2014 №1 (18) MÜNDƏRİcatYüklə 13,36 Kb.

tarix04.07.2018
ölçüsü13,36 Kb.


KONSERVATORİYA 

ELMİ  NƏŞR 

2014 №1 (18) 

 

MÜNDƏRİCAT 

 

Yubileylər, rəylər, xatirələr  Юбилеи, отзывы, воспоминания 

 

Azərbaycan Milli Konservatoriyasının kollektivi  ............................. 5 

 

Aşıqşünaslıq  Ашуговедение 

 

Afaq RÜSTƏMOVA. Aşıq musiqi nümunələrindən ümumtəhsil 

məktəblərində istifadə imkanları ............................................................ 7  

Bəstəkarların yaradıcılığı  Творчество композиторов 

 

Aygül SƏFİXANOVA. Süleyman Ələsgərov və xalq musiqisi  ............ 19 

 

Dilbər ƏHMƏDOVA. Cahangir Cahangirovun mahnılarinin janr və üslub 

xüsusiyyətləri  ......................................................................................... 23  

Elmira SÜLEYMANOVA. Cövdət Hacıyevin fortepiano sonatasının bəzi 

üslub xüsusiyyətləri  ............................................................................... 29  

Leyla MURADZADƏ. İohannes Bramsın vokal yaradıcılığı haqqında  33 

 

Nərgiz ƏLİYEVA. Barokko dövründə fleyta alətinin təkamülü  ........... 39 

 

Rövşən ƏMRAHOV. XVIII əsrin 70-80-ci illərində trio janrının inkişaf  

tendensiyaları  ......................................................................................... 43  

Sunay MƏMMƏDƏLİYEVA. Aqşin Əlizadənin xor musiqisi (1990-cı illər) 

................................................................................................................. 48  

Вафа ХАНБЕКOВА. Драматургические принципы развития в 

симфоническом творчестве Кара Караева  ......................................... 52  

İctimai elmlər  Общественные науки 


 

Nərgiz ƏHMƏDOVA. Beynəlxalq musiqi dili  ...................................... 60 

 

Musiqi və poeziya  Музыка и поэзия 

 

Abbasqulu NƏCƏFZADƏ. Dahi musiqişünas Əbdülqadir Marağalının şairlik 

fəaliyyəti  ................................................................................................ 65  

Musiqi nəzəriyyəsi  Музыкальная теория 

 

Pərvin RÜSTƏMOVA. Polifoniyaya millilik zəminində müasir baxış . 77 

 

Muğamşünaslıq  Мугамоведение  

Ariz ABDULƏLİYEV. Görkəmli muğam ifaçıları haqqında yeni arxiv 

sənədləri  ................................................................................................. 85  

Fidan ASLANOVA. Bir daha “Səmayi-şəms” və “Mənsuriyyə” zərbli 

muğamları haqqında ............................................................................... 92  

Arzu ƏKBƏROVA. Muğamların ifaçılıq və janr xüsusiyyətləri  ........... 97 

 

Musiqiçilərin portreti  Портрет музыкантов 

 

Arifə KƏNGƏRLİ. H.Sarabskinin yaradıcılığının formalaşmasında  

yaşadığı mühitin rolu  ............................................................................. 106  

Elçin NAĞIYEV, Əhsən RƏHMANLI. Baba Mahmud oğlu soy-kökünə 

bağlı sənətkar idi  .................................................................................... 111  

Musiqi təhlili  Анализ музыки 

 

Айтен АСЛАНОВА. К вопросу о некоторых специфических 

особенностях  произведения «Покаянный стих» Г.Свиридова ........ 116  

 Dostları ilə paylaş:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə