Azərbaycan respublikasi təHSİl naziRLİYİ azərbaycan döVLƏt pedaqoji universitetiYüklə 3,79 Kb.

səhifə1/52
tarix14.07.2018
ölçüsü3,79 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   52


AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI TƏHSİL NAZİRLİYİ 
AZƏRBAYCAN DÖVLƏT PEDAQOJİ UNİVERSİTETİ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
T Ə H S İ L D Ə   İ K T 
 
Elmi-metodik jurnal 
 
 
 
№4 
 
 
 
 
 
B A K I – 2016 
 


Redaksiya Şurasının Sədri: 
 
C.M.Cəfərov 
Аzərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin 
ректору, tarix elmləri doktoru, professor 
 
Redaksiya Şurası: 
 
A.D.Zamanov 
Аzərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti
 
Elmi işlər üzrə prorektor, professor 
Redaksiya Şurasının sədr müavini 
F.A.Rüstəmov 
Аzərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti 
professor. 
T.A.Əliyev 
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası 
İdarəetmə Sistemləri İnstitutunun direktoru, 
AMEA-nın həqiqi üzvü. 
R.M.Əliquliyev 
Azərbaycan 
Milli 
Elmlər 
Akademiyasının 
akademik-katibi,  
İnformasiya Texnologiyaları İnstitutunun 
Direktoru, AMEA-nın həqiqi üzvü. 
İ.B.Əhmədov 
Аzərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti 
İKT  Mərkəzinin direktoru, dosent. 
P.Aşkar 
Türkiyə Cümhuriyyəti Hacəttəpə Universiteti 
Egitim fakültəsinin bölmə müdiri, prof,doktor. 
H.Yurdugül 
Türkiyə Cümhuriyyəti Hacəttəpə Universiteti 
Egitim fakültəsinin müəllimi, doktor. 
T.H.Vəzirov 
Rusiya Federasiyası, Dağıstan Dövlət Pedaqoji 
Universiteti, prof. 
V.P.Tixomirov 
Avrasiya Distant Təhsil Assosiasiyasının 
Prezidenti, prof.. 
A.Y.Uvarov 
Moskva  Dövlət  Pedaqoji  Universiteti,  prorektor, 
pedaqoji elmlər doktoru, prof. 
J.Bonnin 
Elm və Təhsil Əlaqələri Assosiasiyasının 
Prezidenti, prof. 
Y.Paker 
London Universiteti, prof. 
 
Dövlət qeydiyyatı: 
«Təhsildə İKT» elmi-metodiki jurnalı 11.12.2008-
ci ildə Аzərbaycan Рespublikası Ədliyyə 
Nazirliyində Mətbu nəşrlərin dövlət qeydiyyatı 
reyestrinə daxil edimişdir. 
Qeydiyyat: № 2764 
 
Jurnal Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında 
Ali Attestasiya Komissiyasının dissertasiyaların 
əsas elmi nəticələrinin dərc olunması tövsiyə edilən 
nəşrlərin siyahısına daxil edilmişdir. 
 
Baş redaktor: 
prof. A.R.Buniyatov 
 
Redaksiya Heyəti: 
A.S.Adıgözəlov 
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti 
pedaqoji elmlər doktoru, professor. 
R.R Abdurazaqov 
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti 
pedaqoji elmlər namizədi, dosent. 
Z.Ə.Tağıyeva 
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti 
fizika-riyaziyyat elmləri namizədi, dosent. 
Ə.Q.Pələngov 
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti 
pedaqoji elmlər doktoru, professor. 
Məsul katib:  
İ.N.İsmayılov 
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti 
pedaqoji elmlər doktoru, dosent. 
Redaktor 
N.F.Həsənova 
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti 
Komputer tərtibatçısı: 
E.N.Allahverdiyeva  
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
Çapa imzalanmış 28.12.2016-ci il 
Kagız formatı 60x84 1/16, çap vərəqi 8 
Sifariş 121, sayı 200 
 
ADPU-nun mətbəəsi 
Bakı, Ü.Hacıbəyov küçəsi, 34 
Tel: 493-74-10 


 
Təhsildə İKT 
1 
MÜNDƏRİCAT 
 
TƏHSİLİN İNFORMATLAŞDIRILMASININ NƏZƏRİ VƏ 
METODOLOJİ ƏSASLARI 
İ.B. Əhmədov  
Mobil Təhsil  texnologiyaları: imkanlar, perspektivlər..............................................3 
 
TƏHSİLİN İNFORMATLAŞDIRILMASININ PEDAQOJİ VƏ 
PSİXOLOJİ ƏSASLARI 
K. Qaybalıyeva 
Məktəb riyaziyyatı məsələlərinin həllində alqoritmin blok- sxem təsvir dilinin  
təlimi metodikası ........................................................................................................16 
İ. Bayramov 
Ali texniki məktəblərdə riyaziyyat təlimində peşəyönümlü tədqiqat məsələlərinin  
rolu .............................................................................................................................22 
N.M. Xankişiyeva  
İnformasiya sisteminin arxitekturasi və ümumi strukturu..........................................27 
 
METODİKA VƏ TƏCRÜBƏ 
G.Ə.Məmmədova  
Kurrikulum anlayışı və onun tətbiqində İKT-nin rolu ..............................................33 
İ.M.Kazımov, G.İ. Əkbərzadə, A.İ.Allahverdiyeva 
Biologiyanın tədrisində Azərbaycan faunasının  öyrədilməsi imkanları ..................39 
E.Ə.İsmayılova 
Ümumtəhsil məktəblərində biologiyanın tədrisində şagirdlərin idrak fəallığının  
İKT vasitəsilə artırılması ...........................................................................................46 
S.K.Manafova, G.Q.Ərəbova 
Biologiyanın həyat bilgisi ilə əlaqəli tədrisində tibbi-gigiyenik anlayışların 
öyrədilməsində elektron təlim vasitələrinin rolu ......................................................54 
R.Əmrahov, P.Qafarova 
Biologiyanın  tədrisində kompüter videogörüntülərilə Azərbaycan florasının 
öyrədilməsi ................................................................................................................61 
Z.R.İsmayılova, S.F.Quluzadə 
Ümumtəhsil məktəblərində biologiyanin tədrisində 
Elektron təlim vasitələrinin tədqiqatçiliq bacariqlarinin aşilanmasinda rolu ...........68 
 
 
Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   52


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə