Adı-Soyadı : Ali Rıza KÖROĞlu kadro Ünvanı / GöreviYüklə 81,5 Kb.
tarix21.06.2018
ölçüsü81,5 Kb.
#50098

 


 Adı-Soyadı

:

Ali Rıza KÖROĞLU

Kadro Ünvanı / Görevi

:

MYO Sekreteri

Görev Yeri

:

KTÜ Abdullah Kanca MYO Müdürlüğü

Adres

:

KTÜ Abdullah Kanca Meslek Yüksek Okulu

61530 – Çamburnu / Sürmene /TRABZONTel                              

:

0462 752 26 39 – 752 26 03 - 05

Faks

:

0462 752 26 30

E-posta             

:

alirizakoroglu@ktu.edu.tr

ali_riza.koroglu@hotmail.com          

1974 Trabzon-Of doğumludur. 1992 yılında Of Lisesinden, 1997 yılında da İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bilgi-Belge Yönetimi (Kütüphanecilik) Bölümünden mezun oldu. Üniversitede öğrenci iken staj yaptığı İnter Medya Basın-Yayın A.Ş. Kütüphanesinde 1 (bir) yıl çalıştı. Mezun olduktan sonra Of İlçe Halk Kütüphanesinde 1 (bir) yıl geçici olarak görev yaptı. Kültür Bakanlığının açtığı Kütüphaneci sınavını kazanarak, 1997 yılında Rize İl Halk Kütüphanesi Müdürlüğüne Kütüphaneci olarak atandı. Burada iki yıl görev yaptıktan sonra askerlik vazifesini yapmak üzere izne ayrıldı.

Askerlik hizmetini Yedek Subay (Asteğmen) olarak Ankara ve Tekirdağ’da yaptı. Ankara-Etimesgut Zırhlı Birlikler Eğitim ve Tümen Komutanlığı Kütüphanesini kurma görevini Asteğmen Öğrenci iken yerine getirdi.

Askerlik dönüşü Rize İl Halk Kütüphanesindeki görevine başladı. Çayeli İlçe Halk Kütüphane Müdürünün İzmit iline tayin olması nedeniyle, Kültür Bakanlığı tarafından Çayeli İlçe Halk Kütüphanesine atandı. Bu Kütüphanede bir yıl görev yaptıktan sonra, Trabzon-Of İlçe Halk Kütüphanesine Kütüphaneci olarak atandı ve Trabzon-Sürmene İlçe Halk Kütüphanesi Müdürlüğünde Kütüphane Müdür Vekili olarak görevlendirildi.

Kütüphane Sorumlusu Şube Müdürü-Şef-Öğretmen-Memurlara yönelik olarak Rize Öğretmen Evinde düzenlenen MEB Hizmetiçi Eğitim Semineri-Okul Kütüphaneciliği Kursunda Eğitim Görevlisi olarak 2 hafta süre ile görev aldı.

Kültür Bakanlığınca, 2001 yılında Kütüphane Programları ve Kütüphanelerde Bilgisayar Kullanımı ile ilgili Ankara’da yapılan Hizmetiçi Eğitim Seminerine katıldı.

Rize Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü yayın organı olan Rize Kültür ve Sanat Bülteninde (3. yıl sayı:29) “Halk Kütüphaneciliği ve Çayeli Halk Kütüphanesi” konulu yazısı yayımlandı.

Kütüphane Haftası dolayısıyla yerel televizyon kanallarında (27.03.2002 tarihindeRize TV’ de, 28.03.2002 tarihinde Çay TV’de) yapılan açıkoturum programlarınakonuşmacı olarak katıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Trabzon-Sürmene İlçe Halk Kütüphanesi Müdürlüğü görevini vekaleten yürütmekte iken, KTÜ Rize Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığı Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Türk Edebiyatı Anabilim Dalında ilan edilen 6. derece Uzman kadrosuna başvurdu ve yapılan yazılı sınav ve mülakat sonucunda 11.06.2004 tarihinde bu kadroya atandı. Aynı Fakültede Fakülte Kütüphane Sorumlusu olarak da görev yaptı. Fakülte Sekreterinin KTÜ’ye tayin olmasıyla, Fakülte Dekanının önerisi ve KTÜ Rektörünün onayı ile 27 Ekim 2004 tarihinden 29.01.2008 tarihine kadar Fakülte Sekreterliği görevini yürüttü.

27 Ekim 2004 tarihinden 29.01.2008 tarihine kadar Fakülte Yönetim Kurulu ve Fakülte Kurulunda Raportör Üye olarak görev yaptı. Fakülte Sekreterliği döneminde Fakültenin Sivil Savunma Hizmetleri ile ilgili olarak Sivil Savunma Amiri, Koruma ve Güvenlik Amiri görevlerini de yürüttü.

Rize Valiliği İl Sivil Savunma Müdürlüğü tarafından 2006 yılı Mayıs ayında düzenlenen “Afet ve Acil Durumlarda Hazırlıklı Olma” konulu Seminere katıldı.

12.05.2006 tarihinde Rize Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün “Kütüphaneler İçin” kampanyası çerçevesinde oluşturulan komisyona Fen Edebiyat Fakültesini temsilen üye olarak görev aldı.

2006 Kasım ayında Rize Valiliği’nin doğal afetlerle ilgili strateji belirlemek üzere oluşturduğu komisyonda Fen Edebiyat Fakültesini temsilen üye olarak görev aldı.

01.03.2006 tarih ve 5467 Sayılı Kanun ile kurulan Üniversitemize Karadeniz Teknik Üniversitesinden bağlanan birimlerin KTÜ ile Rize Üniversitesi arasında yapılacak devir işlemlerini yürütmek üzere komisyon üyesi olarak görev aldı.

2006 yılında Çaykur (Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü) personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Eğitim ve Sınavında, Eğitim ve Sınav Programı Yürütücüsü olarak görev aldı.

2007 yılında Çaykur (Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü) personeli Görevde Yükselme Eğitim ve Sınavında, Eğitim ve Sınav Programı Yürütücüsü olarak görev aldı.

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR) personelinin 2011 yılı Görevde Yükselme Eğitimi, Görevde Yükselme Sınavı ve Unvan Değişikliği Sınavı, Eğitim ve Sınav Programında komisyon üyesi olarak görev aldı.

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR) personelinin 2012 yılı Görevde Yükselme Eğitimi ve Sınavı, Eğitim ve Sınav Programında komisyon üyesi olarak görev aldı.

Kamu Araştırmaları Vakfı’nın 14-15 Nisan 2007 tarihlerinde Rize İlinde düzenlediği Yönetici Vizyon Eğitimi Semineri’ne katıldı.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörlük ve bağlı birimler için hizmet alımı ile karşılanan Özel Güvenlik personeli ve temizlik işçisi personeli seçimi için oluşturulan komisyonda üye olarak görev aldı.

29.05.2007 tarihinde Rize Üniversitesi Genel Sekreter Yardımcılığına vekaleten atandı. 15.09.2008 tarihinde 1. Derece Kadrolu Genel Sekreter Yardımcılığına asaleten atandı. 29.05.2007 tarihinden, 01.05.2009 tarihine kadar, Rize Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı görevini vekaleten yürüttü.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi 3 aylık geçici işçi talepleri ile ilgili Türkiye İş Kurumu Rize İl Müdürlüğünden gönderilen işçilerin mülakat sınavını yapmak üzere Sınav Komisyon Üyesi olarak görev aldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde İŞKUR’a başvuran işçilerin kamu yararına işlerde çalıştırılmasını öngören “Toplum Yararına Çalışma Programı” kapsamında 9 aylık işçi alımı için yapılan kura çekiminde komisyon başkanı olarak görev aldı.

2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanununun ilgili maddeleri uyarınca Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörlüğüne alınacak personel seçimi için oluşturulan Yazılı ve Sözlü Sınav Komisyonunda üye olarak görev aldı.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörlüğünce Özürlü Personel (memur) kadrolarına başvuruda bulunan adayların sınavlarını yürütmek üzere oluşturulan kurulda üye olarak görev aldı.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörlüğünce Merkez Kütüphanede, akademik ve idari personel ile öğrencilere yararlı olacağı düşünülerek bağış olarak kabul edilen bilgi kaynaklarının (kitapların) fiyatlarının belirlenmesi amacıyla oluşturulan Fiyat Tespit Komisyonunda Başkan olarak görev aldı.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Genel Sekreterlik Stratejik Plan Hazırlama Komisyonu Başkanlığı görevini yürüttü.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Merkez Kampüs Öğrenci ve Personel Yemekhaneleri Denetim Komisyonu Asil Üyesi olarak görev yaptı.

Rize Üniversitesinin kuruluş tarihi olan 17 Mart 2006 tarihinden, Mart 2010 tarihine kadar yapılan bütün ihalelerde İhale Komisyon Başkanı olarak görev aldı.

Harcamalarla ilgili Rize Üniversitesi Genel Sekreterlik Gerçekleştirme Görevlisi görevini üniversite kurulduğu günden, 17 Mayıs 2011 tarihine kadar yürüttü. 18 Mayıs 2011 tarihinden, Aralık 2013 tarihine kadar Harcama Yetkilisi görevini yürüttü.

03.03.2007 tarihinde Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde yapılan ANKOS (Anadolu Üniversite Kütüphaneleri Konsorsiyumu) toplantısına Rize Üniversitesini temsilen Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı Vekili olarak katıldı.

31 Mayıs-2 Haziran 2007 tarihlerinde Karadeniz Teknik Üniversitesi Faik Ahmet Barutçu Kütüphanesi’nde yapılan 7. ANKOS Yıllık Toplantısında Rize Üniversitesini temsilen Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkan Vekili olarak katıldı.

Rize Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Rize İlindeki trafik sorunları ve izlenecek stratejinin belirlenmesi amacıyla oluşturulan “Trafik Güvenliği Komisyonu” ile ilgili Rize Üniversitesince oluşturulan komisyonda Komisyon Başkanı olarak görev aldı ve Rize Valiliği Toplantı Salonunda yapılan toplantılara katıldı.

Rize Üniversitesi görevde yükselme eğitimine başvuran adayların başvurularının incelenmesi için 07.09.2007 tarihinde oluşturulan Başvuru İnceleme Kurulu’nda Üye olarak görev aldı.Rize Üniversitesi Bütçesi ile ilgili Devlet Planlama Teşkilatı ile Maliye Bakanlığı’nda görüşmelerde bulunmak üzere 4-6 Eylül 2007 ve 14-18 Ekim 2007 tarihleri arasında Ankara’da görevlendirildi.

Rize Üniversitesi görevde yükselme eğitimine başvuran adayların sınavlarını yürütmek üzere 26.11.2007 tarihinde oluşturulan Sınav Yürütme Komisyonu’nda üye olarak görev aldı.

Üniversite Yönetim Kurulu’nun 20.11.2007 tarih ve 17 sayılı kararı ile Sabancı Üniversitesi Bilgi Merkezi’nin hizmet ve olanaklarını içeren programa katılmak üzere 01-07 Aralık 2007 tarihleri arasında İstanbul’da görevlendirildi.

08.01.2008 tarihinde Rize Valiliği’nin “Trafik Güvenliğinde Yeni Açılımlar, Hedefler ve Çözüm Projeleri” kapsamında oluşturulan projenin uygulanması ve incelenecek stratejilerin belirlenmesi amacıyla yapmış olduğu toplantıya Rize Üniversitesini temsilen katıldı.

27 Ekim 2008 tarihinde Ankara Milli Kütüphane Başkanlığı’nda yapılan, ÜNAK (Üniversite ve Araştırma Kütüphanecileri Derneği) 8. Olağan Genel Kurul Toplantısına katıldı.

25-27 Nisan 2008 tarihlerinde Anadolu Üniversitesi’nde yapılan 8. ANKOS Yıllık Toplantısında Rize Üniversitesini temsilen Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkan Vekili olarak katıldı.

Rize Üniversitesine atanan aday memurların eğitim ve sınavlarını yürütmek üzere Rektörlük Makamının 09.04.2008 tarih ve 983 sayılı olurları ile oluşturulan komisyonda üye olarak görev aldı.

Rize Üniversitesi aday memurların eğitimleri kapsamında Türkçe Dil Bilgisi Kuralları, Yazışma ve Dosyalama Usulleri, Gizlilik ve Gizliliğin Önemi, Halkla İlişkiler, Haberleşme, Rize Üniversitesi Rektörlüğü’nün Tanıtımı ve Görevleri derslerini verdi.

15.04.2008 tarihinde Rize Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü tarafından hazırlanan “Trafik Güvenliğinde Yeni Açılımlar ve Çözüm Projeleri ile Uygulanması Rize İli Eylem Planı” çerçevesinde Rize Üniversitesince kurulan Çalışma Komisyonunda Komisyon Başkanı olarak görev aldı.

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünce “Trafik Güvenliğinde Yeni Açılımlar, Hedefler ve Çözüm Projeleri” kapsamında 28-29 Ağustos 2008 tarihlerinde Samsun ilinde yapılan Bölge Değerlendirme Toplantısına Rize Üniversitesini temsilen katıldı.

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Akademik Danışmanlık ve Uygulama Hizmetleri Genel Koordinatörlüğünce yurt çapında sürdürülen, Açıköğretim Fakültesi Öğrencilerine yönelik derslerle ilgili, 2006 yılından beri her yıl Ocak-Şubat-Mart-Nisan ve Mayıs aylarında hafta sonları devam eden derslerde AÖF Akademik Danışmanlık ve Uygulama Hizmetleri Rize İl Koordinatörlüğü İdari Sorumlusu görevini Mayıs 2011 tarihine kadar yürüttü.

2009, 2010 ve 2011 Mart aylarında Rize İl Halk Kütüphanesi Salonunda, 2012 yılında Recep Tayyip Erdoğan Üniversite Konferans Salonunda,  2013 yılında ise İsmail Kahraman Kültür Merkezi Büyük Salonda düzenlenen Kütüphane Haftası Kutlama Programlarında, Türk Kütüphaneciler Derneği Rize Şube Başkanı olarak açılış konuşmalarını yaptı.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca 14.04.2008 tarihinde kurulan Rize Üniversitesi Pazar Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünde, kuruluş aşamasında MYO Sekreteri olarak görev yaptı.

Rize Üniversitesi tarafından 17-19 Ekim 2008 tarihleri arasında, Doğumunun 1000’inci yılı dolayısı ile Rize’de düzenlenen “Uluslararası Kaşgarlı Mahmud Sempozyumu” Düzenleme Kurulu üyesi olarak görev yaptı.

Türk Kütüphaneciler Derneği Genel Merkezince 13-14 Mart 2009 tarihlerinde İzmir İlinde ve 17 Eylül 2010 tarihinde Sabancı Üniversitesi’nde düzenlenen Türk Kütüphaneciler Derneği Şube Başkanları toplantısı ile 13 Ekim 2012 tarihinde Ankara – Milli Kütüphane Konferans Salonunda düzenlenen 25. Olağan Genel Kurulu toplantısına TKD Rize Şube Başkanı olarak katıldı.

24-26 Nisan 2009 tarihleri arasında İnönü Üniversitesi-Malatya’da düzenlenen 9. ANKOS Yıllık Toplantısına Rize Üniversitesini temsilen katıldı.Güncel Mevzuat Araştırma ve Eğitim Derneği tarafından 22-27 Mayıs 2009 tarihleri arasında Trabzon-Maçka’da düzenlenen “Kamu İhale Mevzuatı” konulu eğitim seminerine katıldı.

2828 Sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanununun 13.maddesi gereğince, Bakıma ve Korumaya muhtaç kimsesiz çocuklara daha iyi hizmet götürebilmek, topluma yararlı kişiler olarak yetişmelerini sağlamak, yapılabilecek çalışmalara ve karşılaşılan güçlüklere çözüm yollarını araştırmak ve bu alandaki çalışmaları koordine etmek amacıyla Valilik Makamında 15.10.2009 tarihinde yapılan İl Sosyal Hizmetler Kurulu Toplantısına Rize Üniversitesini temsilen katıldı.Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı Rize Ceza İnfaz Kurumu ve Tutukevi İzleme Kurulu Asil Üyesi olarak görev aldı.

Avrupa Konseyi TAIEX Projesi kapsamında, 21-22 Ekim 2010 tarihleri arasında Ankara Hotel Midi Konferans Salonunda düzenlenen, “Avrupa Birliği Üye Ülkelerinde Ceza İnfaz Kurumlarının Sivil Denetimi” konulu seminere, Rize Ceza İnfaz Kurumu ve Tutukevi İzleme Kurulu Başkanlığı adına katıldı.

Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğünce 12-16 Nisan 2010 tarihleri arasında Ankara’da düzenlenen, “Elektronik Belge Yönetim Sistemi” konulu toplantıya Rize Üniversitesini temsilen katıldı.

Maliye Bakanlığı ve Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü işbirliği ile 31 Mayıs 2010 tarihinde bölge üniversitelerinin üst düzey idarecilerine yönelik Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nde düzenlenen “Üniversitelerde Mali Yönetim ve İç Kontrol Sistemi Sempozyumu”na katıldı.

Rize Üniversitesi, Rize İlinde Üniversite Geliştirme Derneği, Rize Baro Başkanlığı ve Türk Kütüphaneciler Derneği Rize Şube Başkanlığınca, Rize Üniversitesi Öğrencileri arasında 2010 yılında düzenlenen “Üniversite Gençliğinin Eğitime Bakışı, Üniversitelerinden ve Gelecekten Beklentileri” konulu Ödüllü Şiir ve Kompozisyon Yarışmalarında Değerlendirme Kurul Üyesi olarak görev yaptı.

Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığınca Trabzon, Bayburt, Gümüşhane, Artvin ve Rize İllerindeki orta ve üst düzey kamu yöneticilerinin mesleki bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi amacıyla, 11-14 Mayıs 2010 tarihleri arasında Rize İsmail Kahraman Kültür Merkezinde düzenlenen, “Kamu Yöneticilerinin Eğitimi” programına katıldı.

ÜNAK (Üniversite ve Araştırma Kütüphanecileri Derneği)’ın 07-09 Ekim 2010 tarihleri arasında Ondokuz Mayıs Üniversitesi-Samsun’da düzenlediği “ÜNAK İkibin 10-Bilgi Yönetimi 2.0: Sosyal Ağlarda Bilgi Hizmetleri” toplantısına Rize Üniversitesinin temsilen katıldı.

YÖK Başkanlığı, Yurt-Kur Genel Müdürlüğü ve Emniyet Genel Müdürlüğünün katılımı ile güvenli eğitim ve öğretim ortamının sağlanmasına yönelik oluşturulan koordinasyon kurulunda üye olarak görev aldı. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörlüğünde yapılan “Özgür ve Güvenli Üniversite” konulu koordinasyon toplantılarına katıldı.

İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığı ve Rize Valiliği İl Dernekler Müdürlüğünce 02.12.2010 tarihinde Rize Ticaret Borsası Başkanlığı Toplantı Salonunda düzenlenen “Dernek İşlemlerinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar ve Türkiye’de Kamu Kurumlarının STK’lara Mali Desteği” konulu toplantıya Rize Üniversitesini (Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesini) temsilen katıldı.

Türk Kütüphaneciler Derneği Rize Şube Başkanı olarak, 16-19 Aralık 2010 tarihlerinde, Avusturya Milli Kütüphanesi ve Viyana Merkez Kütüphanelerinin hizmet olanaklarını ve faaliyetlerini incelemek üzere Avusturya-Viyana’da ziyaretlerde bulundu.

5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ve uygulamasına ilişkin Yönetmelik hükümleri doğrultusunda özel güvenlik izni verilmesi, iptali ve personel kadrosu artırımı talebinde bulunan kurum ve kuruluşların taleplerini görüşerek karara bağlamak üzere İl Özel Güvenlik Komisyonunun Valilik Makamında yaptığı toplantılara Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesini temsilen katıldı.

15 Ocak 2011 tarihinde Ankara Houston Hotel toplantı salonunda yapılan İnternet Medya ve Bilişim Federasyonu (İMEF) 1.Olağan Genel Kurulu’na Rize İlinde Üniversite Geliştirme Derneği adına delege olarak katıldı. Genel Kurulda İMEF Yönetim Kurulu Üyeliğine seçildi.

28 Mart-03 Nisan 2011 tarihleri arasında kutlanan 47. Kütüphane Haftası Kutlama Programı dolayısı ile Rize Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce oluşturulan Kutlama Komitesinde Rize Üniversitesini temsilen Üye olarak görev aldı.

04-08 Nisan 2011 ve 02-06 Mayıs 2011 tarihleri arasında T.C. Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığı ve TODAİE (Türkiye Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü) Genel Müdürlüğünce düzenlenen “Kamuda Yönetici yetkinliklerinin artırılmasına yönelik eğitim programına” Rize Üniversitesini temsilen katıldı.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Genel Sekreterlik Yazı İşleri Müdürlüğü’nde tüm gelen-giden evrakların ve yazışmaların takip ve kontrolü görevini Aralık 2013 tarihine kadar sürdürdü.

24.05.2011 tarih ve 149/2 sayılı Üniversite Yönetim Kurulu Kararı ve Rektörlük Makamı’nın 25.05.2011 tarihli onayı ile Rize Üniversitesi (Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi) Genel Sekreterliğine asaleten atandı.

MEMUR-DER (Memur Dernekleri) Federasyonu tarafından 01 Ekim 2011 tarihinde Ankara’da (TEDAŞ Sosyal Tesisleri) yapılan ve Turgut Özal Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Tahsin FENDOĞLU ile Anayasa Mahkemesi Eski Raportörü Anayasa Hukukçusu Doç. Dr. Osman CAN’ın koordinesinde yapılan “Yeni Anayasa’ya Sivil Yaklaşımlar” konulu çalıştaya Rize Üniversitesi’ni temsilen katıldı.

19 Kasım – 11 Aralık 2012 tarihleri arasında TÜMSİAD Rize Şubesi – T.C. RİZE ÜNİVERSİTESİ Sürekli Eğitim, Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü’nce düzenlenen ”Avrupa Birliğine Uyum Sertifikalı Eğitim Programı’na katıldı.

İMEF (İnternet Medya ve Bilişim Federasyonu), Memur-Der (Memur Dernekleri Federasyonu) ve Rize Üniversitesi Rektörlüğü tarafından organize edilen ve 29 Aralık 2011 tarihinde İller Bankası Sosyal Tesisleri-Ankara’da yapılan “Teknoloji Işığında Yeni Anayasa Çalışması”na katıldı. Çalıştay raporunu 30 Aralık 2011 günü TBMM Başkanı Sayın Cemil ÇİÇEK’e sunan heyette yer aldı.

Çaykur Rizespor Kulübü Derneğinin, 20 Ocak 2012 tarihinde yapılan 80. Olağan Genel Kurulu’nda, Çaykur Rize Gençlik ve Spor Kulübü Derneği Yönetim Kurulu Asil Üyeliğine seçildi.

04-07 Mart 2010 tarihleri arasında Ankara Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen “1. Rize Günleri” etkinliklerine katıldı.

25-28 Mart 2011 tarihleri arasında Ankara Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen “2. Rize Günleri” etkinliklerine katıldı.

02-05 Mart 2012 tarihleri arasında Ankara Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen “3. Rize Günleri” etkinliklerine katıldı.

08-11 Mart 2013 tarihleri arasında Ankara Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen “4. Rize Günleri” etkinliklerine katıldı.

02.05.2012 tarihinde Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Merkez Kampüs Sosyal Tesis Salonu’nda Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi logosunu belirlemek amacıyla oluşturulan Seçici Kurulda Danışma Kurulu Üyesi olarak görev aldı.

48. Kütüphane Haftası  Kutlama programı etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen “Kitap, Kütüphane ve Okuma Alışkanlığı” konulu karikatür yarışmasında Değerlendirme Kurulu Jüri Başkanı olarak görev aldı.

48 ve 49. Kütüphane Haftası dolayısı ile Rize Valiliğince oluşturulan tertip komitesinde üye olarak görev aldı.

18 Nisan 2012 tarihinde Rize Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda düzenlenen “Doğu Karadeniz Demiryolu” yapımı için oluşturulan çalışma gurubunda görev aldı.

20-21 Nisan 2012 tarihleri arasında Spor hizmetleri ile ilgili faaliyetlerde olimpiyatlara hazırlık ve düzenleme konusunda ihtiyaç ve sorunları belirlemesi, ulusal spor politikasının oluşmasına katkı sağlamak amacıyla Ankara Bilkent Otel ve Konferans Merkezi’nde düzenlenen  “Spor Çalıştayı”na Rize Üniversitesi (Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesini) temsilen katıldı.

28 Mayıs 2012 tarihinde Rize İsmail Kahraman Kültür Merkezinde  Basın İlan Kurumu–İnternet Medya ve Bilişim Federasyonu işbirliği ile düzenlenen “İnternet ve Yeni Medya Konferansı”na katıldı.

Maliye Bakanlığı ve Giresun Üniversitesi işbirliği ile 13-14 Eylül 2012 tarihlerinde Doğu Karadeniz Bölge Üniversitelerinin (Giresun, Karadeniz Teknik, Recep Tayyip Erdoğan, Ordu, Gümüşhane, Bayburt ve Artvin Çoruh) İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu Üyelerine Yönelik İç Kontrol Sistemi ve Kamu İç kontrol Standartlarını konulu bilgilendirme ve deneyim paylaşımı toplantısına Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi  İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu Başkanı olarak katıldı.

11-12 Ekim 2012 tarihleri arasında Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca YÖK konferans salonunda düzenlenen, Başbakanlık İletişim Merkezi (BİMER), Yükseköğretim Kurulu Ortak Veritabanı (YÖKSİS) ve Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) eğitim ve paylaşım çalışmaları toplantısına katıldı.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı EBYS (Elektronik Belge Yönetim Sistemi) Projesi ve T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğünün Elektronik Belge Yönetimi  Projesi kapsamında  Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörlüğünde oluşturulan EBYS (Elektronik Belge Yönetim Sistemi) komisyonunda komisyon başkanı olarak görev yaptı.

12 Ekim 2012 tarihinde Ankara – Milli Kütüphane Konferans Salonunda Türk Kütüphaneciler Dergisinin 60. yayın yılı kutlama programı çerçevesinde düzenlenen “Mesleki ve Bilimsel İletişimde 60 Yıl” etkinliğine katıldı.

07 Kasım 2012 tarihinde Rize Kent Güvenlik ve Danışmanlık Kurulu Toplantısına Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesini temsilen katıldı.

23-24 Aralık 2012 tarihinde Ankara’da gerçekleşen Tüm İletişim Konfederasyonu 1’inci Olağan Genel Kurulu Organizasyonuna İMEF (İnternet Medya ve Bilişim Federasyonu) Delegesi ve Genel Başkan Yardımcısı olarak katıldı.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi “Kamu İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı Hazırlama” grubunda üye olarak görev yaptı.

21 Mayıs 2013 tarihinde 4688 sayılı Kamu Görevlileri ve Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunun (a) bendi uyarınca Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi ve sendikalar arasında yapılan tespit toplantısına katıldı.

22-23 Haziran 2013 tarihleri arasında Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi ve TKD Rize Şube Başkanlığı ev sahipliğinde; Projeler, Hibe Programları ve Proje Yönetimi Döngüsü konu başlıkları adı altında Rize’de yapılan, Türk Kütüphaneciler Derneği  5. Şube Başkanları Toplantısında düzenleme kurulu başkanı olarak görev aldı ve toplantının açılış konuşmasını yaptı.

 Denge ve Denetleme Ağı tarafından,  27 Haziran 2013 tarihinde, Trabzon Park Mimoza Hotel Toplantı Salonunda yapılan “Denge ve Denetlemek İçin Bir Arada” konulu toplantıya, İMEF (İnternet Medya ve Bilişim Federasyonu) Genel Başkan Yardımcısı olarak katıldı.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde; İnternet Medya ve Bilişim Federasyonu (İMEF), Eskişehir 2013 Türk Dünyası Kültür Başkenti Ajansı iş birliği ile Eskişehir Valiliğinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen ve 27 ülkeden 300’e yakın medya çalışanının katıldığı "Türk Dünyası Medya Buluşmaları" toplantısında, Ortak Kültürün Canlandırılması ve Tanıtılması Grubu adına sonuç bildirgesi sunumunu gerçekleştirdi.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu (RÜADEK) üyesi olarak görev yaptı.18 Şubat 2014 tarihinde Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörlüğündeki görevinden ayrılarak, Karadeniz Teknik Üniversitesi Sürmene Abdullah Kanca Meslek Yüksek Okulu Müdürlüğünde Yüksek Okul Sekreteri olarak göreve başladı.

Rize Üniversitesi Eski Hukuk Müşaviri (İzmir İl Özel İdaresi İl Genel Sekreterliği Avukatı) Av. Hamdi ÇİYİLTEPE tarafından yazılan “Mali Müşavirin Ücret Rehberi” adlı kitabın editörlüğünü yaptı.

Üniversite Gençliğinin Eğitime Bakışı, Üniversitelerinden ve Gelecekten Beklentileri” adlı kitabın editörlüğünü yaptı.

48. Kütüphane Haftası Kutlama Programı çerçevesinde yapılan faaliyetlerle ilgili hazırlanan “48 Kütüphane Haftası Etkinlikleri-RİZE” adlı kitabın editörlüğünü yaptı.İMEF (İnternet Medya ve Bilişim Federasyonu) Yönetim Kurulu Üyeliği ve Genel Başkan Yardımcılığı görevini sürdürmektedir.

MEMUR-DER Federasyonu Rize İl Başkanlığı görevini yürütmektedir.

ÜNAK (Üniversite ve Araştırma Kütüphanecileri Derneği) üyesidir.

Bakanlar Kurulu Kararınca Kamuya Yararlı Dernek Statüsünde olan TKD (Türk Kütüphaneciler Derneği)’de Rize Kurucu Şube Başkanı olarak görev yaptı.

Türk Kütüphaneciler Derneği 25. Genel Kurulunda Genel Merkez Yönetim Kurulu Yedek üyeliğine seçildi.

Rize Kafkas Dostluk ve Kültür Derneği üyesidir.

Rize İlinde Üniversite Geliştirme Derneği’nde Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Sekreter olarak görev yaptı.

KÖROĞLU evli ve dört çocuk babasıdır.

Yüklə 81,5 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə