A uzağa anlamı veren ön ek a posteriori distribution sonsal dağılımYüklə 3,97 Mb.
səhifə1/217
tarix25.06.2018
ölçüsü3,97 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   217


‐A‐ 

 

A uzağa anlamı veren ön ek A posteriori distribution sonsal dağılım  

A priori distribution önsel dağılım,öncelikli dağıtım 

A.C. pulse almaşık akım darbesi  

AADT bkz. annual averAge daily trAffic  

AAMA bkz. American Automobile Manufacturers Association  

aascularization kansızlaşma, kansız kalma (bandaj uygulanması sonucu belli bir bölgenin 

kansızkalışı gibi) 

AASHTO bkz. American Association of State Highway and Transportation Officials  

Abacus hesap aleti, sayı boncuğu, abaküs, çörkü  

Abandon terk etmek  

Abandoned connection yarıda kalan bağlantı  

Abandoned landslide bitmiş heyelan  

Abate azaltmak, indirmek  

Abatement tenzilat, azaltma, indirim, fiyat kırma  

Abaxial eksen dışı  

Abbreviate kısaltmak  

Abbreviated Address calling kısa numarayla arama  

Abbreviation kısaltma  

Abdomen karın, batın 

Abducent   1. uzaklaştırıcı; 2. çekici; 3. ayıran; 4. açan, abductor 

Abduct 1. çekmek; 2. uzaklaştırmak; 3. ayırmak 

Abel flash point apparatus yanıcı maddelerin parlama noktasını tespit etmeye yarayan alet  

Abelite amonyum nitrat ve nitrobenzen taşıyan patlayıcı bir madde, abelit 

Optical aberration, bir mercek tarafından ışık ışınlarının kusurlu şekilde odaklanması abend 

olağandışı sonlanma  Aberrance sapma  

Aberrant sapkın  

Abeyance askıda oluş  

Abide by uymak, riayet etmek  

Ability ehliyet, kabiliyet, yeterlik  

Ability of the engine motorun ilk hareketi  

Abiochemistry n. gayriuzvi (inorganik) kimya 

Abirritant teskin edici, müsekkin, yatıştırıcı 

Abirritation 1. yatışma, teskin edilme; 2. btoni, uyarıma cevap vermede görülen hassasiyet azlığı 

Ablate kesip atmak, kesmek 

Ablaze alev alev, alevli  

Abluent temizleyici 

Abmortal ölmüş veya zarar görmüş bölge dışı veya bu türlü bölgelerden uzak anlamı veren, bu 

terim özellikle hasta dokulara elektrik tatbiki sırasında kullanılır.  

Abney level klizimetre  

Absolute constant mutlak sabit  

Absolute convergence mutlak yakınsaklık  

Absolute delay mutlak gecikme  

Absolute density mutlak yoğunluk  

Absolute device mutlak cihaz  

Absolute error mutlak hata  

Absolute error of measurement mutlak ölçüm hatası  

Absolute filter hassas filtre  

Absolute gravimeter mutlak gravimetre  

Absolute inequality mutlak eşitsizlik  

Absolute instruction makina dilindeki komut,mutlak komut  

Absolute instrument mutlak ölçü aleti  

Absolute loader mutlak yükleyici  
Absolute magnetometer mutlak magnetometre  

Absolute minimum mutlak minimum  

Absolute orientation mutlak yöneltme  

Absolute permeability özgül permeabilite, özgül geçirgenlik (doğal sıvı geçirgenliğinden 

bağımsız olarak, alan cinsinden ifade edilen geçirgenlik) 

Absolute personal error salt kişisel hata  

Absolute pressure mutlak basınç  

Absolute roughness doğal (mutlak) pürüzlülük  

Absolute roughness gerçek pürüzlülük  

Absolute speed mutlak hız  

Absolute stability of a system bir dizgeninmutlak kararlılığı  

Absolute system of electrical units elektrik birimlerinin mutlak sistemi  

Absolute term mutlak terim  

Absolute vacuum mutlak boşluk  

Absolute value mutlak değer  

Absolute volume mutlak hacim (boşluksuz)  

Absolute zero mutlak sıfır  

Absolutely tamamen  

Absolutely stable system mutlak kararlı dizge  

Absolutely summable mutlak toplanır  

Absolute‐value device mutlak değer aygıtı  

Absorb absorbe etmek, emmek, soğurmak,sönümlemek  

Absorb energy enerji emmek, enerji absorbe etmek  

Absorb, to soğurmak  

Absorbability emiş özelliği  

Absorbate yutma ortamı  

Absorbed  1. emilmiş; 2. mahsup edilmiş  

Absorbed dose absorbsiyon dozu  
Absorbed oscillation söndürülmüş osilasyon (salınım, titreşim)  

Absorbed power çekilen güç  

Absorbed water  1. emilmiş su, absorbe edilmiş su;2. zemin veya kaya kütlesi içinde mekanik 

olarak tutulan, fiziksel özellikleri aynı ısı ve basınç altındaki doğal sudan farklı olmayan su 

Absorbency emilebilme  

Absorbent soğurgan 

Absorbent absorbe edici, emici, soğurucu  

Absorbent cotton emici pamuk  

Absorber soğuran, sönümleyici  

Absorber baca gazı yıkayıcı kule  

Absorber ışın emici yüzey  

Absorber area absorbe yüzeyi, yutucu alan  

Absorber tower baca gazı yıkayıcı kule  

Absorber, shock bkz. shock absorber  

Absorber/neutron nötron emici madde  

Absorbing capacity emme kapasitesi, emebilme  

Absorbing coupling elastik kavrama  

Absorbing filter emme filtresi  

Absorbing power emicilik gücü  

Absorbing state soğurucu durum  

Absorbing/dry baca gazı atomize yıkama  

Absorbing/wet baca gazı yıkama  

Absorptance soğurma özelliği, emicilik  

Absorption emme, emiş, yutma  

Absorption by capillarity kapilarite yoluyla emme, kılcal damarlar yoluyla emme 

Absorption capacity emme kapasitesi  

Absorption coefficient emme katsayısı, yutma katsayısı  

Absorption cooling emmeli soğutma, yutmalı soğutma  
Absorption cross‐section etkin soğurma alanı  

Absorption curve emme eğrisi, absorbsiyon eğrisi  

Absorption cycle absorpsiyon çevrimi, soğutmada, örneğin devrede dolaşan soğutucu amonyak 

yüksek basınçta tekrar soğurulur bu işleme absorpsiyon çevrimi denir. Bu değişimin olabilmesi 

için kompresöre ihtiyaç vardır 

Absorption drying kimyasal kurutma  

Absorption dynamometre apsorpsiyon dinamometresi, güç, kuvvet yutucu dinomometre, 

sürtünme veyaelektrik direnci tarafından mekanik enerji girdisine yutulan, kayıp, mekanik 

kuwet veya gücü ölçmeye yarayan cihaz 

Absorption electromagnetic elektromanyetik emme  

Absorption factor emme katsayısı  

Absorption loss soğurum yitimi  

Absorption medium emme ortamı  

Absorption medium emme aracı, yutucu  

Absorption meter fotosel veya ışık detektörü kullanılarak transperant (saydam) bir cisimden 

geçen ışık miktarını ölçmek için dizayn edilen cihaz 

Absorption modulation enerji soğurum kiplenimi  

Absorption number ıslak duvarlı tavsiye sütununda gaz yutumu (emilmiş) alanında kullanılan 

boyutsuz bir sayı olup, akışkan tarafındaki kütle transferi sabitini temsil eder 

Absorption of moisture su emme  

Absorption of water su emme  

Absorption refrigeration absorpsiyonlu soğutma, soğutma, sıvı amonyağın genleşerek gaz haline 

dönüşü ve bu gazında su tarafından emilmesi şeklinde sağlanır, amonyak su buharlaştıktan 

sonra tekrar kullanılır 

Absorption spectrum soğurum izgesi  

Absorption system soğutucu gazın bir emici tarafından evaperatör içerisinde alınıp, ısı 

uygulanarak jenaratörde serbest bırakılması şeklinde soğutma yapan sistem 

Absorption tower (absorption column) yükselen gazın damlacıklar şeklinde düşen akışkan 

tarafından kısmen yutulduğu düşey tüp 

Absorption trap soğurum tuzağı  


Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   217


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə