Azərbaycan respublikasi təHSİl naziRLİYİ azərbaycan döVLƏt pedaqoji universitetiYüklə 5,01 Kb.

səhifə1/47
tarix25.11.2017
ölçüsü5,01 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   47


 AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI TƏHSİL NAZİRLİYİ 
AZƏRBAYCAN DÖVLƏT PEDAQOJİ UNİVERSİTETİ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TƏHSİLDƏ İKT 
 
Elmi-metodik jurnal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B A K I – 2 0 10 
 


          Redaksiya Şurasının Sədri: 
 
Y.Ə.Məmmədov 
Аzərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin 
ректору, АМЕА-nın müxbir üzvü, professor 
 
           Redaksiya Şurası: 
 
F.A.Rüstəmov 
Аzərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti 
Pedaqoji fakültənin dekanı, professor. 
A.O.Mehrabov 
Təhsil Problemləri İnstitutunun direktoru, 
professor. 
A.H.Naxçıvanlı 
Azərbaycan Müəllimlər İnstitutunun rektoru, 
Professor. 
A.D.Zamanov 
Bakı Pedaqoji Kadrların İxtisasartırma 
və yenidənhazırlanma İnstitutunun direktoru, 
professor. 
T.A.Əliyev 
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası 
Kibernetika İnstitutunun direktoru, 
AMEA-nın həqiqi üzvü. 
R.M.Əliquliyev 
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası 
İnformasiya Texnologiyaları İnstitutunun 
Direktoru, AMEA-nın müxbir üzvü. 
İ.B.Əhmədov 
Аzərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti 
“Kompüter Mərkəzi”nin direktoru, dosent. 
B.Akkoyunlu 
Türkiyə Cümhuriyyəti Hacəttəpə Universiteti 
Egitim fakültəsinin dekanı, professor, doktor. 
P.Aşkar 
Türkiyə Cümhuriyyəti Hacəttəpə Universiteti 
Egitim fakültəsinin bölmə müdiri, professor, doktor. 
H.Yurdugül 
Türkiyə Cümhuriyyəti Hacəttəpə Universiteti 
Egitim fakültəsinin müəllimi, doktor. 
T.H.Vəzirov 
Rusiya Federasiyası, Dağıstan Dövlət Pedaqoji 
Universiteti, Pedaqoji fakültənin dekan müavini, 
professor. 
V.P.Tixomirov 
Avrasiya Distant Təhsil Assosiasiyasının 
Prezidenti, professor. 
Y.Paker 
London Universiteti, professor. 
J.Bonnin 
Elm və Təhsil Əlaqələri Assosiasiyasının 
Prezidenti, professor. 
 
Dövlət qeydiyyatı: 
«Təhsildə İKT» elmi-metodiki jurnalı 11.12.2008-ci 
ildə Аzərbaycan Рespublikası Ədliyyə Nazirliyində 
Mətbu nəşrlərin dövlət qeydiyyatı reyestrinə daxil 
edimişdir. 
Qeydiyyat: № 2764 
 
Jurnal Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Ali 
Attestasiya Komissiyasının dissertasiyaların əsas elmi 
nəticələrinin dərc olunması tövsiyə edilən nəşrlərin 
siyahısına daxil edilmişdir. 
 
 
Baş redaktor: 
prof. A.R.Buniyatov 
 
Redaksiya Heyəti: 
 
R.R Abdurazaqov 
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti 
pedaqoji elmlər namizədi, dosent. 
İ.N.İsmayılov 
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti 
pedaqoji elmlər namizədi, dosent. 
Z.Ə.Tağıyeva 
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti 
fizika-riyaziyyat elmləri namizədi, dosent. 
Ə.Q.Pələngov 
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti 
pedaqoji elmlər namizədi, dosent. 
F.M.Mustafazadə 
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti 
texniki elmlər namizədi, dosent. 
məsul katibE.V.Seyidzadə 
Qafqaz Universiteti 
baş müəllim. 
Kompyuter tərtibatı 
H.B.Kərimova 
 
 
 
 
 
Çapa imzalanmış 19.05.2010-cu il 
Kagız formatı 60x84 1/16, çap vərəqi 8 
Sifariş 121, sayı 100 
 
ADPU-nun mətbəəsi 
Bakı, Ü.Hacıbəyov küçəsi, 34 
Tel: 493-74-10 
 


 
Təhsildə İKT 
1 
MÜNDƏRİCAT 
 
RƏSMİ SƏNƏDLƏR 
2010-2013-cü illərdə Azərbaycan Respublikasının orta ixtisas təhsil sistemində islahatlar üzrə 
tədbirlər proqramı ................................................................................................................... 3 
 
TƏHSİLİN İNFORMATLAŞDIRILMASININ NƏZƏRİ VƏ 
METODOLOJİ ƏSASLARI 
 
R.M. Əliquliyev, R.Ş. Mahmudova 
İnsanların informasiya cəmiyyətinə hazırlığı və onlarda informasiya mədəniyyətinin 
formalaşdırılmasının bəzi aspektləri.........................................................................................10 
 
Buket Akkoyunlu 
Rəqəmsal kompetensiya və təhsil qurumlarının vəzifələri ..................................................... 28 
 
İ.B. Əhmədov 
Ali təhsilin informatlaşmasında beynəlxalq əməkdaşlıq ........................................................ 37 
 
TƏHSİLİN İNFORMATLAŞDIRILMASININ PEDAQOJİ VƏ 
PSİXOLOJİ ƏSASLARI 
 
R.İ. Əmiraslanova 
Təhsilin idarə edilməsində monitorinq və qiymətləndirmənin rolu ........................................ 49 
 
A.R. Buniyatov, M.A. Nəcəfov,  G.М. Verdiyeva 
Avtomatlaşdırılmış informasiya sistemlərinin texnoloji təminatının xüsusiyyətləri ............... 56 
 
METODİKA VƏ TƏCRÜBƏ 
 
R.R. Abdurazaqov, M.M. Cavadov 
Fizikadan multimedia elektron dərsliyinə «test dizayner» proqramının tətbiqi və ondan 
istifadə texnologiyası ............................................................................................................ 61 
Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   47


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə