Azərbaycan döVLƏT İQTİsad universiteti magistratura məRKƏZİYüklə 0,57 Mb.

səhifə1/24
tarix22.07.2018
ölçüsü0,57 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24


 

AZƏRBAYCAN DÖVLƏT İQTİSAD UNİVERSİTETİ  

 

 

MAGİSTRATURA MƏRKƏZİ 

 

Əlyazması hüququnda 

 

 

Ağayev Tofiq Tariyel oğlu 

 

“Azərbaycanda həyata keçirilən transregional layihələr və onların iqtisadi 

səmərəliliyi” 

Mövzusunda 

MAGİSTR DİSSERTASİYASI 

 

 

İxtisasın şifri və adı:                 060401             Dünya İqtisadiyyatı 

İxtisaslaşma:                                                      Beynəlxalq İqtisadi Münasibətlər 

 

 

 

 

Elmi rəhbər:                                                      Magistr proqramının rəhbəri: 

 

 

i.ü.f.d. Şahin Bayramov                                           dos. Məhəmməd Cəmilov 

 

 Kafedra müdiri: 

prof. Ş.H.Hacıyev 

 

 

Bakı - 2015 


 

MÜNDƏRİCAT Giriş ........................................................................................................................ 3  

I Fəsil. Regional inteqrasiya, transregional münasibətlərin nəzəri əsasları ............ 5 

1.1.  Qloballaşma  şəraitində  regional  iqtisadi  inteqrasiyanın  mahiyyəti,  onun 

formalaşmasının əsasları və formaları ..................................................................... 5 1.2. Transregional layihələrin dünya iqtisadiyyatında rolu ..................................... 9  

1.3. İqtisadi səmərəlilik, onun müəyyənləşdirmə və artırılma üsulları ................. 17 

 

II  Fəsil.  Azərbaycandakı  reallaşdırılan  transregional  layihələr,  onların  əsas 

xarakteristikaları .................................................................................................... 23 2.1. Azərbaycanın region və dünyada yeri və xarici siyasətdəki əsas istiqamətlər.23  

2.2.  Transregional  layihələrdə  Azərbaycanın  iştirakı,  layihələrin  mövcud 

vəziyyəti................................................................................................................. 28 2.3.  Reallaşdırılması  planlaşdırılan  transregional  layihələr,  onların  həyata 

keçirilməsində yaranan problemlər ....................................................................... 42  

III Fəsil. Transregional layihələrin iqtisadi səmərəliliyi ...................................... 52 

3.1. Həyata keçirilən transregional layihələrin iqtisadi səmərəliliyi və Azərbaycan 

üçün faydaları......................................................................................................... 52 3.2. Xarici investisiyaların transregional layihələrin həyata keçirilməsinə təsiri... 64 

3.3.  Azərbaycanda  yeni  transregional  layihələrin  həyata  keçirilməsi  istiqamətləri 

və onların reallaşdırılma perspektivləri..................................................................70  

Nəticə .................................................................................................................... 75 

İstifadə olunmuş ədəbiyyat siyahısı ................................................................... 77  

Referat .................................................................................................................. 79 

Резюме .................................................................................................................. 81 

Summary .............................................................................................................. 83 

 

 


 

Giriş 

 

Mövzunun aktuallığı – Son zamanlar Azərbaycanın həyata keçirdiyi transregional 

layihələr  ölkənin  dünyada  və  regionda  iştirakının  artması  ilə  nəticələnmiş  və 

mövqeyinin  müəyyənləşməsində  mühüm  rol  oynamışdır.  21-ci  əsrdə  artıq  qapalı 

iqtisadi sistemlərlə yüksək inkişafa nail olmaq qeyri-mümkündür. Dünyada gedən 

iqtisadi inteqrasiya proseslərində iştirak etmək artıq bir zərurət halına çevrilmişdir. 

Azərbaycan  da  yalnız  bu  proseslərdə  iştirak  etməklə  qalmır,  region  və  dünya 

səviyyəsində layihələrin təşkilatçısı kimi də çıxış edir.   

Tədqiqatın  məqsədi    –  Azərbaycanda  həyata  keçirilən  transregional  layihələrin 

araşdırılması və onların iqtisadi səmərəliliklərinin müəyyən olunmasıdır. Tədqiqatın  predmeti  –  Azərbaycanda  transregional  layihələrin  həyata 

keçirilməsinin inkişaf perpektivləri təşkil edir. Tədqiqatın  obyekti  –  Tədqiqatın  obyektini  transregional  layihələrin  Azərbaycan 

iqtisadiyyatının  inkişafında  rolu,  mövcud  vəziyyət,  problemlər  və  inkişaf 

perspektivlərinin araşdırılması və təhlili təşkil edir. 

Tədqiqatın elmi yeniliyi – Tədqiqat işində Azərbaycanda həyata keçirilən mövcud 

transregional  layihələrin  vəziyyəti  hərtərəfli  araşdırılmış,  inkişaf  potensialı  təhlil 

edilmiş, bu müxtəlif reqressiya analizlərindən istifadə olunmuşdur.  

Tədqiqatın informasiya bazası – Bu mövzuda müxtəlif yerli və xarici məqalə və 

ədəbiyyatlardan  istifadə  olunmuşdur.  Ölkənin  neft  və  təbii  qaz  hasilatı,  daxili  və 

xarici  investisiyaları,  müxtəlif  iqtisadi  göstəricilərinə  dair  və  s.  məlumatların 

öyrənilməsində  Dövlət  Statistika  Komitəsinin,  İqtisadi  İnkişaf  Nazirliyinin, 

Beynəlxalq  Valyuta  Fondu,  BMT  Ticarət  və  İnkişaf  hesabatının  rəsmi  statistik 

məlumatlarından istifadə olunmuşdur. 


Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə