Azərbaycan Dövlət Neft AkademiyasıYüklə 2,8 Kb.

səhifə1/50
tarix11.04.2018
ölçüsü2,8 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   50


 
Nurəliyeva R.N. 
 
 
 
 
 
Azərbaycanın yanacaq-
enerji kompleksinin 
inkişafının iqtisadi-ekoloji 
problemləri 
 
 
 
 
 
 
 
Bakı-2010 
 


Nurəliyeva R.N. 
 
 
 
 
 
 
 
Azərbaycanın yanacaq-
enerji kompleksinin 
inkişafının iqtisadi-ekoloji 
problemləri 
 
 
 
 
 
 
 
Bakı-Azərnəşr- 2010 
 


Elmi redaktor:  
prof.M.C.Atakişiyev 
 
Rəyçilər: 
 
prof.T.N.Əliyev 
 
 
 
i.e.d.Y.Kəlbiyev 
 
Nurəliyeva Rəhimə Nurəli qızı 
 
 
Azərbaycanın yanacaq-enerji kompleksinin inkişafının 
iqtisadi-ekoloji problemləri. 
Monoqrafiya. Bakı-Azərnəşr-2010 
 
 
 
Monoqrafiyada    Azərbaycan  Respublikasında  YEK-in  ətraf 
mühitlə  əlaqəsinin  nəzəri  metodoloji  əsasları,  kompleksdə  mövcud 
ekoloji  vəziyyətin  təhlili  verilmiş,  orada  ətraf  mühitin  mühafizəsinin 
təkmilləşdirilməsi  sahəsinin  gələcək  inkişaf  perspektivləri  kontekstində 
tədqiq edilmişdir. 
 
Monoqrafiya    ali  texniki  məktəblərdə  sahənin  iqtisadiyyatı, 
təşkili  və  idarə    edilməsi  ixtisasları  üzrə  təhsil  alan    tələbələr  və 
magistrantlar,  YEK  sahəsinin  mütəxəssisləri,  eko-iqtisadi  problemlə 
məşğul  olan  Elmi-Tədqiqat  İnstitutlarının  işçiləri  üçün  nəzərdə 
tutulmuşdur. 
 
 
 
 
 
 
 
Nurəliyeva R.N.
 
BBK 6.1 
N 89 
 
2010
)
07
(
651
M
0601000000

 qrifli nəşr 
 
 
Çapa imzalanmış 
Kağız formatı 


 

MÜNDƏRİCAT 
 
MÜQƏDDİMƏ…….....…………......…..……….......……7 
 
1.   Yanacaq-enerji kompleksinin inkişafı və onun ətraf  
       mühitlə əlaqəsinin nəzəri-metodoloji əsasları.............9 
1.1. YEK-in  inkişafı və onun ətraf mühitlə qarşılıqlı    
       əlaqəsinin xüsusiyyətləri…………......................…...9 
1.2. İqtisadi-ekoloji proqnozların işlənib hazırlanmasının  
       metodik məsələləri……..............................…..…....28 
1.3. Azərbaycanda yanacaq-enerji kompleksində ətraf  
       mühitin mühafizəsinin təşkilati-hüquqi əsasları......…..52 
 
2.   Azərbaycanda yanacaq-enerji kompleksinin inkişafı  
      və iqtisadi-ekoloji vəziyyətin qiymətləndirilməsi…......67 
2.1. Azərbaycanda yanacaq-enerji kompleksinin inkişaf    
       xüsusiyyətləri..............................…..................…….…67 
2.2. Azərbaycanın neft və qaz sənayesinin müasir   
       durumunun və iqtisadi-ekoloji vəziyyətin təhlili.......83 
2.3. Neft emalı müəssisələrində ekoloji vəziyyətin  
       iqtisadi cəhətdən  qiymətləndirilməsi......................113 
 
3.     Yanacaq-enerji kompleksinin inkişaf perspektivləri  
        və ətraf mühitin mühafizəsinin təkmilləşdirilməsi  
        istiqamətləri............................................................128 
 


 

3.1.Yanacaq-enerji  kompleksinin perspektiv inkişaf 
       istiqamətləri.............................................................128 
3.2. Neft sənayesinin inkişafı nəticəsində yaranan  
       iqtisadi-ekoloji proseslərin proqnozlaşdırılması.......144 
3.3. Ətraf  mühitin mühafizəsinin təkmilləşdirilməsi  
       yolları......................................................................163 
 
İSTİFADƏ EDİLMİŞ ƏDƏBİYYAT……......................204 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 

MÜQƏDDİMƏ 
 
 
Azərbaycan Dövlət müstəqilliyini əldə etdikdən sonra 
iqtisadi  inkişafın  ən  çox  yadda  qalan  hadisəsi  ölkənin 
müstəqilliyinin    qarantına  çevrilən    yeni  neft  siyasətinin 
formalaşması  və    «Əsrin  müqaviləsi»    neft  müqavilələrinin 
bağlanması oldu. 
 
«Əsrin  müqaviləsi»nin  imzalanması  Azərbaycanda 
yeni  bir    tarixi  şəraitin  yaranmasına  gətirib  çıxardı.  Bu 
müqavilə sayəsində  Azərbaycan beynəlxalq aləmdə ən güclü 
dövlətlərin    timsalında    yeni  siyasi  və  iqtisadi    tərəfdaşlar 
qazandı.  
 
1994-cü  ildən  başlayaraq  həyata  keçirilən  yeni  neft 
strategiyası  Azərbaycanın  beynəlxalq  iqtisadi  sistemə 
inteqrasiyasında 
və 
ölkəyə 
xarici 
investisiyaların 
gətirilməsində  mühüm rol oynamışdır. 
 
Məlum 
olduğu 
kimi, 
Azərbaycanın 
ərazisi 
karbohidrogen  ehtiyatları  ilə  zəngindir.  Xəzər  dənizin 
Azərbaycan  sektorunda  yerləşən  karbohidrogen  yataqlarının 
işlənməsinə  dair  dünyanın  qabaqcıl    neft  şirkətləri  ilə  
bağlanmış  «Əsrin  müqaviləsi»  müasir  dövrdə  ölkənin  neft-
qaz sənayesinin inkişafına yeni təkan vermişdir. 
 
Respublikanın  sosial-iqtisadi  inkişafında  yanacaq-
enerji  kompleksinin  xüsusi  rolu  vardır.  Belə  ki,  ölkənin 
qarşısında  duran  əsas  vəzifə  son  illər  qazanılmış  uğurları Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   50


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə