37 yaşında erkek hasta Baş ağrısı, uyuklama hali, yer ve zaman oryantasyon bozukluğu, bilinç bulanıklığıYüklə 460 b.
tarix17.11.2017
ölçüsü460 b.37 yaşında erkek hasta Baş ağrısı, uyuklama hali, yer ve zaman oryantasyon bozukluğu, bilinç bulanıklığı

 • 37 yaşında erkek hasta Baş ağrısı, uyuklama hali, yer ve zaman oryantasyon bozukluğu, bilinç bulanıklığı

Beyin parenkiminin özellikle serebral korteksin inflamasyonu ile karakterizedir.

 • Beyin parenkiminin özellikle serebral korteksin inflamasyonu ile karakterizedir.

 • Meninkslerin ve spinal kordun tutulumu tabloya eşlik edebilir.Ensefalit… beynin, hafiften ciddiye değişebilen düzeylerde parenkim hasarı yapan genellikle viral etkenlere bağlı enfeksiyonudur.

 • Ensefalit… beynin, hafiften ciddiye değişebilen düzeylerde parenkim hasarı yapan genellikle viral etkenlere bağlı enfeksiyonudur.

 • Menenjit… beyin zarlarının inflamasyonu ile giden genellikle bakteriyel kaynaklı MSS enfeksiyonudur.Ateş

 • Ateş

 • Baş ağrısı

 • Bilinç bulanıklığıAkut viral enfeksiyon

 • Akut viral enfeksiyon

 • Enfeksiyöz ajanlara veya immünizasyona sekonder otoimmün cevap

 • Paraneoplastik sendromEn sık sebebi virüslerdir.

 • En sık sebebi virüslerdir.

  • Herpes simplex virus (HSV) (akut sporadik ensefalitin en sık sebebidir)
  • Arbovirusler – artropod-borne virus (sivrisineklerin ve kenelerin daha fazla olduğu yaz aylarında salgın yaparlar)
  • Varicella zoster virus (VZV) (immünsüprese hastalarda ölümcül seyreder)


Akut sporadik ensefalitin en sık sebebidir.

 • Akut sporadik ensefalitin en sık sebebidir.

 • HSV-1 dahil bir çok ensefalit nedeni olan virüs çocuklukta edinilir ve latent olarak kalır, yıllar sonra reaktive olarak enfeksiyona neden olurlar.Primer enfeksiyon;

 • Primer enfeksiyon;

   • genellikle orofarinks mukazasında ve asemptomatik
   • ateş, ağrı, yutmada zorluk
   • 2-3 hafta


İnferior ve medial temporal lob

 • İnferior ve medial temporal lob

 • Orbito-frontal lob

 • Limbik yapılar

Ateş

 • Ateş

 • Tek taraflı veya generalize baş ağrısı

 • Kişilik değişiklikleri

 • Fokal nöbet aktivitesi

 • Fokal nörolojik defisit

   • Disfazi
   • Hemiparezi


Primer enfeksiyon… suçiçeği

 • Primer enfeksiyon… suçiçeği

 • Primer enfeksiyondan sonra latent enfeksiyona neden olur.

 • En sık reaktivasyon… herpes labialis

 • Suçiçeği, herpes labialis ve zona; ensefalit ile komplike olabilir.

 • Ensefalit tablosu genellikle hafif seyirlidir.EMN tablosunun ilk tanımlanan nörolojik komplikasyonu ensefalittir.

 • EMN tablosunun ilk tanımlanan nörolojik komplikasyonu ensefalittir.

 • Virüsün direkt MSS invazyonu veya immün mekanizma ile ensefalit oluşabilir.

 • Korteks, beyin sapı ve bazal ganglia tutulumu temporal lob tutulumuna eşlik eder.

 • İmmunsüprese hastalarda reaktivasyon ile mental durum bozukluğu ve fokal nörolojik defisite neden olabilirHem immünkompetanlarda hem de immünsüpreselerde ensefalit yapabilir.

 • Hem immünkompetanlarda hem de immünsüpreselerde ensefalit yapabilir.

 • İmmünsüprese hastalar, organ transplantı olanlar, HIV enfekte hastalar: risk daha fazla.

 • Organ transplantında en yüksek risk… CMV (-) alıcıya CMV (+) vericiden transplantEkzantema subitum (6. hastalık) etkenidir.

 • Ekzantema subitum (6. hastalık) etkenidir.

 • Primer enfeksiyon sonrası MSS’de latent olarak kalır.

 • İmmünsüpresyona neden olan durumlarda reaktive olabilir.

 • KİT sonrası %30 – 45 hastada ilk birkaç hafta içinde reaktive olarak viremiye neden olur.

   • Asemptomatik, pnömonit, ensefalit.
 • HSV tip 1 gibi fokal tutulum yaparak ensefalit oluşturur.AIDS hastalarının %10-50’sinde MSS’de HIV enfeksiyonu gözlenir.

 • AIDS hastalarının %10-50’sinde MSS’de HIV enfeksiyonu gözlenir.

 • Derin gri maddede ve santral beyaz maddede multinükleer dev hücrelerin görülmesi patognomoniktir.Lyssavirus

 • Lyssavirus

 • Akut progresif fatal ensefalit.

 • Enfekte hayvanın tükürüğüyle bulaşmaktadır.

 • İnkübasyon periyodu: 5 gün-6 ay (20-60 gün)

 • III, IV ve IX. kranial sinir palsileri

 • Prodromal dönemin ardından nörolojik hastalık dönemi başlar ve sonrasında tabloyu paralizi, koma ve ölüm izler.Primer enfeksiyon sırasında en sık komplikasyonu beyin ve beyin zarlarının inflamasyonudur.

 • Primer enfeksiyon sırasında en sık komplikasyonu beyin ve beyin zarlarının inflamasyonudur.

 • Hastaların yarısında BOS’da pleositoz görülür.

 • Ancak hastaların sadece %5-30’unda baş ağrısı, kusma, ense sertliği gibi semptomlar olur.Anamnez

 • Anamnez

 • Fizik muayene

   • Ense sertliği ???
 • Hemogram

 • Biyokimya

 • KültürMevsim

 • Mevsim

 • Coğrafik lokalizasyon

 • O bölgedeki hastalık prevalansı

 • Seyahat hikayesi

 • Mesleki maruziyet

 • Spor aktiviteleri

 • Hayvan ve böcek temasları

 • Aşılanma hikayesi

 • Kişinin immün statüsüHemogram

 • Hemogram

 • Renal ve hepatik fonksiyon testleri

 • Koagülasyon testleri

 • PA AC grafisiErken dönem HSV ensefaliti için sensitiftir.

 • Erken dönem HSV ensefaliti için sensitiftir.

   • Orbitofrontal ve temporal bölgelerde ödem görülür.
Herpes ensefalitli bir olguda T2-ağırlıklı aksiyal MRG kesitinde; sağ temporal lobda hiperintensite

 • Herpes ensefalitli bir olguda T2-ağırlıklı aksiyal MRG kesitinde; sağ temporal lobda hiperintensiteHücre sayısı: 10-2000 hücre/mm3

 • Hücre sayısı: 10-2000 hücre/mm3

   • Genellikle <500 hücre/mm3
   • Lenfosit hakimiyeti (başlangıçta nötrofil hakimiyeti olabilir)
   • %80 olguda eritrosit görülür.
   • %10 olguda tamamen normal BOS bulguları vardır.
 • Glukoz (mg/dl): normal ya da düşük

 • BOS glukozu / serum glukozu: normal (>0,6) ya da düşük

 • Protein (mg/dl): >50

 • Gram boyama: mikroorganizma görülmez.

 • Kültür: üreme olmaz.HSV PCR: İlk 24-48 saatte PCR ile BOS’da HSV DNA’nın saptanması tanı için %100 spesifik, %75-98 sensitiftir.

 • HSV PCR: İlk 24-48 saatte PCR ile BOS’da HSV DNA’nın saptanması tanı için %100 spesifik, %75-98 sensitiftir.

 • HSV tip 1 ve tip 2 arasında çapraz reaksiyon olabilmekle beraber diğer herpes virüslerle çapraz reaksiyon gözlenmez.

 • Tedavi esnasında PCR ile seri HSV-DNA ölçümleri tedavinin etkinliği hakkında çok iyi bilgi verir.

Şok / hipotansiyon varsa kristaloid sıvı infüzyonu yap.

 • Şok / hipotansiyon varsa kristaloid sıvı infüzyonu yap.

 • Bilinç kapalı ise hava yolunu açık tut.

 • Nöbet geçiriyorsa lorazepam 0,1 mg / kg’dan IV olarak uygula.

 • Hastayı stabilize et.Ensefalit kliniğiyle acile gelen tüm hastalarda ilk doz asiklovir yapılmalıdır.

 • Ensefalit kliniğiyle acile gelen tüm hastalarda ilk doz asiklovir yapılmalıdır.Asiklovir IV, 14 – 21 gün süreyle

 • Asiklovir IV, 14 – 21 gün süreyle

    • HSV meningoensefaliti
    • VZV ensefaliti


PY’da atipik lenfosit… IMN

 • PY’da atipik lenfosit… IMN

 • Amilaz yüksekliği… KabakulakAkut dönem

 • Akut dönemVirüsün virulansı

 • Virüsün virulansı

 • Kişinin;

  • önceki sağlık durumu
  • immün statüsü (KT, transplantasyon, AIDS)
  • yaşı (<1 yaş ve >55 yaş)
  • eşlik eden nörolojik semptomlar


Hastanın gelişinde koma halinde olması şiddetli beyin inflamasyonu ve kötü prognozu gösterir.

 • Hastanın gelişinde koma halinde olması şiddetli beyin inflamasyonu ve kötü prognozu gösterir.

 • Tedavi edilen herpes ensefaliti vakalarında;

    • Mortalite… %20
    • Morbidite… %40
 • Tedavi edilmeyen herpes ensefaliti vakalarında;

    • Mortalite … %50-75
    • Morbidite… %100


Beyin parenkimi içindeki fokal koleksiyon

 • Beyin parenkimi içindeki fokal koleksiyon

  • Enfeksiyon
  • Travma
  • Cerrahi


Hematojen yol: çoklu apse

 • Hematojen yol: çoklu apse

  • kronik pulmoner enf. (akciğer absesi, ampiyem…)
  • Deri enf.
  • Pelvik enf.
  • İntraabdominal enf.
  • Bakteriyal endokardit
  • Siyanotik konjenital kalp hastalıkları


Komşuluk yolu

 • Komşuluk yolu

  • Subakut ve kronik otit media, mastoiditis (inferior temporal lob ve serebellum)
  • Frontal ya da etmoid sinüzit (frontal loblar)
  • Dental enfeksiyonlar (frontal loblar)


Erken lezyon (ilk 1-2 hafta):

 • Erken lezyon (ilk 1-2 hafta):

  • Sınırları net belli olmayan lokalize ödem
  • Enflamasyon var, nekroz yok
  • “Serebrit”
 • 2-3 hafta sonra, nekroz ve erime

 • Fibröz bir kapsülle çevrilmeAeroblar+Anaeroblar

 • Aeroblar+AnaeroblarBaşağrısı

 • Başağrısı

 • Ateş

 • Ense sertliği

 • Mental durum değişikliği

 • Bulantı-kusmaLP kontrendikedir!

 • LP kontrendikedir!Görüntüleme

 • Görüntüleme

  • MR
  • BT


Cerrahi

 • Cerrahi

 • Antibiyotik

  • Seftriakson+metronidazol
  • Mortalite %0-30
Dostları ilə paylaş:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə