Adı ve soyadı: 27. 05. 2015 Sınıfı ve numarasıYüklə 18,63 Kb.
tarix17.11.2018
ölçüsü18,63 Kb.
növüYazi

Adı ve soyadı: 27.05.2015

Sınıfı ve numarası:

GÜMÜŞHANE HARŞİT ANADOLU LİSESİ 11.SINIF FELSEFE DERSİ 2.DÖNEM 2.YAZILI SINAVI


1-) İlk çağ yunan filozofları genellikle evrenin nasıl yaratıldığı ve hayatın anlamı üzerinde durmuşlardır. Bu durumda ilkçağ filozoflarının hangi problemi daha çok önemsediklerini gösteri

A) Arkhe nedir?  B) Etik nedir?      C)Bilim nedir?   D) Din nedir?    E)Sanat nedir?2-) “Öyle davranmalısın ki senin o davranışın tüm insanlık adına bir yasa niteliğinde olmalı.” Diyen İ. Kant aşağıdaki kavramlardan hangisinin açıklamasını yapmış olabilir?
A) Faydacı Ahlakın  B)Akılcı Ahlakın       C)Olgucu Ahlakın     D) Özgürlükçü ahlakın E) Evrensel Ahlakın


3-) “Uymakla zorunlu olduğumuz kurallar kişiliğimizi baskı altına alır, doğallığımızı bozar , oysa insan doğası gereği iyidir. Her yasa insan yaratıcılığını ve hareket alanını daralttığı için, yasaların her türlüsünü reddetmek yok etmek gerekir” Böyle bir düşünceye sahip birinin savunacağı görüş aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hedonizm     B) Egoizm        C) Anarşizm       D) Fayda ahlakı        E) Sezgi ahlakı


4-) “Ben Laboratuara girerken , üzerimdeki giysileri çıkarır gibi düşüncelerimi kapıda bırakırım. Bilim adamı önyargılardan arınık ve tarafsız olmalıdır” Diyen C. Bernard aşağıdaki görüşlerden hangisini savunmaktadır?
A) Faydacılık      B) Nesnellik              C) Akılcılık          D) Deneycilik               E) Gerekircilik


5-)Rasyonalizmi benimseyen, evreni idealar evreni ve duyular evreni olarak ikiye ayıran Devlet adlı eserinde devleti filozofların yönetmesi gerektiğini savunan düşünür kimdir?
A) Aristoteles     B) Kant      C) Descartes     D) Hume        E) Platon


6-) “Sanatçı doğadaki güzelliği her türlü kaygıdan ve çıkardan uzaklaşarak eserlerine bir çocuğun özgürlüğü ve günlük eğlencesi gibi yansıtmalıdır.” Sözü ile Schiller Sanat felsefesinde hangi kuramı temsil etmiştir. A) Oyun kuramı       B) Yaratma Kuramı C) Evrim Kuramı      D)Taklit Kuramı    E)Benlik Kuramı


7-)Aşağıdakilerin  hangisi bir korku ütopyasıdır?
A) Platon- Devlet     B) Orwell-1984      C) More-Ütopya     D) Campanella-Güneş Ülkesi     E)Agustinus- Tanrı Sitesi

8-)Aşağıdaki kavramlardan hangisi Ahlak felsefesinin ilgi alanına girmez?
A) Güzel-çirkin           B) Vicdan C) Sorumluluk      D) Erdem            E) Kötülük

9-)” İçinde yaşadığımız evrendeki tüm varlıklar kutsaldır, onun için her şeye saygı duymalıyız Çünkü; Her şey tanrının bir kendini açmasıdır ve her şey tanrının “öz”’ünü taşımaktadır.” Diyen birinin  görüşü aşağıdaki kavramların hangisiyle paralellik göstermektedir?
A) Teizm         B) Politeizm       C) Panteizm       D) Ateizm      E) Agnostisizm

10-) Aşağıdakilerden hangisi bir bilim değildir?
A) Biyoloji              B) Psikoloji             C) Kimya          D) Felsefe               E) Fizik

11-) I- Genel din olgusunu ele almak. II-Sorgulayıcılık        III- Eleştiricilik      IV-Belli bir dinin savunuculuğunu yapmak       V- Din olgusunun temel kavram ve problemlerini incelemek
Yukarıdaki özelliklerin hangileri din felsefesine ait bir özellik değildir?

A) I               B) III              C) V         D) II              E) IV

12-)  Aşağıdaki seçeneklerin hangisi Tanrının varlığını kabul eden ve tanrının tek olduğunu savunan görüştür?
A) Monoteizm        B) Politeizm       C) Panteizm       D) Ateizm       E) Agnostisizm

13) Çağdaş yönetimlerde yasama, yürütme ve yargı erklerinin birbirinden bağımsız organlar eliyle yürütülmesine ne ad verilir? A)Meşrutiyet yönetimi B) Bürokrasi Prensibi C) Hukukun Üstünlüğü
D)Meclis Egemenliği E) Güçler Ayrılığı Prensibi


14- Doğada mükemmellik yoktur. Sanatın amacı ideal ve mükemmel olanı bulmaktır. Bu mükemmelliği yaratıcı hayal gücünü kullanarak sanatçı kendisi yaratır diyen …………………….dir/dur/tur.
Boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Platon           B) B.Croce         C) Aristo          D) Schiller        E)İ. Kant


15-) Aşağıdaki ifadelerin sonundaki kutucuğa doğru ( D ) ya da yanlış ( Y ) olduklarını belirtiniz? & Fenomeni belirten bilgilerin doğruluğunu savunan görüşlere Fenomenoloji denilir. ( ) & Deneye dayanan bilgilerin doğruluğunu savunan görüşlere Rasyonalizm denilir. ( ) & Olguya dayanan bilgilerin doğruluğunu savunan görüşlere Pozitivizm denilir. ( ) &Sezgiye dayanan bilgilerin doğruluğunu savunan görüşlere Pragmatizm denilir ( ) & Deneye dayanan bilgilerin doğruluğunu savunan görüşlere Empirizm denilir. ( )
16-) -Bu egemenlik biçimi kaynağını  tanrı tarafından verildiğine inanılan liderin kişiliğinden alır.
       -Liderde üstün niteliklerin var olduğuna inanılır ve sorgusuz itaat edilir. Yukarıda tanımı yapılan egemenlik türü hangisidir?

A)Geleneksel   B) Karizmatik    C) Oligarşi   D) Demokratik  E)Aristokrasi

17-) “Sanat yapıtları, sanatçının özgün kişiliğinden ve yaratıcılığından doğan evrensel nitelikteki kalıcı eserlerdir.” Şeklindeki bir ifade için aşağıdaki özelliklerin hangileri bir sanat eserinde bulunur?
I-Kişisellik        II-Yaratıcılık        III-Kalıcılık        IV-Evrensellik       V-Özgünlük
A) I-II-III-IV-V            B) II-III-V      C) I-II-III    D) II-V     E) I-III-V
 
18-)  Kuhn’a göre bilim öncesi dönemde belli bir bilimsel bakış açısı yoktur. Bundan dolayı bir çok yöntem ve kuramlar kullanılır, bunların içinde biri zamanla kendini kabul ettirir ve değer kazanır. Belli bir bilim adamı topluluğunun kabul ettiği bu bakış açısını Kuhn   ……………………..    olarak adlandırır.
Boş bırakılan yere hangi kavram getirilirse doğru olur?
A) Bilimsel etkinlik          B) Bilimsel devrim        C) Bilimsel ürün         D) Paradigma             E)  Doğrulanabilirlik

19-)  .  ”Tanrı sınırsız gücüyle her şeyi kusursuz ve mükemmel yaratmıştır, o evreni yarattıktan sonra bir daha onunla meşgul olmaz, sadece bir izleyicisidir.” Diyen Hristiyanlığın Akılcı öğretisi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Teizm           B) Panteizm          C) Deizm        D)Teoloji     E) Agnostisizm
 
20-) - İnsana neyin iyi neyin kötü olduğunu söyleyen ayırt edici güç.
 - Yapılması istenmeyen, değersiz çirkin ve faydasız olan.
  - Ahlaki açıdan sürekli olarak iyi ve değerli olan davranışlar.
 - Bireyin nasıl davranacağını belirleyen kurallar.Yukarıdaki  açıklamalarda aşağıdaki kavramların hangisinin açıklaması yoktur?

A)Vicdan           B) Erdem        C) Kötü       D) Ahlak yasası          E) Ödev

Not: Her soru 5 puan değerindedir. 20 x 5 = 100 puan ( Allah zihin açıklığı versin. Başarılar dilerim. )

Nusret BULUT Uzm. Felsefe Öğretmeni


Dostları ilə paylaş:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə