Ali və orta ixtisas təhsili istiqamətlərinin və ixtisaslarının siyahısı haqqındaYüklə 0,59 Mb.
səhifə1/4
tarix17.09.2017
ölçüsü0,59 Mb.
#108
  1   2   3   4


Azərbaycan Respublikası Nazirlər

Kabinetinin 1997-ci il 9 yanvar

tarixli 4 nömrəli qərarı ilə

təsdiq edilmişdir

Ali və orta ixtisas təhsili istiqamətlərinin və ixtisaslarının siyahısıİxtisas qrupu və istiqamətlər

Hazırlanacaq ixtisaslar


Sıra

-si
İstiqamətin şifri


İstiqamətin

adı

Ali ixtisas təhsili (bakalavr)

Orta ixtisas təhsili (kiçik mütəxəssis)

ixtisasın şifri

ixtisasın

adı

ixtisasın

şifri

ixtisasın

adı

1

2

3

4

5

6

7

1

TE 000000

Təbiət elmləri istiqamətləri

1.1

TE 010000

Riyaziyyat

TE 010100

Riyaziyyat1.2

TE 020000

Mexanika

TE 020100

Mexanika1.3

TE 030000

Fizika

TE 030100

TE 030200

TE 030300


Fizika

Tətbiqi fizika

Nüvə fizikası
1.4

TE 040000

Kimya

TE 040100

TE 040200

TE 040300

TE 040400Kimya

Tətbiqi kimya

Təbii və fizioloji fəal maddələr kimyası

Ekoloji kimya

1.5

TE 050000

Biologiya

TE 050100

TE 050200

TE 050300


Biologiya

Tətbiqi biologiya

Biokimya
1.6

TE 060000

Coğrafiya

TE 060100

Coğrafiya1.7

TE 070000

Hidrometeoro-logiya

TE 070100

TE 070200

TE 070300
TE 070400


Okeanologiya

Hidroqrafiya

Meteorologiya və iqlimşünaslıq

HidrologiyaTE 070301


TE 070401

Meteorologiya və iqlimşünaslıq

Hidrologiya


1.8

TE 080000

Torpaqşünaslıq

TE 080100

Torpaqşünaslıq1.9

TE 090000

Geologiya

TE 090100

TE 090200

TE 090300

TE 090400

TE 090500


Geologiya

Geofizika

Geokimya

Hidrogeologiya və mühəndis geologiyası

Yanacaq qazıntı-ların geologiyası və geokimyası

TE 090401

TE 100201

Hidrogeologiya və mühəndis geologiyası

İnformatika


1.10

TE 100000

Tətbiqi riyaziyyat

TE100100

TE100200


Tətbiqi riyaziyyat

İnformatika

2

HS 000000

Humanitar və sosial istiqamətlər

2.1

HS 010000

Mədəniyyət-şünaslıq

HS 010100
HS 010200

Mədəniyyətşünas-lıq

İncəsənətşünaslıq

2.2

HS 020000

Filologiya

HS 020100
HS 020200

HS 020300


HS 020400


HS 020500

Filologiya (dil qrupları üzrə)

Azərbaycan dili

və ədəbiyyatı
Xarici dil və ədəbiyyat (dil və ölkələri göstərməklə)

Xarici dil (dilləri göstərməklə)

Dillər və ədəbiyyat


HS 020201

HS 020401


Qeyri-azərbacan məktəblərində Azərbaycan dili

Xarici dil (dilləri göstərməklə)


2.3

HS 030000

Fəlsəfə

HS 030100

Fəlsəfə2.4

HS 040000

Dilşünaslıq

HS 040100

HS 040200


HS 040300

Lingvistika

Sinxron tərcümə (dillər üzrə)

Tərcümə (dillər üzrə)
2.5

HS 050000

Jurnalistika

HS 050100

HS 050200Jurnalistika

Beynəlxalq jurnalistika

2.6

HS 060000

Kitabşünaslıq

HS 060100

Nəşriyyat işi və redaktəetmə

HS 060101

Nəşriyyat işi və redaktəetmə

2.7

HS 070000

Tarix

HS 070100

HS 070200


HS 070300

Tarix

Tarix-arxivşünaslıq

Tarix-muzeyşünaslıq
2.8

HS 080000

Muzeyşünaslıq

HS 080100

Muzeyşünaslıq-diyarşünaslıq2.9

HS 090000

Politologiya

HS 090100

Politologiya2.10

HS 100000

Psixologiya

HS 100100

Psixologiya2.11

HS 110000

Sosiologiya

HS 110100

Sosiologiya

HS 110101

Sosial iş

2.12

HS 120000

Regionşünaslıq

HS 120100

Regionşünaslıq (regionlar üzrə)2.13

HS 130000

Hüquqşünaslıq

HS 130100


Hüquqşünaslıq


HS 130101

HS 130102

HS 130103
HS 130104
HS 130105
HS 130106


Hüquqşünaslıq

Sosial təminat hüququ və onun təşkili

Hüquq mühafizə fəaliyyəti

Kriminalistik ekspertiza

Maliyyə və vergi hüququ

Dövlət yol polisində inzibati hüquq fəaliyyəti2.14

HS 140000

Musiqişünaslıq

HS 140100

HS 140200

HS 140300

HS 140400

HS 140500
HS 140600
HS 140700


İnstrumental ifaçılıq

Solo oxuma

Dirijorluq

Bəstəkarlıq

Musiqişünaslıq
Xoreoqrafiya sənəti

Estrada sənətiHS 140101
HS 140102

HS 140103

HS 140104

HS 140201


HS 140202

HS 140301


HS 140501
HS 140601
HS 140701

HS 140702Fortepiano
Orkestr alətləri

Xalq çalğı alətləri

Aşıq sənəti

Opera kamera müğənnisi

Xanəndəlik

Xor dirijorluğu


Musiqi nəzəriyyəsi

Xoreoqrafiya sənəti

Estrada sənəti

Estrada musiqi sənəti2.15

HS 150000

İncəsənət

HS 150100
HS 150200

HS 150300


HS 150400

HS 150500

HS 150600

HS 150700

HS 150800

HS 150900


HS 151000

HS 151100

HS 151200
HS 151300

HS 151400


HS 151500
HS 151600

HS 151700


HS 151800

HS 151900

HS 152100
HS 152200
HS 152300

HS 152400


HS 152500

HS 152600

HS 152700
HS 152800

HS 152900


HS 153000
HS 153100

HS 153200

HS 153300
HS 153400

HS 153500

HS 153600
HS 153700

HS 153800

HS 153900

HS 154000

HS 154100
HS 154200

HS 154300

HS 155200

HS 155300


HS 155400

Aktyor sənəti

(sahələr üzrə)

Rejissorluq

(sahələr üzrə)


Teatr dekor sənəti
Teatrşünaslıq

Səs rejissorluğu

Kinoşünaslıq

Kinooperatorluq

Rəngkarlıq

Qrafika
Heykəltəraşlıq

Təsviri incəsənət tarixi və nəzəriyyəsi

Monumental-dekorativ sənəti

Dekorativ-tətbiqi incəsənət və xalq sənəti (sahələr üzrə)
Dizayn (sahələr üzrə)

Bədii yaradıcılıq

(sahələr üzrə)

Kitabxanaşünaslıq və biblioqrafiya

Muzey işi və abidələrin mühafizəsi

Ədəbi yaradıcılıq və ekran dramaturgiyası

Mədəni fəaliy-yətin təşkilatçısı

Mədəniyyət me-neceri (prodyuser)

Bədii toxuculuq

Reklam işi üzrə rəssam

Miniatür və kalleqrafiya üzrə rəssam

Xalq çalğı alətləri orkestrinin bədii rəhbəri

Tətbiqi incəsənət (sahələr üzrə)

Kulturologiya

Teatr və kino aktyoru

Musiqili teatr aktyoru

Estrada aktyoru

Dram rejissoru

Televiziya rejissoru

Kino rejissoru

Kütləvi tədbirlər və tamaşalar rejissoru

Teatr kollektivləri rejissoru

Estrada rejissoru Xalçaçı rəssam Bədii şüşə və keramika üzrə rəssam

Zərgər və nəqqaşlıq üzrə rəssam

Sənaye qrafikası üzrə rəssam

Modelyer rəssam Dizayner rəssam

İncəsənət əsərlərinin bərpası və ekspertizası
Televiziya və kino rəssamı

Musiqi meneceriHS 150101

HS 150102

HS 150201

HS 150202


HS 150301

HS 150701

HS 150801

HS 150901

HS 150902

HS 151001


HS 151301

HS 151302


HS 151401


HS 151501
HS 151601

HS 151602

HS 151701
HS 151801

HS 151901Aktyor sənəti

Sirk sənəti

İşıq rejissorluğu

Cizgi filmləri rejissorluğu

Teatr-dekor sənəti

Kinooperatorluq

Rəngkarlıq

Qrafika


Naqqaşlıq

Heykəltəraşlıq


Dekorativ-tətbiqi incəsənət və xalq sənəti

İncəsənət əsərlə-rinin bərpası, konservasiyası və saxlanması

Dizayn (sahələr üzrə)

İnteryer üzrə rəssam

Kulturologiya

Bədii yaradıcılıq işi


Kitabxanaçılıq işi

Muzey işi və abidələrin mühafizəsi

Ədəbi yaradıcı-lıq və ekran dramaturgiyası


2.16

HS 160000

Beynəlxalq münasibətlər

HS 160100

Beynəlxalq münasibətlər2.17

170000

Bədən tərbiyəsi

HS 170100

Bədən tərbiyəsi və idmanHS 170101
HS 170102

HS 170103

HC 170104

HS 170105Bədən tərbiyəsi və idman

Bədən tərbiyyəsi və kütləvi sağlamlıq

İdman masajı

Axtarış-xilaset-mə xidmətinin təşkili

Xüsusi mühafizə təlimi


2.18

HS 180000

Dinşünaslıq

HS 180100

HS 180200Dinşünaslıq

İslamşünaslıq


HS 180201


Milli əxlaq və islamşünaslıq2.19

HS 190000

Səhiyyə

HS 190100
HS 190200

HS 190300

HS 190400
HS 190500

HS 190600

HS 190700


Müalicə işi
Pediatriya

Tibbi profilaktika

Stomatologiya
Əczaçılıq

Tibb bacısı işi

Hərbi həkim işi


HS 190101

HS 190102


HS 190301
HS 190302

HS 190401


HS 190501

HS 190601

M 010501

HS 190701Müalicə işi

Mamaçılıq işi


Tibbi profilaktika

Tibbi optika

Ortopedik stomatologiya

Əczaçılıq

Tibb bacısı işi

Fiziki tərbiyə və gənclərin çağırışaqədərki hazırlığı

Hərbi feldşer işi


2.20

HS 200000

Beynəlxalq hüquq

HS 200100

Beynəlxalq hüquq3

M 000000

Maarif

M 010100
M 010200
M 010300
M 010400

M 010500


M 010600

M 010700
M 010800

M 010900

M 011100
M 011200

M 011300
M 011400

M 011500
M 011600

M 011700

M 011800


M 011900

M 012000

M 012100

M 012200


M 012300
M 012400
M 012500

M 012600


M 012700

M 012800


Fizika və astronomiya

Riyaziyyat və informatika

Riyaziyyat və fizika

Təbiətşünaslıq

Fiziki tərbiyə və gənclərin çağırışaqədərki hazırlığı

Peşə təlimi

Texnologiya və sahibkarlıq

İqtisadi biliklər

Musiqi təhsili

Biologiya və gigiyena

Kimya və biologiya
Pedaqoqika və psixologiya

Məktəbəqədər təhsilin pedaqogi-ka və metodikası

Tarix və ictimaiyyət

İbtidai təhsilin pedaqogika və

metodikası

Sosial pedaqogika

Defektologiya

Loqopediya

Korreksiyaedici pedaqogika və xüsusi psixologiya (məktəbəqədər)

Təbiət fənləri

İctimai fənlər

Əmək hazırlığı və texnologiya

Ümumi texniki fənlər və fizika

Tarix və coğrafiya

Coğrafiya və iqtisadiyyatin əsasları

Xarici dil

(dil göstərilməklə) və Azərbaycan dili və ədəbiyyatı

Təsviri incəsənət, rəsmxətt və əmək təlimi


M 010502


M 010503
M 010601
M 010602

M 010701


M 010901

M 011001


M 011401

M 011601


M 011701

M 011702
M 011901

M 012001

M 012100


Korreksiyaedici bədən tərbiyəsi (məktəbəqədər)

Fiziki tərbiyə (məktəbəqədər)

Peşə təlimi (sahələr üzrə)

Əmək təlimi

Texnologiya və sahibkarlıq


Musiqi təhsili

Təsviri incəsənət və rəsmxət


Məktəbəqədər təhsilin pedaqo-gika və metodikası
İbtidai təhsil

Sosial pedaqogika, psixologiya və demoqrafiya

Ailə-ev təhsili
Loqopediya

Karlarla sosial-bərpa işinin təşkili

Əmək hazırlığı və texnologiya


4.

İİ 000000

İqtisadiyyat və idarəetmə

4.1

İİ 010000

Ümumi iqtisadiyyat

İİ 010100

İİ 010200


İİ 010300

İİ 010400

İİ 010500

İİ 010600

İİ 010700

İİ 010800

İİ 010900


İİ 011000
İİ 011100

İİ 012000

İİ 012100
İİ 012200


Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər

Mühasibat ucotu və audit

Maliyyə və kredit

İqtisadiyyatın tənzimlənməsi


Əməyi iqtisadiyyatı və sosialogiyası

Təbiətdən istifadənin iqtisadiyyatı

Təhsil, elm və so-sial mədəni sahə-nin iqtisadiyyatı

Statistika

İqtisadi kibernetika

Qiymət və qiymə-tin əmələ gəlməsi

Xəzinə əməliyyat-larının uçotu
İqtisadi nəzəriyyə

Vergilər və vergitutma

Sığorta işinin təşkili

İİ 010201

İİ 010202

İİ 010203


İİ 010301

İİ 010302


İİ 010303
İİ 010401

İİ 010801

İİ 011101
İİ 011102

Mühasibat ucotu və audit (sahələr üzrə)

Büdcə idarələ-rində ucot və audit

Kredit müəssisə-lərində ucot

Bank işi

Maliyyə işi (sahələr üzrə)

Sığorta işi (sahələr üzrə)

İqtisadiyyatın tənzimlənməsi (sahələr üzrə)

Statistika

Xəzinə əməliy-yatlarının uçotu

Xəzinə əməliy-yatları


4.2.

İİ 020000

Mühəndis iqtisadiyyatı və idarəetmə

İİ 020100

İİ 020200


İİ 020300
İİ 020400
İİ 020500

İİ 020600İstehsalat və xidmət sahələrinin iqtisadiyyatı və idarəedilməsi (sahələr üzrə)

Menecment (sahələr üzrə)

Marketinq (sahələr üzrə)

Biznesin təşkili və idarəedilməsi

Aqrar istehsalatın iqtisadiyyatı və idarəedilməsi

Ticarət və istehlak kooperasiyasının iqtisadiyyatı və idarə edilməsiİİ 020101

İİ 020201


İİ 020301
İİ 020401
İİ 020501

İİ 020601İstehsalat və xidmət sahələri-nin iqtisadiyyatı və idarəedilməsi (sahələr üzrə)

Menecment (sahələr üzrə)

Marketinq (sahələr üzrə)

Biznesin təşkili və idarəedilməsi

Aqrar istehsala-tın iqtisadiyyatı və idarəedilməsi

Ticarət və isteh-lak kooperasiya-sının iqtisadiyyatı və idarə edilməsi4.3.

İİ 030000

İnzibati idarəetmə

İİ 030100

İİ 030200


İİ 030300
İİ 030400

İİ 030500


İİ 030600

İİ 030700
İİ 030800


Dövlət və bələ-diyyə idarəetməsi

Təhsilin təşkili və idarə olunması

Gömrük işinin təşkili

Gömrük ekspertizası (sahələr üzrə)

İdarəetmədə kargüzarlıq

İqtisadiyyatın hüquqi tənzimlənməsi

Vergi işinin təşkili və idarə edilməsi

İdarəetmə mühəndisliyiİİ 030101
İİ 030301
İİ 030401

İİ 030501


İİ 030502
İİ 030601

II 030701Bələdiyyə təsərrüfatının təşkili və idarəedilməsi

Gömrükxana işi


Gömrük ekspertizası

(sahələr üzrə)

İdarəetmədə kargüzarlıq

Kargüzarlıq-arxivşünaslıq

İqtisadiyyatın hüquqi tənzimlənməsi

Sahibkarlıq fəaliyyəti (sahələr üzrə)Yüklə 0,59 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə