Afrika regionunda neçə dövlət yerləşir? A 49 b 53 c 60 d 70 e 54Yüklə 35,7 Kb.

tarix18.06.2018
ölçüsü35,7 Kb.


1

Afrika regionunda neçə dövlət yerləşir?

   A)49    B)53     C)60     D)70    E) 54

2

Afrika regionunda əhali sıxlığının ən çox olduğu dövlət hansıdır?A)Nigerya    B)Botsvana     C)Çad     D)Svazilend     E) CAR

3

Afrikada yerləşən konstitusiyalı monarxiya dövlətlər hansılardır?1.Mərakeş    2.Misir   3.Lesoto   4.CAR   5.Svazilend

A)2,4,5   B)1,2,4  C)1,3,5     D) 3,4,5     E) 1,2,3

4

Afrikada sonuncu müstəqil olan dövlət hansıdır?A)Efiopiya    B)Misir    C)Liviya    D)  Namibya    E) Sudan

5

Şimali Afrikada hansı xalqlar üstünlük təşkil edir?A)ərəblər   B)kxmerlər     C)yaponlar     D)altaylar   E) ibolar

6

Kauçuk yağı istehsalına görə hansı ölkə fərqlənir?A)CAR    B)Liviya   C)Konqo-Zair    D)Misir    E) Efiyopiya

7

Nil vadisində geniş yayılan bitki növü hansıdır?A)qarğıdalı    B) xurma    C)buğda   D)çəltik    E)  Çay

8

Pambıq əkininə görə fərqlənən ölkə hansıdır?A)Botsvana     B)Efiopiya     C)CAR    D)Sudan    E) Misir

9

Yer fındığı hansı ölkədə yayılıb?A)Qana     B)Madaqaskar     C)Seneqal      D)Tunis   E)  Benin

10

Efiopiyada hansı monokultur təsərrüfat inkişaf edib?A)çəltik    B)qəhvə    C)xurma      D)banan   E) çəltik

11

Afrika regionunda nəqliyatın inkişafına hansı amil təsir edir?A)sənayenin inkişafı         B)relyef

C)kənd təsərrüfatının inkişafı     D)iqlim   E)coğrafi mövqeyi

12

Afrika regionun əsas dəniz limanları hansılardır?1.Keyptaun    2.Xartum   3.Kasablanka

4.Niamey     5. Laqos

A)1,2,3    B)2,3,4    C)3,4,5     D)  1,2,5    E) 1,3,5    13

Afrika ölkələrinin ixracatında hansı məhsullar əsas yer tutur?

A)Kənd təsərrüfatı və hasilat sənayesi məhsulları

B)Emaledici sənaye məhsulları

C)Maşın və avadanlıqları

D)Meşə və kimya məhsulları    E) Elektronika məhsulları

14

Afrika ölkələrinin idxalatında əsas yeri hansı məhsullar tutur?A)Maşın və avadanlıq, ərzaq məhsulları

B)Hasilat sənaye məhsulları

C)Kənd təsərrüfatı məhsulları

D)Kimya və meşə məhsulları    E) Ərzaq məhsulları

15

Afrika regionundakı ölkələrdə hansı problemlər vardır?1.səhralaşma   2.irriqasiya  3.demoqrafik partlayış 

4.demoqrafik böhran  5.ərzaq problemi   6.intensiv inkişaf

A)2,3,6   B)2,4,5   C)1,3,5   D)4,5,6  E) 1,2,3

16

Mavriki dövləti hansı xüsusiyyəti ilə seçilir?A)ÜDM-in adambaşına düşən maksimal miqdarına görə

B)ÜDM-in adambaşına düşən minimal miqdarına görə

C)Təsərrüfatın inkişafına görə

D)Nəqliyyatın inkişafına görə  E) kimya sənayesinin inkişafına  

görə

17

Afrikanın qərbində hansı xalqlar yaşayırlar?A)kxmer,tai   B)ərəb,nilot   C)ibo, bantu   D)tutsi,altay   E) fars, 

kürd


18

Afrikanı digər materiklədən fərqləndirən xüsusiyətlər?

1.dünyanın ən uzun çayının burada olması

2.dünyanın ən hündür zirvəsinin burada olması

3.dünyanın ən isti nöqtəsinin burada olması

4.dünyanın ən böyük gölünün burada olması

5.dünyanın ən geniş savannasının burada olması

A)1,2,3   B)2,3,4    C)1,3,5    D) 3,4,5   E) 1,2,4
19

Afrika regionun iqtisadiyyatına xas olan cəhətlər?

A)milli iqtisadiyyatın özündə sənaye müəssisələri arasında 

inteqrasiya proseslərinin güclü olması

B)effektivliyin yüksək olması

C)regionda bir-birini tamamlaya bilən istehsal strukturlarının 

olması

  D)Sürətli inkisaf  E)texnoloji gerilik 20

Qərbi Afrikada okeana çıxışı olmayan dövlətlər hansılardır?

A)Mali, Niger, Burkino-Faso   B)Namibya, Əlcəzair,Liviya

C)Anqola, Lesoto, Svazilend    D)Somali, Madaqaskar, Niger  E) 

Nigerya, Benin, Toqo

21

Qərbi Afrika regionunda hansı ölkələrdə kakao yetişdirilir?A)Əlcəzair, Çad, Kamerun   B)Nigerya, Qana, İvuandu

C)Liberya,  Mavritanya,Seneqal   D)Konqo,CAR, AFR    E)  Qabon, 

Seneqal, Toqo

22

Qərbi Afrikadakı hansı ölkədə palma yağı istehsal edilir?A)Misir   B)CAR  C)Lesoto   D)Nigerya    E)  Tunis

23

Əhalisinin sayına görə “Afrika hindistanı “ adlandırılan dövlət hansıdır?

A)Somali   B)Anqola    C)Botsvana    D)Çad   E)Nigerya

24

Qərbi Afrika ölkələri hanılardır?1.Nigerya   2.Mozambik   3.Seneqal   4.Somali  5.Qvineya   

6.Kotdiuar

A)1,2,5,6  B)1,3,5,6    C)2,3,4,5    D)2,4,3,5  E)  1,2,3,4

25

Afrikada filizlərin çox hissəsinin ixrac edilməsinin səbəbi nədir?A)hasilat sənayesi inkişaf etmədiyindən 

B)nəqliyat şəbəkəsi sıx olduğundan

C)emaledici sənaye inkişaf etmədiyindən

D)maşınqayırmanın zəif inkişafı

E)ehtiyatı az olduğundan

26

Nigerya hansı iqlim qurşaqlarında yerləşir?A)subekvatorial qisməndə ekvatorial

B)mülayim, tropik

C)arktik və subarktik

D)mülayim və subtropik

E) Tropik, subtropik27

Nigeriyaya ilk olaraq XV əsrdə Avropa müstəmləkəçiliyini 

gətirənlər?

A)Fransa ,Almanya dənizçiləri 

B)B.Britaniya ,Belçika dənizçiləri

C)İtalya, norveç dənizçiləri

D)Portuqal və ingilis dənizçiləri   E) İspan, fransiz dənizçiləri

28

Nigeryada yaşayan yerli tayfalar?A)yorubalar,İbolar    B)tai,kxmer   C)naurilər,aborigenlər

D)Çukcalar, buşmenlər   E) malay, eskimos, tai

29

Nigeriyada əhalinin neçə faizi müsəlmanlardır?A)65%    B)50%    C)75%    D)85%  E) 95%

30

Nigeriya federativ höküməti mərkəzindən başqa neçə əyalət bölgəsinə ayrılır və senator neçə üzvlüdür?

A)22 əyalət , 98 senator    B)39 əyalət , 105 senator 

C)19 əyalət və 95 senator    D)81 əyalət , 405 senator E) 13 

əyalət, 95  seantor

31

Nigeriya hansı ölkələrdən müxtəlif avadanlıq, dərman və elektronik məhsullar idxal etməkdədir?

A)Azərbaycan, Gürcüstan, Türkiyə   B)Somali, Əlcəzair, Tunis

C)Tailand, Laos, Tayvan    D)ABŞ, Almaniya, Hollandiya   E) Fransa, 

İtalya, Almaniya

32

Misirin həmsərhəd olduğu dövlətlər hansılardır?A)Liviya,Sudan, israil   B)CAR, Efiopiya,Niger

C)Nigerya,Konqo, Lesoto    D)Qabon ,Zimbabve, Uqanda  E) CAR, 

Tunis, MAR

33

Misirin dəniz limanları hansılardır?A)Qahirə,Asuan   B)İsgəndəriyyə, Port-Səid

C)Süveyş, Qahirə    D)Məhəllə-əl-kübra, Asuan E) Sidney,  Qahirə

34

Misirin idarə etmə forması hansıdır?A)federativ respublika B)konstitusiyalı monarxiya

C)unitar respublika    D)teokratik monarxiya  E) Unitar respublika
35

Misirdə əhalinin çox sıx olduğu bölgə?

A) Şimalı  B)Ərəbistan səhrası 

C)liviya səhrası      D)Ölkənin qərbi   E) Nil çayı vadisi 

36

Misirin kənd təsərrüfatında heyvandarlıq nə üçün zəif inkəşaf edib?

A)bataqlıq hissə çox olduğundan  

B)balıqçılıq inkişaf etdiyinə görə  

C) təbii otlaqlar məhdud olduğundan

D)qeyri-istehsal sahələri inkişaf etdiyindən E) dağlıq hissə çox 

olduguna görə

37

Müvafiq olaraq Misirin ixrac mallarının alıcısı və ən çox mal göndərən ölkələr hansılardır?

A)B.Britaniya və Çin    B) Kanada və Yaponiya 

C)Almaniya və Rusiya   D)ABŞ və Avropaİttifaqı  E) Yaponya, yaxin 

sərq ölkələri

38

Avstraliya hansı regionlara bölünür?A)şimal-şərq, şimal, Tasmaniya   B)cənub,qərb,şərq

C)okeaniya,cənub-qərb,şimal       D)mikroneziya,şimal,cənub  E) 

Simal, cənub, qərb

39

Avstraliyada dövlətin başçısı kimdir?A)prezident    B)hökümət  C)Böyük Britanya monarxı D)baş nazir   

E)Kral 


40

Avstraliyanın böyük portları hansılardır?

A)Sidney, Melburn   B)Derbi, Bişkek

C)Uiluno,Qahirə     D)Sidney, Cakarta      E) Port- seid, Hanoi

41

Avstraliyada k/t-ın aparıcı sahələri hansıdır?A)heyvandarlıq    B)taxılçılıq  C)texniki bitkilər   D)pambıqçılıq    E) 

Balıqçılıq

42

Avstraliyada çıxarılan filiz xammalları əsasən hansı ölkəyə ixrac edilir?

A)Çin  B)Almaniya   C)Yaponiya  D)Böyük Britaniya  E) Koreya
43

Avstraliyada hansı texniki bitkilər becərilir?

A)çay,şəkər çuğunduru  B)kətan ,tütün,cüt

C)qamış,kətan,çay     D)kaucuk,tutun cay        E)qamış, pambıq, 

tütün

44

.Okeaniyanın yerli əhalisinin dilləri hansılardır?A)Papuas, Avstroneziya   B)Papuas,Çin

C)İspan, fransız      D)Samua ,ispan  E)  Ingilis, fransiz

45

Okeaniyanın ən az əhalisi olan dövlətlər?A) Naura və Tuvalu   B)Solomon,Tonqo

C)Yeni Zelandiya,Yeni Qvineya   D)Avstraliya, Malaziya   E) Timor- 

lesti

46

Okeaniya adaları hansı subregionlara bölünür?1.Melaneziya   2.Havay adaları  3.Polineziya 

4.Yeni Zelandiya   5.Mikroneziya 

A)1,2,4  B)2,3,5  C)3,4,5   D)1,3,5     E) 1,4,5

47

Ancaq Yeni Zelandiyada olan ağac növü hansıdır?A)Evkalipt  B)Kazuarin   C)Butulka ağacı  D)Kauri ağacı     E) Alerse

48

Mərkəzi Afrika Respublikalarına daxil deyil?A)Qabon,Çad  B)Kamerun,Konqo Respublikası 

C)Konqo DR, Ekvatorial Qvineya  D) Misir,  Tunis   E)Misir, Liviya

49

Mərkəzi Afrika ölkələrindən nisbətən iqtisadiyyatı güclü olan ölkə hansıdır?

A)Konqo DR  B)Kamerun   C)Çad   D) Qabon       E)Nigerya50

Konqo Demokratik Respublikasının ən yüksək zirvəsi hansıdır?A)Marqarita   B)Everest   C)Kostyuşka   D)Mak-Kinli  E) Caya

: public html -> files -> uploader -> Imtahan -> Tebiet
Tebiet -> 1 "Ekologiya" anlayışı kim tərəfindən elmə daxil edilmişdir? A e. Hekkel b ç. Darvin c a. Leopord d k. Linney e k. Rulye 2
Tebiet -> Təbii sahələrin yerində otlaqlar, bicənəklər və torpaq yollar
Tebiet -> Radioaktivlik neçənci ildə kim tərəfindən müəyyən edilmişdir? A 1996-cı IL Anri
Tebiet -> Aşağıdakılardan hansı fiziki kimyanın əsas bölmələrinə aid deyil? A maddənin quruluşu b səth hadisələri c
Tebiet -> Elmi əsaslı gübrələmə sistemini neçə anlamda başa düşmək olar? A b c d 6 e 8
Tebiet -> Torpaq kolloidlərinin kimyəvi tərkibcə neçə qrupu vardır? A b c d 3 e 6
Tebiet -> Qrafikaya, rənglərə və xəritənin məzmunun rəng və qrafiki surətdə təsvir edilməsi kartoqrafiyanın hansı
Tebiet -> Spora formalı törədiclərlə yoluxmuş heyvan formalarının ərazisi
Tebiet -> Ekologiya sözünün mənası nədir? A kimya b təbiət c çay d yaşayış yeri e hava


Dostları ilə paylaş:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə