Azərbaycan Dövlət İqtisad UniversitetininYüklə 24,67 Kb.
tarix29.08.2018
ölçüsü24,67 Kb.


5301.01“Daxili fiskal siyasət və dövlət maliyyəsi” ixtisası üzrə doktorluq imtahanı sualları

1.Sığorta şirkətlərinin iqtisadiyyatı və maliyyəsi

2.Büdcə sisteminin mahiyyəti və təşkili prinsipləri

3.Bank sisteminin təsnifatı

4. Cinayət Məcəlləsində vergitutma ilə bağlı müddəalar

5.İkiqat sığortalama və onun aradan qaldırılması yolları

6.Azərbaycan bank sektorunun müasir vəziyyəti

7.Maliyyənin bölgü funksiyası

8.Dövlət və yerli vergilərin təsnifatı

9.Maliyyə siyasətinin mahiyyəti və onun təşkili prinsipləri

10.Dövlət krediti, onun mahiyyəti və formaları

11.Əhalinin əmanətlərin sığortalanması sisteminin məqsədi

12.Vergitutmanın elementləri

13.Şəxsi sığortanın mahiyyəti, növləri və təşkili prinsipləri

14.Pul siyasəti və maliyyə sabitliyi

15.Maliyyənin nəzarət və bölgü funksiyası

16.Hüquqi şəxslərin mənfəət vergisi

17.Dövlət maliyyəsinin mahiyyəti və maliyyə sistemində yeri

18.Sığorta bazarının institusional əsasları

19.Pul tədavülünün təşkili

20.Gəlir vergisindən azadolmalar və güzəştlər

21.Bankların kapital bazarında investisiya əməliyyatı

22.Nağdsız hesablaşma formaları

23.Maliyyə sisteminin subyektləri və obyektləri

24.Gəlirdən çıxılan xərclər

25.Müəssisələlrin əsas və dövriyyə kapitalı, onların idarə olunması

26.Maliyyə bazarının maliyyə resurslarının bölgüsündə rolu

27.Bankların aktiv əməliyyatlarının mahiyyəti

28.Amortizasiya ayırmaları və gəlirdən amortizasiya olunan aktivlər üzrə çıxılan məbləğlər

29.Kreditləşmənin əsas prinsipləri

30.Sığorta iqtisadi kateqoriyasının xarakterik cəhətləri

31.Maliyyə nəzarətinin obyektləri və subyektləri

32.Vergilərin hesablanması qaydaları

33.Maliyyənin idarə olunmasının mahiyyəti və elementləri

34.Əmlak sığortasının təşkili prinsipləri

35.Valyuta nəzarətinin əsas istiqamətləri

36.Azərbaycan Respublikasının vergi qanunverıcıliyi

37.Maliyyə mexanizminin mahiyyəti və dövlətin maliyyə siyasətinin həyata keçirilməsində onun rolu

38.Sosial sığortanın mahiyyəti və təşkili

39.Qiymətli kağızlar bazarında bankların investisiya siyasəti

40.Maliyyə lizinqi

41.Maliyyə planlaşdırılmasının zəruriliyi, onun prinsipləri və vəzifələri

42.Bankların vasitəşilik əməliyyatlarının mahiyyəti və təsnifatı

43.Təkrarsığorta institutu və onun mahiyyəti

44.Mənfəət vergisi üzrə bəyannamənin verilməsi

45.Dövlət büdcəsinin sosial-iqtisadi mahiyyəti və funksiyaları

46.Sığortanın maliyyə potensialı

47.Bank sistemində likvidlik anlayışı

48.Vergi ödəyicilərinin hüquqları

49.Bank riskləri və onun idarə olunması

50.Sığorta sistemində ehtiyatlar və onların formalaşması xüsusiyyətləri

51.Beynəlxalq maliyyə münasibətlərinin mahiyyəti və idarə olunması

52.Əlavə dəyər vergisi üçün qeydiyyat

53.Sığorta bazarı, onun quruluşu və təşkili prinsipləri

54.Büdcənin gəlir və xərclərinin formalaşması prosesi

55.Banklarda daxili nəzarət və audit

56.ƏDV-nin sıfır (0) dərəcəsi ilə tutulması

57.Maliyyə planlaşdırılmasının zəruriliyi, onun prinsipləri və vəzifələri

58.Bankların vasitəşilik əməliyyatlarının mahiyyəti və təsnifatı

59.Sığortanın gəlirləri və xərcləri tərkibi

60.ƏDV hesab-fakturaları

61.Sığorta fondları: onların formaları və yaradılması üculları

62.Kapitalın adekvatlıq əmsalı

63.Maliyyə sisteminin mahiyyəti, həlqələrı, onların qarşılıqlı əlavəsi

64. ƏDV-nin depozit hesabı vasitəsilə ödənilməsi

65.Dövlət maliyyəsinin mahiyyəti

66.Bankların aktiv əməliyyatlarının mahiyyəti və təsnifatı

67.Şəxsi və məsuliyyət sığortasının mahiyyəti və növləri

68.Aksiz vergisi

69.Büdcənin gəlirlərinin tənzimlənməsi üsulları

70.Sığorta tariflərinin qurulması əsasları

71.Bank fəaliyyətinin həyata keçirilməsinə dair ümumi qaydalar

72.Azərbaycan Respublikasına idxal edilən aksizli malların dərəcələri

73.Sığortanın inkişafının makroiqtisadi göstəriciləri

74.Banklarda kredit əməliyyatları

75.Dövlət büdcəsinin gəlirlər sistemi

76.Aksizli mallar üzərində vergi nəzarəti

77.Sığortanın iqtisadi kateqoriyası və onun funksiyaları

78. Büdcədənkənar fondların təsnifatı

79.Dövlət büdcəsinə transfertlər80.Fiziki şəxslərin əmlak vergisi


Dostları ilə paylaş:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə