Abbas qurban oğlu abbasovYüklə 311,08 Kb.
tarix08.11.2018
ölçüsü311,08 Kb.
#79346


ABBAS QURBAN oğlu ABBASOV

Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, professor

BDU-nun İngilis dili (təbiət elmləri) kafedrasının müdiri 

İş telefonu: 012-539 04 06

İmeyla:QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

 • 1942-ci il fevralın 3-də Qubadlı şəhərində anadan olub.

 • 1949-1959-cu illərdə Qubadlı rayonunda orta məktəb təhsili alıb.

 • 1967-1972-ci illərdə SSRİ-nin 50 illiyi adına APXDİ-nun ingilis dili fakültəsində təhsil alıb.

 • Ailəlidir, üç övladı var.

ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

 • Filologiya üzrə fəlfəsə doktoru, professor.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 • 1973-1982- cı illərdə BDU-nun Qərbi Avropa Dilləri kafedrasında baş laborant

 • 1983-1986- cı illərdə Nigeriya Federativ Respublikasında tərcüməçi - müəllim

 • 1986-ci ildən baş müəllim, dosent, professor, kafedra müdiri

TƏDRİS ETDİYİ FƏNLƏR  

 • İngilis dili
TƏDQİQAT SAHƏSİ

 • Lüğətçilik problemləri
İŞTİRAK ETDİYİ KONFRANSLAR, KURSLAR, TRENİNQLƏR

 • 2016, Bakı “Azərbaycan filologiyası: İnkişafın yeni mərhələsi”/ Respublika elmi konfransı.

 • 2016, Sumqayıt “Müasir dilçiliyin aktual problemləri” adlı beynəlxalq elmi konfransı.

 • 2017, Avtomatik axtarış sistemli elektron frazeoloji lüğətlərin qurulması, Akademik Ağamusa Axundovun 85 illiyinə həsr olunmuş “Ağamusa Axundov və Azərbycan Filologiyası” Beynəlxalq elmi konfrans 24-25 aprel, Bakı-2017 s. 340-343
ÇAP OLUNMUŞ ƏSƏRLƏRİ

 • Azərbaycan dilində verballaşma, BDU-nun elmi əsərləri, filol. Seriyası. Bakı, 1977

 • Metodiki göstərişlər /ingilis dilində, Yeni kitab mətb. Bakı,1977

 • Azərbaycan dilində ad – feil kökləri, BDU-nun elmi əsərləri, filol. Seriyası. Bakı, 1978

 • Metodiki çalışmalar /ingilis dilində/, Yeni kitab mətb. Bakı,1978

 • Metodiki vəsait /ingilis dilində/, Yeni kitab mətb. Bakı,1978

 • Ad- feil qrupu sözlər haqqında, Azərb. Alı mək. Aspirant. II res.elmi konfrans məruzə. Bakı, 1979

 • Гласные звуки и фонетической структуре, Сборник тезисов. Bakı, 1979

 • Вербализация один из способов словообразова, BDU- nun elmi əsərləri tematik məcmuə. Bakı , 1981

 • Azadlıqdan danış /ingilis dilindən tərcümə, Gənclik nəşriy. Bakı,1981

 • Beş qardaş/ingilis dilindən tərcümə, Gənclik nəşriyatı Bakı,1982

 • Глагольно – именные слова в Азербайджанском, Материалы 3 Респ. Научн. Конфер. аспирантов Азерб.

 • Metodiki göstərişlər /ingilis dilində/ BDU-nun nəşriy. Bakı, 1989

 • Dərs vəsaiti/ingilis dilində/ BDU-nun nəşriy. Bakı,1989

 • Tarixçilər üçün ingilis dilində dərs vəsaiti, BDU-nun nəşriy. Bakı,1990

 • Tarixçi tələbələr üçün dərs vəsaiti universtitet tələbələti üçün, BDU-nun nəşriy. Bakı,1992

 • Latın – Rus dillərində hüquq terminləri, BDU – nəşriyyatı Bakı, 2001

 • Qısa Latın – Rus- Azərbaycanca hüquq terminləri lüğət, BDU – nəşriyyatı Bakı, 2001

 • English-Russian Law Dictionary, Baku-2003

 • İngiliscə - Rusca atalar sözləri, BDU-nəş. Bakı , 2004

 • Russian – English Sports Dictionary, BDU-nəş. Bakı, 2005

 • Qısa İngilscə - Rusca lüğət, BDU-nəş. Bakı, 2006

 • İngilscə - Azərbaycanca qisa hüquq terminləri lüğət, BDU – nəşriyyatı Bakı ,2007

 • Hüquqşünas tələbələr üçün İngilis dili dərslik, BDU – nəşriyyatı. Bakı, 2007

 • Ingilscə oxu kitabı, Çinar – çap. Bakı, 2007

 • English for Geographers, Çinar – çap. Bakı,2008

 • İngliscə - Azərbaycanca hüquq termunləri lüğəti, Çinar – çap. Bakı, 2008

 • Azərbaycan Dilində ad – feil qruplu sözlər monoqrafiya, BDU – nəşriyyatı Bakı, 2008

 • İngilis atalar sözləri və zərbi-məsəlləri barədə, BDU, Dil və Ədəbiyyat, Beynəlxalq Elmi-Nəzəri jurnal, № 3 (63) Bakı, 2008 s. 24-27

 • İngilis atalar sözləri və zərbi-məsəllərin tərtibi prinsipləri, BDU, Dil və Ədəbiyyat, Beynəlxalq Elmi-Nəzəri jurnal, № 5(65) Bakı, 2008 s. 83-85

 • İngliscə - Azərbaycnca hüquq atalar sözləri lüğəti, Çinar – çap. Bakı, 2009

 • İngliscə - Azərbaycanca atalar sözləri lüğəti, Çinar – çap. Bakı, 2009

 • English – Russian Dictionary of Chemical and Petrochemical terms, AzTu –nun Mətbəəsi. Bakı, 2011

 • English for Mathematicans, Turan kitab evi . Bakı, 2011

 • Concise Dictionary of English – Azerbaijanian Technical Terms, Bakı 2011

 • Psixoloqlar üçün dərs vəsaiti, “Zərdabi – LTD”. Bakı, 2013

 • Let`s laugh together, “Zərdabi – LTD”. Bakı, 2013

 • Jokes and Humours, “Zərdabi – LTD”. Bakı, 2013

 • English Topics for Everybody, “Zərdabi LTd”. Bakı, 2013

 • English I course, AzTu –nun Mətbəəsi. Bakı, 2013

 • İngiliscə - Azərbaycnaca hüquq Atalar sözləri, Trafford. ABŞ, 2013

 • Concise English – Azeri Literary terms, AzTu –nun Mətbəəsi. Bakı, 2013

 • İngiliscə Azərbaycanca Deyimlər Lüğəti, ABŞ -2013

 • English – Russian Proverbial entries, BDU- nun nəşriyyatı. Bakı, 2013

 • English – Russian Dictionary of Sports terms, BDU- nun nəşriyyatı. Bakı, 2015

 • Leksikoqrafiya tarixinə ümimi ekskurs, BDU, Dil və Ədəbiyyat, Beynəlxalq Elmi-Nəzəri jurnal, № 3 Bakı, 2015

 • Lüğətlərin tipologiyası və təsnifi haqqında, BDU, Dil və Ədəbiyyat, Beynəlxalq Elmi-Nəzəri jurnal, № 1 Bakı, 2015 s.163-167

 • Отделы и разделы лексикографии, Научные исследования в сфере гуманит. Наук; открытие XXI века II международ. конференц. 23-24, апреля, Пятигорск, 2015 с. 8-10

 • Türk dilləri terminologiyasının ortaqlaşdırılmasında çoxdilli terminoloji lüğətlərin rolu, ADU-nun Elmi Xəbərləri № 2, Bakı, 2015

 • Leksikoqrafiyada «baş söz» və «lüğət maddəsi» anlayışları, Sivilizasiya jurnali. Bakı, 2016. s.109-115

 • Türk dillərinin ortaq lüğətlərinin və ortaq leksikoqrafik fondunun yaradılması məsələsinə bir baxış, “Müasir dilçiliyin aktual problemləri” Beynəlxalq elmi konfrans 24-25 noyabr, Sumqayıt-2016 s.130-131

 • Leksikoqrafiya terminologiyası, Terminologiya məsələləri, Bakı-Elm-2016 s. 46-55

 • Ortaq Türk dili, ortaq Türk leksikoqrafiyası və milli korpus haqqında, BDU Görkəmli Türkoloq alim, əməkdar elm xadimi, akademik Tofiq İsmayıl oğlu Hacıyevin anadan olmasının 80 illik yubileyinə həsr olunmuş “Azərbaycan Filologiyası: İnkişafın Yeni Mərhələsi” mövzusunda Respublika elmi konfransı 2 noyabr, Bakı 2016 s.80-82

 • On head words and entries in multilingual terminological dictionaries, Bulletin, Series of “Philological sciences” №2 (56), Almati, 2016 p.3-6

 • Yazılı abidələrin leksikoqrafiyasının əsasları, AMEA-nın rəyasət heyəti Türkologiya, Beynəlxalq elmi jurnal, №4 Bakı, 2016 s. 90-96

 • English -Russian -Azerbaijani legal paroemic units, Ləman Nəşriyyat Poliqrafiya Bakı, 2017

 • Англо -русский филологический словарь, AzTu Nəşriyyat Bakı, 2017

 • Azərbaycanca -Rusca - ingilscə hüquq terminləri lüğəti, AzTu Nəşriyyat Bakı, 2017

 • Qlossadan çoxdilli terminoloji lüğətlərdə doğru inkişafın bəzi məsələləri haqqında, BDU, Dil və Ədəbiyyat, Beynəlxalq Elmi-Nəzəri jurnal, № 4 Bakı, 2017 s.141-143

 • Elektron leksikoqrafiyasının üstünlükləri haqqında, Bakı Qızlar Univeristeti. Elmi əsərlər №3 (31), Bakı-2017 s. 40-46

 • Choose and use the topic, AzTU Nəşriyyat Bakı, 2018

 • English-Russian-Azerih Paroemic Units, AzTU mətbəəsi, Bakı-2018Yüklə 311,08 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə