Ahmedalhasan313. wordpress comYüklə 389,56 Kb.

səhifə1/59
tarix01.08.2018
ölçüsü389,56 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   59


 
 


ahmedalhasan313.wordpress.com 

 
 
 
 


Ansarullah Production 

 
 
YƏMANİ 
 
 
Əhlibeyt (ə.s) hədislərində Yəmani 
 
 
 
 
İmam Muhəmməd ibn əl-Həsən’ə, İmam Əhməd Əl Həsən’ə 
və Onların pak Ailəsinə, Əshabına və Ənsarına ithaf olunur.  
Allahın səlatı və salamı Onların üzərinə olsun! 
 
 
 
 
 
Ansarullah Production 
2015 
 


ahmedalhasan313.wordpress.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Ansarullah Production 

 
Mündəricat 
Önsöz ........................................................................................................................................ 6 
MƏSUM VƏ HÖCCƏT OLAN YƏMANİNİN BAYRAĞI .............................................. 11 
ƏZABDAN ÖNCƏ GÖNDƏRİLƏN ELÇİ YƏMANİDİR ............................................... 13 
HÖCCƏTDƏN ƏVVƏL VƏSİNİN GƏLİŞİ ..................................................................... 18 
QAİMİN ZÜHURU VƏ ƏZABIN GƏLMƏSİ ................................................................... 19 
MEHDİ SÜFYANİDƏN ƏVVƏL ŞƏRQDƏN GƏLİR .................................................... 20 
YƏMANİ YƏMƏNDƏN QİYAM ETMƏYƏCƏK ............................................................ 23 
QAİMİN QEYBƏTİ DÖVRÜNDƏ ONUNLA ƏLAQƏDƏ OLANLAR........................ 26 
MUHƏMMƏD İBN NUSEYR ............................................................................................. 28 
ƏHLİBEYT (Ə.S) YƏMANİYƏ TƏRƏF ÇAĞIRIR ........................................................... 32 
QAİMİN İŞLƏRİNDƏN MƏSUL OLAN XADİM ........................................................... 34 
MEHDİNİN QEYBƏTİ VƏ SÜFYANİNİN XÜRUCU ..................................................... 36 
SÜFYANİNİN VƏ QAİMİN – YƏMANİNİN XÜRUCU ................................................. 38 
YƏMANİNİN (Ə.S) ZÜHUR TARİXİ................................................................................. 39 
QAİM SİZİN GÖZLƏDİYİNİZ ŞƏXS DEYİL ................................................................... 41 
GİZLİ İMAM YƏMANİDİR ................................................................................................ 42 
BU İŞİN SAHİBİ GƏNC OLARAQ GERİ DÖNƏCƏK ................................................... 43 
KİMSƏ QAİM OLDUĞUNU İDDİA ETSƏ İNKAR ETMƏMƏLİYİK ......................... 45 
BU İŞİN SAHİBİ ÖZÜ BU İŞ BARƏDƏ DƏLİL GƏTİRƏCƏK ..................................... 46 
MƏRCEYİ-TƏQLİD QAİMƏ (Ə.S) QARŞI ...................................................................... 48 
QAİM’Ə (Ə.S) QARŞI QURANLA DÖYÜŞƏNLƏR ....................................................... 54 
ƏHMƏD ƏL HƏSƏN (Ə.S) MƏSUMDUR ....................................................................... 55 
BƏTRİYYƏ ADLANANLAR KİMLƏRDİR ...................................................................... 60 
QARA KƏNİZİN OĞLU YƏMANİDİR ............................................................................. 61 
YUSİFƏ BƏNZƏRLİYİ OLAN YƏMANİDİR ................................................................... 62 
MUSAYA BƏNZƏRLİYİ OLAN YƏMANİDİR ................................................................ 64 
İSAYA BƏNZƏRLİYİ OLAN YƏMANİDİR ..................................................................... 65 


ahmedalhasan313.wordpress.com 

 
DƏBBƏTÜL-ƏRZ YƏMANİDİR ........................................................................................ 67 
YƏMANİDƏN ÖNCƏ QALXAN BÜTÜN BAYRAQLAR TAĞUTDUR ...................... 69 
AXIRZAMANDA QURULACAQ BƏNİ-ABBAS HÖKUMƏTİ ..................................... 72 
VƏSİYYƏT HAQQINDA AÇIQLAMA ............................................................................. 73 
YƏMANİ YALANÇI OLA BİLƏRMİ ................................................................................. 80 
QAİM ƏHMƏD ƏL HƏSƏNDİR (Ə.S) ............................................................................. 91 
ATASI ÖZÜNDƏN ÜSTÜN OLAN MEHDİ .................................................................... 93 
ALLAHIN NÜMAYƏNDƏSİNİN OĞLU YƏMANİDİR ................................................ 94 
FƏRƏC DUASINDA QAİMİN ÖVLADLARI .................................................................. 95 
YEDDİNCİDƏN OLAN BEŞİNCİ YƏMANİDİR ............................................................. 95 
ON BİRİNCİNİN [İMAM MEHDİNİN (Ə.S)] ÖVLADI ................................................. 96 
QAİMDƏN SONRA MEHDİLƏRİN HAKİMİYYƏTİ .................................................. 101 
BƏSRƏ DƏCCALI YOXSA MEYSAN DƏCCALI .......................................................... 103 
MEHDİNİN (Ə.S) DAVRANIŞI – YENİ İSLAM ............................................................ 106 
QAİMİN QEYBƏTİ DÖVRÜNDƏ ŞİƏLƏRİN HALI ................................................... 110 
NƏ ÜÇÜN QEYBƏT? .......................................................................................................... 111 
İMTAHAN VƏ ƏLƏNMƏLƏR QAÇINILMAZDIR ..................................................... 112 
YƏMANİNİN YAXINLARI ONU İNKAR EDƏCƏKLƏR ............................................ 114 
QAİMƏ QİYAMINDAN ƏVVƏL İMAN EDƏNLƏR ................................................... 115 
BÖYÜK VƏ KİÇİK ŞURA .................................................................................................. 117 
QAİM İNTİQAMA QÜREYŞDƏN BAŞLAYACAQ ...................................................... 119 
QAİMDƏN ƏVVƏL QİYAM EDƏN QAİMLƏR ........................................................... 120 
FİTNƏLƏRLƏ NECƏ BAŞ ETMƏLİ ................................................................................ 121 
Əlavələr ................................................................................................................................. 127 
HƏRƏKATÇININ HƏRƏKATI .................................................................................... 127 
MƏNSUR .......................................................................................................................... 128 
ŞÜEYB İBN SALEHİN ÇIXIŞI ....................................................................................... 130 
MİSİR SAHİBİ ................................................................................................................. 133
 
 
Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   59


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə