“axa mbask” Sığorta Şirkəti Açıq Səhmdar CəmiyyətiYüklə 55,27 Kb.

tarix23.01.2018
ölçüsü55,27 Kb. 

1. 

Emitentin tam adı, təşkilati-hüquqi forması:  “AXA  MBASK”  Sığorta  Şirkəti Açıq  Səhmdar Cəmiyyəti

2.

 Emitentin  fəaliyyət  göstərdiyi  müddətdə  onun  adı  və  təşkilati-hüquqi  forması 

dəyişdirildikdə,  onun  bütün  əvvəlki  tam  və  qısaldılmış  adları,  təşkilati-hüquqi  formaları,  o 

cümlədən bu adların dəyişdirilməsi tarixi:  

İlkin qeydiyyat: “MBASK” Səhmdar Sığorta Cəmiyyəti; MBASK SSC; Dövlət qeydiyyat tarixi, 

nömrəsi  və  qeydiyyat  orqanı:  23.12.1992-ci  il,  №  24,  Azərbaycan  Respublikası  Nazirlər 

Kabineti yanında Dövlət Sığorta Nəzarəti

Adında edilmiş dəyişiklik: “MBASK” Sığorta Şirkəti Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti; MBASK SŞ 

QSC;  Dövlət  qeydiyyat  tarixi,  nömrəsi  və  qeydiyyat  orqanı:  23.06.2004-cü  il,  №  24, 

Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyi Hüquqi Şəxslərin Dövlət Qeydiyyatı İdarəsi; 

Çevrilmə  şəklində  yenidən  təşkil  nəticəsində  dəyişiklik:  “MBASK”  Sığorta  Şirkəti  Açıq 

Səhmdar Cəmiyyəti; MBASK SŞ ASC; Dövlət qeydiyyat tarixi, nömrəsi və qeydiyyat orqanı: 

16.03.2009-cu  il,  №  1700124571  (VÖEN),  Bakı  şəhəri  Vergilər  Departamentinin  Kommersiya 

Hüquqi Şəxslərin Dövlət Qeydiyyatı İdarəsi; 

Adında  edilmiş  dəyişiklik:  “AXA  MBASK”  Sığorta  Şirkəti  Açıq  Səhmdar  Cəmiyyəti;  AXA 

MBASK  SŞ  ASC;  Dövlət  qeydiyyat  tarixi,  nömrəsi  və  qeydiyyat  orqanı:  29.11.2010-cu  il,  № 

1700124571  (VÖEN),  Bakı  şəhəri  Vergilər  Departamentinin  Kommersiya  Hüquqi  Şəxslərin 

Dövlət Qeydiyyatı İdarəsi. 

3.

 Hüquqi  şəxslərin  dövlət  reyestrində  emitent  barədə  olan  məlumatlar,  emitentin  dövlət 

qeydiyyatının şəhadətnaməsinin nömrəsi və tarixi:  Qeydiyyata alındığı tarix: 23.12.1992-ci il 

Əvvəlki dövlət qeydiyyat №-si: 24 

Dövlət qeydiyyat şəhadətnaməsinin №-si (VÖEN) və tarixi: 1700124571, 29.11.2010-cu il 

Təşkilati-hüquqi forması: açıq səhmdar cəmiyyəti 

Maliyyə ili: 1 yanvar – 31 dekabr 

Hüquqi ünvanı: AZ1095, Bakı şəhəri, Nəsimi rayonu, Həzi Aslanov küçəsi 80/9 

Nizamnamə kapitalının miqdarı: 14 233 320,00 manat 

Təsisçilər və nizamnamə kapitalında mayalarının miqdarı: Qəribov Eldar Mahmud oğlu - 9,8631 % 

və “AXA Seguros Generales, S.A., De Seguros Y Reaseguros” (İspaniya Krallığı) - 90,1369 % Müşahidə Şurasının üzvləri: Qəribov Eldar Mahmud oğlu, Qəribli Elxan Əhməd oğlu, Flejou 

Frederic Brice Sebastien Marie, Erlat Celalettin Ali Mehmet, Ererdi Hakkı Cemal Handi 

Kudret 

Qanuni təmsilçi: Adıgüzel Selçuk 

Qeydiyyatı aparan orqan: Bakı şəhəri Vergilər Departamentinin Kommersiya hüquqi şəxslərin 

dövlət qeydiyyatı idarəsi 

4.

 

Emitentin olduğu yer, poçt ünvanı və əlaqə telefonları: Hüquqi ünvan: AZ1095, Bakı şəhəri, Həzi Aslanov küçəsi 80/9;  

Baş ofisin ünvanı: AZ1025, Bakı şəhəri, Nobel prospekti 15, AZURE Biznes Mərkəzi; 

Tel./Faks: (012) 5965570, qısa nömrə: (012) 950. 

5.

 Emitentin bank rekvizitləri: 


 

Bankın adı: "UNIBANK" KB ASC, VÖEN 1300017201, Kod: 505754, SWIFT: UBAZAZ22, 

M/h: AZ46NABZ01350100000000015944;  

Hesab № AZ93UBAZ01000007335090AZN001 

6.

 Emitentin  nizamnamə  kapitalının  on  faizdən  az  olmayan  miqdarda  səs  hüququnu  verən 

səhmlərinə (paylara) malik olan şəxslər barədə məlumat: 

Səhmdar 

Səhmlərin 

sayı 

Nizamnamə kapitalında payı 

Fiziki şəxsin vətəndaşlığı/ 

Hüquqi şəxsin olduğu yer 

“AXA Seguros Generales, S.A., 

De Seguros Y Reaseguros” 

(İspaniya Krallığı) 

33 585 

90,1369 % İspaniya, Baleares adaları, 

Palma Mallorka, Calle 

Monsenor 1 

7.

 Emitentin idarəetmə orqanı, icra və nəzarət orqanları haqqında məlumat: 

Səhmdarların ümumi yığıncağı – ali idarəetmə orqanı; 

Direktorlar şurası – ümumi rəhbərlik və emitentin fəaliyyətinə nəzarət edən orqan; 

İdarə heyəti – icra orqanı; 

Təftiş komissiyası – maliyyə təsərrüfat fəaliyyətinə nəzarət edən orqan. 

8.

 Emitentin müşahidə şurasının (direktorlar şurasının) hər bir üzvünün soyadı, adı və atasının 

adı,  doğulduğu  il,  müşahidə  şurasının  hər  bir  üzvünün  tutduğu  vəzifələr,  o  cümlədən 

emitentin on faizdən az olmayan miqdarda səhmlərinə (paylarına) malik olan səhmdarlarının 

(iştirakçılarının) emitentin nizamnamə kapitalında payları: 

Direktorlar şurası 

üzvünün adı, 

soyadı, atasının adı 

Doğul-


duğu il 

Emitentdə 

tutduğu vəzifə 

Emitentdən kənarda tutduğu 

vəzifə 

nizamnamə kapitalında 

payı, (%-lə) 

Eldar Mahmud oğlu 

Qəribov 


1963 

Direktorlar 

şurasının sədri 

“Unibank” KB ASC-nin 

Müşahidə şurasının sədri 

9,8631 


Frederic Flejou 

1967 


Direktorlar 

şurasının üzvü 

“AXA MedLa Region” şirkətinin 

yeni bazarların inkişafı üzrə 

direktoru 

--- 


Cemal Ererdi 

1953 


Direktorlar 

şurasının üzvü 

“AXA Sigorta A.Ş.”-nın 

(Türkiyə) Direktorlar şurası 

sədrinin müavini /CEO 

--- 


Ali Erlat 

1961 


Direktorlar 

şurasının üzvü 

“AXA Sigorta A.Ş.”-nın 

(Türkiyə) İdarə heyətinin üzvü 

--- 

Elxan Əhməd oğlu Qəribli 

1965 


Direktorlar 

şurasının üzvü 

--- 

--- 


9.

 

Emitentin filial və nümayəndəliklərinin tam adları, onların yaradılması tarixləri, olduğu yer və  poçt  ünvanı,  emitentin  filial  və  nümayəndəliklərinin  rəhbərlərinin  soyadları,  adları  və 

atalarının adları: 

1. Qərb bölgəsi filialı; 25.01.2011; 

müdir Əmiraslanov Hikmət Qasım oğlu; 

ünvan: Gəncə şəhəri, AZ 2022, Heydər Əliyev prospekti 64A; 

Tel./Faks: (0222) 568501; e-mail: 

qerb.region@axambask.az

 

2. Aran bölgəsi filialı; 25.01.2011; müdir Əsədullayev Asif Akif oğlu


 

ünvan: Şəki şəhəri, AZ 5500, Heydər Əliyev pr. 60A; Tel./Faks: (02424) 46564; e-mail: 

aran.region@axambask.az

 

3. Cənub bölgəsi filialı; 25.01.2011; müdir Əliyev Rəşad Əlimirzə oğlu; 

ünvan: Lənkaran şəhəri, AZ 4200, Qala Xiyabanı 20; 

Tel./Faks: (02525) 53571; e-mail: 

cenub.region@axambask.az

 

4. Şimal bölgəsi filialı; 25.01.2011; müdir Ələkbərov Ələkbər Tamraz oğlu; 

ünvan: Sumqayıt şəhəri, AZ 5000, Sülh küç. 11/1; 

Tel./Faks: (0186) 540655; e-mail: 

shimal.region@axambask.az

 

5. Quba nümayəndəliyi (Şimal bölgəsi filialının tərkibindədir); 17.03.2011; nümayəndə Xankişiyev Əmrulla Vidadi oğlu

ünvan: Quba şəhəri, Əliqulu Nərimanov küç. 195; 

Tel.: (02333) 52424; e-mail: 

quba@axambask.az

 

6. Şamaxı nümayəndəliyi (Aran bölgəsi filialının tərkibindədir), 14.06.2012; rəhbəri təyin olunmayıb; 

ünvan: Şamaxı şəhəri, Əzizbəyov küçəsi, döngə 1, ev 1. 

10.

 

Nizamnamə  kapitalında  emitentin  payı  on  faizdən  az  olmayan  hüquqi  şəxslərin  tam  adı, olduğu  yer  və  poçt  ünvanı.  Emitentin  bütün  törəmə  və  digər  müəssisələrində  nizamnamə 

kapitallarında olan iştirakının payı (faizlə): Emitentin digər hüquqi şəxslərdə payı yoxdur. 

11.

 

Nizamnamə kapitalı və onun tərkibi haqqında, o cümlədən nizamnamə kapitalının miqdarı, səhmlərin (payların) miqdarı, onların nominal dəyəri və növləri: 

Nizamnamə  kapitalının  məbləği  14 233 320  (on  dörd  milyon  iki  yüz  otuz  üç  min  üç  yüz 

iyirmi) manat olmaqla, hər biri nominal dəyəri 382 manat olan 37 260 ədəd adi adlı sənədsiz 

səhmdən ibarətdir. 

12.

 

Emitentin  təsis  edildiyi  tarixdən  və  ya  son  beş  maliyyə  ili  ərzində  səhmlər  (paylar)  üzrə ödənilmiş dividentlər haqqında məlumat: 

2009-cu maliyyə ilinin yekunu üzrə divident ödənilməmişdir; 

2010-cu maliyyə ilinin yekunu üzrə divident ödənilmişdir: 

1)

 Eldar  Mahmud  oğlu  Qəribov  –  452.331,97  (dörd  yüz  əlli  iki  min  üç  yüz  otuz  bir,  97) 

manat, 


2)

 

“AXA  Seguros  Generales,  S.A.”  –  484.245,77  (dörd  yüz  səksən  dörd  min  iki  yüz  qırx beş, 77) manat. 

2011-ci maliyyə ilinin yekunu üzrə divident ödənilməmişdir; 

2012-ci maliyyə ilinin yekunu üzrə divident ödənilməmişdir; 

2013-cü maliyyə ilinin yekunu üzrə divident ödənilməmişdir. 

13.

 

Emitentin  tədavüldə  olan  investisiya  qiymətli  kağızları  haqqında  məlumat  (investisiya qiymətli  kağızların  növü  və  forması,  sayı,  nominal  dəyəri,  buraxılışının  dövlət  qeydiyyat 

nömrəsi, qeydiyyat tarixi və qiymətli kağızlarla təsbit olunan hüquqlar): 

Hər biri nominal dəyəri 382 manat olan 37 260 ədəd adi adlı sənədsiz səhmlər. 

QK buraxılışının dövlət qeydiyyat nömrəsi və tarixi: AZ1002003692, 04.12.2012. 
 

Qiymətli  kağızlarla  təsbit  olunan  hüquqlar  qanunvericiliklə  və  cəmiyyətin  nizamnaməsi  ilə müəyyən edilmişdir. 

14.


 

Səhm buraxılışı haqqında ümumi məlumat: 

 

forması: adlı, sənədsiz 

növü: adi;  

buraxılışın ümumi həcmi: 2 500 190 manat;  

yerləşdirilən səhmlərin miqdarı: 6 545 ədəd;  

bir səhmin nominal dəyəri: 382 manat;  

səhm  sahiblərinə  verilən  hüquqlar  qanunvericiliklə  və  şirkətin  nizamnaməsi  ilə müəyyən edilmiş hüquqlardan ibarətdir, o cümlədən: 

 cəmiyyətin  idarə  edilməsində  Mülki  Məcəllə,  digər  qanunvericiliklə  və  cəmiyyətin 

nizamnaməsi  ilə  müəyyən  edilmiş  qaydada  iştirak  etmək,  onun  idarəetmə  və  icra 

orqanlarına seçmək və seçilmək; 

 qanunvericiliklə  müəyyən  edilmiş  qaydada,  cəmiyyətin  fəaliyyətinə  dair  məlumatlar 

almaq, ildə bir dəfə onun illik hesabatı və mühasibat balansı ilə tanış olmaq; 

 

cəmiyyətin səhmdarlarının ümumi yığıncağının çağırılmasını tələb etmək 

cəmiyyətin  səhmdarlarının  ümumi  yığıncağının  gündəliyində  dəyişikliklərin edilməsini tələb etmək; 

 cəmiyyətin səhmdarlarının ümumi yığıncağında səsvermə hüququ ilə iştirak etmək və 

onun protokolunun surətini tələb etmək; 

 

cəmiyyətin fəaliyyətinin təftiş komissiyası və ya auditor tərəfindən yoxlanılmasını tələb etmək; 

 cəmiyyətin xalis mənfəətindən dividend almaq; 

 cəmiyyətin  fəaliyyətinə  xitam  verildikdə,  cəmiyyətin  kreditorlarının  tələbləri  yerinə 

yetirildikdən, hesablanmış, lakin ödənilməmiş dividendlər, habelə imtiyazlı səhmlərin 

ləğvetmə  dəyəri  ödənildikdən  sonra  cəmiyyətin  yerdə  qalan  əmlakının  müəyyən 

hissəsini almaq. 

“AXA  MBASK”  Sığorta  Şirkəti  Açıq  Səhmdar  Cəmiyyəti  səhmlərlə  təsbit  olunmuş 

hüquqların təmin edilməsi üçün səhmlərin sahibləri qarşısında öhdəlik daşıyır. 

15.

 

Səhmlərin  yerləşdirilməsi  qaydası  (səhmlərin  yerləşdirilməsi  üsulu,  yerləşdirilmənin başlanma və başa çatma tarixləri, səhmlərin dəyərinin ödənilməsi şərtləri və qaydası): 

Səhmlərin  yerləşdirilməsi  Bakı  Fond  Birjasında  (ünvan:  Bakı  şəhəri,  Bül-bül  prospekti,  19; 

birja  fəaliyyətini  həyata  keçirməyə  icazə  verən  21  iyul  2000-ci  il  tarixli  5  №-li  müddətsiz 

lisenziya)  kütləvi  təklif  üsulu  ilə  həyata  keçiriləcək.  Səhmlərin  yerləşdirilməsinin  başlanma 

tarixi  buraxılış  dövlət  qeydiyyatına  alınandan  sonra  iki  gün  ərzində  elan  olunacaqdır.  Bu 

barədə  məlumat  emitentin  internet  səhifəsində  (

www.axambask.az

)  və  Bakı  Fond  Birjasının 

internet səhifəsində (

www.bfb.az

) yerləşdiriləcəkdir. Səhmlərin yerləşdirilməsinin başa çatma 

tarixi – 17 dekabr 2015-ci il. Səhmlərin dəyəri yalnız pulla ödənilə bilər. İnvestorlar səhmləri 

əldə  etmək  niyyətində  olduqda,  cəmiyyətin  səhmlərinin  yerləşdirilməsində  iştirak  edən 

təşkilata  və  yaxud  Broker  fəaliyyətini  həyata  keçirməyə  icazə  verən  lisenziyaya  malik  olan 

Bakı Fond Birjasının istənilən üzvünə müraciət edə bilərlər.  

16. 

Emitentin  kreditor  borcları:  15 900 780,60  manat,  onlardan  13 562 615,43  manat  müxtəlif 

sığorta ehtiyatları təşkil edir (2014-cü ilin 3-cü rübünün sonuna). 

17.


 

Səhmlərin yerləşdirilməsi zamanı üstünlük hüququ tətbiq edilmir. 

18.

 

Səhmlərin  yerləşdirilməsində  iştirak  edəcək  qiymətli  kağızlar  bazarının  peşəkar  iştirakçısı haqqında məlumat: 

“Unicapital”  Açıq  Səhmdar  Cəmiyyəti  (Bakı  şəh.,  AZ1095,  Əlövsət  Quliyev  küçəsi,  ev  140, 

mən 13), QKDK tərəfindən diler fəaliyyətinə verilmiş lisenziya № 129,  22 yanvar 2013-cu il, 

quvvədə olma müddəti 5 il; 

“Unicapital”  Açıq  Səhmdar  Cəmiyyəti  (Bakı  şəh.,  AZ1095,  Əlövsət  Quliyev  küçəsi,  ev  140, 

mən 13), QKDK tərəfindən broker fəaliyyətinə verilmiş lisenziya № 128, 22 yanvar 2013-cu il, 

quvvədə olma müddəti 5 il. 

19.


 

Səhmlərin  emissiyası  haqqında  qərar  Cəmiyyətin  Səhmdarlarının  Ümumi  Yığıncağı 

tərəfindən 17 dekabr 2014-cü il tarixində qədul edilib (66 saylı protokol). 

20.


 

Səhmlərin əldə edilməsi üçün məhdudiyyətlər yoxdur. 

21.

 

Cəmiyyətin  Səhmdarlarının  Ümumi  Yığıncağının  24.06.2014-cü  il  tarixli  qərarına  (64  saylı protokol)  əsasən  Cəmiyyətin  2013-cü  il  üzrə  bölüşdürülməmiş  bütün  mənfəəti  zərərlərin 

bağlanmasına yönəldilmişdir. 

22.

 

Səhmlərin  saxlanması  və  onlara  hüquqların  uçotu  Bakı  şəhəri,  Bül-bül  prospekti,  19 ünvanında  yerləşən  “Milli  Depozit  Mərkəzi”  Qapalı  Səhmdar  Cəmiyyəti  tərəfindən  həyata 

keçiriləcək  (15  fevral  2000-ci  il  tarixli,  1№-li,  müddətsiz  “Depozitar  fəaliyyətin  həyata 

keçirilməsi” lisenziyası). 

23.


 

Səhm  sahiblərinin  reyestrinin  aparılması  Bakı  şəhəri,  Bül-bül  prospekti,  19  ünvanında 

yerləşən  “Milli  Depozit  Mərkəzi”  Qapalı  Səhmdar  Cəmiyyəti  tərəfindən  həyata  keçiriləcək 

(qiymətli  kağız  sahiblərinin reyestrinin aparılması  fəaliyyətini  həyata  keçirməyə  icazə  verən 12 fevral 2010-cu il tarixli 110 №-li lisenziya. Lisenziyanın qüvvədə olma müddəti 5 il). Dostları ilə paylaş:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə