Almaz əLİ qızı MƏMMƏdovaYüklə 104,41 Kb.
tarix16.08.2018
ölçüsü104,41 Kb.

ALMAZ ƏLİ qızı MƏMMƏDOVA
Filologiya üzrə elmlər doktoru, professor

Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi kafedrasının professoru

İş telefonu: (+99412) 539-09-29

İmeyl: almaz.alikizi@gmail.comQISA BİOQRAFİK MƏLUMAT
 • 1948-ci ilin oktyabr ayının 3-də Bakı şəhərində anadan olub.

 • 1955-1965-ci illərdə Bakı şəhərində 172 saylı tam orta məktəbdə təhsil alıb və orta məktəbi əla qiymətlərlə bitirib.

 • 1965-1970-ci illərdə BDU-nun Filologiya fakültəsində təhsil alıb və universiteti fərqlənmə diplomu ilə bitirib.

 • 1971-ci ildən Bakı Dövlət Universitetində çalışır.

 • Ailəlidir, bir qız övladı var.
ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI
 • 1979-cu ildə BDU-nun əyani aspiranturasına qəbul olub.

 • 1981-ci ildə ”Mədinə Gülgünün həyat və yaradıcılığı“ mövzusunda dissertasiya müdafiə edib və filologiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi alıb.

 • 1990-cı ildə dosent elmi adını alıb.

 • 1997-ci ildə “Cənubi Azərbaycan ədəbiyyatının inkişaf mərhələləri (1946-1990-cı illər)” mövzusunda dissertasiya müdafiə edərək filologiya üzrə elmlər doktoru elmi dərəcəsi alıb.

 • 1999-cu ildə professor elmi adını alıb.
ƏMƏK FƏALİYYƏTİ
 • 1971-1978-ci illərdə BDU-nun Azərbaycan ədəbiyyatı kafedrasında laborant.

 • 1978-1981-ci illərdə BDU-nun Azərbaycan ədəbiyyatı kafedrasında baş laborant.

 • 1981-1985-ci illərdə BDU-nun Azərbaycan ədəbiyyatı kafedrasında müəllim.

 • 1985-1990-cı illərdə BDU-nun Azərbaycan ədəbiyyatı kafedrasında baş müəllim.

 • 1990-1999-cu illərdə BDU-nun Azərbaycan ədəbiyyatı kafedrasında dosent.

 • 1999-2017-ci illərdə BDU-nun Müasir Azərbaycan ədəbiyyatı kafedrasında professor.

 • 2017-ci ildən BDU-nun Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi kafedrasının professorudur.
TƏDRİS ETDİYİ FƏNLƏR  
 • Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi

 • Müasir Azərbaycan ədəbiyyatı

 • Cənubi Azərbaycan ədəbiyyatı

 • Ədəbi tənqid və bədii dil

 • Dramaturgiya
TƏDQİQAT SAHƏSİ
 • Cənubi Azərbaycan ədəbiyyatı

 • Azərbaycan ədəbiyyatında milli ideologiya məsələləri
İŞTİRAK ETDİYİ KONFRANSLAR, KURSLAR, TRENİNQLƏR
 • 1989, Bakı, Azərbaycan. «Çoxmillətli sovet ədəbiyyatının yaradıcılıq platforması» mövzusunda Respublika elmi-nəzəri konfransı

 • 1993, Bakı, Azərbaycan. Şəhriyarın yaradıcılığına həsr olunmuş beynəlxalq elmi konfrans

 • 1993, Bakı, Azərbaycan. Azərbaycan ədəbiyyatı tarixinin nəzəri məsələlərinə həsr olunmuş elmi konfrans

 • 1993, Bakı, Azərbaycan. Elmlər Akademiyasının gənc alimlər şurasının konfransı

 • 1994, Bakı, Azərbaycan. Azərbaycan Demokratik Cümhuriyyətinin ildönümünə həsr olunmuş Gənc ədəbiyyatşünasların respublika elmi konfransı

 • 1999, Bakı, Azərbaycan. BDU-nun 80 illiyinə həsr olunmuş elmi konfrans

 • 2002, Ankara, Türkiyə. Türk dünyası qadınlarının I qurultayı

 • 2004, Bakı, Azərbaycan. Təfəkkür Universiteti. «Azərbaycan dili və ədəbiyyatının aktual problemləri» mövzusunda keçirilən elmi konfrans

 • 2008, Istanbul, Türkiyə. Azərbaycan-Türkiyə-İran dövlətlərinin təmsil olunduğu konfrans

 • 2008, Bakı, Azərbaycan. Mir Cəlalın 100 illiyinə həsr olunmuş elmi konfrans

 • 2010, Bakı, Azərbaycan. Aida İmanquliyevanın 70 illiyinə həsr olunmuş «Şərqşünaslığın aktual problemləri» mövzusunda elmi konfrans

 • 2010, Bakı, Azərbaycan. C.Xəndanın 100 illik yubileyinə həsr olunmuş elmi-nəzəri konfrans

 • 2014, Bakı, Azərbaycan. M.Ə.Rəsulzadənin 130 illiyinə həsr olunmuş Respublika Elmi-Nəzəri konfrans

 • 2015, Bakı, Azərbaycan. Kitabi-Dədə Qorqudun tərcüməsi və nəşrinin 200 illiyinə həsr olunmuş beynəlxalq elmi konfrans

 • 2015, Bakı, Azərbaycan. “Türk xalqları ədəbiyyatının aktual problemləri” mövzusunda Respublika Elmi konfrans

 • 2015, Türkiyə. «Qarabağın qadın şairləri və onların çağdaş davamçıları» mövzusunda konfrans

 • 2016, Bakı, Azərbaycan. BDU. Akademik T.Hacıyevin 80 illik yubileyinə həsr olunmuş “Azərbaycan filologiyası: inkişafın yeni mərhələsi” mövzusunda Respublika elmi konfransı

 • 2018, Bakı, Azərbaycan. BDU. 01 may. Mir Cəlalın 110 illik yubileyinə həsr olunmuş Respublika elmi-nəzəri konfransı
ÇAP OLUNMUŞ ƏSƏRLƏRİ


Kitablar


 • 1992, Cənubi Azərbaycan şeirinin inkişaf mərhələləri (1946-1990-cı ilər), (dərs vəsaiti), Bakı, «Bakı Universiteti» nəşriyyatı, 214 s.

 • 1998, Güney Azərbaycan ədəbiyyatı: mərhələlər, təmayüllər, etüdlər. (Dərslik), Bakı, «Bakı Universiteti» nəşriyyatı, 327 s.

 • 1998, Ayrılarmı könül candan… (Dərs vəsaiti), Bakı, «Bakı Universiteti» nəşriyyatı, 204 s.

 • 2001, Azadlıq və istiqlal poeziyası (dərs vəsaiti). Bakı, «Bakı Universiteti» nəşriyyatı, 164 s.

 • 2003, Cənubi Azərbaycan ədəbiyyatı müntəxəbatı, Bakı, «Bakı Universiteti» nəşriyyatı, 423 s.

 • 2004, Böyük ömrün anları (monoqrafiya), Bakı, Azərnəşr, 75 s.

 • 2007, Cənubi Azərbaycan ədəbiyyatı məsələləri, (monoqrafiya), Bakı, «Bakı Universiteti» nəşriyyatı, 265 s.

 • 2007, Müasir Azərbaycan ədəbiyyatı (Dərslik), Güney Azərbaycan bölməsi (kollektiv). Bakı, «Bakı Universiteti» nəşriyyatı, s. 24-34; s. 199-281

 • 2009, Ədəbiyyatımızın aktual problemləri (Monoqrafiya). Bakı: Nurlan, 314 s.

 • 2010, Ədəbi qeydlər (Monoqrafiya). Bakı, Elm və təhsil, 277 s.

 • 2011, Güney Azərbaycan zamanın məngənəsində (monoqrafiya) Bakı, Elm və təhsil, 116 s.

 • 2013, Ankara 1955 (M.Ə.Rəsulzadə). Bakı: Elm və təhsil, 162 s.

 • 2014, Əfsanədən həqiqətə (Monoqrafiya). Bakı, Elm və təhsil, 63 s.

 • 2015, İstiqlal idealı və istiqlal poeziyası (1970-1990). (tərtibçi və redaktor). Bakı, Elm və təhsil, 271 s.

 • 2017, Türklüyün döyünən ürəyi – Güney Azərbaycan. Bakı, Elm və Təhsil, 270 s.

 • 2017, O yol bizim yolumuzdur. “Savalanda görüşənədək”. Bakı: Nurlar, ........

 • 2018, “Siyavush of Our Century By Mammad Amin Rasulzadeh”. Published by Rossendle Books 57 Bedford Square London WC1B 3DP England. 120 p.


Metodik göstəriş və proqramlar


 • 2001, Cənubi Azərbaycan ədəbiyyatı (Bakalavr səviyyəsi üçün proqram). Bakı: BDU

 • 2003, Cənubi Azərbaycan ədəbiyyatı (Qiyabi tələbələr üçün metodik göstəriş). Bakı: BDU

 • 2003, Magistrantlar üçün proqram (Cənubi Azərbaycan bölməsi). BDU nəşriyyatı

 • 2004, Azərbaycan Ədəbiyyatı tarixi (XIII-XX əsrlər və müasir dövr). Proqram

 • 2004, Müasir Azərbaycan ədəbiyyatı (XX-XXI əsrlər). Bakalavrlar üçün proqram. Bakı: BDU

 • 2004, Müasir Azərbaycan ədəbiyyatı (XX-XXI əsrlər). Magistrlər üçün proqram. Bakı: BDU

 • 2009, Magistratura üçün proqram (cənub bölməsi). BDU,

 • 2009, Magistratura üçün proqram (ədəbi tənqid və bədii dil). BDU,

 • 2012, Cənubi Azərbaycan ədəbiyyatı (proqram). Təfəkkür universiteti

 • 2014, Müasir Azərbaycan ədəbiyyatı (Güney Azərbaycan bölməsi) proqram. Bakı: BDU,

 • 2015, Filologiya fakültəsi magistrləri üçün proqram (Güney Azərbaycan ədəbiyyatı). Bakı Universiteti nəşriyyatıMəqalələr


 • 1973, Vətən həsrəti. Elmi əsərlər, Azərbaycan Dövlət Universitetinin nəşriyyatı, Bakı, №1, s. 60-65

 • 1974, Sulh və azadlıq nəğmələri. Elmi əsərlər, Azərbaycan Dövlət Universitetinin nəşriyyatı, Bakı, №3, s. 46-48

 • 1976, Sülh və azadlıq carçısı. Azərbaycan Dövlət Universiteti, «Elmi əsərlər»in Ədəbiyyat və dil seriyası, Bakı, s. 46-48

 • 1977, Gülgün poeziyasının sənətkarlıq xüsusiyyətləri. Azərbaycan Dövlət Universiteti aspirantlarının tezisləri,

 • 1979, «Firidun» poeması haqqında bəzi qeydlər. Azərbaycan Dövlət Universiteti, Elmi əsərlər, №4, s. 61-64

 • 1981, Gülgün yaradıcılığında realizmin bəzi məsələləri. Azərbaycan sovet ədəbiyyatında realizm və novatorluq, Azərbaycan Dövlət Universitetinin nəşriyyatı, Bakı, s. 93-103

 • 1986, Balaş Azəroğlu lirikasında realizm. Azərbaycan ədəbiyyatında sosialist realizmi məsələləri, Azərbaycan Dövlət Universitetinin nəşriyyatı, Bakı, s. 48-56

 • 1986, Ə.Tudə poeziyasının bədiiliyinə dair. Azərbaycan sovet ədəbiyyatının poetika məsələləri (elmi əsərlərin tematik məcmuəsi), Azərbaycan Dövlət Universiteti Nəşriyyatı, Bakı, s. 79-86

 • 1987, Balaş Azəroğlu poemalarında xarakter haqqında. Azərbaycan sovet ədəbiyyatında konflikt və xarakter haqqında (elmi əsərlərin tematik məcmuəsi) Azərbaycan Dövlət Universiteti nəşriyyatı, Bakı, s. 21-28

 • 1988, S.Vurğunun Cənubi Azərbaycan ədəbiyyatına təsiri. S.Vurğun tematik məcmuəsi, Bakı Dövlət Universiteti, Bakı, s. 67-77

 • 1989, Müasir lirikamızda Cənubi Azərbaycan mövzusu. Azərbaycan sovet ədəbiyyatında müsbət qəhrəman problemi (tematik toplu). Azərbaycan Dövlət Universiteti nəşriyyatı, Bakı, s. 41-47

 • 1989, 50-60-cı illərdə Cənubi Azərbaycan ədəbi prosesi. Çoxmillətli sovet ədəbiyyatının yaradıcılıq platforması. Respublika elmi-nəzəri konfransın məruzələrinin tezisləri, noyabr, Azərbaycan Dövlət Universiteti nəşriyyatı, Bakı,

 • 1989, Cənubi Azərbaycan ədəbiyyatında S.Vurğun ənənələri. «Xalq şairi Səməd Vurğun» tematik məcmuəsi, Bakı, Bakı Universiteti nəşriyyatı, Bakı, s. 61-67

 • 1991, S.Tahir lirikasının poetik xüsusiyyətləri. Müasir sovet ədəbiyyatında poetika məsələləri (toplu). Elmi əsərlər. Bakı Universiteti nəşriyyatı, Bakı, s. 23-30

 • 1993, İran İslam İnqilabından sonra Cənub nəsri Azərbaycan dili uğrunda mübarizədə. Azərbaycan Elmlər Akademiyasının gənc alimlər şurasının konfransı (tezislər),

 • 1993, Məhəmmədhüseyn Şəhriyar və Cənubi Azərbaycan poeziyasının yeni inkişaf mərhələsi. Şəhriyarın yaradıcılığına həsr olunmuş beynəlxalq konfrans, Elmlər Akademiyası, 29 mart-5 aprel, (məruzə).

 • 1993, Cənubi Azərbaycan nəsri xalq həyatının, azadlıq ideyalarının və mübarizəsinin güzgüsü kimi. Azərbaycan ədəbiyyatı tarixinin nəzəri məsələləri (konfrans), dekabr, Azərbaycan Elmlər Akademiyasının ədəbiyyat institutu,

 • 1994, İran Fevral İnqilabından sonrakı dövrdə Cənubi Azərbaycan poeziyasında dini mövzu. Azərbaycan Milli Yaradıcılıq Akademiyası, Nəsimi adına dilçilik institutu. Dil və ədəbiyyat, V buraxılış, Bakı, s. 24-29

 • 1994, Cənubi Azərbaycan nəsri yeni mərhələdə. Nəsimi adına dilçilik institutu. Dil və ədəbiyyat, VI buraxılış, Bakı, s. 29-35

 • 1994, İran İslam İnqilabı və nəsrin qarşısında duran problemlər. Azərbaycan Respublikası Elmlər Akademiyası Nizami adına ədəbiyyat institutu, Gənc ədəbiyyatşünasların respublika konfransı, (Azərbaycan Demokratik Cümhuriyyətinin ildönümünə həsr olunur), Bakı, s. 29-31

 • 1995, Cənub nəsri yeni inkişaf mərhələsində (I məqalə). Azərbaycan Milli Yaradıcılıq Akademiyası, Nəsimi adına dilçilik institutu, Dil və ədəbiyyat, I buraxılış, Bakı, s. 149-152

 • 1995, Cənub nəsrinin bəzi xüsusiyyətləri haqqında. Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi M.Ə.Rəsulzadə adına Bakı Dövlət Universiteti (məruzələrinin tezisləri), Bakı, Azərnəşr, s. 3-5

 • 1995, Cənub nəsri yeni inkişaf mərhələsində (II məqalə). Azərbaycan Milli Yaradıcılıq Akademiyası. Nəsimi adına dilçilik institutu. «Dil və ədəbiyyat», I buraxılış, Bakı, s. 149-152

 • 1995, İran fevral İnqilabından sonrakı dövrdə Cənubi Azərbaycan poeziyasında dini mövzu. Azərbaycan Milli Yaradıcılıq Akademiyası, Nəsimi adına Dilçilik institutu, «Dil və ədəbiyyat», V buraxılış, Bakı, s. 24-29

 • 1995, Cənub nəsrinin bəzi xüsusiyyətləri haqqında. Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi M.Ə.Rəsulzadə adına BDU (məruzəlirin tezisləri) Bakı, Azərnəşr, s. 8-15

 • 1996, Müharibədən sonra Cənubi Azərbaycan poeziyası. Azərbaycan Xalq Təhsili Nazirliyi, «Ana sözü» jurnalı, №1-6, s. 19-23

 • 1996, Həbib Sahirin sürgün şerləri. «Dil və ədəbiyyat» I buraxılış, Bakı, s. 74-78

 • 1996, Şəhriyar və «Heydərbabaya salam» poeması. M.Ə.Rəsulzadə adına BDU, filoloji araşdırmalar (məqalə və tezislər toplusu), Bakı, Azərnəşr, s. 7-8

 • 1996, Cənubi Azərbaycan memuar ədəbiyyatı haqqında bəzi mülahizələr. «Dil və ədəbiyyat» (nəzəri, elmi-metodik jurnal), Bakı, №2, s. 68-71

 • 1997, Dan yerinin qızıl gülü… .«Xudafərin» jurnalı, (ictimai-siyasi, ədəbi-bədii, elmi-nəzəri dərgi), Polşa, №1 (2), s. 98-99

 • 1997, Cənubi Azərbaycan «Ağ inqilab» dönəmində. «Araz» jurnalı. İctimai-siyasi, elmi-nəzəri, ədəbi-bədii dərgi). İsveçrə, (yanvar, mart), №1(2), s. 34-38

 • 1998, Fikrin poetik ifadə axtarışları. Ədəbiyyatımızın Güney ağrıları. Filoloji araşdırmalar, VI kitab, Bakı, «Ümman» nəşriyyatı, 1 ç/v

 • 1999, Bu yol bizim yolumuzdur. «Azərbaycan» dərgisi, Ankara, Mayıs-haziran, s. 18-22

 • 1999, Milli özünüdərkin bədii inikası. BDU-nun 80 illiyinə həsr olunmuş tezislər. Elmi konfransın materialları, s. 405-406

 • 1999, Səngərlərdə keçən ömür. Filoloji araşdırmalar, X kitab, Bakı, Şirvannəşr, s. 4-11

 • 2000, Dünyanın sevincini və qəmini yaşayan şair. Filoloji araşdırmalar, XII kitab, Bakı, Şirvannəşr, 21-23

 • 2000, Bu köç gedər, bir sarvanı yox hələ… (Ələmdar Cabbarlının ktabına ön söz). Bakı: Səda,s. 1-4

 • 2000, Qulamhüseyn Sayedi nəsrində mənəvi-əxlaqi və psixoloşi problem. BDU xəbərləri, humanitar elmlər seriyası, №1. s. 56-59

 • 2000, Zaman bizdən uzaqlaşdıqca… Filoloji araşdırmalar, XI kitab, Bakı, Şirvannəşr, s. 24-28

 • 2000, “Azərbaycanım mənim” kitabına ön söz. Bakı: Səda, s. 1-4

 • 2000, Savalanda görüşənədək. Bakı, «Kür» nəşriyyatı, s. 57-61

 • 2000, O yol bizim yolumuzdur. Bakı, «Kür» nəşriyyatı, s. 24-26

 • 2001, İstiqlalı tanrısı bilən şairin haqqa çağırış səsi. Filoloji araşdırmalar XIII kitab, Bakı, Şirvannəşr, s. 28-32

 • 2001, Dərdli-dərdli sürükləndim, inlədim… .Filoloji araşdırmalar, XV kitab. Bakı, «Nurlan» nəşriyyatı, s. 45-50

 • 2001, Əhatəli və maraqlı tədqiqat. (Zeynalabdin Marağayinin «İbrahimbəyin səyahətnaməsi romanı» kitabına ön söz. Bakı, Elm nəşriyyatı, s. 3-6

 • 2001, Odlardan-alovlardan keçən şair. «Susmaram» kitabına ön söz. Bakı, Bakı Universiteti nəşriyyatı, s. 3-8

 • 2001, Tarix elminin böyük alimi. Bakı, Forumun materialları. 28 dekabr, s. 47-50

 • 2001, Cənubi Azərbaycan ədəbiyyatı proqramı (bakalavr pilləsi üçün). Bakı, Bakı Universiteti nəşriyyatı,

 • 2002, Dünyanın dərdini qəlbində daşıyan insan. Bakı, Şirvannəşr,

 • 2002, Türkün dövlətçilik tarixi haqqında. Bakı, Forum. Dərc olunmuş materiallar, s. 29-35

 • 2002, Dildə, fikirdə, işdə birlik həyat həqiqətinə çevrilməlidir. Bakı, Bakı Universitetinin Xəbərləri. Humanitar elmlər seriyası, №1, s. 55-59

 • 2002, Güney Azərbaycan ədəbi əlaqələrinin bəzi məqamları. Bakı, Bakı Universitetinin Xəbərləri. Humanitar elmlər seriyası, №4, s. 44-49

 • 2002, Avrasiya məkanında Azərbaycanın yeri. «Dünya Azərbaycanlıları» dərgisi, №1, 2002 Quaker greek Dr. Mebane, №c 27302, USA (Dünya azərbaycanlılarının konqresi nəşri, ABŞ), s. 31.-35

 • 2002, Qadın və siyasət. Türk dünyası qadınlarının I qurultayında məruzə. Ankara, Türk yurdu yayınları, Nu:79, s. 267-269

 • 2002, Dünyanın dərdini qəlbində daşıyan insan. «Ümid çırağı» kitabı. Bakı, Şirvannəşr,

 • 2004, Demokratik Cümhuriyyət dövrü poeziyasında istiqlal və türkçülük ideyaları. «Təfəkkür» Universitetində «Azərbaycan dili və ədəbiyyatının aktual problemləri» mövzusunda keçirilən konfransın materialları. 25 fevral, s. 16-25

 • 2005, Böyük alim, cəsarətli insan. «Oğuz eli» dərgisi. Bakı. Azərbaycan nəşriyyatı, s. 19-20

 • 2005, Cənubi Azərbaycan poeziyasında Məhəmmədhüseyn Şəhriyar ənənələri. Elmi əsərlər, Bakı, Bakı Universiteti nəşriyyatı, №3, s. 52-58

 • 2005, Mühacirətin tanınmış simaları haqqında düşüncələr (I məqalə). Dil və ədəbiyyat (Beynəlxalq elmi-nəzəri dərgi). Bakı, Bakı Universiteti nəşriyyatı, №6(48), s. 119-121

 • 2006, Mühacir şair, mübariz insan. Dil və ədəbiyyat (Beynəlxalq elmi-nəzəri dərgi). Bakı, Bakı Universiteti nəşriyyatı, №3(51), s. 74-76

 • 2007, “Müasir Azərbaycan ədəbiyyatı” kitabı. Cənubi Azərbaycanla bağlı hissələr:

 • 2007, Poeziya. Bakı Universiteti nəşriyyatı, s. 202-211

 • 2007, Nəsr. Bakı Universiteti nəşriyyatı, s. 211-224

 • 2007, Məhəmmədhüseyn Şəhriyar. Bakı Universiteti nəşriyyatı, s. 225-239

 • 2007, Bulud Qaraçorlu Səhənd. Bakı Universiteti nəşriyyatı, s. 240-249

 • 2007, Məhəmməd Biriya. Bakı Universiteti nəşriyyatı, s. 249-260

 • 2007, Səməd Behrəngi. Bakı Universiteti nəşriyyatı, s. 260-270

 • 2007, Qülamhüseyn Sayedi. Bakı Universiteti nəşriyyatı, s. 270-281

 • 2007, M.Gülgün. (Müasir Azərbaycan ədəbiyyatı). Dərslik (2 cilddə). Bakı Universiteti nəşriyyatı, s. 24-34

 • 2007, Mühacirət ədəbiyyatında memuar yanrı (II məqalə). Bakı Universitetinin xəbərləri (humanitar elmlər seriyası) №1, s. 30-34

 • 2007, Millət, hürriyyət və bəşəri duyğular şairi haqqında yeni kitab. Bakı, “Azərbaycan” dərgisi, №10, s. 176-180

 • 2007, Mühacirətdə yaranmış memuarlar haqqında düşüncələr. Bakı Universitetinin xəbərləri №2, s. 30-34

 • 2008, Necə ki, həyat var, şeir də vardır. Bakı Universitetinin xəbərləri №3, s. 49

 • 2008, «Azadlığın üfüqləri»ndə dolaşırkən. Filologiya məsələləri. AMEA, Bakı, Nurlan nəşriyyatı,

 • 2008, Milli bütövlüyə gedən yol. Dil və ədəbiyyat. Beynəlxalq elmi nəzəri dərgi. Bakı, 2008 (64), s. 79-81

 • 2008, Mir Cəlalın hekayələrində Cənubi Azərbaycan həyatının təsviri. Mir Cəlalın 100 illiyinə həsr olunmuş konfransın materialları, Bakı Universiteti nəşriyyatı,

 • 2009, «Yarımçıq əlyazma» və yaxud tariximizin ibrət dərsləri. «Azərbaycan» jurnalı №1, s. 195

 • 2009, Tarixi həqiqətlərin bədii ifadəsi. Bakı Universitetinin xəbərləri №2, s. 55-60

 • 2010, Türkün böyük oğlu. Aida İmanquliyevanın 70 illiyinə həsr olunmuş «Şərqşünaslığın aktual problemləri» mövzusunda Respublika Elmi-Nəzəri konfransının materialları. Bakı Universiteti nəşriyyatı, s. 2001

 • 2010, Cənubun Böyük Şairi Məcid Səbbaqe İrani (Yalqız). Dil və ədəbiyyat. Beynəlxalq elmi-nəzəri jurnal 1 (72) Bakı, s. 120-122

 • 2010, Cənubi Azərbaycan ədəbiyyatının böyük tədqiqatçısı. C.Xəndanın 100 illik yubileyinə həsr olunmuş Respublika elmi-nəzəri konfransın materialları. Bakı: Elm və Təhsil, 20-21 may, s. 33-36

 • 2010, Ədəbiyyatımızın şah budağı. C.Xəndanın seçilmiş əsərləri 3 cilddə, 2-ci cild. 268 s. II cildin redaktoru

 • 2010, 21 Azər hərəkatı və onun nəticələri. Milli oyanış dərgisi, №2, s. 6-11

 • 2010, Yazıçının şəxsiyyət və bədii həqiqət axtarışları. «Müasir ədəbiyyat məsələləri» kitabı. Bakı: Elm və təhsil, s. 112-119

 • 2010, Ermenilerin tarihi gerçekleri saptırma qayretleri. «Azerbaycan» dergisi. Ankara, Nergiz matbaası Ahmet Ercan, Temmuz, s. 21-27

 • 2011, Böyük Şəhriyar haqqında yeni kitab. «Azərbaycan şərqşünaslığı» dərgisi xüsusi buraxılış, Şəhriyar 105. «Bakı, çap evi» nəşriyyatı, №2 (6)

 • 2011, Nurlu sabahlarda görüşənədək (Dağ cığırından başlanan yol kitabı. Qara Namazova həsr olunub). Bakı: Təhsil NMP, s. 133-138

 • 2011, Həyatdan sonrakı həyat (II məqalə). “Duyğulara iz saldı” kitabı. Bakı: Çaşıoğlu, s. 71-75

 • 2011, Gəncəli Səbahinin nəsrində sürgünlük və didərginlik motivləri. Filoloji araşdırmalar, Bakı Universiteti nəşriyyatı, s. 35-45

 • 2011, «Elçibey»de Musavatçılıq. Azerbaycan (Türk kültür dərgisi) Ankara, 59, sayı 379

 • 2012, Milli ve menevi azadlık mücahidi. «Anadolu» dərgisi Ankara Sayı 1, s. 1-5

 • 2012, Güney və Quzey şairlərinin poeziyasında həsrət və nisgil motivləri. Müasir Azərbaycan ədəbiyyatı məsələləri. №2. Bakı: Elm və təhsil, s. 23-30

 • 2012, Güney və Quzey yazarları arasında ədəbi əlaqələr. Müasir Azərbaycan ədəbiyyatı məsələləri, Bakı: Elm və təhsil, s. 71-79

 • 2013, Əbədiyaşar Əbdülhəmid müəllim. «Bir işığın zərrələri» kitabı. Bakı, CBS mətbəəsi, s. 187-192

 • 2013, Müdrik alim, bəşəri insan. Ankara, Azərbaycan dərgisi, №10, s. 9-20

 • 2013, Qulamhüseyn Sayedi nəsrində psixologizm. Filoloji araşdırmalar, Bakı, «Azərbaycan» nəş.,

 • 2014, Azadlıq və istiqlal mücahidi. M.Ə.Rəsulzadənin 130 illiyinə həsr olunmuş Respublika Elmi-Nəzəri konfransının materialları. Bakı, BDU, 19 may,

 • 2014, Mustical Discussion in poetry of contemporary poets of Azerbaijan. International journal of Scientific Research. IIR. Vol 06. Issue, 02 Tehran

 • 2014, Güney Azərbaycan nəsrində naturalizm və magik realizmin banisi. Müasir ədəbiyyat məsələləri. III kitab. Bakı, Elm və Təhsil nəşriyyatı,

 • 2015, Güney Azərbaycanın ən müasir şair və yazıçıları. Azərbaycan Milli Ensiklopediyası. V cild. Cənubi Azərbaycan. Ədəbiyyat.

 • 2015, İstiqlal idealı və istiqlal poeziyası (1970-1990). Bakı, Elm və təhsil, (kitaba ön söz)

 • 2015, “Əfsanədən həqiqətə” kitabına yazılmış ön söz. Bakı, Elm və Təhsil,

 • 2015, Filologiya fakültəsi magistrları üçün proqram (Güney Azərbaycan ədəbiyyatı). Bakı Universiteti nəşriyyatı,

 • 2015, Böyük fikir və məslək adamı. Müsavat qəzeti, 24 iyun,

 • 2015, Qarabağın qadın şairləri və onların çağdaş davamçıları. 27-30ada keçirilən konfransın materialları. Türkiyə, Azərbaycan dərgisi,

 • 2015, Avrasiya məkanında Azərbaycanın yeri və rolu (tarixi gerçəkliklər, mülahizələr və təkliflər) II məqalə. Kitabi-Dədə Qorqudun tərcüməsi və nəşrinin 200 illiyinə həsr olunmuş beynəlxalq elmi konfransın materialları, 29 dekabr

 • 2015, Müdriklik çağında pərvanə kimi (II məqalə). “Türk xalqları ədəbiyyatının aktual problemləri” mövzusunda Respublika Elmi konfransının materialları, 18 dekabr,

 • 2016, M.Ə.Rəsulzadənin “Əsrimizin Səyavuşu” əsərində türkçülük-turançılıq məfkurəsi və Azərbaycan problemi. Müasir Ədəbiyyat məsələləri. IV kitab. Bakı, Elm və Təhsil,

 • 2016, Vətəndaş şair – Bəxtiyar Vahabzadə. Azərbaycan filologiyası: inkişafın yeni mərhələsi. Akademik T.Hacıyevin 80 illik yubileyinə həsr olunmuş Respublika elmi konfransının materialları. 2 noyabr,

 • 2016, Atatürk və türk milliyyətçiliyi. 25.Yıl Armağanı özel sayı. Başkent orqanize, San bölgesi 22 cad. №8. Atatürkçü düşünce tarafından basılmışdır,

 • 2018, “Mir Cəlalın iki hekayəsində Güney Azərbaycan problemi”. Mir Cəlalın 110 illik yubileyinə həsr olunmuş Respublika elmi-nəzəri konfransının materialları. Bakı: Elm və təhsil, səh. 118-125

 • 2018, “Əsrimizin Səyavuşu”nda Türkçülük – Turançılıq məfkurəsi və Azərbaycan problemi” (I məqlə). Azərbaycan Cümhuriyyəti kitabı. Tarixi, siyasi və ədəbi kulturoloji müstəvidə. Bakı: Nurlar, s. 220-233

 • 2018, “Əsrimizin Səyavuşu”nda Türkçülük – Turançılıq məfkurəsi və Azərbaycan problemi” (II məqlə). Azərbaycan Cümhuriyyəti kitabı. Tarixi, siyasi və ədəbi kulturoloji müstəvidə. Bakı: Nurlar, s. 192-220


Publisistik məqalələri


 • 1989, Uğurlu dərslik. Ali məktəblər üçün buraxılmış dərslik (Azərbaycan sovet ədəbiyyatı). «Azərbaycan gəncləri» qəzeti, 21 fevral,

 • 1993, Şəhriyar ədəbi məktəbi. «Bakı» qəzeti, 8 aprel

 • 1993, Müdriklik çağında pərvanə kimi. «Azərbaycan müəllimi» qəzeti, 20 oktyabr

 • 1998, 21 Azər-müstəqilliyin təntənəsi. «Tanıtım» qəz., 4-16 dekabr

 • 1998, Biz hələ də Güney-Quzey deyirik. «Cümhuriyyət», qəz., 10 dekabr

 • 1999, Mlli Azərbaycan hərəkatına bir baxış. «Tanıtım», 19-25 iyun, 2 ç/v

 • 1999, Türkiyə Elçibəyin yolunu səbirsizliklə gözləyir. «Tanıtım», 8-14 iyul, 2 ç/v

 • 1999, Yel qayadan nə aparar? «Cümhuriyyət» 16-18 mart, s. 10

 • 1999, Müdriklik çağında pərvanə kimi. “Azərbaycan müəllimi” qəz., 20 oktyabr

 • 2000, İstiqlala çağırış poeziyası. «Ekspress» qəzeti, 16-18 dekabr

 • 2001, Vətənin taleyi, millətin bu günü və sabahı onları düşündürür. «Redaktor» qəz., 9 aprel, №3, s. 2-3

 • 2010, Həyatdan sonrakı həyat. «Şərq» qəzeti, 29 dekabr

 • 2013, Ə.Cavad sağ ikən əyninə kəfən geyən şairlərdən idi… «Hərbi and» nəzeti, 16 fevral

 • 2013, 21 Azər hərəkatı və onun nəticələri. «İlham» qəzeti, 10-15 mart

 • 2013, Türklüyün döyünən ürəyi – Güney Azərbaycan. «Müsavat» qəzeti, 30 iyun

 • 2016, “Əhatəli və maraqlı tədqiqat”. “Respublika” qəzeti, 20 dekabr

 • 2017, “Zolaqlı yuvanın sakinləri”. “Ədəbiyyat” qəzeti, 16 sentyabr

 • 2017, “Vətən dilimizi qoruyaq (Saleh Mehmet bəyə gecikmiş məktub)”. Müsavat.com, 20 sentyabr

 • 2017, “Əbülhəsən Razinin poetik dünyası”. “Respublika” qəzeti, 22 sentyabr

 • 2017, “Mirzə Əli Möcüz Şəbüstəri”. “Ədəbiyyat” qəzeti, 2 dekabr
ELMİ-PEDAQOJİ NAİLİYYƏTLƏRİ, TƏLTİFLƏRİ, MÜKAFATLARI, FƏXRİ ADLARI
 • 2005, Bakı. Dünya Azərbaycanlıları konqresinin «Bütöv Azərbaycan məfkurəsinə xidmət və Güney Azərbaycan ədəbiyyatının tərəqqisinə görə» ödülü ilə təltif olunmuşdur.

 • 2008, İstanbul. Azərbaycan-Türkiyə-İran dövlətinin təmsil olunduğu elmi konfransda məruzə ilə çıxış etmiş və diplom almışdır.

 • 2010, Ankara. Bolqarıstan Azərbaycan və Krım türk dərnəkləri federasyonu tərəfindən “24 nisan 1915-ci il olayları və sözdə Ermeni soykırım yalanı konulu panelimize katıldıklarından” sayın prof.dr. Almaz Alikızına təşəkkürnamə ilə təltif olunur.

 • 2013, Bakı. Güney Azərbaycan Azadlıq Cəbhəsinin (GAMAC) “Güney Azərbaycan mövzusunda təşkil etdiyi yazı müsabiqəsində “Türklüyün döyünən ürəyi” məqaləsinə görə xüsusi mükafata layiq görülmüşdür.

 • 2015, Ankara. Geçmişden günümüze Kadın Kaleminden Karabağ konulu projemize katılmalarından və meruzeden dolayı Azerbaycan Kültür Dernegi tarafından ödülle teltif olunur.

 • 2016, Bakı. Almaz Əliqızı Azərbaycan Yazıçılar birliyi. Mədəniyyət və Turizm Nazirlikləri tərəfindən “M.Şəhriyarın ədəbi-mədəni irsinin qorunması, araşdırılması və təbliği yolunda göstərdiyi xidmətə görə” Diplomu ilə təltif olunur.


İCTİMAİ FƏALİYYƏTİ  
 • 2008-ci ildən BDU-nun nəzdində fəaliyyət göstərən D.02.181. Dissertasiya şurası yanında Elmi seminarın üzvüdür.

 • 2005-ci ildən Fakültə Elmi Şurasının üzvüdür.Dostları ilə paylaş:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə