Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti Kafedra: Beynəlxalq İqtisadiyyatYüklə 77,05 Kb.
tarix21.03.2018
ölçüsü77,05 Kb.

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti
Kafedra: Beynəlxalq İqtisadiyyat
Fənn: Dünya iqtisadiyyatının müasir problemləri
Bilet № 1


 1. Dünya iqtisadiyyatının vahid iqtisadi sistem kimi formalaşması problemləri

 2. Qlobal iqtisadi sistemin hərəkətverici qüvvələri, müasir nəzəriyyə və konsepsiyaları

 3. Dünya iqtisadiyyatının tənzimlənməsində beynəlxalq və regionalinteqrasiya birlikləri

 4. Dünya iqtisadiyyatının tənzimlənməsi mexanizmləri və yeni dünya qaydası

 5. Dünya bazarında neftin qiymətinin tənzimlənməsidə Neft İxracatçısı

 6. Dünya iqtisadiyyatının inkışaf perspektivləri

 7. Maliyyə bazarlarının qloballaşması və transmilli banklarin güclənməsi prosesi


Müəllim: _________ prof. Kərimli İ.
Kafedra müdiri: ________ prof. Kərimli İ.
__” _______2016-cı il
Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti
Kafedra: Beynəlxalq İqtisadiyyat
Fənn: Dünya iqtisadiyyatının müasir problemləri

Bilet № 2


 1. Ölkələri Təşkilatının - OPEC strategiyası

 2. Qiymətli kağızlar bazarı və dünyanın əsas fond birjalarında müasir meyllər

 3. Qlobal modelləşdirmə və gələcəyə hesablanan proqnozlar

 4. Beynəlxalq iqtisadi inteqerasiyanın təkmilləşməsi meylləri

 5. Dünya maliyyə resursları və onların yenidən bölgüsü mexanizmləri

 6. Dünya ticarətini tənzimləyən beynəlxalq təşkilatlar və dövlətlərin müasir ticarət strategiyaları

 7. Qlobal iqtisadi sistemin hərəkətverici qüvvələri, müasir nəzəriyyə və konsepsiyaları


Müəllim: _________ prof. Kərimli İ.
Kafedra müdiri: ________ prof. Kərimli İ.
__” _______2016-cı il

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti
Kafedra: Beynəlxalq İqtisadiyyat
Fənn: Dünya iqtisadiyyatının müasir problemləri
Bilet 3


 1. Müasir elektron ticarət və onun dünya ticarət əlaqələrinin genişlənməsinədə rolu

 2. Dünya bazarının tarazlığı və beynəlxalq rəqabət

 3. Dünya iqtisadiyyatının inkişaf mərhələri və göstəriciləri

 4. Xidmətlər üzrə müasir beynəlxalq ticarətin mahiyyəti və dinamikası

 5. Dünya iqtisadiyyatının vahid iqtisadi sistem kimi formalaşması problemləri

 6. Qlobal” problemlər və onların ümumkonseptual qruplaşdırılması
 1. Azərbaycan beynəlxalq əmək bölgüsü sistemində potensialı və yeni üstünlükləri


Müəllim: _________ prof. Kərimli İ.
Kafedra müdiri: ________ prof. Kərimli İ.
__” _______2016-cı il

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti
Kafedra: Beynəlxalq İqtisadiyyat
Fənn: Dünya iqtisadiyyatının müasir problemləri

Bilet № 4


 1. Dünya iqtisadiyyatının inkışaf perspektivləri

 2. Qlobal modelləşdirmə və gələcəyə hesablanan proqnozlar

 3. Qlobal iqtisadi sistemin hərəkətverici qüvvələri, müasir nəzəriyyə və konsepsiyaları

 4. Maliyyə bazarlarının qloballaşması və transmilli banklarin güclənməsi prosesi

 5. Dünya iqtisadiyyatının tənzimlənməsi mexanizmləri və yeni dünya qaydası

 6. Kosmik məkanın mənimsənilməsi problemi

 7. Müasir beynəlxalq kooperasiya və ixtisaslaşmanın dərinləşməsi meylləri

Müəllim: _________ prof. Kərimli İ.
Kafedra müdiri: ________ prof. Kərimli İ.
__” _______2016-cı il

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti
Kafedra: Beynəlxalq İqtisadiyyat
Fənn: Dünya iqtisadiyyatının müasir problemləri

Bilet 5


 1. Müasir Azərbaycan-Aİ qarşılıqlı münasibətləri və ticarət əlaqələrinin vəziyyəti

 2. Qlobal ekoloji problemin mahiyyəti və onutənzimləyən beynəlxalq təsisatlar və konvensiyalar

 3. Azərbaycanın regional əməkdaşlıq münasibətləri: müasir göstəriciləri və problemləri

 4. Regional iqtisadi inteqrasiya - dünya istehsalına təsir obyekti kimi

 5. Ekoloji iqtisadiyyat və dayanıqlı inkişaf konsepsiyası

 6. “Soyuq müharibə” dövrü və onun iqtisadi nəticələri

 7. Qlobal iqtisadi sistemin hərəkətverici qüvvələri, müasir nəzəriyyə və konsepsiyaları

Müəllim: _________ prof. Kərimli İ.
Kafedra müdiri: ________ prof. Kərimli İ.
__” _______2016-cı il

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti
Kafedra: Beynəlxalq İqtisadiyyat
Fənn: Dünya iqtisadiyyatının müasir problemləri

Bilet 6


 1. Bəşəriyyətin enerjidaşıyıcıları ilə təchizatı problemi və enerji təhlükəsizliyi

 2. Dünya təsərrüfat əlaqələrinin müasir dövlətlərarası tənzimləmə sistemi

 3. Dünya maliyyə resursları və onların yenidən bölgüsü mexanizmləri

 4. Dünya okeanı və ondan istifadənin qlobal problemləri

 5. Müasir urbanizasiya prosesləri və meqopolislərin inkişaf amilləri

 6. İslam iqtisadi sisteminin irəliləyişləri və müasir islam maliyyəsi

 7. Bipolyarlığın (iki qütblülük) yaratdığı mühüm iqtisadi problemlər

Müəllim: _________ prof. Kərimli İ.
Kafedra müdiri: ________ prof. Kərimli İ.
__” _______2016-cı il

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti
Kafedra: Beynəlxalq İqtisadiyyat
Fənn: Dünya iqtisadiyyatının müasir problemləri

Bilet 7


 1. Dünya okeanı və ondan istifadənin qlobal problemləri

 2. Ölkələrin beynəlxalq əmək bölgüsündə iştirakına təsir edən amillər

 3. Dünya iqtisadiyyatının tənzimlənməsi mexanizmləri və yeni dünya qaydası

 4. Qlobal problemlərin həlli istiqamətində institutlar sisteminin perspektivləri

 5. Maliyyə bazarlarının qloballaşması və transmilli banklarin güclənməsi prosesi

 6. Ölkələri Təşkilatının - OPEC strategiyası

 7. Azərbaycanın xarici investisiya siyasəti, xarici borc problemiMüəllim: _________ prof. Kərimli İ.
Kafedra müdiri: ________ prof. Kərimli İ.
__” _______2016-cı il

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti
Kafedra: Beynəlxalq İqtisadiyyat
Fənn: Dünya iqtisadiyyatının müasir problemləri

Bilet № 8


 1. Qlobal iqtisadi artımın vəziyyəti (son iki ilin dinamikası)

 2. Qiymətli kağızlar bazarı və dünyanın əsas fond birjalarında müasir meyllər

 3. Beynəlxalq investisiya iqliminin təkmilləşdirilməsi problemləri

 4. İnkişaf etməkdə olan ölkələrin inteqrasiya birlikləri

 5. Qlobal böhran şəraitində daxili tələbə yönəlık artım strategiyası

 6. “Soyuq müharibə” dövrü və onun iqtisadi nəticələri

 7. Maliyyə bazarlarının qloballaşması və transmilli banklarin güclənməsi prosesiMüəllim: _________ prof. Kərimli İ.
Kafedra müdiri: ________ prof. Kərimli İ.
__” _______2016-cı il

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti
Kafedra: Beynəlxalq İqtisadiyyat
Fənn: Dünya iqtisadiyyatının müasir problemləri

Bilet № 9


 1. Müasir dünya miqrasiya problemi və işçi qüvvəsinin beynəlxalq miqrasiyası

 2. Ölkələri Təşkilatının - OPEC strategiyası

 3. Müasir beynəlxalq kooperasiya və ixtisaslaşmanın dərinləşməsi meylləri

 4. Müasir dünya iqtisadiyyatında alternativ enerji mənbələrindən istifadə

 5. Azərbaycanın ixracyönümlü siyasəti: mövcud problemlər

 6. Qlobal böhran şəraitində daxili tələbə yönəlık artım strategiyası

 7. Qlobal problemlərin həlli istiqamətində institutlar sisteminin perspektivləri


Müəllim: _________ prof. Kərimli İ.
Kafedra müdiri: ________ prof. Kərimli İ.
__” _______2016-cı il

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti
Kafedra: Beynəlxalq İqtisadiyyat
Fənn: Dünya iqtisadiyyatının müasir problemləri

Bilet № 10
 1. Ölkələrin makroiqtisadi inkişafının müasir modelləri

 2. Yoxsulluq və gender problemi və onların həlli yolları

 3. Dövlət investisiyalarının daxili və beynəlxalq hərəkətinin səmərəlilik problemləri

 4. Dünya investisiyalarını qəbul edən əsas ölkələr və müasir vəziyyəti

 5. Xidmətlər üzrə müasir beynəlxalq ticarətin mahiyyəti və dinamikası

 6. Xidmətlər üzrə müasir beynəlxalq ticarətin mahiyyəti və dinamikası

 7. Xəzəryani ölkələrin enerji resursları və onların ixracının loqistik problemləri

Müəllim: _________ prof. Kərimli İ.
Kafedra müdiri: ________ prof. Kərimli İ.
__” _______2016-cı il
: application -> uploads -> 2016
2016 -> Ali məktəb psixologiyası
2016 -> Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti Magistratura Mərkəzi Hacıyev Tural Eldar oğlu
2016 -> Azərbaycan respublikasi təHSİl naziRLİYİ azərbaycan döVLƏT İQTİsad universiteti
2016 -> Azərbaycan respublikasi təHSİl naziRLİYİ azərbaycan döVLƏT İQTİsad universiteti
2016 -> Magistratura məRKƏZİ
2016 -> İxtisas: 5301. 01 Daxili fiskal siyasət və dövlət maliyyəsi İqtisad elmləri üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiya
2016 -> Bilet 1 Davranış iqtisadiyyatı Süni intellektin yaranmasının başlanğıc mərhələsi İnformasiya, verilən, məlumat, bilik Verilənlər bazasının modelləri Bioloji neyron İqtisadi informasiyanın layihələndirmə mərhələləri Genetik alqoritmlər Bilet
2016 -> Dərs vəsaiti kimi tövsiyyə edilmişdir. B a k I 1


Dostları ilə paylaş:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə