Azərbaycan Respublikasının daxili və xarici siyasətinə, beynəlxalq münasibətlərə dair analitik jurnalYüklə 4,36 Kb.

səhifə1/85
tarix07.07.2018
ölçüsü4,36 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   85


Say 1 (12) • 2015 | STRATEJİ TƏHLİL 
1
STRATEJİ 
TƏHLİL 
Azərbaycan Respublikasının daxili və xarici siyasətinə
beynəlxalq münasibətlərə dair analitik jurnal
Say 1 (12) • 2015


STRATEJİ TƏHLİL | Say 1 (12) • 2015
2 
Mərkəzin qeydiyyat sayı: 1107-Q19-2445
Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi
Jurnalın qeydiyyat sayı: 3236
Tiraj: 500
Sifariş: 117
ISSN: 2078-8037
Elmi redaktor: 
Tahirə ALLAHYAROVA 
fəlsəfə üzrə elmlər doktoru
Redaktor: 
Aqşin MƏMMƏDOV
filologiya üzrə fəlsəfə doktoru
Dizayner:
İntiqam MƏHƏMMƏDLİ
NƏŞRİYYAT:
CBS PP MMC
STRATEJİ ARAŞDIRMALAR MƏRKƏZİNİN NƏŞRİ
Redaksiyanın ünvanı:
Strateji Araşdırmalar Mərkəzi,
Azərbaycan, Bakı şəhəri, AZ 1005 | M. İbrahimov küçəsi 8 | Tel.: (+99412) 596 82 36
Faks: (+99412) 437 34 58 | E-poçt: strateji_tehlil@sam.gov.az | Veb ünvan: www.stj.sam.az
© Strateji Araşdırmalar Mərkəzi, 2015


Say 1 (12) • 2015 | STRATEJİ TƏHLİL 
3
Redaksiya Heyəti
Redaksiya Heyətinin sədri:
RAMİZ MEHDİYEV  
AMEA-nın akademiki
Redaksiya Heyətinin  üzvləri: 
URXAN ƏLƏKBƏROV   
AMEA-nın akademiki
ZİYAD SƏMƏDZADƏ  
AMEA-nın akademiki
BƏXTİYAR ƏLİYEV  
AMEA-nın müxbir üzvü
ƏLİ HƏSƏNOV      
tarix üzrə elmlər doktoru, professor
RƏBİYYƏT ASLANOVA   
fəlsəfə üzrə elmlər doktoru, professor
SƏMƏD SEYİDOV  
psixologiya üzrə elmlər doktoru, professor
NOVRUZ MƏMMƏDOV
filologiya üzrə fəlsəfə doktoru
HİCRAN HÜSEYNOVA 
siyasi elmlər doktoru, professor
MUSA QASIMLI  
tarix üzrə elmlər doktoru, professor
FƏRHAD MƏMMƏDOV
fəlsəfə üzrə fəlsəfə doktoru
ZİYAFƏT ƏSGƏROV     
hüquq üzrə fəlsəfə doktoru 
RASİM MUSABƏYOV  
fəlsəfə üzrə fəlsəfə doktoru
GÜLŞƏN PAŞAYEVA  
filologiya üzrə fəlsəfə doktoru
STRATEJİ TƏHLİL 


STRATEJİ TƏHLİL | Say 1 (12) • 2015
4 
MİLLİ  İNKİŞAFIN STRATEJİ  PRİORİTETLƏRİ
Musa QASIMLI
Erməni silahlı dəstələrinin hazırlanması və fəaliyyətləri  
(1914-cü il avqust – 1915-ci il aprel)
Aydın MİRZƏZADƏ
Azərbaycan Respublikasının sosial və iqtisadi inkişaf strategiyasının  
həyata keçirilməsinə Ermənistanla münaqişənin təsiri
Gülşən PAŞAYEVA
Azərbaycanda beynəlxalq dillərin işlədilməsi
ERMƏNİSTAN-AZƏRBAYCAN DAĞLIQ QARABAĞ MÜNAQİŞƏSİ 
“ERMƏNİ MƏSƏLƏSİ”  KONTEKSTİNDƏ
Lətifə ƏLİYEVA 
Ermənilər tərəfindən soyqırıma məruz qalmış Azərbaycan qadınları 
(1918-1920-ci illər)
Füzuli  İBRAHİMZADƏ
Behbud Şahtaxtinski və “erməni məsələsi”
Ziyad ƏMRAHOV
Osmanlı dövlətinin 24 aprel 1915-ci il tarixli “Təhcir qanunu”nun  
tarixi və siyasi aspektləri
Esmira ORUCOVA
Xocalı soyqırımı: əsir, girov, itkin problemi
9
33
43
59
71
79
89
MÜNDƏRİCAT  |  CONTENTS  |  СОДЕРЖАНИЕ


Say 1 (12) • 2015 | STRATEJİ TƏHLİL 
5
105
123
135
151
165
179
  
191
205
XARİCİ  SİYASƏT VƏ BEYNƏLXALQ MÜNASİBƏTLƏRİN APARICI  MEYİLLƏRİ
Nurlan ƏLİYEV 
Qara dəniz regionu: müasir geosiyasi vəziyyət
MÜASİR DÖVLƏT QURUCULUĞU
Səadət MƏMMƏDOVA
Dövlətin sosial siyasətinin həyata keçirilməsində sosial institutların rolu
Anar FƏRMAYILOV
Turizmin inkişafı Azərbaycan xalqının sosial rifahının yüksəlməsi aspektində
Vüqar RƏHİMZADƏ
KİV-in fəaliyyətinin hüquqi tənzimlənməsinə nəzəri-politoloji baxış
XARİCİ  SİYASƏT  VƏ DİPLOMATİYA TARİXİ MƏNBƏLƏRDƏ  
Tahir CƏFİYEV
XV – XVI əsrlərdə Azərbaycanın türk dövlətləri ilə diplomatik əlaqələri tarixindən
Mübariz AĞALAROV 
XVII əsrin əvvəllərində Azərbaycan Səfəvi imperiyası ilə Şərq ölkələri  
arasında diplomatik əlaqələrə dair
Ramil AĞAYEV
Azərbaycan türkləri haqqında məlumatlar Yəmən hökmdarlarına  
həsr olunmuş yazılı mənbələrdə  
AZƏRBAYCAN RESPUBLIKASININ HÜQUQ VƏ QANUNVERİCİLİK SİSTEMİ 
Nəsir  HÜSEYNOV
Hərbi xidmət əleyhinə olan cinayətlərin sistemi
MÜNDƏRİCAT  |  CONTENTS  |  СОДЕРЖАНИЕ


STRATEJİ TƏHLİL | Say 1 (12) • 2015
6 


Say 1 (12) • 2015 | STRATEJİ TƏHLİL 
7
MİLLİ  İNKİŞAFIN 
STRATEJİ 
PRİORİTETLƏRİ


STRATEJİ TƏHLİL | Say 1 (12) • 2015
8 


Say 1 (12) • 2015 | STRATEJİ TƏHLİL 
9
Açar  sözlər:  Birinci  Dünya  müharibəsi,  Çar  Rusiyası,  Osmanlı  imperiyası, 
erməni silahlı dəstələri, daşnaklar, muxtariyyət, qaçqınlar
Key  words:  The  First  World  War,  Tsarist  Russia,  Ottoman  Empire,  the 
Armenian armed groups, the Dashnaks, autonomy, refugees
Ключевые  слова:  Первая  мировая  война,  царская  Россия,  Осман-
ская  империя,  армянские  вооруженные  группы,  дашнаки,  автономия,  
беженцы
Erməni silahlı 
dəstələrinin 
hazırlanması və 
fəaliyyətləri
(1914-cü il avqust
- 1915-ci il aprel)
Musa
QASIMLI
millət vəkili, AMEA Dünya Siyasəti 
İnstitutunun direktoru, professor
musa.qasimli@yahoo.com
Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   85


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə