Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə uyğun olaraq hər bir uşağın əqli və fizikiYüklə 1,14 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə1/17
tarix15.10.2018
ölçüsü1,14 Mb.
#74295
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17


 

 AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI TƏHSİL NAZİRLİYİ

 

 

RESPUBLİKA ELMİ PEDAQOJİ  KİTABXANASI 

 

Məmmədova Səyyarə 

 

 

 

 

Şagirdlərin mütaliə mədəniyyətinin 

formalaşdırılması  

 Sinifdənxaric oxu  

 

(METODİK VƏSAİT) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

BAKI-2014  

 

 2  

 

 Müəllif: Məmmədova Səyyarə Nazim qızı 

Redaktor: Məmmədova Ülkər İzbail qızı 

 

Metodik  vəsait  Azərbaycan  Respublikası  Təhsil  Naziri 

Mikayıl  Cabbarovun  “Ümumtəhsil  məktəbləri  şagirdlərinin 

mütaliə  vərdişlərinin  təkmilləşdirilməsi  və  onlarda  mütaliə 

mədəniyyətinin  formalaşdırılması  ilə  bağlı  tədbirlər  barədə” 

əmrinə əsasən hazırlanmışdır. 

 

 Metodik  vəsaitdə  məktəblilərin  yaş  xüsusiyyətlərinə  görə 

mütaliə  mədəniyyətinin  formalaşdırılmasının  mərhələlərindən  bəhs 

olunur. Həmçinin vəsaitə kiçik, orta və böyük yaşlı şagirdlərə tədris 

olunan  Azərbaycan  dili  və  ədəbiyyat  fənlərinin  proqramları  ilə 

paralel  sinifdənxaric  oxu  materialları,  eləcə  də  şagirdlərin  müxtəlif 

elm  sahələrinə  aid  sorğularına  cavab  verəcək  soraq-məlumat 

nəşrləri  və  məktəbdənkənar  mütaliə  materiallarının  tövsiyə  biblioq-

rafiyası daxil edilmişdir. 

Metodik vəsait sinifdənxaric və məktəbdənkənar mütaliə işinin 

səmərəli  təşkili  məqsədilə  ümumtəhsil  məktəblərinin  müəllimləri, 

məktəb  kitabxanaçıları,  şagirdlər  və  valideyinlərin  istifadəsi  üçün 

hazırlanmışdır. 

 

S.N.Məmmədova. Şagirdlərin mütaliə mədəniyyətinin forma-

laşdırılması.  Sinifdənxaric  oxu.–Bakı:  Nərgiz  nəşriyyatı, 

2014. - ... səh. 

 

 

  

 

           2014

832


079

742000000M

                     

© «Нярэиз», 2015

 

 
 

 

 3  

 

    Kitabın insan həyatında təsiri - insanın   insan həyatına təsirindən daha güclüdür. 

 (Qrim Qrin. İngilis yazıçısı) 

 

GİRİŞ 

 

Məktəb  millətin  hər  mənada  sağlam  gələcəyinin 

təminatçısıdır.  O,  böyük  zaman  kəsiyində  öhdəsinə  götürdüyü 

çətin işi - insan tərbiyə  edib  yetişdirərək boya-başa çatdırmaq 

missiyasını  yerinə  yetirir.  Altı  yaşlı  uşaqkən  qəbul  etdiyi 

övladları on yeddi yaşlı gənc vətəndaş olaraq cəmiyyətə təqdim 

edir.  Bu  gənclər  həm  mənsub  olduğu  ailənin,  həm  məktəbin, 

həm  də  cəmiyyətin  simasıdır.  İstər  ailənin,  istərsə  də 

cəmiyyətin bir arzusu, məktəb qarşısında bir tələbi var - kamil 

insan yetişdirmək. 

Kamil  insan  ağıllı,  əməksevər,  fiziki  cəhətdən  sağlam, 

zəngin  mənəviyyatlı,  öz  hüquq  və  vəzifələrini  yaxşı  bilən 

insandır.  Kamilliyə  mənəviyyatın  min  cür  əlamətləri  -  vətən-

pərvərlik,  halallıq,  mərdlik,  düzlük,  doğruçuluq,  dostluq  və 

yoldaşlıq,  mübarizlik,  etibarlılıq,  sözübütövlük,  insanpərvərlik 

və s. daxildir. 

Qeyd  edilən  keyfiyyətlərə  nail  olmaq  üçün  təlim 

proqramları ilə  yanaşı, sinifdən və məktəbdənxaric mütaliə də 

mühüm  rol  oynayır.  Sinifdənxaric  mütaliə  işi  təlim-tərbiyə 

işinin üzvi tərkib hissəsi hesab edilir.  

Mütaliə  mədəniyyəti  olduqca  geniş  məfhumdur,  o, 

kitabla işin səmərəli bəhrəsidir. Mütaliə zehni fəaliyyət prosesi 

olub,  oxucu  ilə  kitab  arasında  baş  verən  mürəkkəb  bir  

 

 4  

 

prosesdir. Mütaliənin mahiyyəti əsərin sadəcə oxunması deyil, onun  məzmununun,  süjet  xəttinin  ideya-bədii  cəhətdən 

qavranılması  prosesidir.  Mütaliə  gənc  nəslin  təşəkkül  tapma-

sına,  nitq  və  təfəkkürünün  inkişafına  yönəldilmiş  mənəvi 

fəaliyyət  formasıdır.  Oxumaq,  yazmaq  bacarığı  olan  hər  bir 

insanın  həyat,  cəmiyyət  haqqında  ətraflı  biliklərə  yiyələn-

məsində  mütaliə  etməyin  çox  böyük  əhəmiyyəti  vardır. 

Görkəmli fransız filosofu və yazıçısı Deni Didro deyirdi: “Hər 

kim kitab oxumursa, o düzgün fikirləşə bilməz”. 

Böyük  çex  pedaqoqu  Yan  Amos  Kominski  isə  öz 

yetirmələrinə  bu  sözləri  dönə-dönə  xatırladırdı  ki,  “O  günü,  o 

saatı bədbəxt say ki, yeni bir şey öyrənməmisən və öz təhsilinə 

heç nə əlavə etməmisən”. 

Doğrudan  da,  ən  dərin  bilik,  elmi  dünyagörüşü  məhz 

mütaliə  yolu  ilə  yaranır.  Buna  görə  şagirdlər  dərsdən  sonra  

xüsusən də asudə vaxtlarında müəllimlərin tövsiyə etdikləri və 

onları  maraqlandıran  kitabları  oxumalı,  müstəqil  bilik  əldə 

etməlidirlər. 

Mütaliə mədəniyyətindən danışarkən bir mühüm məsələ-

nin  üzərində  də  dayanmaq  lazımdır.  Müşahidələr  göstərir  ki, 

bəzi  şagirdlər ancaq bədii  ədəbiyyata  -  məhəbbət  və  ya qəhrə-

manlıqdan bəhs edən kitablara daha çox meyl edir, mübarizə - 

döyüş  səhnələrini  əks  etdirən  kitabları  oxumağı  özləri  üçün 

faydalı  sayırlar.  Mütaliə  zamanı  ancaq  məktəbdə  tədris  edilən 

fənn  proqramları  üzrə  kitab  oxumağa  üstünlük  verənlər  də  az 

deyil.  Ancaq  orta  ümumtəhsil  məktəblərinin  ilk  pillələrindən 

başlayaraq uşaqlara həyat, ətraf aləm, özündən böyüklərin işi-

peşəsi haqqında məlumat vermək, onlarda müəyyən anlayışlar 

formalaşdırmaq, mənəvi hisslərini, milli - vətənpərvərlik tərbi-
Yüklə 1,14 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə