7-sinf fizika (I-V) умум таълим мактабларгаYüklə 0,57 Mb.
səhifə1/4
tarix06.05.2018
ölçüsü0,57 Mb.
#42762
  1   2   3   4

7-sinf fizika (I-V) УМУМ ТАЪЛИМ МАКТАБЛАРГА

1. Yer yuzida massasi 1 kg bo’lgan jismga qancha og’irlik kuchi ta’sir etadi (N)?

A) 10 B) 9,8 C) 9 D) 9,65

2. Tennis koptogi 3 m balandlikdan yerga tushdi va yerdan qaytib ko’tarilayotganda, 70 sm balandlikda tutib olindi. Koptokning yo’li va ko’chishini toping.

A) 3 m; 70 sm B) 3,7 m; 2,3 m C) 3,07 m; 2,03 m D) 3 m; 2,3 m

3. Jismning 35 m/s tezligini km/soatga o’tkazing. A) 150 B) 145 C)140 D) 126

4. 9 m uzunlikdagi ip boshidan jo’nagan chumoli ip oxiriga kelguncha 5 minut o’tdi. Chumolining tezligini toping (sm/s). A) 3 B) 3,5 C) 1,8 D) 2,9

5. Ikkita samolyot bir-biriga tomon 1800 km/soat va 600 m/s tezlik bilan Harakatlanmoqa. Ularning nisbiy tezliklari qancha (m/s)? A) 900 B)100 C)2200 D) 1100

6. 20 m/s tezlik bilan harakatlanayotgan avtomobil tormozlanish natijasida 2 s da to’xtadi. Avtomobil tezlanishining modulini toping (m/s2). A) 20 B)10 C)5 D) 4

7. Tekis tezlanuvchan harakatlanayotgan jism 2,5 s davomida tezligini 30 sm/s ga oshirdi. Jism tezlanishi qanchaga teng m/s2) bo’ladi (m/s2)? A) 0,24 B) 24 C) 0,12 D) 12

8. Erkin tushayotgan jism 7 m/s boshlang’ich tezlikka ega bo’lsa, u 2 s dan keyin qanday tezlikka (m/s) erishadi? g=9,8 m/s2 A) 14 B)27,6 C)19,6 D) 26,6

9. 40 m/s tezlik bilan yuqoriga tik otilgan jism 4 s o’tgach qanday tezlikka ega bo’ladi? g=10 m/s2

A) 0 m/s B) 5 m/s C) 15 m/s D) 20 m/s

10. Bir minutda 120 marta aylanayotgan ventilyator parragining aylanish davrini toping (s).

A) 5 B) 0,5 C) 0,05 D) 20

11. 2,5 rad/s burchak tezlik bilan aylanma harakat qilayotgan karuseldagi qizcha tezligining modulini toping (m/s). Aylanish o’qidan qizchagacha bo’lgan masofa 2 m ga teng. A) 0,5 B) 1 C) 2 D) 5

12. Jism 40 m/s tezlik bilan 5 m radiusli aylana bo’ylab harakatlanmoqda. Jismning aylanish chastotasi (s-1) nimaga teng? A) 8 B) 4/ C) 22 D) 0,5

13. Egrilik radiusi 100 m bo’lgan yo’l qismida 72 km/soat tezlik bilan harakatlanayotgan poezdning markazga intilma tezlanishini toping (m/s2) A) 4 B) 2,5 C) 2 D) 5

14. Jismga 15 N kuch 5 s davomida ta’sir etadi. Jism impulsining o’zgarishi nimaga teng (kgm/s)?

A) 3 B) 5 C) 15 D) 75

15. 4103 kg massali vagonga 3,2 kN kuch qanday tezlanish beradi (m/s2)?

A) 0,08 B) 0,8 C) 12,8 D) 80

16. Balandligi 4 m bo’lgan suv ustunining bosimini aniqlang (kPa).

A) 400 B) 40 C) 4 D) 35

17. 1 m3 hajmli pulat relsni suvda tutib turish uchun qancha kuch kerak (kN)? po’lat=7800 kg/m3

A) 47,6 B) 56,7 C) 7,8 D) 68

18. Kuch impulsining birligini ko’rsating. A) N  s B) kgm/s C) Nm D) Ns2

19. Prujina 10 N kuch ta’sirida 0,2 m ga cho’zilsa, uning bikrligini toping (N/m).

A) 50 N/m B)40 N/m C)45 N/m D)55 N/m

20. Qiya tekislikning uzunligi 6 m, balandligi 1,5 m ga teng. Bu qiya tekislikda biror yukni ko’tarishda kuchdan necha marta yutadi? Ishqalanishni hisobga olmang. A)2 marta B) 4 marta C) 6 marta D) 8 marta

21. Kuch qanday asbob yordamida o’lchanadi?____________________

22. P=pgh bu nimaning formulasi _____________

23. Suyuqliklar zichligi nimada o’lchanadi? ______________________

24. Kuch, uzunlik, zichlik ushbu birliklarning qaysi biri asosiy kattalik?

25. Sanoq jism, koordinatalar o’qi, sekundomer bu uchtasi birgalikda nimani tashkil etadi?

26. Yerning sutkalik davri necha sekund?

27. F1l1=F2l2 bu fo’rmulani kim kashf etgan?

28. v=const,F=0 bu ifoda qaysi qonunni tavsiflaydi

29. Jismlarning boshqa jismlar bilan ta’sirlashmagan vaqtidagi o’z tezliklarini saqlash xossasi nima deyiladi?

30. Aylanish o’qiga ega bo’lgan har qanday qattiq jism nima deyiladi?7-klass fızıka (I-V) ққ тилинде

1. Jer betınde massası 1 kg bolǵan denege qansha awırlıq kúshı tásır etedı (N)? A) 10 B) 9,8 C) 9 D) 9,65

2. Tennıs tobı 3 m bıyıklıkten jerge tústı hám jerden qaytıp kóterılıp atırǵanda, 70sm bıyklıkte tutıp alındı. Toptıń jolı hám orın awıstırıwın tabıń. A) 3 m; 70 sm B) 3,7 m; 2,3 m C) 3,07 m; 2,03 m D) 3 m; 2,3 m

3. Denenıń 35 m/s tezlıgın km/saatqa aylandırıń. A) 150 B) 145 C)140 D) 126

4. 9 m uzınlıqtaǵı jıp basınan júrgen qumırısqa jıp aqırına kelemen degenshı 5 mınut óttı. Qumırısqanıń tezlıgın tabıń (sm/s). A) 3 B) 3,5 C) 1,8 D) 2,9

5. Ekı samalyot bır-bırıne qarap 1800 km/saat hám 600 m/s tezlık penen Háreketlenbekte. Olardıń salıstırmalı tezlıklerı qansha (m/s)? A) 900 B)100 C)2200 D) 1100

6. 20 m/s tezlık penen háreketlenıp atırǵan avtomobıl tormozlanıw natıyjesınde 2 s da toqtadı. Avtomobıl tezlenıwınıń modulın tabıń (m/s2). A) 20 B)10 C)5 D) 4

7. Teń ólshewli tezlenıwshi háreketlenıp atırǵan dene 2,5 s dawamında tezlıgın 30 sm/s qa asırdı. Dene tezlenıwı qanshaǵa teń boladı (m/s2)? A) 0,24 B) 24 C) 0,12 D) 12

8. Erkın túsıp atırǵan dene 7 m/s baslanǵısh tezlıkke ıye bolsa, ol 2 s dan keyın qanday tezlıkke (m/s) erısedı? g=9,8 m/s2 A) 14 B)27,6 C)19,6 D) 26,6

9. 40 m/s tezlık penen joqarıga tık atılǵan dene 4 s ótken soń qanday tezlıkke ıye boladı? g=10 m/s2

A) 0 m/s B) 5 m/s C) 15 m/s D) 20 m/s

10. Bır mınutta 120 márte aylanıp atırǵan ventılyator párriginiń aylanıw dáwırın tabıń (s).

A) 5 B) 0,5 C) 0,05 D) 20

11. 2,5 rad/s múyeshlik tezlık penen aylanba háreket qılıp atırǵan karuseldegı qız tezlıgınıń modulın tabıń (m/s). Aylanıw kósherınen qızǵa shekem bolǵan aralıq 2 m ge teń.

A) 0,5 B) 1 C) 2 D) 5

12. Dene 40 m/s tezlık penen 5 m radıuslı sheńber boylap háreketlenbekte. Denenıń aylanıw chastotası (s-1) nege teń? A) 8 B) 4/ C) 22 D) 0,5

13. Iymeklık radıusı 100 m bolǵan jol bólımınde 72 km/soat tezlık penen háreketlenıp atırǵan poezdıń orayǵa umtılıwshı tezlanıwın tabıń (m/s2) A) 4 B) 2,5 C) 2 D) 5

14. Denege 15 N kúsh 5 s dawamında tásır etedı. Dene ımpulsınıń ózgerıwı nege teń (kgm/s)?

A) 3 B) 5 C) 15 D) 75

15. 4103 kg massalı vagonǵa 3,2 kN kúsh qanday tezlanıw beredı (m/s2)?

A) 0,08 B) 0,8 C) 12,8 D) 80

16. Bıyıklıgı 4 m bolǵan suw baǵanasınıń basımın anıqlań (kPa).

A) 400 B) 40 C) 4 D) 35

17. 1 m3 kólemlı polat relstı suwda uslap turıw ushın qansha kúsh kerek (kN)? pólat=7800 kg/m3

A) 47,6 B) 56,7 C) 7,8 D) 68

18. Kúsh ımpulsınıń ólshem bırlıgın kórsetıń. A) Ns B) kgm/s C) Nm D) Ns2

19. Prujına 10 N kúsh tásırınde 0,2 m ge sozılsa, onıń qattılıǵın tabıń (N/m).

A) 50 N/m B)40 N/m C)45 N/m D)55 N/m

20. Qıya tegıslıktıń uzınlıǵı 6 m, bıyıklıgı 1,5 m ge teń. Bul qıya tegıslıkte qandayda bır júktı kóterıwde kúshten neshe ese utadı? suykelıstı esapqa almań. A)2 ese B) 4 ese C) 6 ese D) 8 ese

21. Kúsh qanday asbap járdemınde ólshenedı?

22. P=pgh bul neniń formulası

23. Suyıqlıqlar tıǵızlıǵı ne menen ólshenedi?

24. Kúsh, uzınlıq, tıǵızlıq usı birliklerdiń qaysi biri tiykarǵı birlik?

25. Sanaq dene, koordinatalar kósheri, sekundomer bul úshewi birgelikte neni payda etedi?

26. Jerdiń sutkalıq dawiri neshe sekund?

27. F1l1=F2l2 bul formulanı kim payda etken?

28. v=const, F=0 bul tariyplew qaysı nızamdı tastıyıqlaydı

29. Denelerdiń basqa deneler menen tásirlespegen waqittaǵı óz tezliklerin saqlaw qasiyeti ne delinedi?

30. Aylaniw kósherine iye bolǵan hár qanday qattı dene ne delinedi?

7-класс 1-вариант (рус тилинде)

1. Какая сила тяжести действует на поверхности Земли на тело массой 1 кг (Н)?

A) 10 B) 9,8 C) 9 D) 9,65

2. Теннисный мяч упал на поерхность земли с высоты 3 м, отскочил и был пойман на высоте 70 см. Найдите путь и перемещение мяча.

A) 3 м; 70 смB) 3,7м; 2,3 мC) 3,07 м; 2,03 мD) 3 м; 2,3 м

3. Скорость тела 35 м/с переведите в км/ч. A) 150 B) 145 C)140 D) 126

4. Муравей прошел поверевке длиной 9 м от начала до конца за 5 минут. Определите скорость муравья (в см/с). A) 3B) 3,5C) 1,8D)2,9

5. Два самолёта движутся навстречу друг другу со скоростями 1800 км/ч и 600 м/с. Какова их относительная скорость (в м/с)? A) 900 B)100C)2200 D) 1100

6. Автомобиль, двигавшийся со скоростью 20м/с в результате торможения остановился через 2 с. Определить модуль ускорения автмобиля (в м/с2). A) 20 B)10C)5 D) 4

7.Равноускоренно движущее сятелоза 2,5 с увеличило свою скоростьна 30 см/с. Каково ускорение тела (в м/с2)? A) 0,24 B) 24 C) 0,12 D) 12

8. Свободно падающее тело имеет начальную скорость 7 м/с. Какова будет его скорость через 2 с(вм/с)? g=9,8 м/с2 A) 14 B)27,6 C)19,6 D) 26,6

9. Какую скорость будет иметь тело через 4 с, если оно было брошено вертикально вверх со скоростью 40м/с? g=10 м/с2 A)0m/s B) 5 m/s C) 15m/s D) 20 m/s

10. Определите период вращения лопастей вентилятора, который за одну минуту делает 120 оборотов (в с). A) 5 B) 0,5C) 0,05 D) 20

11. Определите модуль линейной скорости девочки, находящейся на карусели, которая вращается с угловой скоростью 2,5рад/с. Расстояние от оси вращения до девочки 2 м. A) 0,5 B) 1 C) 2 D) 5

12. Тело движется со скоростью 40 м/с по окружности радиусом 5 м. Чему равна частота вращения тела (с-1)? A) 8 B) 4/ C) 22 D) 0,5

13. Определите центр остремительное ускорение поезда, движущегося по закруглению дороги радиусом 100 м со скоростью 72 км/ч (в м/с2) A) 4 B) 2,5 C) 2 D) 5

14. На тело в течение 5 с действует сила 15 Н. чему равно изменение импульса тела (в кгм/с)?

A) 3 B) 5 C) 15 D) 75

15. Какое ускорение сообщит вагону массой 4103кг сила 3,2 кН (в м/с2)? A) 0,08 B) 0,8 C) 12,8 D) 80

16. Определите давление столба воды высотой 4 м (в кПа). A) 400 B) 40 C) 4 D) 35

17. Какая сила нужна, чтобы удержать в воде стальной рельс объемом 1м3 (в кН)? стали=7800 кг/м3

A) 47,6B) 56,7 C) 7,8 D)68

18. Укажите единицу измерения импульса силы. A) HcB) кгм/сC) НмD) Нс2

19. Определите жесткость пружины, которая под действием силы 10 Н растянулась на 0,2 м (в Н/м).

A) 50 Н/м B)40 Н/м C)45 Н/м D)55 Н/м

20. Длина наклонной плоскости 6 м, высота 1,5 м. Какой выигрыш в силе можно получить, если поднимать груз по такой плоскости? A)2 раза B) 4 раза C) 6 раза D) 8 раза

21. Каким прибором измеряются силы?

22.P=pgh что это за формула?

23. Каким прибором измеряется плотность жидкостей?

24. Какие из единиц измерения: сила, длина, плотность – являются основными?

25. Тело отсчета, система координат, секундомер – вместе составляют что?

26. Скольким секундам равен суточный период вращения Земли?

27. F1l1=F2l2 кто вывел эту формулу?

28. v=const,F=0какой закон определяет такое состояние?

29. Как называется сохранение явление сохранения скорости неизменной, если между телами нет взаимодействия?

30. Как называется твердое тело, имеющее ось вращения?

7-sinf fizika (II-V) узб тилинде

1. Uzunligi 0,2 m yo’lda qanday kuch 10 J ish bajaradi (N)?

A) 500 B) 480 C) 200 D) 50

2. Keltirilganlar ichidan quvvat formulasini ko’rsating.

A) N= A/t B) N= F2 C) N= F/ D) N= F/2

3. Quvvati 50 kW bo’lgan kran yukni ko’tarishda 3,5 MJ foydali ish bajardi. Yuk tekis ko’tarilgan bo’lsa, ko’tarilish qancha vaqt davom etgan (s) A) 80 B) 70 C) 50 D) 60

4. 72 km/soat tezlik bilan harakatlanayotgan, massasi 60 kg bo’lgan, meteoritning kinetik energiyasini hisoblab toping (kJ). A) 50 B) 12 C) 10 D) 200

5. Kuch yelkasi 40 sm bo’lgan jismning aylantiruvchi momenti 40 Nm ga teng. Jismni aylantiruvchi kuchni toping (N). A) 16 B) 100 C) 80 D) 40

6. Uzunligi 1 m bo’lgan bir jinsli sterjenning uchi 8 sm kesib tashlandi. Sterjenning massa markazi necha sm ga siljiydi? A) 4 B) 8 C) 16 D) siljimaydi

7. Bir litrlik bankada toza suv, yog` va simob olingan. Ulardan qaysi biri 1kg massaga ega?

A)uchalasiniki B)suv C)yog` D)simob

8. Quyidagi moddalardan qaysi birining molekulasi bitta atomdan tashkil topgan?1.Suv 2. Kislorod 3. Vodorod 4. Karbonat angidrid A)l;2 B) 2; 3 C) 3; 4 D) hech qaysisi

9.«Matiz» avtomobili joyidan qo‘zg‘alib 10 sekundda 150 m vo‘l bosib o‘tdi. Uning o‘rtacha tezligini toping (m/s). A)15 B) 10 C) 30 D) 5

10. Kerosinning zichligi 0,8 g/sm3 ga teng. Uni kg/m3 larda ifodalang. A)800 B) 8000 C) 80 D) 1800

11.Karbonat angidrid gazi molekulasida nechta uglerod atomi bor? A)1 B) 2 C)3

D) Molekula tarkibida uglerod atomi yo'q

12.Modda xossasi saqlanib qoladigan eng kichik zarrachaga …….deyiladi. Nuqtalar o'miga togri javobni qoying. A)...atom B) ...molekula C) ...gaz D) ...yadro

13.Berilgan formulalar orasidan jism zichligini hisoblash formulasini ko‘rsating.

A)p = m/V B)p=F/S С) Р = рg h D) F = рg • V

14. 15 m/s necha km/soat ga teng? A)36 B)15 C)30 D) 54

15. Agar har qanday jism istalgan bir xil vaqt oraliqlarida bir xil yo‘lni bosib o’tsa, u holda uning harakati……deyiladi. A).. .notekis harakat B)….tekis harakat

C)….aylana harakat D) ...ilgarilanma harakat

16. Xalqaro birliklar tizimida massa birligi sifatida nima qabul qilingan? A) kg B) g C) mg D) t

17. Dinamometrga 400 g yuk osilganda 5 mm ga uzaydi. Unga qanday massali yuk osilganda 16 mm ga uzayadi? А) 2,56 kg В) 1,28 kg С) 1200 g D) 1600 g

18.Dinamometrga 400 g yuk osilganda 5 mm ga uzaydi. Unga 2,56 kg massali yuk osilganda necha mm ga uzayadi? A) 16 B) 32 C) 8 D) 24

19.Og‘ir!ik kuchi 450 N bolgan bolaning massasi qanchaga teng? g=10N/kg A) 40kg B)44kg C) 45kg D) 43kg

20.Uzunligi 9 m bolgan ingichka ip boshidan jo’nagan chumoli ip oxiriga kelguncha 5minut o‘tdi. Chumolining tezligini toping (sm/s). A) 0,03 sm/s B) 0,3 sm/s C) 3 sm/s D)0,1 sm/s

21.Tinch holatdagi suyuqlik bosimini hisoblash formulasini korsating.

22.Richagning muvozanat sharti formulasi

23 Arximed kuchi formulasi

24. Arximed qayerda tavallud topgan?

25. Fazo necha tarafdan iborat?

26. Galiley erkin tushish tezlanishiga doir tajribalarini qaysi minorada o’tkazgan?

27. Atmosfera bosimini va kuchni olchaydigan asboblarni yozing

28.Kochish dep nimaga aytiladi

29.Tezlanish dep nimaga aytiladi

30. Gravitaciya doimiysining birligini k o’rsating

7-klass fızıka (II-V) ққ тилинде

1. Uzınlıǵı 0,2 m jolda qanday kúsh 10 J jumıs atqaradı (N)?

A) 500 B) 480 C) 200 D) 50

2. Keltırılgenler ıshınen quwatlılıq formulasın kórsetıń.

A) N= A/t B) N= F2 C) N= F/ D) N= F/2

3. Quwatlıǵı 50 kW bolǵan kran júktı kóterıwde 3,5 MJ paydalı jumıs atqardı. Júk tegıs kóterılgen bolsa, kóterılıw qansha waqıt dawam etken (s) A) 80 B) 70 C) 50 D) 60

4. 72 km/saat tezlık penen háreketlenıp atırǵan, massası 60 kg bolǵan, meteorıttıń kınetıkalıq energıyasın esaplap tabıń (kJ). A) 50 B) 12 C) 10 D) 200

5. Kúsh ıyını 40 sm bolǵan denenıń aylandırıwshı momentı 40 Nm ge teń. Denenı aylandırıwshı kúshtı tabıń (N). A) 16 B) 100 C) 80 D) 40

6. Uzınlıǵı 1 m bolǵan bır tekli sterjennıń ushı 8 sm kesıp taslandı. Sterjennıń massa orayı neshe sm ge jıljıydı? A) 4 B) 8 C) 16 D) jıljımaydı

7.Bir litrlik bankada taza suw, may ha’m sinap ali’ng’an. Wolardan qaysi biri 1kg massag’a iye?

A)ushewinikide birdey B)suw C) may D)sinap8. Tómendegı zatlardan qaysı bırınıń molekulası bır atomnan quralǵan?

1.Suw 2. Kıslorod 3. Vodorod 4. Karbonat angıdrıd

A)l;2 B) 2; 3 C) 3; 4 D) hesh qaysısı

9.«Matız» avtomobılı ornınan qozg‘alıp 10 sekundta 150 m jol basıp o‘tedı. Onıń ortasha tezlıgın tabıń (m/s). A)15 B) 10 C) 30 D) 5

10. Kerasınnıng tıǵızlıǵı 0,8 g/sm3 qa teń. Onı kg/m3 larda ańlatıń. A)800 B) 8000 C) 80 D) 1800

11.Karbonat angıdrıd gazı molekulasında neshe uglerod atomı bar?A)1 B) 2 C)3

D) Molekula quramında uglerod atomı joq

12.Zattıń qasıyetı saqlanıp qalatuǵın eń kıshı bólekshege …….delınedı. A)...atom B) ...molekula C) ...gaz D) ...yadro

13.Berılgen formulalar arasınan dene tıǵızlıǵın esaplaytuǵın formulanı ko‘rsetıń.

A) ρ = m/V B)p=F/S С) Р = рg h D) F = рg • V

14. 15 m/s neshe km/saat qa teń? A)36 B)15 C)30 D) 54

15. Eger hár qanday dene qalegen teńdey waqıt aralıǵında bırdey joldı basıp o‘tse, bunda onıń háreketı …… delınedı. A).. .teńólshewsız qozǵalıs B)…. .teńólshewlı qozǵalıs

C)….aylanbalı qozǵalıs D) ...ılgarılanma qozǵalıs

16. Xalıq aralıq bırlıkler sıstemasında massa bırlıgı etıp ne qabıl qılınǵan? A) kg B) g C) mg D) t

17. Dınamometrge 400 g júk asılǵanda 5 mm ge sozıldı. Oǵan qanday massalı júk asılǵanda 16 mm ge sozıladı? А) 2,56 kg В) 1,28 kg С) 1200 g D) 1600 g

18.Dınamometrge 400 g júk asılǵanda 5 mm ga sozıldı. Oǵan 2,56 kg massalı júk asılǵanda neshe mm ge sozıladı? A) 16 B) 32 C) 8 D) 24

19.Aw‘ırlıq kúshı 450 N bolǵan balanıń massası qanshaǵa teń? g=10N/kg A) 40kg B)44kg C) 45kg D) 43kg

20. 9 m uzınlıqtaǵı jıp basınan júrgen qumırısqa jıp aqırına kelemen degenshı 5 mınut óttı. Qumırısqanıń tezlıgın tabıń (sm/s). A) 0,03 sm/s B) 0,3 sm/s C) 3 sm/s D)0,1 sm/sYüklə 0,57 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə