A milliy urf-odatlar, qadriyatlar va ananalarning qayta tiklanishiYüklə 34,54 Kb.
səhifə1/7
tarix06.03.2023
ölçüsü34,54 Kb.
#102006
  1   2   3   4   5   6   7
A milliy urf-odatlar, qadriyatlar va ananalarning qayta tiklanis


MUSTAQILLIK YILLARIDA O’ZBEKISTONDA MILLIY URF-ODATLAR, QADRIYATLAR VA ANANALARNING QAYTA TIKLANISHI
Reja:
1. Ma’naviy qadriyatlar, milliy o’zliknianglashnitiklanishi.
2. Milliy istiqlol mafkurasi ma’naviyat va ma’rifat jamoatchilik markazini tashkil topishi va uning faoliyati
3.Milliyurfodatlar, qadriyatlarvaan’analarningtiklanishi.
4.Milliyistiqlolmafkurasi vatamoyillari.

1. Ma’naviy qadriyatlar, milliy o’zlikni anglashni tiklanishi.
O'zbekistonmustaqillikkaerishgandankeyingidolzarbmuam-molardanbiri - yangitarixiysharoitdajamiyatgamunosibkishilarnitarbiyalashedi. Bu o'znavbatidabirnechao'nyillarmobay­nidayetarlidarajadaxalqqama'lumqilinmagan, sinfiy-partiyaviymafkuratomonidantaqiqlangano'zbekxalqiningma'naviymerosinitiklashvauningyanadakamoltopishiuchunkengim-koniyatlarochishkerakedi. O’zbekistonBirinchiPrezidenti I. Karimovo'zining «O`zbekistonningo'zistiqlolvataraqqiyotyo'li» kito-bida«Oszbekistonningmilliy-madaniy jihatdan g'oyat rang-barangligi, milliy o'zligini anglash va ma'naviy qayta tiklanishning kuchayib borishi bilan uzviy birlikda jamiyatni yangilash, uni ochiq jamiyatga aylantirish uchun qudratli omil bo'lib xizmat qiladi va respublikaning jahon hamjamiyatiga qo'shilishi uchun qulay sharoitlarnivujudgakeltiradi», deb ko'rsatganedi.
Darhaqiqat, O'zbekistonsuverendavlatsifatidaijtimoiy-siyosiyhayotdama'naviyyangilanishjarayoniniamalgaoshirmasdanmus­taqillikni har tomonlamamustahkamlashuchunxalqnisafarbarqilibbo'lmasliginihayotningo'ziko'rsatdi. Shuninguchun ham raam­lakatrahbariyatiistiqlolningdastlabkipaytidanoqbuboradazarurchoralarko'rdi.
O'zbekistonmustaqiltaraqqiyotgaqadamqo'yganidanbuyono'tganyillardavomidama'naviysohadayuzbergano'zgarishlamingengmuhimi, xalqninguzoqyillarmobaynidato'plagan boy tarixiy-madaniymerosigae'tiborningkuchayishibo'ldi.
Ma'lumki, 80-yillarning oxiri 90-yillarning boshlarida SSSR vaSharqiyYevropadagisotsialistiktuzumdavlatlariningijtimoiy-siyosiyhayotidasodirbo'lgano'zgarishlartabiiyravishdaO'zbekistondademokratiyavaoshkoralikningqarortopishiga, tari­xiyhaqiqatningtiklanishigaolibkeldi. Biroq, O'zbekistonvauningxalqibujarayongayetibkelgunigaqadarog'irsinovlarniboshdankechirishigato'g'rikeldi. Buyukimperiyachilikg'oyalarinegizi-da zo'ravonlikbilantashkiltopgantotalitartuzumsiyosiy-iqtisodiyinqirozdanjontalvasasidaso'nggiborO'zbekistongahamlaqildi. Xalqningazaliy, milliyqadriyatlarigaqarshikurashni har qachongi-dan ham kuchaytirdi. Bundayharakatlarbizningcha, quyidagiholat-lar bilanizohlanadi.

Yüklə 34,54 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə