olma d)olma, go’za, olcha, nok

32. Gulqo`rg`on bo`laklari qo`shilgan gullar keltirilmagan javob ?

a)qo`ypechak, karnaygu b) marmarak, mastak

c) qo`ypechak, devpechak d) g`o`za, olma, nok, olcha

33. Murakkab gukqo`rg`onga ega bo`lgan o`simliklar?

a) lola, chuchmoma b) gulsafsar, olma

c) olcha olma, nok d) lola boychehcak

34.Gulqo`rg`oni tangachalarga aylangan o`simliklar?

a) terak, tut, yong`oq b) tol,terak, tok

c) tut, tol, yeryong`oq d) o`sma g`o`za, olma

35. Boychechakning guli qanday?

a)gulqo’rg’oni qo’shilgan b)gulqo’rg’oni qo’shilmagan

c)tangachalarga aylangan d)oddiy gulqo’rg’on

36. Achambiti gulining formulosi?

a)K4 T4 CH(2+4) U2 b)K4T4CH(4+2)U2 c)K4T4CH(4+2)U1 d)K5T4CH(4+2)U(2)

37. Gk0 CT(5) Ch(5) U(2) gul formulosi qaysi o’simlikka tegishli?

a)sachratqi b)jag’-jag’ c)achambiti d)olxo’ri

38. Terak bilan yong’oqni birlashtirib turuvchi xususiyat?

1-shamol yordamida changlanadi 2-hashorat yordamida changlanadi 3-o’z-o’zidan changlanadi 4-gulqo’rg’on bo’laklari qo’shilgan 5-gulqo’rg’on bo’laklari qo’shilmagan 6-gulqo’rg’onio tanggachaga aylangan

a)3,5 b)2,4 c)1,6 d)2,5

39. Qaysi o’simlikda gukosa rivojlanmagan?

a)olxo’ri b)sachratqi c)ituzum d)achambiti

40. Qaysi o’simlikning urug’chisi 3 ta urug’chi bargning qo’shilishidan hosil bo’lgan?

a)lola b)sachratqi c)achambiti d)qurttana

41. Agar gulda faqat changchi yoki urug’chi bo’lsa bu qanday gul?

a)2jinsli b)1jinsli c)1 uyli d)2uyli

42. Yer yuzidagi ko’pchilik o’simlilarning guli qanday junslarga ega bo’ladi?

a)1 jinsli b)ayrim jinsli c)2 jinsli d)1 uyli

43. Bir jinsli gullar keltirilmagan javob?

a)gazanda, tutqayin b)o’rik, gilos, olma

b)tol, terak, shaftoli d)o’rik, olma, shaftoli

44. Changchi va urug’chi gullar bir tipda alohida joylashgan bo’lsa bu o’simlik…………..?

a)1 jinsli b)2 jinsli c)1 uyli d)2 uyli

45. Bir jinsli o’simlik?

a)lola b)boychechak c)tol d)olma

46. Changchi va urug’chilari boshqa boshqa tipda joylashgan bo’lsa bu qanday o’simlik?

a)1 jinsli b)2 jinsli c)1 uyli d)2 uyli

47. To’g’ri gular keltirilgan javob?

a)behi, lola, suvyig’ar b)qo’ng’iroqgul, na`matak

c)nastarin, rayhon, mosh d)olma, marmarak, isfarak

48. Qiyishiq gullar keltirilgan javob?

a)gunafsha, parpi, loviya b)burchoq, loviya, na`matak

c)suvyig’ar, kartoshkagul, parpi d)parpi, angishvonagul, lola

49. Go’zaning qaysi qismi o’ziga xos tuzilgan?

a)changchi b)urug’chi c)gulqo’rg’on d)gultoji

50. Go’za guli olma gulidan nimasi bilan farq qiladi?

a)mayday tishchali 3 ta ostkosachasi bilan

b) yirik tishchali 3 ta ostkosachasi bilan

c) mayday tishchali 9 ta ostkosachasi bilan

d) mayday tishchali 3-5 ta ostkosachasi bilan

51. Guli ko’zga tashlanmaydigan o’simlik?
a)anor b)anjir c)terak d)yong’oq

52. Kiyiko’t, isfarakning gulari qanday gul?

a)1 jinsli b)to’g’ri c)qiyshiq d)

53. Suvyig’arning guli qanday jinsli?

a)1 jinsli b)2 jinsli c)to’g’ri gul d)qiyishiqgul

54. To’pgul hosil qiladigan o’simliklar?

a)lola,binafsham behi b)karom, qurttana, surepke

c)binafsha, olma, bexi d)olma,nok, olcha, o’rik

55. Makkajo’xorining urug’chi guli qanday to’pgul hosil qiladi?

a)ro’vak b)kuchala c)so’ta d)shingil

56. Turlicha uzunlikdagi gulbandli gullar kalta gulpoyada navbat bilan joylashadi. Bu qanday to’pgul?

a)qalqon b)shingil c)ro’vak d)boshoq

57. Qaysi o’simliklarning mayday gullari uzun gulpoyada bandsiz joylashadi?

a)karam b)jag’-jag’ c)zubturum d)bug’doy

58. Qanday to’pgulda gullarning yuqori qismi bir xil tekislikda yotadi?

a)boshoq b)shingil c)qalqon d)soyabon

59. Qaysi o’simliklarning guli gulpoyada bandsiz joylashgan?

a)zubturum b)bug’doy c)makkajo’xori d)sholi

60. Qaysi o’simliklaning guli gulpoyaga uzun bandi bilan joylashadi?

a)sabzi, ukrop, petrushka b)karam, rediska, jag’-jag’

c)achambiti, jag’-jag’, shashir d)rediska, shashir, badiyon

61. Oddiy boshoq to’pgulni qaysi o’simlik hosil qiladi?

a)bug’doy b)arpa c)suli d)zubturum

62. 2-3ta gul birlashib qanday to’pgul hosil bo’ladi?

a)oddiy boshoq b)murakkab boshoq c)oddiy shingil d)murakkab shingil

63. Ro’vak to’pgul hosil qiladigan o’simliklar?

a)sholi qamish b) tok bug’doy c) ravoch qayin d) kuchala

64. Qanday to’pgul boshoqqa o’xshaydi lekin gulpoyasining osilib turishi bilan ulardan farq qiladi?

a)sulton b)rovak c)kuchala d)shingil

65. Kelinsupirgi va otquloqning to’pguli qanday?

a)sulton b)rovak c)so’ta d)shingil

66. Qaysi to’pgulning atrofi o’rama bargchalar bilan qoplangan?

a)sulton b)kuchala c)suo’ta d)savatcha

67. Sabzi, ukrop, petrushka, shashir kabi o’simliklarning to’pguli qanday?

a)oddiy soyabon b)murakkab soyabon c)oddiy shhingil d)murakkab shingil

68. Murakkab soyabonga ega bo’lgan o’somliklar keltirilgan javob?

a)badiyon, kavrak b)qurttana, jag’-jag’ c)qamish, nastarin d)otquloq rovoch

69. Qashqarbedaning to’pguli qanday?

a)oddiy shingil b)murakkab shingil c)oddiy boshoq d)murakkab boshoq

70. I ro’vak to’pgul II kuchala to’pgul III oddiy shingilga ega bo’lgan o’simliklarni aniqlang?

a)tol b)sholi c)karam d)jag’-jag’ e)kelinsupirgi f)qayin j)bug’doy i)nastari m)yantoq n)rovoch

A)I a,b,c,j II f,m III c,d,e B)I b,e,i,n II a,f,m IIIc,d

C)I a,b,c,d II e,f,m IIIc,d d)I c,d II b,e,f,i III a,f,m

71. Bo’tako’zning to’pguli qanday?

a)savatcha b)shingil c)rovak d)sulton

72. Savatcha to’pgul murakkab soyabnon oddiy qalqonsimon to’pgulga ega bo’lgan o’simliklarning ketma-ket joylashtiring?

a)erman b)karrak c)shashir d)kavrak, e)sachratqi f)olma j)nok m)shuvoq n)tok i)nastarin

A)a,b,c,d;f,j,n;c,e,I B)a,b,m,e;c,d;f,n

C)a,c,b,d;c,d;c,e,I D)a,b,m,;f,j,n;c,e,i

73. Hashoratlar yordamida changlanadigan o’simliklar qanday xususiyatlarga ega?

a)gullari mayda b)gullari yirik c)gullari rangli d)gullari ko’rimsiz e)yoqimli hid ajratadi f)hidsiz

74. I hashoratlar yordamida II shamol yordamida changlanadigan o’simliklarni ketma-ket joylashtiring?

1-g’o’za 2-olma 3-terak 4-yong’oq 5-suli 6-oqquray 7-shaftoli 8-tol

a)I 1,2,5,7,6 II 3,4,5,8 b)I 1,2,6,7 II 3,4,5,6

c)I 1,2,6,7 II 3,4,5,8 c) I 1,2,5,6 II 3,4,5,6

75. Bug’doy, arpa, suli qanday changlanadi?

a)hashoratlar yordamida b)shamol yordamida

c)suniiy changlanadi d)o’z-o’zidan changlanadi

76. Hashoratlar yordamida changlanadigan o’simlik?

a)beda b)terak c)tol d)yong’oq

77. Qaysi o’simlik gulining changchilari boshoqdan tashqariga chiqib turadi?

a)tol b)terak c)makkajo’xori d)bug’doy

78. Qanday changlanish urug’chi va ,changchi bir vaqtda yetilganda sodir bo’ladi?

a)Shamol b)o’z-o’zidan c)hasharotlar d)suniy

79. 2-jinsli o’simlik keltirilgan javob?

a)tol b)bug’doy c)terak d)makkajo’xori

80. Shamol yordamida changlanadigan o’simlik?

a)avval gullab keyin barg chiqaradi b)avval barg chiqaradi, keyin gullaydi

c)ikkla jarayon bir vaqitda bo’lib o’tadi d)avval kurtak chiqarib, keyin barg hosil qiladi

81. Qanday o’simliklarda changchi urug’chiga nisbatan uzunroq bo’ladi?

a)shamol yordamida b)hasharitlar yordamida c)suniy d)o’z-o’zidan

82. Asosan yangi nvlarni yaratishda ………….foydalanadi?

a)o’z-o’zidan b)suniy c)shamol yordamida d)hasharotlar yordamida

83. O’z-o’zidan changlanadigan o’simliklarga nimalar kiradi?

a)olma, namatak, nok b)olma, oqquray c)beda, suli d)makkajo’xori, arpa

84. Qaysi o’simlik ko’pincha suniy changlanadi?

a)bug’doy b)jo’xori c)makkajo’xori d)arpa

85. 1-ta changdonda nechta changchi yetiladi?

a)yuzlab, o’nlab b)yuzlab, minglab c)bir, necha d)A B

86. Chang o’simlikning nimasiga qarab har hil shakilda va kattalikda bo’ladi?

a)gulag qarab b)changchiga qarab c)changdonga qarab d)o’simlik turiga qarab

87. Har bir chang donachasi nechta hujayradan iborat?

a)1ta b)2ta c)3ta d)4ta

88. Chang donachasi tarkibidagi yirik hujayra qanday nomlanadi?

a)vegetativ b)generative c)jinsiy d)jinssiz

89. Urug’chi tumshuqchasida changni tutib qoliuvchi qanday moslashish bor?

a)tumshuqchasi notekis b)tumshuqchasidan shira ajraladi

c)tugunchasi notekis d)A B

90. Chang naychasini qaysi hujayra hosil bo’ladi?

a) vegetativ b)generative c)jinsiy d)jinssiz

91. Jinsiy hujayra bo’linib nechta hujayra hosil qiladi?

a)1 b)2 c)4 d)6

92. Urug’kurtak qayerda joylashgan?

a)tuguncha b)ustuncha c)tumshuqcha d)changdonda

93. Urug’kurtakda nima yetiladi?

a)tuxum hujayra b)markaziy hujayra c)sperma d)A B

94. Urug’langan tuxum hujayradan nima yetiladi?

a)murtak b)endasperma c)urug’palla d)urug’

95. Urug’ni nima hosil qiladi?

a)tuxum hujayra va sperma b)murtak va endasperma

c)markaziy va sperma d)markaxiy va endasperma

96. Urug’ po’stidan nima hosil bo’ladi?

a)po’st b)meva c)mag’iz d)danak

97. Rofleziga gulining rangi qanday?

a)oq b)qizil c)yashil d)rangsiz

98. Volfiya gulining diametiri?

a)2,3sm b)1,2sm c)5 sm d)ignaning uchiday

99. Urug’chisi so’tali o’simlik qaysi?

a)sabzi b)makkajo’xori c)qashqarbeda d)zubturum

100. Bug’doyiqning boshoqi qanday?

a)oddiy ,boshoq b)murakkab boshoq c)ro’vak d)kuchala

Meva va urug’

1. Mevalar o`simlikning turiga qarab turli shakilda va kattalikda bo`ladi. Lekin ular qanchalik hilma-xil bo`lmasin nima asosida o`rganiladi? A) ma`lum bir tasnif asosida B) mevaning turiga va tashqi tuzilishiga ko`ra C) ko`pincha mikroskopda ichki tuzilishiga ko`ra D) chin va xo`l mevalarga bo`lib o`rganiladi

2. Meva hosil bo`lishida urug`chidan tashqari gulning qaysi qismlari ishtirok etadi? A) gulni hosil bo`lishida faqat urug`chi qatnashadi B) gulqo`rg`on, gulo`rin C) changchi va tojbarglar D) gulqo`rg`on, gulo`rin va gulning boshqa qismlari

3. Mevani qismlarini ko`rsating? 1) ustki 2) ichki 3)o`rta: a)meva eti, b)mag`iz , c)po`st A)1-c,2-b, 3-a B)1-c,2-b,3-a C)1-b, 2-c,3-a D)1-a, 2-b, 3-c

4. Quruq meva turlarini belgilang? A) bug`doy, arpa, suli, makkajo`xori B) qo`zoq, qo`zoqcha, dukkak C)chatnaydigan va chatnamaydigan D) turp, rediska, jag`-jag`

5.Qaysi mevalar urug`I pishgach chokidan ochiladi?A) Ko`sak mevalar B) danakli va dukkak mevalar C) qo`zoqcha, dukkak mevalar D) qovoq va danakli mevalar

6. Qovoq mevalarni belgilang? A)handalak, qovun, turp B)rediska, tomoshoqovoq, bodring C) tomoshoqovoq, bodring, handalak D) jag`-jag`, mosh, loviya

7. Danakli mevalarni belgilang? A) gilos, olcha, olxo`ri B) o`rik, qoraqat C) mosh , no`xat D) gilos, olcha,qurttana

8. Zirako`tning mevasi qanday meva? A) qovoq meva B) ko`sak meva C) dukkak meva D)qo`zoq meva

9. Qaysi manzarali daraxtlarning mevasi qanotchali bo`ladi? A)saksovul, qayrag`och ,shumtol B)zarang, ravoch, cherkez C) tol, terak, qoqio`t D) shumtol, qayrag`och, zarang

10. Terakning urug`chi tuplari mevasi pishgan vaqtda undan ajralib chiqqan…………………………..tuyuladi va uchib yuradi? A) uchma mevadek B) paxta bilan o`ralgandek C) manzarali uchma mevadek D) bir tutam popuklari uchma mevadek tuyuladi

11. Mevalardan olinadigan moylardan halq xo`jaligini qanday sohasida foydalaniladi? A) yengil sanoat, texnika, atir-upa B) og`ir sanoat, texnika, atir-upa C) oziq-ovqat, texnika, atir-upa D) faqat oziq ovqat maqsadida

12. Har qanday mevani yig`ish vaqtida uni nimasiga etibor berish kerak? A) tarqalishiga B) istemol qilinishiga C) ko`payishiga D)tayoq bilan qoqmaslik kerak

13. Qaysi o`simlik urug`I yetilmagan tupi bilan o`rib olinadi? A) ukrup B) piyoz C) kachnish D) zira

14. Qaysi mevalar tayoq bilan qoqib tushiriladi? A) yong`oq, shaftoli, o`rik B) yong`oq, bodom, ducha C) yong`oq, bodom, o`rik D) hech qanday meva tayoq bilan qoqib tushirilmaydi chunki ular qattiq shikastlanadi

15. Yem-xashak o`simliklarini kamayib ketishiga sabab? A) gullagan vaqtida o`rish B) chorva mollarini ochiq joyda boqish C) asosiy teretoryaga paxta va bug`doy ekish D)to`g`ri javob yo`q

16.Qaysi mevaning chetlari bir- biriga qo`shilib ketgan mevabargchalardan iborat? A)ko`sak B) qo`zoq C) dukkak D) danak

17. Mevasidan dori- darmon tayyorlashda ishlatiladigan o`simliklar? A) marmarak, zubturum, isriq B) namatak, zubturum, marmarak C)shirach, lola, zubturum D) namatak, isriq, suvqalampir

18. Urug`dan yosh o`simlik qanday qilib v anima hisobiga chiqishini hamda rivojlanishini bilish uchun uni nimasini bilish kerak? A) rivojlanishi qonunlarini B) tashqi va ichki tuzilishini C) ko`payish qonunlarini D) urug`ni ekishda uni yirik maydaligiga

19. Urug`ni qismlarini ko`rsating? A)murtak , 2ta urug`palla, po`st B) ildizcha, poyacha, kurtakcha C) murtak, endosperma, po`st D)ildizcha, poyacha, 1ta kichik bargcha

20. Chigitning urug`palla va murtagi qanday o`rnashgan? A) ustma-ust joylashgan B) qat-qat bo`lib joylashgan C) qarama-qarshi D)yog`ochsimon qobiq bilan o`ralgan

21. 2 urg`pallali o`simliklarning murtagini tuzilishini ko`rsating? A) 2ta urug`palla, murtak, po`st B) ildizcha, poyacha, 2ta yirik bargcha C) ildizcha, poyacha 2 ta kichik bargcha D) murtak, urug`palla, po`st

22. Qaysi o`simlikning urug`I tashqi tamondan yog`ochsimon qobiq bilan qoplangan? A) paxta B) chigit C) g`oza D) bug`doy

23. Bir urug`pallali o`simliklarning murtagini tuzilishi ? A) ildizidizcha, poyacha, kurtakcha B) ildizcha, poyacha, 2ta yirik bargcha C) ildizcha, poyacha 2 ta kichik bargcha D) murtak, urug`palla, po`st

24. Bug`doy urug`i sirti yupqa sariq po`st bilan qoplangan, bu po`st qo`silib o`sgan 2ta qobiqdan iborat, bu po`stnini ichkisi qanday ataladi tashqisi qanday ataladi? A) ichkisi-meva qobig`I, tashqisi-urug` po`sti B) ichkisi- mag`iz, tashqisi- urug` po`sti C) ichkisi- urug` po`sti, tashqisi- meva qobig`I D) bug`doyni qobig`I 1 ta qobiqdan iborat

25. Urug`ni qaysi qismi oziq moddalarni to`plamini tashkil etuvchi hujayralardan iborat?A) murtak B) po`st C) urugda oziq moddalar to`planmaydi D) endosperma

26. Ziravor o`simliklarni belgilang? A) alqor, murch, sedana B) yersovun, qalampirmunchoq C) non, daraxti, kokos palmasi D) zira, o`rik

27. zebu- ziynat buyumlari tayyorlashda ishlatiladigan o`simliklar? A) alqor, murch, sedana B) yersovun, qalampirmunchoq C) non, daraxti, kokos palmasi D) zira, o`rik

28. Iqlimi issiq mamlakatlarda o`sadigan o`simliklar? A) alqor, murch, sedana B) yersovun, qalampirmunchoq C) non, daraxti, kokos palmasi D) zira, o`rik

29. Qaysi hol o`simliklarni tabyatda saqlanib qolishiga va ko`payishiga imkon bermaydi?A) yetilgan mevalarni terishda ularni tabiiy holada ko`payishini etiborga olish lizim B) o`simliklarni avaylab asrab ularni ko`payish qonunlarini bilish C)urug`I pishmasdan turib uni o`rib olish D) mevalarni tayoq bilan tushirish

30. Urug`ini tarkibida kraxmol ko`p bo`ladigan o`simliklar? A)lovya, mosh, no`xat B) bug`doy makkajo`xori C) yong`oq, o`rik, bodom D) shaftoli, mastak

31. Urug`ni tarkibida zaharli moddalar bo`ladigan o`simliklar? A)lovya, mosh, no`xat B) bug`doy makkajo`xori C) yong`oq, o`rik, bodom D) shaftoli, mastak

32. Urug`ini tarkibida moy ko`p bo`ladigan o`simliklar? A)lovya, mosh, no`xat B) bug`doy makkajo`xori C) yong`oq, o`rik, bodom D) shaftoli, mastak

33. Urug`ni tarkibida oqsil bo`ladigan o`simliklar? A)lovya, mosh, no`xat B) bug`doy makkajo`xori C) yong`oq, o`rik, bodom D) shaftoli, mastak

34. Urug` tarkibida organic modda borligini qanday bilamiz?A) prabirkada suv tomchilari paydo bo`lgandan B) urug`ni qorayib yorilishidan C) prabirkada kul qolganidan D)urug`lar tarkibida mineral moddalar bo`ladi

35. Nima uchun urug`lar unayotgan banka devorida hamma vaqt suv tomchilarini ko`rish mumkin? A) urug`lar nafas olganda suv bilan nafas oladi B) urug`lar nafas chiqarganda suv ajratadi C) unayotgan urug`lar suv emas issiqlik ajratadi D) to`g`ri javob yo`q

36. Unayotgan urug`lar nimalar orqali nafas oladi? A) havo orqali B) havo, suv, yorug`lik orqali C)tuproq, suv, havo D)tuproq va suv orqali

37. Cho`llarda keng tarqalgan saksovul, chayir, izen kabi o`simliklar urug`ini o`sish xususiyatini qancha vaqt saqlaydi? A) bir yil B) ikki yil C) ikki yildan sal ortiq D) bir yildan sal ortiq

38. G`o`za qancha gradusda unib chiqadi? A) 13 B)15 C) 11 D) 10

39. Bodring qancha gradusda unib chiqadi? A) 13 B)15 C) 12 D) 10

40 . Pamodor qancha gradusda unib chiqadi? A) 13 B)15 C) 11 D) 10

41. Qovun qancha gradusda unib chiqadi? A) 13 B)15 C) 11 D) 10

42. Urug`palla barglari yer yuziga chiqqanda dastlab yashil, so`ng sarg`ayib to`kiladi. Sabab? A)oziq moddalar kamayganligi uchun B) kunlar isishi tufayli C) plastidalari nobud bo`lganligi sababli D) to`g`ri javob yo`q

43. Meva va urug`lar nimalar yordamida tarqalishga moslashgan ? 1.hashorotlar, 2.qushlar, 3.hayvonlar, 4. Suv, 5.shamol, 6 odam A)1,3,5,6 B)2,3,5,6 C)1,2,3,4,5 D) barchasi

44. Aksiriyat gulli o`simliklarning mevasini uzunligi? A) 25sm B)3-10sm C)0,5mm D) 50sm

45.Nilufar, g`umay, qo`ypechakning urug`I qancha vaqt davomida suvda qalqib yuradi? A) 1 kun B) 2 kun C) 1 necha kun D)hafta mobaynida

46. Ayrim o`simlik turlarining mevalari qancha joygacha uchib bora oladi? A) 50km B) 60km C) 50km va undan ortiq D)50km va undan biro z kamroq

47. Meva va ularning tarqalishi ko`p jihatdan ularning nimasiga bog`liq ?A) anotomyasiga B) fiziologiyasiga C) morfologiyasiga D) sitologiyasiga

48. Meva va urug`larning yer yuzi bo`ylab tarqalishida ……………………….ga teng keladigan omil yo`q? A) odam B) qushlar C) shamol D) suv

49. Aksariyat o`simliklarning meva va urug`lari qaysi moslamalar yordamida hayvonlar, qushlar, hashorotlar yordamida tarqaladi? 1.gajagi, 2.tikani, 3.bargi, 4.ildizi, 5.shirasi, 6.xidi A) barchasi B) 1,2,5 C) 1,2,3 D)3,4,5

50. Bug`doy maysasidan tayyorlanadigan sumalakning shirin bo`lishini sababi? A) unga shakar qo`shiladi B) kraxmol shakarga aylanadi C) ichiga tosh solinganligi uchun D) unga shaker qo`shilsa u kraxmolga aylanadi

51. Urug` tez va bir tekis unishi uchun qanday sharoit kerak? A) yorug`lik B) faqat namlik C) tuproq yumshoq, o`rtacha namli bo`lishi kerak D) qorong`ulik

52. Mevali daraxtlardan o`rik, shaftoli, bodom kabi o`simliklarning danagi qattiq bo`lganligi uchun sekin unadi. Shuning uchun ular qachon ekiladi? A) danagi saqlanib erta baxorda B) yozda C) kuzda D) qishda ular ko`mib qo`yiladi

53. Urug`larni chuqur yoki yuzaroq ekish nimaga bog`liq ? A) urug`ning yirik maydaligiga B) tuproqning xossasiga C) o`simliklarni changlanishiga D) Ava B javoblar to`g`ri

54. Nishning o`sishi uchun oziq moddalar zarur. Bu moddalar nishga qanday o`tadi? A) endospermadan B) ildizdan C) urug`pallalardan D) urug`palla va endospermadan

55. Chin mevali o`simliklarga misol? A) bexi, shaftoli, olxo`ri B) o`rik, olcha, nok C) olma ,shaftoli, o`rik D) olxo`ri, gilos, olcha

56. Soxta mevsli o`simliklarga misol? A)olma, nok, bexi B) o`rik, olcha, nok C) olma ,shaftoli, o`rik D) olxo`ri, gilos, olcha

57. Agar mevani xosil bo`lishida tugunchani o`zi qatnashsa qanday meva ataladi? A) soxta meva B) chin meva C) ko`sak meva D) bunday meva yo`q

58. Mevalardan olinadigan moylar halq xo`jaligida qanday maqsadda foydalaniladi? A)texnika, yengil sanoat, atir-upa B) texnika, og`ir sanoat,dexqonchilikda C) texnika, og`ir sanoat , atir-upa D) moylar faqat istemol qilish uchun ishlatiladi

59. Chigit urug`I qancha chuqurlikka ekiladi? A)6-7 B) 6-10 C) 2-3 D)1-3 60. Makkajo`xori qancha chuqurlikka ekiladi? A)6-7 B) 6-10 C) 2-3 D)1-3

61. Shivit qancha chuqurlikka ekiladi? A)6-7 B) 6-10 C) 2-3 D)1-3

62. Turp qancha chuqurlikka ekiladi? A)6-7 B) 6-10 C) 2-3 D)1-3Sistematika

1. O’simliklar sistematikasi fani o’simliklarning qaysi belgilariga qarab guruhlarga bo’ladi?

a)kelib chiqishi o’xshashlik darajasi

b)o’xshashlik darajasi tarixiy rivojlanishi qon qarindoshligi

c)tarixiy rivojlanishi, kelib chiqishi, tuzilishi

d)o’xshashlik darajasi, kelib chiqishi, tarixiy rivojlanishi

2. O’simliklar sistemasidagi sistematik birliklarni tartib bilan joylashtiring?

1-turkum 2-tur 3-bo’lim 4-oila 5-sinf 6-o’simliklar dunyosi

a)2,1,4,53,6 b)3,4,5,1,2,6 c)3,4,6,1,2,5 d)2,1,4,3,5,6

3. O’simliklar sistematikasida eng kichik birlik?

a)turkum b)tur c)avlod d)sinf

4. Tur……………?

a)bir-biriga qarindosh bo’lgan o’simliklar

b)o’rganlari bir-biriga o’xshash ma`lum maydonda o’sadigan o’simliklar

c)ayrim belgilari bilan o’xshaydigan o’simliklar

d)katta o’rganlari bir-biriga o’xshash bo’lgan o’simliklar

5. Qaysi birlik ikki nom bilan nomlanadi?

a)tur b)turkum c)sinf d)ajdod

6. Qo’sh nomlash fanda qanday nomlanadi?

a)bipolyar namenklatura b)binary namenklatura

c)dinar namenklatura d)t/j/y

7. Qaysi olim qo’sh nopmlashni fanga kiritgan?

a)Teafrast b)Pryanishnikov c)Timiryazev d)Linney

8. Anzur piyoz so’zini tahlil qiling?

a)anzur-tur,piyoz-turkum b)anzur-turkum, piyoz-tur

c)anzur-sinf, piyoz-turkum d)anzur bo’lim, piyoz-tur

9. Do’lana turkumi qaysi oilaga mansub?

a)karamdoshlar b)piyozdoshlar c)ra`nodoshlar d)burchoqdoshlar

10. Chuchmoma qaysi sinfga kiradi?

a)mognoliyasimonlar b)ikki palalilar c)loladoshlar d)bir pallalilar

11. Gulli o’simliklar fanda yana qanday nom bilan nomlanadi?

a)mognoliyafitlar b)mognoliyasimonlar c)mognoliya toifa d)boshqa nomi yo’q

12. Sinf yana qanday nomlanadi?

a)ajdod b)avlod c)tip d)bo’lim

13. Meksika g’o’zasi bu?

a)turkum b)tur c)oila d)sinf

14. Organik olam nechta dunyoga bo’linadi?

a)4 b)3 c)2 d)5

15. Qaysi dunyolar kelib chiqishi tarixiy tarraqiyoti jixatdan bir-biriga bog’liq?a)hayvon, o’simlik, mikrobb)o’simlik,mikrob, hayvon, zamburug’

c)zamburug’, bakteriya, o’simlik d)hayvon, bakteriya, o’simlik

16. Mikrob so’zi qaysi tildan olingan?

a)lotincha b)gerekcha c)ingilizcha d)yunoncha

17. Mikrob so’zining ma`nosi?

a)kichik b)katta c)ko’zga ko’rinmaydigan d)mayday

18. Mikroblarni mikroskopda birinchi bo’lib kim kuzatgan?

a)Linniy b)Levinguk c)Lamark d)Arastu

19. Bakteriyalarning necha marta kattalashtirilgan tasvirlari ham mavjud?

a)2000-200000 b)2000-20000 c)200-200000 d)2000-2mln

20. Bakteriyalar ayniqsa qayerlarda tez o’sadi?

a)sersuv o’simliklar poyasida, sabzavot mevalarda

b)go’sht, sut, baliq c)baliq, sut, meva, sabzavotlarda

d)go’sht, sut, baliq, meva, sabzavot

21. Bakteriyalarning o’rganuvchi fan?

a)bakteriyalogiya b)lixinalogiya c)araxnologiya d0mikrobiyologiya

22. Pichan bakteriyalari tuzilishi jihatdan qaysi guruhga kiradi?

a)qo’qlar b)batsilalar c)sperillalr d)vibrionlar

23. Bakteriya hujayrasida nima shakkilanmagan?

a)mag’iz, qobiq b)hilorofil, sitoplazma c)mag’iz, xlarafil d)sitoplazma,qobiq

24. Bakteriyalarening soda arganizm ekanligini nimadan bilsak bo’ladi?

a)bir hujayrallligidan b)mag’iz yo’qligidan c)xlarafil yo’qligidan d)ko’payishi oddiy

25. Bakteriyalar huayra shakliga ko’ra necha guruhga bo’linadi?

a)3 b)2 c)4 d)5

26. Qulay sharoitda bakteriyalar necha nimutdan bo’linadi?

a)20-30min b)30-40min c)40-50min d)50-60min

27. Bakteriyalar nima ta`sirida tez halok bo’ladi?

1-nam havo, 2-quruq havo, 3-quyosh nuri, 4-past harorat, 5-issiq temperature, 6-ozuq kamligi

a)1,2,3 b)2,3,6 c)2,3,4 d)1,5,6

28. Bakteriya sporalari necha gradus issiq va sovuqqa chidaydi?

a)+140 -253 b)-140 +253 c)+144 -250 d)-250 +153

29. Chirich nima?

a)azotli organic moddalarning bakteriyalar tomonidan parchalanishi

b)azotsiz organic moddalarning bakteriyalar tomonidan parchalanishi

c)tuproqda gumos paydo bo’lishi

d)tuproqdagi mineral moddalarning parchalanishi

30. Achish nima?

a)azotli organic moddalarning bakteriyalar tomonidan parchalanishi

b)azotsiz organic moddalarning bakteriyalar tomonidan parchalanishi

c)tuproqda gumos paydo bo’lishi: wp-content -> uploads -> 2014
2014 -> «xalqların psixologiyası»
2014 -> Yeni tanı almış hastada ilk danışmanlık, anamnez, muayene ve laboratuar testleri
2014 -> “Azərkosmos” Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin Nizamnaməsinin və strukturunun təsdiq edilməsi haqqında
2014 -> Journey to Sacred India
2014 -> Qrup liderinin rol və funksiyaları, liderin mənimsədiyi nəzəri yanaşmadan, liderlik tərzindən və liderlik bacarıqlarından, aldığı təhsildən, etik qaydalara uyğun davranıb davranmayışından, şəxsiyyəti və fərdi xüsusiyyətlərindən təsirlənir
2014 -> Mühazirə Tarix, elm və fəlsəfə. Anlayışlar və ideyalar Keçmiş və Tarix
2014 -> Kişisel arzu, istek ve ihtiyaçları için ürünleri satın alan ya da satın alma kapasitesinde olan gerçek kişidir
2014 -> Lt scientific
2014 -> Microsoft Word Konflikt Gruppen Manus Q. doc
2014 -> Yazılı Bacarıqlar (yazma- oxuma)


Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə