1-variant qadimgi dunyoning qudratli davlatlaridan bo'lgan Bobil podshohligi kimlarning bosib olishi natijasida barham topgan edi?Yüklə 263,43 Kb.
tarix04.12.2017
ölçüsü263,43 Kb.
#13832

6-SINF

TARIX FANI

IXTISOSLASHTIRILGAN MAKTABLAR

1-VARIANT
1. Qadimgi dunyoning qudratli davlatlaridan bo'lgan Bobil podshohligi kimlarning bosib olishi natijasida barham topgan edi?

A) Misrliklar B) Yunon-makedonlar C) Ossuriyaliklar D) Forslar


2. Qadimgi odamlar o’q –yoyni qaysi davrda ixtiro qilgan?

A) Paleolit B) Mezolit С) Neolit D) Eneolit


3. Qadimgi Sharqning quyidagi davlatlari va ularning poytaxti bilan to‘g‘ri ko‘rsatilgan javobni aniqlang.

1) Ossuriya; 2) Elam; 3) Xett; 4) Urartu; 5) Mauriya

a) Suza; b) Nineviya; c) Tushpa; d) Xattusa; e) Pataliputra

A) 1-b, 2-a, 3-d, 4-c, 5-e B) 1-e, 2-a, 3-d, 4-b, 5-c

C) 1-c, 2-a, 3-b, 4-e, 5-d D) 1-b, 2-a, 3-d, 4-e, 5-c
4. Quyidagilardan to’gri javobni aniqlang

A) Avesto mil avv IV asrda 21 kitobga jamlangan

B) Qadimgi Rimda Zardo’shtning ismi Zoroastr shaklida jaranglagan

C) Rixtgofen ilk marotaba Avestoni alohida qismlarini tarjima qilgan

D) Zardoshtiylik ta’limotiga ko’ra insonning hayot yo’lini o’zi belgilaydi
5. Chjouda markaziy hokimiyat zaiflasha boshlaganda….

A) O’rta Osiyoda ilk shaharlar vujudga kela boshladi,

B) Hindistonda Magadxa – Koshala, Malla shahar davlatlari vujudga keldi,

С) Yangi Bobil podsholigi vujudga keldi,

D) Ossuriyaning qayta yuksalishi sodir bo’ldi,

6. Quyida keltirilgan javoblardan noto’g’risini toping?

A) Afina palestrlarida adabiyot, she’r, musiqa o’rgatilgan

B) Spartada chiroyli ibodatxonalar,turar joy binolari,san’at asarlari bo’lgan

C) Afinada oily ma’lumot beradigan o’quv yurtlari ham bo’lgan

D) Spartada to’la-to’kis huquqqa ega bo’lmaganlar perieklar deb atalgan
7. Quyidagilardan qaysilari Qadimgi Rimdagi konsullar faoliyatiga tegishli?

1) rimliklarni sud qilgan; 2) “veto” huquqidan foydalangan; 3) ikkita konsul muhim masalalarda maslahatlashgan; 4) plebeylar manfaatini himoya qilgan;

5) yil davomida Rim respublikasini boshqargan; 6) urush paytlarida qo‘shinga qo‘mondonlik qilgan; 7) xalq qo‘zg‘olonlarini bostirishga rahbarlik qilgan; 8) har yili Xalq majlisiga hisobot berib turgan.

A) 1, 3, 5, 6, 8 B) 2, 3, 7 C) 1, 2, 3, 4 D) 3, 5, 6, 7, 88. Arxeloglar qaysi shahardan oltin buyumlar, qurol-yarog‘lar va kumush idishlarni topishgan edi?

A) Lagash B) Moxenjodaro C) Ur D) Persepol9 Muzlik chekinishi bilan urug jamoalari nafaqat Osiyo va Afrika hududlarida, balki… ham keng joylasha boshlaganlar.

A Yevropa shimolida C Garbiy Osiyoda

B Shimoliy –sharqiy Osiyoda D Garbiy yevropada

10.Yunon – fors urushlari tugagandan olti yil keyin - ... .

A) Xeroniya jangi bo`lib o`tdi B) Periklning hukmronligi boshlandi

C) Solon islohotlari amalga oshirildi D) Yunon – fors urushlari boshlandi
11. Quyidagi voqealar orasidan miloddan avvalgi 3-2 asrlarda sodir bo‘lgan voqealarni aniqlang.1.Xorazmda Jonbosqal’a shahri paydo bo‘ldi. 2. Tuproqqal’a shahri paydo bo‘ldi.3. Afrosiyob shahri paydo bo‘ldi. 4. “Avesto”ni ilk qismlari paydo bo‘ldi.5. Sharqda ellinlashtirish vujudga keldi. 6. Qo‘yqirilganqal’adan mahalliy yozuvlar topilgan.7. Qal’aliqir shahar xarobalari paydo bo‘lgan .

A) 1,2,3,4 B) 1,5,6 C) 1,4,7 D) 2,4,6


12. Quyidahi javoblardan qaysi birida qadimgi faylasuflar va ularning bildirgan fikrlari muvofiqligi ta`minlangan?

1) Diogen 2) Suqrot 3) Geraklit 4) Aflotun 5) Arximed

a) “Hamma narsa oqadi, hamma narsa o’zgaruvchandir”.

b) “Xudo bizning o’zimizdadir”.

c) “ Menga tayanch niqtasini topib bering, Yerni o’z o’qidan chiqarib yuboraman”.

d) “ Mening donishmandligim, hech nimani bilmasligimni bilishimda”.

e) “ “Insonda hech qanday ehtiyojlar bo’lmasligi shart”.

A) 1-c, 2-d, 3-b, 4-a, 5-e B) 1-e, 2-d, 3-a, 4-b, 5-c

C) 1-b, 2-a, 3-c, 4-d, 5-e D) 1-e, 2-b, 3-d, 4-c, 5-a
13. Xitoy olimlari qaysi fanlarga oid asarlar yaratganlar?

A Tarix, tibbiyot, geografiya C Astronomiya, tarix, matematika

B Tibbiyot, geografiya, D Tarix, astronomiya, tibbiyot

14.Qadimgi Yunonistondagi she’riyat xudosini aniqlang.

A) Demetra B) Afrodita C) Dionis D) Apollon


15. Eron shohi Kserks boshchiligida yunonlar ustiga yurish qilgan o’rta osiyolik jangchilar qurol-aslahalarini mufassal tasvirlagan tarixchi - …

A) Polien B) Geradot C) Arrian D) Strabon


16. Neolit davrini boshlanishini olimlar qaysi voqea bilan izohlaydilar?

A Mikrolitlar yasay boshlanishi bilan C Sopol idishlar kashf etilishi bilan

B Qabilalarni o’troq lashi bilan D Ziroatchilikka o’tilishi bilan

17. Old Osiyodagi qaysi davlat Ossuriya tahdidi xavf - xatari ostida Misr hukmdori bilan sulh tuzadi ?

A) Mittani B) XettlarC) Urartu D) Bobil18. Troya qoldiqlaqri qaysi davlatdan topilgan?

A Suriya C Turkiya

B Iroq D Yunoniston

19. Qadimda tonggi shafaq xudosi qaysi davlatda mavjud bo‘lgan edi?

A) Hindistonda B) Rimda C) Misrda D) Yunonistonda20. 10.Buyuk yunon faylasufi Suqrot qanday nuqsonni qattiq tanqid qilgan ?

A) Adolatsizlik va qonunbuzarlik B) Takabburlik va manmanlik

C) Ilmsizlik va yovvoyilik D) Ochko’zlik va molparastlik

21. Mil avv VII –VI asrlarda Surxondaryo,Qashqadaryo,Zarafshon vohasi va O’zbekistonga chegaradosh viloyatlar qaysi davlat ta’sirida bo’lgan

A) Qadimgi Xorazm B) Qang C) Parfiya D) Qadimgi Baqtriya22. Ibtidoiy to’daga qaysi javobda to’gri berilgan?

A Insoniyat tarixini barcha mehnat qurollari umumiy bo’lgan ,hamma

baravar ishlagan.

B Turmush va mehnat umumiyligi negizida birlashgan eng qadimgi odamlar

va qurol- jamoasi.

C Birgalikda yashagan va mehnat qilgan , umumiy mehnat qurollari

yaroglarga ega bo’lgan jamoa.

D Eng qadimgi tuzum rivojining bir bosqichi.23. Mil. avv. VI asrda saklar harbiy qabila ittifoqini tuzadiar. Buning sababini aniqlang.

A) Mulkiy tengsizlikni oldini olish

B) O’zaro urushlarga barham berish

C) O’z yerlarini boshqa qabilalar hujumidan himoya qilish

D) Davlatni kuchaytirish uchun

24. Misrliklar qaysi mamlakatga smola ,fil suyagi ,nodir navli yogoshlar ,oltinni ayriboshlash uchun borishgan

A) Liviyaga B) Falastinga C ) Nubiyaga D) Suriyaga


25. Quyidagilardan xato javobni aniqlang?

A) Temirdan yasalgan bezaklar Tutanxamon maqbarasidan topilgan

B) Mil avv 2 ming yillikdan boshlab bronza asta- sekin mehnat qurollari , qurol yaroq va zeb ziynatlar tayorlashda asosiy ashyoga aylanib qoldi

C) Kulolchilik va to’quvchilik mil avv 6-4 ming yillikda kashf qilingan

D) Urug jamoalari so’nggi paleolit davrida vujudga kelgan
26. Buddaning asl ismi nima?

A) Ganesha B) Chandragupta С) Mauriya D) Siddharta Gautam


27. Kann yaqinidagi jangdan 33 yil keyin - … .

A) Gannibal zahar ichib vafot etdi;

B) Rimliklar tomonidan Karfagenga o`t qo`yib yuborildi;

C) Zama yaqinidagi jang bo`lib o`tdi;

D) Karfagen butunlay vayronaga aylandi

28.Saklarning tigra-xuada qabilasi qaysi hududlarni egallagan?

A) Toshkent viloyati B) Nizov – Sirdaryo

С) Pomir – Farg’ona D) Xorazm
29. Xeops piramidasi nechanchi yilda qurilgan?

A) Eramizdan avvalgi 3000 yil oldin B) Eramizdan avvalgi 2600 yil oldin

С) Eramizdan avvalgi 1500 yil oldin D) Eramizdan avvalgi 2012 yil oldin
30. Misrliklar hunarmandlar yasagan buyumlar va nodir qimmat baho toshlarni qayerlardan olib kelar edilar ?

A) Liviya, Namibiya B) Suriya va Falastin

C) Finikiya D) Mesopotamiya

32 . Qadimgi davrda O`zbekiston hududida davlatchilik taraqqiyoti mahalliy aholining yuqori darajada rivojlangan qaysi sohasiga asoslangan edi?

33 . So`nggi paleolit davrida odamlarning eng muhim kashfiyoti?

34 . Temir davrida urug` jamoasi o`rnini qanday jamoa egallay boshladi?

35 . Mill.avv IX-VIII asrlarda O`rta Osiyoda vujudga kelayotgan ilk davlat birlashmalarining muhim alomati nima edi?

36 . “O’z-o’zingni anglagin va bilgin!”. Ushbu hikmat qaysi tarixiy obidaning devorlariga bitilgan edi?

37. Yunon-fors urushlarining mashhur janglarni xronologik ketma-ketlikda yozing?

38. Filipp II tomonidan tuzilgan Makedoniya falangasida piyoda qo’shin 16 saf bo’lganligi ma’lum . Falanganing qaysi qatoridagi jangchi nayzasi birinchi qatordagi jangchini muhofaza qilgan?
39. Ma’lumki, Afinada harbiy xizmat ikki yil davomida o’talgan. Xizmatning har bir yili uchun alohida majburiyatlar yuklangan edi. Javoblarning qaysi birida xizmatning birinchi yili uchun askarlarga yuklanmagan majbu’riyat keltirilgan?

40. Afina davlatiga katta daromad keltirgan xo’jalik turini ko’rsating?

6-SINF

TARIX FANI

(IXTISOSLASHTIRILGAN MAKTABLAR)

2-VARIANT
1. Mirsliklar e'tiqodicha ular sig'ingau qaysi iloh olamni yaratayotganida har bir narsaning nomini odamga o'rgatgan?

A) Isida B) Ptax C) Osiris D) Set
2. Mil.avv. 202-yilda buyuk sarkarda Gannibal qo'shinlari qaysi shahar yaqinida tor-mor etiladi?

А) Каnn B) Puna C) Zama D) Karfagen


3. O’zlashtiruvchi xo’jalik to’g’ri ko’rsatilgan qatorni aniqlang?

A) Hayvonlarni xonakilashtirish va boqish, B) boshoqli o’simliklar o’stirish,

С) termachilik va hayvonlarni ovlash, D) mevalar terish va bog’dorchilik,
4. Finikiyaliklar koloniyaga asos solmagan hududni belgilang?

A) Sardiniya oroli B) Afrika C) Shimoliy Yevropa D) Korsika


5. O`rta Osiyoda yashagan qaysi halq mohir quruvchi,hunarmand va dehqon bo`lgan?

A) baqtriyaliklar B) Xorazmliklar C) So`g`dlar D) Farg`onaliklar


6. Senatorlar sonini qisqartirgan imperator kim edi?

A) Yuliy Sezar B) Oktavian C) Trayan D) Neron


7. Quyidagi qaysi voqealarni bir-biridan 100 yil ajratib turadi?

1) Yahudiya podsholigi Bobil podsholigi tomonidan bosib olinishi; 2) Doro I ning vafoti; 3) Rim imperiyasining 2 qismga ajralishi; 4) G'arbiy Rim imperiyasining qulashi; 5) Marafou jangida yunonlarning g'alabasi; 6) Ossuriya davlatining qulashi

A) 3, 4 B) 2, 6 С) 1, 5 D) 1, 2

8. Strateg lavozimiga to`g`ri ta`rif bering ?

1. Salavkiylar davlatida davlat muhofazasi va qo’shinlarni tashkil etish bilan shug’ullangan

2. Afinada Oliy Sud vazifasini bajargan

3. Aleksandr qo`shinida qo`mondonlik qilgan.

4. Afinada Beshyuzlar Kengashiga rahbarlik qilgan.

5. Afinada davlat rahbari

6. Salavkiylar davlatida o’zining satrapligida cheklanmagan huquqqa ega bo’lgan

A) 1, 3, 5 B) 2, 4, 6. C) 1, 4, 5. D) 2, 5, 6.


9. Qadimiy O’zbekiston yerlaridan topilgan shaharlar va ular joylashgan hududlar qaysi javobda to’g’ri ko’rsatilgan?

1) Yerqo’rg’on. 2) Afrosiyob. 3) Ko’zaliqir. 4) Qiziltepa.

a) Samarqand. b) Qashqadaryo. c) Xorazm. d) Surxondaryo.

A) 1-a, 2-c, 3-b, 4-d B) 1-b, 2-a, 3-c, 4-d

C) 1-d, 2-b, 3-a, 4-c D) 1-c, 2-d, 3-b, 4-a
10. Yunonistonda Salon islohotidan 33-yil oldin va 69-yil keyin sodir bo’lgan voqealarni aniqlang.

A) Bobil Ossuriyadan ajralib chiqdi; Kambiz Misrni bosib oldi

B) Tarkviniy saylab qo’yilgan qukmdorni o’ldirib hokimyatni egallab oldi ; Frada qatl ettirildi

C) Bobil va Midiyaning birlashgan qo’shini Oshshur va Nineviyani zabt etdi; DoroI taxtga o’tirdi

D) Drakont xalq boshqaruvini bekor qilgan qonunlar yozdi; Bobil va Midiyaning birlashgan qo’shini Ossuriya qo’shinini butunlay qirib tashladi
11. Pomir tog’laridan boshlanib, Eron va Old Osiyo hamda Misr orqali o’tgan qadimiy yo’l bu - …

A) “Buyuk meridianal yo’l” B) “ La’l yo’li” C) “Shoh yo’li” D) “Karvon yo’li”


12. Rim davlati qachondan boshlab Respublika deb atala boshlangan?

A) mil. avv. V asrdan B) mil. avv. IV asrdan

C) mil. avv. VI asrdan D) mil. avv. VI asrning oxiridan
13. Yunon-Baqtriya davlati davrida Buyuk ipak yo’lining qaysi tarmog’i Baqtriya orqali o’tgan?

A) Sharqiy B) Janubiy C) G’arbiy D) Shimoliy


14. Toza temirdan quyilgan va hali ham ustuni zanglamagan qadimiy minora qaysi shaharda saqlanib qolgan?

A) Dehlida B) Samarqandda C) Tushpada D) Bobilda


15. “Avesto”ning ilk qismlari paydo bo’lgan davr - …

A) mil. avv. I ming yillik B) mil. avv. I ming yillik o’rtalari

C) mil. avv. IX-VIII asrlar D) mil. avv. III asr
16. Quyidagi qaysi davlatga ajnabiylar kiritilmagan?

A) Urartuga B) Ossuriyaga C) Spartaga D) Mitanniga17. Satrap so’zi qaysi tildan olingan?

A) Yunon B) Lotin C) Fransuzcha D) Forscha


18. Numizmatika nima bilan shug’ullanadi?
A) Pul birligini o’rganadi B) Qadimgi yozuvlarni o’rganadi

С) Qadimiy o’simliklarni D)Qadimgi xalqlarni19.Danaylar kimlar?

A) yunonlar B) rimliklar C) xorazmliklar D) rim askarlari20 Tarixning qaysi davrida kromonyon оdam yashagan?

A) Ilk poleolit B) O’rta poleolit

С) So`ngi poleolit D) Neolit

21. Quyidagilardan qaysi biri so‘ngi paleolitda sodir bo‘lgan?

A) odamlar tabiiy olovdan foydalana boshladi B) mikrolitlar yasay boshladi

C) odamlarning urug‘ jamoalarga ajralib chiqishi D) to‘quvchilikning kashf etilishi

22. Sargon I qaysi davlatni boshqargan?

A) Shumer B) Nineviya С) Xett D) Ossiriya23. Bir tonna paxtadan necha kilogramm kunjara olingan?

A 620 kg B 110 kg C 225 kg D 175 kg24. Qaysi davrga kelib O‘rta Osiyoning janubida sug‘orma dehqonchilik vujudga keldi.

A) mil. avv. I ming yillikda B) mil. avv. II ming yillikda

C) mil. avv. III ming yillikda D) mil. avv. IV ming yillikda
25.Zardushtning so’nggi vazlari kimlar tomonidan yozib olingan?

A)Olimlar B) Mirzolar C) Hattotlar D) Kohinlar26. Quyidagi qaysi manzilgohdan 20 dan ko‘proq sopol haykallar topilgan?

A) Tuproqqal’adan B) Qal’aliqirdan C) Ko‘zaliqirdan D) Ayritomdan


27. Ahmoniylar shohi Kir II barcha forslarni o’z qo’li ostida birlashtigandan 220 yil o’tib sodir bo’lgan voqeani aniqlang.

A) Marafon jangi sodir bo’ldi B) Xeroniya yaqinidagi jang sodir bo’ldi

C) Plateya yaqinidagi jang codir bo’ldiD) Salamin jangi sodir bo’ldi
28.Qadimgi Rim tarixchilari qaysi javobda to‘g‘ri ko’rsatilgan?

A) Arrian, Polien, Arsitobul B) Srabon, Kvint Kursiy Ruf, Diogen

C) Kvint Kursiy Ruf, Plutarx, Tatsit D) Tit Liviy, Strabon, Geradot

29. Zardushtiylik dinidagi Anaxita vazifasiga ko‘ra, Qadimgi Misrdagi qaysi xudolarga to‘g‘ri keladi?

A) Amon-Ra va Osiris B) Xapiva Tot C) Xatxor va Apis D) Apis va Xapi


30. Mil avv X- IX asrlarda Tir- Sidon podsholigi qayerda vujudga kelgan?

A Isroil B Finikiya C Yahudiya D Falastin


31.Qaysi davlatda strateg davlat mudofaasi va qo’shinlarni tashkil etish bilan shug’ullanar edi ?
32.Qachon Ossuriya davlati o`z taraqqiyotining yuqori cho`qqisiga erishadi?
33. Xitoyga guruch qayerdan keltirilgan ?

34. Podsho Minos uchun mashhur Labirint saroyini qurdirgan arxitektor kim edi?
35.Qadimgi Misrda qaysi xudo adolat va adliya ilohasi hisoblangan?

36. Rimga ko‘chib kelgan odamlar va ularning avlodlari nima deb atalgan edi?
37 . Afinadan to Pirey portigacha mudofa devorini qurish to’g’risida farmon bergan hukmdorni yozing?
38 . Bizni qurshab turgan hamma narsa ko’zga ko’rinmaydigan mayday zarralar-atomlardan tashkil topgan degan fikrni kim ilgari surgan?

39. Yunonlar O’rta Osiyodan qaysi sohalarni o’zlashtirganlar?
40 . Yunon-fors urushlaridagi hal qiluvchi jangni aniqlang?

TARIX FANI 7-SINF

1-VARIANT

1. Xuroson noibi Ma`mun Rofe ibn Laysni qo`lga tushirish uchun qaysi Somonxudotning nabiralaridan yordam so`ragan? 

1.Nuh 2. Ahmad 3. Ilyos 4 G`iyos  5 Yahyo  6. Nasr

A)1.2.5.6  B)1.2.5   C)2.3.6  D)1.3.4.6 

2. Qaysi javobda hozirgi O’zbekiston hududida mavjud bo’lgan eng qadimgi shaharlar ko’rsatil gan

1 Yerqo’rqon; 2 Marv; 3 Uzunqir; 4 Qang’; 5 Afrosiyob

A 1,2,5 B 1,3,5 C 2,4,5 D 3,4,5

3. Qaysi hududlar Chingizxon tomonidan deyarli talafotsiz qo‘lga kiritilgan?

1) Naymanlar 2) Yettisuv 3) Enasoy havzasi 4) Sharqiy Turkiston 5) Xitoy

A) 1,5 B) 2,4 C) 3,4 D) 1,2,3,4,5

4. Silla qirolligining oltin davri boshlangan davrda O‘zbekiston tarixida sodir bo‘lgan voqealarni aniqlang.

1) Buxoro “Qubbat ul-islom” nomi bilan shuhrat topdi; 2) Tasavvuf ta’limoti dastlab Iroqda yuzaga keldi; 3)Movarounnahar va Xurosonda iqto yerlari kengayib, mulkchilikning asosiy shakllaridan biriga aylandi; 4) Qarluqlar davlati tashkil topdi; 5) Movarounnahrning barcha viloyatlari somoniylar tasarrufiga o‘tdi.

A) 1,3,5 B) 2,4 C) 1,2,4 D) 1,2,3,4,5

5. Quyidagi asarlarning mualliflari bilan birgalikda to`g`ri ko`rsatilgan javobini toping.

1. Piri Rais. 2. Evliya Chalabiy. 3. Xoja Xalifa. 4.Fridrix II.

a)"Sayahatnoma". b)"Qushlar bilan ov qilish". c)"Bahriya"- O'rta, Qora va Egey dengizlari atlasi.

d) "Jahonnoma".

A)1-a, 2-c, 3-b, 4-d. B)1-b, 2-d, 3-c, 4-a. C)1-c, 2-a, 3-d, 4-b D)1-d, 2-c, 3-d, 4-b.

6..Yevropada uchinchi salib yurishlarining tashkil bo’lishiga sabab bo’lgan voqeani aniqlang.

A)Fransiya qiroli va German imperatori o’rtasida 1188-yilda tuzilga shartnoma

B)1187-yilda Misr sultoni Quddusni salbchilardan tortib olishi

C)musulmonlar tomonidan Tevton ordenini tugatilishi

D)1189-yilda German imperatorining Papaga bergan vadasi

7. Muhammad ibn Ismoil al-Buxoriy vafot etgan, Abu Mansur al-Moturidiy tug‘ilganidan 20 yil oldin vafot etgan allomani aniqlang.

A) Ahmad Farg‘oniy B) A,e Rayhon Beruniy C) Abu Nasr Farobiy D) Xorazmiy8. Mo‘g‘ullar tomonidan qaysi shaharni egallashda aholining qurollangan qismi qatl etilgan?

A) Sig‘noq B) Jand C) Banokat D) Xo‘jand9.Quyidagi asarlarning muallifi bilan to’g’ri berilgan javobni toping?

1.Xusrav Dehlaviy 2.Juzjoniy 3.Juvayniy 4.Rashiduddin

a)”Jome at-tavorix” b)”Tarixi jahonkushoy” c)”Taboqoti Nosiriy” d)”Zafarlar kaliti”

A) 1-a,2-b,3-c,4-d B) 1-d,2-c,3-b,4-a C) 1-b,2-c,3-d,4-a D) 1-c,2-d,3-a,4-b10.Fransiya qiroli Karl VI hukmronligi boshlangan yilda sodir bo’lgan voqeani aniqlang?

A) Angliyada “Mayl End” dasturi qabul qilindi ;

B) Dmitriy Ivanovich OltinO’rda tumanboshisi Mamay ustidan g’alabaga erishdi

C) Rus yerlari mo’g’ullar hukmronligidanozodbo’ldi ;

D) Amir TemurTo’xtamishxon bilan Qunduzcha jangida to’qnashdi ;

11.Xammurapi qonunlari qaysi jihati bilan o’zidan oldingi barcha qonunlardan ustunlik qiladi.

A) Qat’iyligi bilan

B) Hudolarning xoxish-irodasi sifatida talqin etilishi bilan

C) Jamiyat rivojlanishiga imkon yaratib berganligi bilan

D) Hajm jihatdan, hayotning hamma sohasini qamrab olganligi bilan

12.Sharq shaharsozligiga ko`ra badavlat aholi vakillarining uylari qanday qurilish ashyolaridan bunyod etilgan?

A) marmar va tosh B) pishiq g`isht va marmar C) beton va paxsa D) tosh va yog`och13.Vilgelm I davrida Angliya grafliklarining har biriga qirol vakili tayinlangan u nima deb nomlangan?

a)graf b)gersog c)baron d)sheriff14. Yapon qishloqlarida tez-tez takrorlanib turgan ocharliklar bo‘lib o‘tgan asrlarda sodir bo‘lgan voqeani aniqlang.

A) Koguryo davlati Koreya yarimorolining shimoliy qismi, Lyaodun yarimorolini egallagan yirik davlat bo‘lgan

B) Dehli sultonligining barcha hududlarida musulmonlar hokimiyati uzil-kesil o‘rnatildi

C) Kechua tillariga mansub inklar Urubamba daryosi havzasida Kusko shahriga asos soldilar

D) Songai davlati nihoyatda kuchaygan

15. Franklar matodan kiyim-bosh kiyib, soch va soqollarini olib yurganlar. Kimlarga uzun soch qo'yib yurish mumkin bo'lgan?

A)erkin kishilarga C)harbiylarga

B)qirol oilasiga D)oqsoqollarga

16. Finikiyada vujudga kelganTir-Sidon podsholigi miloddan avvalgi VIII asrda qaysi davlat tomonidan bosib olindi?

A) Bobil podsholigi B) Yahudiya podsholigi C) Ossuriya podsholigi D) Fors podsholigi17.Buyuk Moraviyaning zavolga yuz tutishi qaysi qabilalaming hujumi bilan bog'liq edi?
A)chexlar C)polyaklar B)vengrlar D)germanlar

18.Yozma manbalarda slavyanlar haqida qanday ma'lumotlar uchramaydi?

A) slavyanlarning qo’shni qabilalar bilan olib borgan aloqalari haqida

B) slavyanlarning olib borgan urushlari haqida

C) slavyanlar xalq yig’inlari haqida D) slavyan knyazlari haqida19. Yuz yillik urushning qaysi jangida fransuz armiyasi ingliz qo`shiniga nisbatan 2 baravar ko`pchilikni tashkil etgan edi?
A) Kresi B) Puate C) Kale D) Azenkur

20. Quyidagi qaysi orden Musulmonlar Falastinni qayta egallagandan keyin daslab Rodos oroliga, bir necha asr o’tib Maltaga ko’chib o’tgan?

A) Nemis B) Tampliyerlar C) Gospitalyerlar D) Livoniya21.O’rta Osiyoning qadimgi shaharlariga zos umumiy belgi nima?

A Hokim qasrining mavjudligi C Xandaq bilan ixotalanishi

B Hokim yashaydigan qal’aning bo’lishi D Mudofa devor bilan o’ralganligi

22..... da usta va savdogarlardan soliqlarni sex oqsoqollari yig’ib bergan.

A) O’rta Osiyo, Yaponiya, Hindiston B) Arab halifaligi, Yaponiya, Hindiston

C) Yaponiya, Xitoy, Hindiston D) Arab halifaligi, Yaponiya, Xitoy

23.XIV – XV asrlarda Yevropaning eng yirik shaharlari qaysi javobda to’g’ri ko’rsatilgan?


 1. Siyena, Kyolin, Florensiya C) Florensiya , Kordova, Siviliya

 2. Florensiya, London, Bristol D) Florensiya, Bazel, Venetsiya

24. Voqealarni xronologik ketma-ketlikda joylashtiring.

1) Dehli sultonligida Muhammad Tug’luq hukmronligi boshlandi; 2) Yildirim Boyazidning hukmronligi boshlandi; 3) Terek daryosi bo’yida jang bo’lib o’tdi; 4) Chjan Xe boshchiligida ekspeditsiya boshlandi; 5) Koryo sulolasining hukmronligi nihoyasiga yetdi.

A) 1;3;4;5;2 B) 1;2;5;3;4 C) 5;2;3;4;1 D) 5;1;3;4;2

25.Franklar davlatida kimlar qirol hokimiyatining tayanchiga aylangan edi?


 1. Yirik yer egalari C) Yuzlik yig’in

 2. Ritsarlar D) Jamoa

26.Xitoyning yirik shaharlarida maktablar tashkil etilgan bo’lib, o’quvchilardan matematika va gramatikadan tashqari qaysi fanlarni bilish talab etilgan?

 1. Falsafa va adabiyot C) mantiq va falsafa

 2. Ritorika va diolektika D) Astranomiya va tibbiyot

27.Zardushtiylik dinidagi Anaxita qanday vazifani bajarishiga ko‘ra, Qadimgi Misrdagi qaysi xudolarga to‘g‘ri keladi?

A) Amon-Ra va Osiris B) Xapiva Tot C) Xatxor va Apis D) Apis va Xapi28. Yaponiyada O‘rta asrlar davri bilan bog‘liq qaysi tabaqa Yevropa ritsarlari kabi alohida toifa, mayda dvoryanlarga aylangan.

A) xanke B) samuray C) ryoka D) syoen29. 1147-yilda qaysi shaharga asos solingan?

A) Parij B) Moskva C) London D) Venetsiya30.Qachon Tibetdan Buxoro va Samarqandga elchilar kelgan edi?

A) 1420-yil B) 1422-yil C) 1419-yil D) 1421-yil31. III asrda Xorazmda sug’orma dehqonchilik, hunarmandchilik, chorvachilik va savdo-sotiq, ilm-fan, san'at, xususan qaysi soha yuqori darajada rivojlangan?

32 . “Buyuk ozodlik xartiyasi” nomini olgan hujjatni imzolashga majbur bo‘lgan Angliya hukmdorini yozing?

33. Sharq musiqasi, raqslari, Sharq adabiyoti va she’riyati, Sharq me’morchiligining havaskori bo‘lgan hukmdorni aniqlang?

34. Qaysi Dehli sultoni davrida Hindiston yarim oroli to‘liq birlashtirilgan edi?

35. Ilk harbiy faoliyatini Amir Temur nimadan boshlagan?

36. Qaysi tariqatda insonning har qanday mol-dunyodan va davlatdan ustun turishi ta’kidlangan?

37 .Skif qabilalari qayerda yashagan?

38 .Odamning kelib chiqishi va evolyutsiyasi, irqlarning paydo bo’lishi, odamning tana tuzilishidagi farq-tafovut, o’zgaruvchanlik haqidagi fan nomini yozing?

39 .Kichik Osiyodagi Saljuqiylar davlati qachon butunlay parchalanib ketdi?

40. Sultonali Mashhadiyning yashagan yillarini yozing ?

TARIX FANI 7-SINF (IXTISOSLASHTIRILGAN MAKTABLAR)

2-VARIANT
1.Germaniyaning janubiy va g‘arbiy qismidagi shaharlar yuksala boshlagan asrlarda sodir bo‘lgan voqeani aniqlang.

A) Yevropaning deyarli barcha mamlakatlari o‘z universitetlariga ega bo‘lgan

B) Amir Temur saltanati poytaxti Samarqand yuksalib dunyoga taniladi

C) Italiyaning yirik shaharlarida banklar paydo bo‘ldi

D) Angliyada dehqonlar kurashi kuchayadi
2. Quyidagi qaysi din tashqi dushmanlarga qarshi aholini birlashtirish natijasida vujudga kelgan edi?

A) Buddaviylik C) Zardushtiylik B) Xristianlik D) Sikhiylik3. Angliyada qirol Ioann hukmronlik yillari boshlanganidan yetti yil oldin sodir bo‘lgan voqeani aniqlang.

A) Salohiddin Ayubiy Quddusni egallab oladi B) 3-salib yurishlari tugaydi

C) Innokentiy III papalik davri boshlangan D) Urban II Klermonda nutq so‘zlaydi
4. Yunon-Fors urushlaridagi Plateya yaqinidagi jang nechanchi yilda bo‘lib o‘tgan?

A) Mil.avv. 480-yil B) Mil.avv. 479-yil

C) Mil.avv. 490-yil D) Mil.avv. 449-yil
5. Koguryo davlati Koreya yarimorolining shimoliy qismi, qo`shni Lyaodun yarimorolini egallagan yirik davlat bo`lgan asrlarda …

A) Xitoy manbalarida yozilishicha Sharqiy Turkiston va Movarounnahrda paxta ekilgan

B) Slavyan qabilalari Elba, Visla, Boltiq dengizi va Dunaygacha bo`lgan hududlarda yashay boshladi

C) Xitoyda tog`-konchilik sohasi, chinni va sopol buyumlar ishlab chiqarish yuksaldi

D) Hindistonda yirik yer egalari tabaqasi shakllandi
6.O’rta Osiyo aholisining madaniy an’analari … tasviriy uslublari bilan omuxtalashib ilk o’rta asrlar madaniyatining shakllanishida mustahkam poydevorga aylanadi.

A) Eron,XItoy,Hindiston B) Xitoy,Hindiston

C) Hindiston,Eron D) Vizantiya ,Eron
7. Qadimgi Rimda xizmat muddati …. yil, Oktavian Avgust davrida …. yil, Yunonistonda harbiy ta’lim …. yil, oliy ta’lim …. yil, Samarqanddagi Ulug’bek madrasasida ta’lim …. yil, edi. Nuqtalar o’rnini to’ldiring.

A) 25 / 20 / 2 / 3-4 / 16-17 yil B) 20 / 25 / 3-4 / 2 / 15-16 yil

C) 20 / 25 / 2 / 3-4 / 17-18 yil D) 25 / 20 / 2 / 3-4 / 15-16 yil
8. Qadimgi davlatlardan qaysi birida qabul qilinayotgan qarorlarda ayollar va ajnabiylar ishtirok etishi taqiqlangan edi?

A) Sparta davlatida C) Qadimgi Misrda B) Afinada D) Kushon


9. O’rta asrlarda Osiyoda ….. singari yirik markazlashgan davlatlarning paydo bo’lishi savdoni yuqori daromad manbaiga aylantirdi.

A) Arab xalifaligi, Tan imperiyasi, Boburiylar imperiyasi

B) Temuriylar davlati, Tan imperiyasi, Dehli sultonligi

C) Arab xalifaligi, Tan imperiyasi, Dehli sultonligi

D) Sun sulolasi, Arab xalifaligi, Sayyidlar sulolasi
10. Voqealarni xronologik ketma-ketlikda joylashtiring.

1) Franchesko Petrarka vafot etdi; 2) Angliyada qo’shimcha jon solig’i joriy qilindi; 3) Qunduzcha jangi bo’lib o’tdi; 4) Oltin O’rdada Jonibekning hukmronligi nihoyasiga yetdi; 5) Xitoyda Yuan sulolasining hukmronligi nihoyasiga yetdi.

A) 4;5;1;2;3 B) 4;1;2;3;5 C) 4;1;3;2;5 D) 1;4;3;2;5
11.Saljuqiylar sultoni To’g’rulgaqaqshatqichzarbaberib, Eronni Xorazmga bo’ysundirgan hukmdor nomi bilan bog’liq tarixiy voqealardan qaysi biri noto’g’ri hisoblanadi?

A) u 1187-1193-yillarda Nishopur, Ray, Marv shaharlarinibosiboldi;

B) udastavvalturkmanvaqipchoqlarnio’zigabo’ysundirdi;

C) Xorazmshohlardavlatiayniqsa, uningdavridajudakengayadi;

D) u 1194-yilda EronniXorazmgabo’ysundirgan;
12.Nima sababdan G’arbiy Turk xoqonligi zaiflashgan ?

A) ichki kurashlar oqibatida

B) Хalq qo’zg’olonlari natijasida

C) Хoqonlikka birlashgan aholining hayoti, xo’jaligi turlicha bo’lganligi

D) G’arbiy Turk xoqonligida dehqonlar tomonidan yerlarni egallash jarayoni tobora avj olganligi

13. Quyidagi tariflardan qaysi biri Kiyev Rusi knyazi Yaroslav davriga xos emas?

A) Avval Kiyevda, So`ng Novgorodda yilnomalar tuzila boshlanishi

B) Bijanaklar ustidan qozonilgan g`alaba sharafiga

Kiyevda avliyo Sofiya ibodatxonasi bunyod etilishi

C) Vizantiyadan keltirilgan lotin tilidagi kitoblarni rus tiliga tarjima qilish yo`lga qo`yilishi

D) Rus yerlarining dastlabki yozma qonunlari to`plami tuzilishi14. Qanday omil XIII asrda Mali davlatining o’z taraqqiyotining cho’qqisiga erishishiga sabab bo’lgan?

A) Kuchli qo’shin yordamida karvon yo’llari o’tadigan hududlarni va oltin konlarini bosib olinishi

B) Gana davlatining zaiflashuvi va parchalanib ketishi

C) hunarmandchilik va savdo-sotiqning rivojlanishi

D) aholining islom dinini qabul qilishi va musulmon savdogarlarining ko’chib kelishi

15. 789-yilda ...

A) Vladimir Monamax drujinasi ilk bor qipchoq qo‘shinlarini yengadi

B) Buyuk Karl tomonidan xalq maktablari joriy etiladi

С) Konstantinopolda universitet ochiladi

D) «grek olovi» ixtiro qilinadi
16.Javoblardan qaysi birida orasidagi vaqt 1000 yilni tashkil etadigan voqealar berilgan?

A) Aleksandr Makedoniya podshosi bo’ldi; A.Temur tug’ildi

B) Yunon-Baqtriya davlatida Demetriyni hukmronligi boshlandi; Angliyada

Ioann qirolligi boshlandi

C) Rim imperiyasi 2 ga bo’lindi; Terek daryosi bo’yida jang bo’ldi.

D) Aleksandr Makedoniya podshosi bo’ldi; Rim imperiyasi 2 ga bo’lindi17. Rim papasi Bonifatsiy VIII Filipp IV dan qaysi shaharga qarshi urushni to‘xtatishni talab qiladi?

A) Normandiya B) Burgundiya C) Flandriya D) Parij18.Buddaviylik dini o’zidan oldingi dinlardan qaysi jihati bilan farq qilgan?

A) Xudolarsiz din bo’lgan

B) Bu dinda boylik to’plash man etilganligi bilan

C) Bu dinda hamma narsa insonning o’ziga bog’lig’ligi bilan

D) Tabaqalarga ajratilmaganligi bilan
19. “Jakeriya” qo‘zg‘olonidan 10 yil o‘tib sodir bo‘lgan voqeani aniqlang.

A) Usmoniylar davlatiga asos solindiB) Min imperiyasi tashkil topdi

C) Sayyidlar sulolasi tugatildi D) Muhammad Tug‘luq Dehli sultonligi taxtiga o‘tirdi

20. Qadimgi Rimda muntazam yollanma qo'shinlarga tayanuvchi harbiy boshliqlar real kuchga aylangan davrda sodir bo'lmagan voqealarni aniqlang.

1) Rimliklar turmishida keskin o'zgarishlar ro'y berdi; 2) "Tonggi tarovat" davlati uch qirollikka bo'linib ketdi; 3) Rim eng yirik va aholisi ko'p shaharga aylandi;

4) Xorazmda kumush va mis tangalar zarb qilingan; 5) Xitoyda qog'oz ixtiro qilindi;

6) Hindstonda ilm-fan sohasida yuksak darajaga erishildi

A) 1,3,6 B) 2,3,4 C) 1,2,3,4,5,6 D) 2,4,5

21. Fransiyaning qaysi qiroli o‘z siyosatini Bretan va Anju gersoglarini bo‘ysundirishdan boshlagan?

A) Lyudovik XI B) Lyudovik VI C) FilippII D) FilippIV


22. Yozma manbalarda slavyanlar haqida qanday ma'lumotlar uchramaydi?

A) slavyanlarning qo’shni qabilalar bilan olib borgan aloqalari haqida

B) slavyanlarning olib borgan urushlari haqida

C) slavyanlar xalq yig’inlari haqida

D) slavyan knyazlari haqida
23. Neandertal odamnining suyak qoldiqlari dastlab qayerdan topilgan?

A) Fransiyadan B) Indoneziyadan C) Germaniyadan D) Xitoydan24. III asrda Xorazmda sug’orma dehqonchilik, hunarmandchilik, chorvachilik va savdo-sotiq, ilm-fan, san'at, xususan .......... yuqori darajada rivojlangan.

A) teri-ko’nchilik B) qayiqsozlik C) haykaltaroshlik D) qurolsozlik25.O’rta Osiyo aholisining madaniy an’analari … tasviriy uslublari bilan omuxtalashib ilk o’rta asrlar madaniyatining shakllanishida mustahkam poydevorga aylanadi.

A) Eron,XItoy,Hindiston B) Xitoy,Hindiston

C) Hindiston,Eron D) Vizantiya ,Eron
26. Angliyada qirol Ioann hukmronlik yillari boshlanganidan yetti yil oldin sodir bo‘lgan voqeani aniqlang.

A) Salohiddin Ayubiy Quddusni egallab oladi B) 3-salib yurishlari tugaydi

C) Innokentiy III papalik davri boshlangan D) Urban II Klermonda nutq so‘zlaydi

27. O‘rta asrlarda Fransiyadagi qaysi shahar jundan gazlamalar ishlab chiqarishga ixtisoslashtirilgan edi?

A) Shampan B) Burgundiya C) Flandriya D) Normandiya28. Qaysi Dehli sultoni davrida Hindiston yarim oroli to‘liq birlashtirilgan?

A) Shamsiddin Eltutmish B) Xiljiy

C) Feruzshoh Tug‘luq D) Muhammad Tug‘luq

29.Quyidagilardan qaysi biri ilk o’rta asrlarning yangi qudratli davlati edi ?

A) Tohiriylar davlati B) Chexiya davlati

C) Eftallar davlati D) Bolgariya podsholigi
30. Sharq musiqasi, raqslari, Sharq adabiyoti va she’riyati, Sharq me’morchiligining havaskori bo‘lgan hukmdorni aniqlang.

A) Buyuk Karl B) Fridrix II C) Fridrix I D) FilippIV


31 . Rabod atamasiga ta’rif bering?

32 . Ilk o’rta asrlarda xat, hujjat va ayrim maktubotlar asosan nimalarga yozilgan?

33 . Ubaydulloh ibn Ziyodning Movarounnahrga yurishi jarayonida qaysi shaharlar bosib olingan edi?

34 Somoniylarning davlat boshqaruvi asosan o’nta devon orqali idora etilishi haqida qaysi tarixchi yozib qoldirgan?

35. Ganza ittifoqi XIV asrning 70-yillarida Shimoliy dengizda savdodagi raqobatchisi bo`lgan qaysi qirollikga jiddiy zarba berdi?

36. G'arbiy Yevropada qurilish sohasida qachondan toshdan keng foydalanishga o'tildi?

37.Angliya qiroli imzolagan “Buyuk ozodlik xartiyasida” kimlarning manfaatlari asosan o‘z ifodasini topgan?

38 . Xitoyda qaysi sulola hukmronligi davrida kechasi yurish taqiqlangan?

39. D’E qal’asi qaysi davlatda joylashgan?

40. Manbalarning guvohlik berishicha, So'g'dda og`il bolalar 20 yoshga to'lgach ...

TARIX FANI 8-SINF 1-VARIANT

1.Qaysi javobda shaharlar ta`riflar muvofiqligi ta`minlangan?
1) «fanlar onasi»; 2) «oltin ko‘prik»;3) «boqiy shahar»; 4) «sayqali ro‘yi zamin»; 5) «qubbat ul-islom»; 6) «qonga botgan shahar»;
a) Buxoro; b) Konstantinopol; c) Afina; d) Nineviya; e) Rim; f) Samarqand;
A) 1-b 2-a 3-c 4-d 5-e 6-f B) 1-f 2-e 3-d 4-c 5-b 6-a
C) 1-c 2-b 3-e 4-a 5-d 6-f D) 1-c 2-b 3-e 4-f 5-a 6-d
2. Muhammad Rahimbiy bo’ysunishni istamagan, markaziy hokimiyatga bo’ysunmaslikka uringan qabilalarga nisbatan qanday chora ko’rgan?
A) Yashayotgan joyidan ko’chirib yuborgan

B) ularni bir-biriga gij-gijlab, dushman qilibqo’ygan

C) ulardan ikki barabar soliqlar undirilgan

D) qabila boshliqlariga sovg’a-salomlar berib, o’ziga og’dirib olgan3 Quyidagi voqealar orasidan Buxoro hukmdori Amir Haydar davriga xos bo'lgan hususiyatlarni aniqlang.

1. Ilm ahliga qomiylik ko'satdi; 2. Chet davlatlardan o'qishga keluvchilar soni ortib borgan; 3. Xukmdor huzurida tez-tez diniy va ilmiy mulohazalar o'tkazib turilgan; 4. ichkilik va bangilikni taqiqladi; 5. mamlakatda nisbiy barqarorlik ta'minlandi. 6. bir qancha kanallar qazdirib ekin maydonlariga suv chiqartirdi. 7. Qur'oni Karimni yoddan bilgan. 8. Hukmdorning o'zi ham madrasa talabalariga ma'ruzalar o'qigan. 9. olimlar, shoir va donishmandlar bilan tez-tez suhbatlar o'tkazib turgan. 10. mamlakat obodonchiligiga alohida e'tibor berdi; 11.O'z davrining eng bilimdon hukmdorlaridan biri bo'lgan; 12.Uning vafotidan

so'ng, qisqa vaqt oralig'ida ikki o'g'li taxtga o'tirgan.

A) 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 B) 1,3,4,5,6,9,10,11 C) 2,3,7,8,11,12 D) 2,4,5,6,7,8,9,124 O’rta asrlardagi mahalliy hokimliklardan qaysi biri o’z tanga pullari tizimiga ega bo’lgan.

A) So’g’d B) Choch C) Toxariston D) Farg’ona5. Quyidagilardan tog’ri javobni aniqlang.

A) Ahamoniylar davlati mil. avv. VI asr boshlarida tashkil topgan

B) Doro I O’rta Osiyoni bosib olishga urunib ko’rgan ilk fors hukmdori

B) mil. avv. 545 va 540-yillar oralig’ida Midiya, Lidiya, Bobil bosib olindi

D) Doro I saklar ustiga yurushi muvafaqqiyatsiz tugaydi

6.Bir yilda sodir bo‘lgan voqealarni belgilang.
1) Britaniya Kanadaga dominion maqomini berdi 2) Britaniyada ikkinchi parlament islohoti bo‘ldi
3) Dunyoda birinchi temiryo‘l qurildi 4) Kasa hokimiyati ag‘darildi
5) Birlashgan Italiya qirolligi tashkil topdi 6) Sulton Salim I Qohirani egalladi
A) 1, 2, 4 B) 1, 2, 5 C) 2, 4, 6 D) 1, 3, 5
7. “Umumiy, zaruriy bilimning asosi faqat aql bo’lishi mumkin”, deb kim yozgan edi?
A) M.V. Lomonosov B) G.V. Leybnits C) I. Nyuton D) Yu. Mayer

8.Xitoyga manjurlar bosqini davrida mamlakat dehqonlari qo’shinlariga boshchilik qilgan qo’mondon kim edi?
A) U San-guy B) Li Szi-chen C) Chjan Syan-chjun D) Xun Syu syuan

9.Kimning davrida Angliyada kontrreformatsiya o’tkazildi?

A). Genrix VIII davrida B). Qirolicha Mariya davrida

C.) Qirolicha Yelizaveta I davrida D). Genrix IV davrida

10.Eftallar davlatidagi qaysi mahalliy voha hokimlari katta nufuzga ega bo’lgan?

1)Buxoro 2)Chag’aniyon 3)Kesh 4)Naxshab 5)Poykand 6) Vardona

7) Samarqand 8) Xorazm

A) 1,3,4,6,7,8 B) 1,4,5,6,7,8 C) 2,3,5,6,7,8 D) 1,2,3,4,5,611 .Shayboniylar ulusi hududini aniqlang.

A). Volgabo’yi B). Shimoliy Kavkaz C). G’arbiy Qozog’iston va G’arbiy Sibir

D). Sibir va Oltoy o’lkasi

12. Angliyada qaysi asr Tyudorlar asri sifatida e’tirof etiladi?

А) ХVI asr. B) ХV asr. С) ХVII asr. D) ХVIII asr.13. Quyidagilardan qaysilari Qadimgi Rimdagi konsullar faoliyatiga tegishli?

1) rimliklarni sud qilgan; 2) “veto” huquqidan foydalangan; 3) ikkita konsul muhim masalalarda maslahatlashgan; 4) plebeylar manfaatini himoya qilgan; 5) yil davomida Rim respublikasini boshqargan; 6) urush paytlarida qo‘shinga qo‘mondonlik qilgan; 7) xalq qo‘zg‘olonlarini bostirishga rahbarlik qilgan; 8) har yili Xalq majlisiga hisobot berib turgan.

A) 1, 3, 5, 6, 8 B) 2, 3, 7 C) 1, 2, 3, 4 D) 3, 5, 6, 7, 8

14. Quyidagi qaysi davlat savdo kompaniyalari XVII asr boshlarida Erondan Shimoliy Amerikagacha, Shvetsiyadan Hindistongacha bo‘lgan katta hududni o‘z ta’sirida tutgan edi?

A) Ispaniya B) Fransiya C) Angliya D) Portugaliya15. Ispanlar tomonidan Amerika qit’asida konkista siyosati yuritila boshlangan yilda …

A) Germaniyada Reformatsiya boshlandi B) Muhammad Shayboniyxon halok bo’ldi

C) Manjur xoni Abaxay o’zini Xitoy imperatori deb e’lon qildi

D) Eronda Safaviylar sulolasi hukmronligi o’rnatildi16. Yaponiyada Siyogun xristiyan dinini taqiqlovchi qonun chiqargan yili …

A) XVII asr davomida oxirgi marta general shtatlar chaqirildi.

B) ”Sharafli inqilob ” yuz berdi C) ”Adolat farmoni” e`lon qilindi

D) ”Vena Kongressi” bo’lib o’tdi17. “Vena Kongressi” Gollandiyaga qaysi hududni qo’shib berdi?

A) Shlezvig B) Vesfaliya C) Shimoliy Italiya D) Belgiya18. Qadimgi Misrda qaysi faslda yomg’ir juda kam yog’ar edi?

A) qishda B) yozda C) kuzda D) bahorda19. Qaysi omil ko’chmanchi arablarni yangi yerlarni istilo qilishga, yaylovlarni kengaytirishga undagan ?

A) Xisrav I tomonidanYamanni istilo qilinishi B) aholi soni ko’payib borishi

C) yangi yerlarga bo’lgan talab D) iqtisodiy inqiroz

20. VII asrning dastlabki choragida Yabg’ukat va Xotunkat qarorgohlari qayerda bino qilindi?

A) Sug’dda B) Chochda C) Keshda D) Xorazmda21.XV asrda Temuriylar davlatiga Hindistondan nimalar olib kelingan ?

1.ip matolar 2.nil 3.atlas 4.surp 5.marvarid 6.gavhar 7.xushbo’y ziravorlar

A)1,4,5 B)2,3,7 C)1,2,7 D)2,4,6

22.Qaysi javobda tarixiy atamaga to’g’ri izoh berilmagan?

A) Elida – Qadimgi Yunoniston B) Nekropol - qabriston C) Amulet - tumor D) Argo – kema23. VII asrning birinchi yarmida …

A) G‘arbiy Turk xoqonligi nihoyatda kuchaydi

B) Arabiston yarim orolida qabilalar urug’chilik tuzumida yashardi

C) Turk xoqonligi ikkiga bo‘linib ketdi

D) G‘arbiy Turk xoqonligi bilan Xitoy o‘rtasida iqtisodiy aloqa o‘rnatildi

24.Germaniya knyazliklari 1683-yilda qaysi davlat bosqiniga qarshi kurashish uchun tarixda birinchi marta yakdil qaror qabul qildilar?

A) Rossiya B) Fransiya C) Turkiya D) Angliya25. “Baxt saodatga erishish haqida”, “Tirik mavjudot a’zolari haqida” asarlarining muallifi kim?

A) Beruniy B) Farg’oniy C) Ibn Sino D) Forobiy26.Yorug’lik xudosini toping.

A) Ishtar B) Apollon C) Ahuramazda D) Shiva27. Tesey va Ayaks qaysi xalqning afsonaviy qahramonlari hisoblanadi?

A) rim B) yunon C) rerman D) xett28.Quyidagilardan qaysi biri ilk o’rta asrlarning yangi qudratli davlati edi ?

A) Kushon podsholigi B) Chexiya davlati C) Eftallar davlati D) Bolgariya podsholigi29. Misr firаvni Tutmаs II tоmоnidаn Fаlаstin vа Suriyani istilо qilish bоshlаngаn vаqtdа ...

А) Оssuriya dаvlаti o’z kuch-qudrаtining yuqоri cho’qqisigа erishdi.

B) Хеttlаr tоmоnidаn tеmir mоddаsi kаshf etildi.

C) Finikiyalik dеngizchilаr Kipr оrоlidа o’z kаlоniyalаrigа аsоs sоlishdi.

D) Хindistоndа istilоchi Оriy qаbilаlаri bоstirib kirishdi.

30 Nima sababdan yangi davrda Osiyoda Sharqda Yevropadagidek mashina kuchidan foydalaniladigan sanoat ishlab chiqarishi vujudga kelmagan?

A) xom-ashyolarning kamligi B) hunarmandchilikning erkin oilaviy sharoitda rivojlanganligi

C) hukmdor tabaqa vakillarining bunday tadbirlarga yo‘l ochmaganligi

D) erkin savdoning rivojlanmaganligi31 . Shayboniylar davlatida dargox havfsizligi uchun javobgar bo’lgan amaldorni aniqlang?

32 . Qaysi davrdan koreys jamiyatining barcha tizimlaridagi inqiroz yanada keskinlashdi?

33 . O‘z mamlakatida birinchi kimyo laboratoriyasini tashkil etgan allomani yozing?

34 . Qаdimgi Rim ilохаsi Fоrtunа nimа uchun shаr bilаn birgа tаsvirlаngаn?

35 .Qaysi Afrika davlati XIV -XV asrlar chegarasida kuchayib, Niger daryosi havzasida o’z hukmronligini o’rnatgan?

36. Muhammad Rahimbiy bo’ysunishni istamagan, markaziy hokimiyatga bo’ysunmaslikka uringan qabilalarga nisbatan qanday chora ko’rgan?

37 . Buxoro xonligida tashqi savdo yaxshi yo’lga qo’yilgan bo’lib, qimmatbaho toshlar, matolar va oltin iplar qayerdan olib kelingan?

38. Qaysi manbada Xiva xonligining davlat tuzumi, soliq va majburiyatlari, pul muomalasi, davlatning ma'muriy-hududiy bo’linishi, aholining xo’jalik mashg’uloti, savdo-sotiq ishlari kabi masalalar haqida qimmatli ma'lumotlar berilgan?

39. Fuqarolarning axloqiy-ma’naviy tarbiyasiga katta ahamiyat bergan yunon faylasufi kim bo’lgan?

40. Venetsiyadagi qaysi inshoot Vizantiya uslubida bunyod etilgan?
TARIX FANI 8-SINF (IXTISOSLASHTIRILGAN MAKTABLAR)

2-VARIANT
1.XIX asr o`rtalarida Eronda amin ad-davla qanday vazifani amalga oshirgan?

A) Bosh vazir B) Moliya va ichki ishlar vaziri

C) Saroy bosh tabibi D) Devon boshqaruvchisi

2.Kim yaratgan konstitutsiya loyihasiga ko`ra, samoderjaviyeni, krepostnoy huquqini yo`q qilish va Rossiyada Respublika idora usuli joriy etish ko`zda tutildi?

A) P. Pestel B) V. Belinskiy C) A. Gersenlar D) N. Muravyov


3.Buyuk Karlning dastlabki muvaffaqiyatsiz yurishidan 402 yil o’tib sodir bo’lgan voqeani toping.

A) Lyudovik VII hukmronligi tugadi

B) Fillip IV hukmronligi boshlandi

C) Fridrix I Barbarossa hukmronligi tugadi

D) Mo’g’ullarni Xitoydagi sulolasi tugadi

4.XIX asrning 40-yillari oxirlarida Germaniyada ham inqilob ro’y berdi. Inqilob qanday natija bilan tugagan?

A) Inqilob g’alaba qozondi, oqibatda Germaniyada feodal tartiblar bekor qilindi

B) Inqilob yengildi, biroq Germaniya Respublika deb e’lon qilindi

C) Inqilob g’alaba qozondi, oqibatda Prussiya qiroli taxtdan voz kechishga va Angliyaga qochishga majbur bo’ldi

D) Inqilob yengildi, biroq Prussiya qirolligida Konstitutsiya joriy etildi
5. Xoja Hasan Nisoriyning “Muzakkiri ahbob” asarida qayd etilgan mavlono Kavkabiy qaysi fanlar ilmida shuhrat topgan edi?

A) Tibbiyot va geografiya B) Matematika va astronomiya

C) Tarix va adabiyot D) Mantiq va falsafa
6. Rossiya podshosi Pyotr I amalga oshirgan islohotlarni aniqlang.

1) yagona soliq tartibi joriy qilindi 2) dehqonlar dvoryanlarga uzil-kesil biriktirib qo’yildi

3) podsho huzurida Senat tuzilib, unga qonun chiqarish va hukumatni boshqarish vakolati yuklatildi

4) dvoryanlar ustidan siyosiy nazoratni kuchaytirish uchun ular huzuriga

podsholikning noiblari – rekrutlar yuborildi

5) mamlakat ma’muriy boshqaruv jihatdan gubernyalarga bo’lindi

A) 1,2,3 B) 2,4 C) 3,5 D) 1,4,5

7. Qadimgi Misrda alohida o’rin tutgan Yangi podsholikni alohida "nom"larga tarqalib ketishiga qanday omil sabab bo’lgan?

A) Ko’p yillar mobaynida "nom" lar hukmdorlari o’z mol-mulkini ko’paytirib olishi natijasida tarqalib ketgan

B) Giksoslarni hujumi natijasida tarqalib ketdi

C) forslar tomonidan bosib olingandan keyin tarqalib ketdi

D) Misr fir'avnlarini bir necha yil mahalliy qabilalar bilan urushishi va bo’ysundirilgan xalqlar misrliklardan nafratlanib, o’z erk va ozodligi uchun kurashishi natijasida tarqalib ketdi
8.Kiyev Rusi knyazi Vladimir dastlab …

A) slavyan qabilalarining isyonini bostiradi

B) Dunay bo’ylarida yashagan bulg’orlarga qarshi harbiy yurish uyushtiradi

C) ruslarga xristian dinini qabul qildiradi

D) Kiyev Rusi chegaralarida mudofaa qal’alarini qurdiradi
9.Hayot uchun zarur ne'matlarni tabiiy boyliklarning, xususan, yerning hosildorligini oshirish hisobiga emas, yangi yerlarni o’zlashtirish hisobiga ko’paytirish ...... deb ataladi.

A) Innovatsiya B) Tabiiy resurs

C) Ekstensiv foydalanish D) kommunukatsiya tizimi
10. Somoniylar davrida qaysi hududdan toshko’mir va neft topib ishlatilgan?

A) Eloq B) Xorazm C) Farg’ona D) Choch


11. Quyidagi qaysi shaxsga “Qiblat ul-Qutob” nomi berilgan?

A) Sultonali Mashhadiy B) Mirali Tabriziy

C) Muhammad Xavofiy D) Fazliddin Bayxaqiy

12. Shohrux tomonidan Xorazm Oltin O’rda xonlari tasarrufidan qaytarib olingach, Ulug’bek davlatining ayrim chegaralarining xavfsizligi barqarorlashgan bo’lsada, ammo uning ..... va ..... tomonlari hali xavotirli edi.

A) g’arbiy,janubiy B) shimoliy – g’arbiy, janubiy- sharqiy

C) shimoliy-sharqiy, shimoliy-g’arbiy D) janubiy, shimoliy

13.Ganza ittifoqining XIV asrning 70-yillarida Shimoliy dengizda savdodagi raqobatchisi … jiddiy zarba berdi.

A) Venetsiyaga B) Genuyaga C) Gollandiyaga D) Daniyaga14. Sulton Ahmad Mirzoning Farg’ona ustiga yurishi muvaffaqiyatsizlikka uchrashining sabablari nimada?

1) Samarqand qоshini Quvasoy kо’prigidan о’tayotganda kо’prik sinib, natijada kо’p kishi suvga g’arq bо’lishi;

2) otlarga о’lat tegadi, qо’shin orasida vahima va sarosimalik boshlanishi; 3) mahalliy xalq g’animlarga qaqshatqich zarba bera boshlashi; 4) Axsi himoyachilarining mardonavor kurashi; 5) Samarqandda g’alayonlar boshlanishi

A) 1, 3, 5 B) 1, 2, 3, 4, 5 C) 1, 2, 3 D) 1, 2, 415.Quyidagi davlatlarning qaysi birida urushlar,hosilsizlik yillari yoki turli tabiiy ofatlar paytida barcha jabrlanganlarga makka doni va quritilgan kartoshka tarqatilgan ?

A)Mayyalar davlati B)Asteklar davlati C)Inklar davlati D)Mali davlati16.Shohruh Mirzo qayerda vafot etgan?

A) Sherozda B) G`azna viloyatida C) Hirotda D) Ray viloyatida

17.Gana podshosi va zodagonlari savdosidan katta foyda olgan.

A) Oltin va tuz B) Ot,qullar C) Oltin va qullar D) Hunarmandchilik buyumlari


18.Qadimshunoslar qayerlardan Kushonlar davriga oid Budda ibodatxonalari qoldiqlarmi o'rganganlar?

A) Eski Termiz, Ayritom, Dalvarzintepa

B) Yerqo'rgon, Ayritom, Sangirtepa

C) Tuproqqal'a, Qo`yqirilganqal`a, Ayozqal'a

D) Qiziltepa, Eski Termiz, Dalvarzintepa
19. Quyidagi voqealar orasidan Xiva hukmdori Muhammad Rahimxon I davriga xos bo'lgan hususiyatlarni aniqlang.

1. Ilm ahliga homiylik ko'satdi; 2. Chet davlatlardan o'qishga keluvchilar soni ortib borgan; 3. Xukmdor huzurida tez-tez diniy va ilmiy mulohazalar o'tkazib turilgan; 4. Ichkilik va bangilikni taqiqladi; 5. mamlakatda nisbiy barqarorlik ta'minlandi. 6. bir qancha kanallar qazdirib ekin maydonlariga suv chiqartirdi. 7. Qur'oni Karimni yoddan bilgan. 8. hukmdorning o'zi ham madrasa talabalariga ma'ruzalar o'qigan. 9. olimlar, shoir va donishmandlar bilan tez-tez suhbatlar o'tkazib turgan.10. mamlakat obodonchiligiga alohida e'tibor berdi.

A) 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 B) 1,4,5,6,9,10

C) 1,3,5,7,9,10 D) 1,2,5,6,7,820. Rossiya podshosi Pyotr I amalga oshirgan islohotlarni aniqlang.

1) yagona soliq tartibi joriy qilindi 2) dehqonlar dvoryanlarga uzil-kesil biriktirib qo’yildi

3) podsho huzurida Senat tuzilib, unga qonun chiqarish va hukumatni boshqarish vakolati yuklatildi

4) dvoryanlar ustidan siyosiy nazoratni kuchaytirish uchun ular huzuriga

podsholikning noiblari – rekrutlar yuborildi

5) mamlakat ma’muriy boshqaruv jihatdan gubernyalarga bo’lindi

A) 1,2,3 B) 2,4 C) 3,5 D) 1,4,5

21. Quyidagi fikrlardan noto’g’risini aniqlang?

A) Qoraqalpoqlar qishlovni ko’pincha dengiz va daryo bo’ylarida o’tkazgan

B) Berdaqning "Avlodlar" asarida qoraqalpoq xalqining boshqa turkiy xalqlar bilan aloqasi,

ularning hayotidagi umumiylik kabi jihatlar bayon etilgan

C) Qo’qon xoni Madalixon o’z ukasi Sulton Murodxon foydasiga taxtdan voz kechgan

D) Xiva xonligida davlat yerlarini ijaraga oluvchilar bevatan deb atalgan


22.Dastlabki janglardayoq Xioniylardan yengilgan Sosoniylar hukmdorining hukmronlik yillari boshlanganidan to’rt yil o’tib sodir bo’lgan voqealarni aniqlang.

1. Xunnlar Italiyaga bostirib kirdi. 2. Rimga germanlarning vandal qabilalari bostirib kirdi.

3. Xorazmshox Afrig’ o’z qarorgohini Kat shahriga ko’chiradi. 4.Konstantin xristianlik boshqa dinlar bilan teng bir din deb e'lon qilingan farmon chiqargan. 5. Koguryo qirolligi qo’shinlari xitoyliklarni batamom o’z hududidan surib chiqargan.

A) 1,3,4 B) 3,4 C) 2,4,5 D) 4,5


23. Qadimgi Yahudiya podsholigi Bobil podsholigi tomonidan bosib olinishidan 100 yil keyin sodir bo‘lgan voqealarni aniqlang.

A) Eron shohi DoroI vafot etdi; KambizII taxtga o‘tirdi

B) KambizIIo‘ldirildi ; DoroI Eron taxtiga o‘tirdi

C) Eron shohi DoroI vafot etdi ; Kserks taxtga o‘tirdi

D) Fermopil darasida jang bo‘ldi ; Salamin jangi bo‘ldi
24.Dovon poytaxti Ershini egallab olgan Xitoy qo‘shinlari nima sababdan shaharni tashlab chiqib ketadi?

A) “Samoviy otlar” ni qo‘lga kiritgach, bu yerda qolish zarur emas edi

B) Aholining bosqinchilarga o‘tkazgan tazyiqi tufayi

C) Qish kirib qolganligi sababli

D) Shaharga Xitoy qo‘shinlarining sig‘maganligi sababli

25. Xitoyda o’z hukmronligini o’rnatishga intilayotgan manchjurlar Koreyaga bostirib kirgan yildan 10 yil o’tib sodir bo’lgan voqeani aniqlang?

A) "Qonunlarni buyuk to’plami" deb nomlangan hujjat tuzildi

B) Rim papasi Koreya yepiskopligi tuzilganligini e'lon qildi

C) qirol Yonchjon hukmronlik yillari boshlandi

D) Koreya qiroli o’zini manchjurlarning vassali beb tan oldi

26.Kiyev Rusi knyazi Vladimir dastlab …

A) slavyan qabilalarining isyonini bostiradi

B) Dunay bo’ylarida yashagan bulg’orlarga qarshi harbiy yurish uyushtiradi

C) ruslarga xristian dinini qabul qildiradi

D) Kiyev Rusi chegaralarida mudofaa qal’alarini qurdiradi

27. Buxoro xonligida xon siyosatini viloyatlardagi tasiri qaysi lavozimga

tayinlanganlarning nufuzi bilan belgilangan.

A ) Naqib B) ko’kaldosh C) otaliq D) devonbegi.28.Hayot uchun zarur ne'matlarni tabiiy boyliklarning, xususan, yerning hosildorligini oshirish hisobiga emas, yangi yerlarni o’zlashtirish hisobiga ko’paytirish ...... deb ataladi.

A) Innovatsiya B) Tabiiy resurs

C) Ekstensiv foydalanish D) kommunukatsiya tizimi

29. Lotin Amerikasi mamlakatlaridagi ispan zulmiga qarshi ozodlik harakati yetakchilaridan qaysi biri quldorlarga o’zlarining hamma qullarini o’n kunlik muddat ichida ozod qilib yuborishini buyurgan va hindu jamoalari ma’murlarga to’lab kelgan o’lponni bekor qilgan?

A) Xose Morelos C) Xose San-Martin

B) Migel Idalgo D) Simon Bolivar
30. Qora dengiz sohillarida yunonlarning quyidagi qaysi koloniyalari joylashgan edi?

1) Pantikapey, 2) Olviya, 3) Tir, 4) Tanais, 5) Kirena, 6) Milet, 7) FasisA) 1, 2, 4, 7 B) 2, 4, 5 C) 1, 5 D) 1, 4, 5

31.Amir Temur davlatida lashkarga maosh va oziq-ovqat taqsimlash qaysi mansabdor zimmasiga yuklatilgan?
32. Amir Temur davriga oid bitikchi atamasiga ta’rif bering?
33 . XIX asr o’rtalariga kelib g’arbning ilg’or mamlakatlarida hukmron dunyoqarash bo’lib olgan qaysi oqim mutloq monarhiyaga qarshi faol kurash olib borgan edi?

34. Baroqxon madrasasi gumbazining balandligi necha metrni tashkil etadi?

35 . Mo'g'ullar tomonidan qaysi shaharni egallashda aholining qurollangan qismi qatl etilganini yozing?

36 . Teshiktosh g’ori qaysi davrga oidligini yozing?

37 . Balx, Hisor, Ko‘lob, O‘ratepa bekliklarining mustaqillikka intilishlari qaysi hukmdor davrida kuchaygan?
38.
Rim papasi tomonidan nechanchi yilda Koreya yepiskopligi tuzilganligi e'lon qilingan?

39. Xiva Ichanqal’asi qachon butunjahon yodgorliklari ro’yxatiga kiritildi?

40. Mubayyin bu …

Yüklə 263,43 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə