Amea arxeoloji və Etnoqrafiya İnstitutu amea milli Azərbaycan Tarixi MuzeyiYüklə 43,42 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə1/106
tarix02.01.2018
ölçüsü43,42 Kb.
#19164
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   106 
AMEA Arxeoloji və Etnoqrafiya İnstitutu 
AMEA Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyi 
“MİRAS” Mədəni İrsin Öyrənilməsinə Kömək İctimai Birliyi 
 
 
 
 
 
 
Institute of Archaeology and Ethnography, NASA 
National Museum of History of Azerbaijan, NASA 
“MIRAS” Social Organization in Support of Studying of Cultural Heritage 
 
 
 
 
 
“Fəxr  edə  bilərik  ki,  bizim  mədəniyyətimizin  qədim  zamanlarda  da  çox 
zəngin və yüksək olmuşdur”. 
Heydər Əliyev 
 
 
“We must be proud that our culture was very rich and high in ancient 
times, too” 
Haydar Aliyev 
 
  
AĞSU Ģəhəri orta əsrlərdə  
 
tarixi-arxeoloji araşdırma 
 
II buraxılış 
 
Ağsu arxeoloji ekspedisiyasının 2010-cu il tədqiqatları 
 
 
 
 
 
 
Medieval AGSU town 
Historical-archaeological research 
 
II volume 
 
Researches of Agsu Archaeological Expedition in 2010 
 
 
  
AMEA Arxeoloji və Etnoqrafiya İnstitutu, AMEA Milli Azərbaycan Tarixi 
Muzeyi  və  “MİRAS”  Mədəni  İrsin  öyrənilməsinə  kömək  İctimai  Birliyinin  birgə 
layihəsi  əsasında  2010-cu  ilin  martın  Ağsu  şəhəri  orta  əsr  şəhər  yerində  arxeoloji 
tədqiqatlara start verilmişdir. 
 
Kitab-albom Ağsu arxeoloji ekspedisiyası tərəfindən nəĢrə hazırlanmıĢdır. 
 
NəĢrə məsul: Qafar Cəbiyev, Fariz Xəlilli 
Ağsu arxeoloji ekspedisiyasının tərkibi:  
Ekspedisiya rəisi: Qafar Cəbiyev, tarix elmləri doktoru 
Ekspedisiya rəisinin müavini: Fariz Xəlilli, tarix elmləri namizədi 
Ekspedisiya  üzvləri:  Akif  Quliyev,  tarix  elmləri  namizədi  Ceyhun  Eminli,  tarix 
elmləri  namizədi  Süleyman  Allahverdiyev,  memar  Elmira  Abbasova,  elmi  işçi 
Sənan Nemətov, aspİrant 
 
 
Ekspedisiya  rəhbərliyinin  və  “MĠRAS”  Mədəni  Ġrsin  öyrənilməsinə  kömək 
Ġctimai Birliyinin dəvəti ilə Ağsu tədqiqatlarında iĢtirak etmiĢ mütəxəssislər: 
 
Luigi Scrinzi, Milan Politexnik Universitetinin professoru, bərpaçı-memar; 
Rizvan Bayramov, memarlıq namizədi; 
Gülzadə Abdulova, tarix elmləri namizədi, etnoqraf; 
Həbibə Əliyeva, epiqraf; 
Ziyadxan Əliyev, sənətşünas; 
Rəşad İbrahimov, tarixçi; 
Qədrəddin Nemətzadə, bərpaçı-rəssam; 
Seyran Dəmirov, bərpaçı; 
Mamed Rəhimov, fotoqraf; 
Rəşad Osmanov, kompüter operatoru; 
Rüfət Əliyev, kompüter operatoru; azər Abasəliyev, sürücü; 
Elxan Xəlilov, usta. 
Ġngilis dilinə tərcümə, tərcüməyə məsul: Şölə Bayramova, 
Ġtalyan dilinə tərcümə, tərcüməyə məsul: Züleyxa Muradova 
Bədii tərtibatçı: Səbuhi Hüseynov 
 
 
 
ISBN: 978-9952-34-540-7 
 
 
  
The  archaeological  excavations  have  been  started  on  March,  2010  in  the 
Medieval  Agsu town on the basis of joint project of Institute of Archaeology and 
Ethnography, NASA, The National Museum of History of Azerbaijan, NASA, and 
«MIRAS» Social Organization in Support of Studying of Cultural Heritage. 
 
The  book-album  has  been  prepared  for  the  publication  by  the  Agsu 
Archaeological Expedition staff. 
 
Account for print: Gafar Jabiev Fariz Khalilli  
Agsu archaeological expedition staff:  
Chief of expedition: Dr. Gafar Jabiev  
Chief assistant: Fariz Khalilli, PhD  
Members  of  expedition:  Akif  Guliev,  PhD  Jeyhun  Eminli,  PhD  Suleyman 
Allahverdiev,  architect  Elmira  Abbasova,  scientific  employer  Sanan  Nematov, 
PhD student 
 
Experts  at  the  invitation  of  Expedition  leadership  and  “MIRAS”  Social 
Organization  in  Support  of  Studying  of  Cultural  Heritage  took  part  in  the 
research of Agsu: 
 
Luigi Scrinzi, professor of Milan Politechnic University, restorer-architect; 
Rizvan Bayramov, PhD, architect; 
Gulzade Abdulova, PhD, ethnograph; 
Habiba Aliyeva, epigraph;  
Rashad ibrahimov, historian; 
Gadraddin Nematzadeh, engineer-conservator; 
Jahangir Ahmedov, art-restorer; 
Seyran Damirov, restorer; 
Mamed Ragimov, photographer; 
Rashad Osmanov, computer operator; 
Rufat Aliyev, computer operator; 
Azer Abasaliyev, driver; 
Elkhan Khalilov, master; 
English translation and account for translation: Shole Bayramova  
Italian translation and account for translation: Zuleikha Muradova  
Designer: Sabuhi Huseynov 
 
978-9952-34-540-7 
 
  
Mündəricat 
 
Ön söz (Qafar Cəbiyev) 
I Bölmə 
Ağsuda  arxeoloji  tədqiqatlar  və  Azərbaycan  son  orta  əsr  şəhər  problemi  (Qafar 
Cəbiyev) 
Azərbaycan-Avropa əlaqələri (şüşə materiallar əsasında) (Fariz Xəlilli) 
Ağsuda sikkə zərbi və pul tədavülü (Akif Quliyev) 
Ağsu tapıntıları və onların etnoqrafik paralelləri (Gülzadə Abdulova) 
Ağsu  qazıntılarından  tapılmış  metal  məmulatı:  texnologiyası  və  təsnifatı  (Elmira 
Abbasova) 
Daş məmulatı və daşişləmə sənəti (Sənan Nemətov) 
Ağsuda  arxeoloji  tədqiqatlar  zamanı  tapılmış  miniatür-kaşı  barədə  (ziyadxan 
Əliyev) 
Azərbaycan şərq-qərb ticarət əlaqələrinin qovşağında (Cahangir Əhmədov) 
Ağsunun  epiqrafik  abidələri  (Şəhər  qəbiristanlığının  XVIII  əsrə  aid  ərəb  və  fars 
dilli kitabələri əsasında) (Həbibə Əliyeva) 
Aqğsu möcüzəsi (Luigi Scrinzi) 
II Bölmə  
Tarixi-mədəni irsə qayğıkeş münasibətin Heydər Əliyev nümunəsi 
“Ağsuda Arxeoloji turizm və Muzeylər” seminarı 
Ağsu tədqiqatlarının ən yeni nəticələri 
 
 
 Yüklə 43,42 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   106
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə