Azərbaycan Respublikasının Seçki MəcəlləsiYüklə 1,79 Mb.
səhifə1/33
tarix23.02.2018
ölçüsü1,79 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   33

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ SEÇKİ MƏCƏLLƏSİ


MÜNDƏRİCAT

(Fəslin başlanğıcına getmək üçün müvafiq fəslin adının üzərində sol düyməni basın)


ÜMUMİ HİSSƏ


BÖLMƏLƏR (Fəsillər)

  1. ƏSAS ANLAYIŞLAR (1-2)

  2. ÜMUMİ MÜDDƏALAR (3-14)

  3. SEÇKİLƏRİN (REFERENDUMUN) KEÇİRİLMƏSİ (15-16)

XÜSUSİ HİSSƏ


  1. REFERENDUM (17-21)

  2. MİLLİ MƏCLİSƏ SEÇKİLƏR (22-28)

  3. AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SEÇKİLƏRİ (29-33)

  4. BƏLƏDİYYƏ SEÇKİLƏRİ (34-38)

İSTİFADƏ OLUNMUŞ MƏNBƏ SƏNƏDLƏRİNİN SİYAHISI
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ SEÇKİ MƏCƏLLƏSİ

ÜMUMİ HİSSƏ

XÜSUSİ HİSSƏ

İSTİFADƏ OLUNMUŞ MƏNBƏ SƏNƏDLƏRİNİN SİYAHISIAZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ SEÇKI MƏCƏLLƏSİ

 27 may 2003-cü il tarixli 461-IIQ nömrəli “Azərbaycan Respublikasinin Seçki Məcəlləsinin təsdiq edilməsi və qüvvəyə minməsi haqqinda” Azərbaycan Respublikasinin Qanunu ilə təsdiq edilmişdir. (azərbaycan Respublikasinin qanunvericilik toplusu, 2003-ci il, № 6, əlavə)ÜMUMİ HİSSƏ

ƏSAS ANLAYIŞLAR

ƏSAS ANLAYIŞLAR VƏ PRİNSİPLƏR

SEÇKİ HÜQUQUNUN TƏMİNATLARI. MƏHDUDİYYƏTLƏR

ÜMUMİ MÜDDƏALAR

SEÇKİ VƏ REFERENDUM ORQANLARI

MƏRKƏZİ SEÇKİ KOMİSSİYASI

SEÇKİ (REFERENDUM) DAİRƏLƏRİ VƏ DAİRƏ SEÇKİ KOMİSSİYALARI

SEÇKİ (REFERENDUM) MƏNTƏQƏLƏRİ VƏ MƏNTƏQƏ SEÇKİ KOMİSSİYALARI

SEÇKİLƏRİN (REFERENDUMUN) HAZIRLANMASI VƏ

KEÇİRİLMƏSİ ZAMANI AŞKARLIQ

SEÇİCİ (REFERENDUMDA İŞTİRAK ETMƏK HÜQUQU OLAN

VƏTƏNDAŞLARIN) SIYAHILARI

SİYASİ PARTİYALARIN VƏ SİYASİ PARTİYALAR BLOKLARININ SEÇKİLƏRDƏ (REFERENDUMDA) İŞTİRAKININ ƏSASLARI

SEÇKİLƏR ZAMANI NAMİZƏDLƏRİN İRƏLİ SÜRÜLMƏSI VƏ QEYDİYYATI

REFERENDUM ÜZRƏ TƏŞVİQAT QRUPLARININ YARADILMASI VƏ QEYDİYYATI

QEYDƏ ALINMIŞ NAMİZƏDLƏRİN VƏ REFERENDUM ÜZRƏ TƏŞVİQAT QRUPLARININ STATUSU

SEÇKİQABAĞI (REFERENDUMQABAĞI) TƏŞVİQAT

SEÇKİLƏRİN (REFERENDUMUN) MALİYYƏLƏŞDİRİLMƏSİ

SEÇKİLƏRİN (REFERENDUMUN) KEÇİRİLMƏSİ

SƏSVERMƏNİN TƏŞKİLİ

VƏTƏNDAŞLARIN SEÇKİ HÜQUQLARININ POZULMASINDAN ŞİKAYƏT VƏ VƏTƏNDAŞLARIN SEÇKİ HÜQUQLARININ POZULMASINA GÖRƏ MƏSULİYYƏT

XÜSUSI HİSSƏ

REFERENDUM

REFERENDUMA AİD ÜMUMİ MÜDDƏALAR

REFERENDUMUN TƏYİN EDİLMƏSI

REFERENDUMUN KEÇİRİLMƏSİNƏ HAZIRLIQ

REFERENDUMUN KEÇİRİLMƏSİ VƏ REFERENDUMUN NƏTİCƏLƏRİNİN

MÜƏYYƏN EDİLMƏSİ

REFERENDUM YOLU İLƏ QƏBUL EDİLMİŞ AKTLAR

MILLI MƏCLISƏ SEÇKILƏR

MİLLİ MƏCLİSİN DEPUTATLARININ SEÇKİLƏRİNƏ DAİR ÜMUMİ MÜDDƏALAR

MİLLİ MƏCLİSƏ SEÇKİLƏR ZAMANI DEPUTATLIĞA

NAMİZƏDLƏRİN İRƏLİ SÜRÜLMƏSI

MİLLİ MƏCLİSƏ SEÇKİLƏR ZAMANI QEYDƏ ALINMIŞ

DEPUTATLIĞA NAMİZƏDLƏR

MİLLİ MƏCLİSƏ SEÇKİLƏRƏ HAZIRLIQ

MİLLİ MƏCLİSƏ SEÇKİLƏRİN KEÇİRİLMƏSİ

MİLLİ MƏCLİSƏ SEÇKİLƏRİN YEKUNLARI

MİLLİ MƏCLİSİN DEPUTATINI MANDATDAN MƏHRUMETMƏ VƏ MİLLİ MƏCLİSƏ ƏLAVƏ SEÇKİLƏRİN KEÇİRİLMƏSİ

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SEÇKİLƏRI

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SEÇKİLƏRİNƏ

AİD ÜMUMİ MÜDDƏALARPREZİDENTLİYƏ NAMİZƏDLƏR. PREZİDENT SEÇKİLƏRİNİN

KEÇİRİLMƏSİNƏ HAZIRLIQ

PREZİDENT SEÇKİLƏRİNƏ HAZIRLIQ

PREZİDENT SEÇKİLƏRİNİN KEÇİRİLMƏSİ

PREZİDENT SEÇKİLƏRİNİN NƏTİCƏLƏRİ

BƏLƏDİYYƏ SEÇKİLƏRİ

BƏLƏDİYYƏ SEÇKİLƏRİNƏ AİD ÜMUMİ MÜDDƏALAR

BƏLƏDİYYƏ ÜZVLÜYÜNƏ NAMİZƏDLƏRİN İRƏLİ SÜRÜLMƏSİ QAYDASI

BƏLƏDİYYƏ ÜZVLÜYÜNƏ QEYDƏ ALINMIŞ NAMİZƏDLƏR

BƏLƏDİYYƏ SEÇKİLƏRİNƏ HAZIRLIQ

BƏLƏDİYYƏ SEÇKİLƏRİNİN KEÇİRİLMƏSİ VƏ SEÇKİLƏRİN NƏTİCƏLƏRİNİN MÜƏYYƏN OLUNMASI

İSTİFADƏ OLUNMUŞ MƏNBƏ SƏNƏDLƏRİNİN SİYAHISI

27 may 2003-cü il tarixli 461-IIQ nömrəli “Azərbaycan Respublikasinin Seçki Məcəlləsinin təsdiq edilməsi və qüvvəyə minməsi haqqinda” Azərbaycan Respublikasinin Qanunu ilə təsdiq edilmişdir. (Azərbaycan Respublikasinin qanunvericilik toplusu, 2003-ci il, № 6, maddə 274)

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ SEÇKI MƏCƏLLƏSİ 1


Azərbaycan Respublikasının dövlət hakimiyyətinin əsasını Azərbaycan xalqının iradəsi təşkil edir. Azərbaycan xalqının iradəsi ümumi, bərabər və birbaşa seçki hüququ əsasında gizli və şəxsi səsvermə yolu ilə azad və mütəmadi keçirilən seçkilərdə, habelə ümumi, bərabər və birbaşa seçki hüququ əsasında gizli və şəxsi səsvermə yolu ilə keçirilən ümumxalq səsverməsində —referendumda öz təzahürünü tapır. Azərbaycan dövləti Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının iradəsinin azad ifadə edilməsinə seçki hüququnun prinsip və normalarının müdafiə edilməsi yolu ilə təminat verir. Bu Məcəllə Azərbaycan Respublikası parlamentinin - Milli Məclisin deputatlarının, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin və bələdiyyə seçkilərinin, həmçinin ümumxalq səsverməsinin — referendumun təşkili və keçirilməsi qaydalarını müəyyən edir.

: mecelleler -> doc
doc -> Azərbaycan respublikasinin
doc -> Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsinin təsdiq edilməsi, qüvvəyə minməsi və bununla bağlı hüquqi tənzimləmə məsələləri haqqında
doc -> Azərbaycan respublikasinin
doc -> Ticarət gəMİÇİLİYİ MƏCƏLLƏSİ
doc -> Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsinin təsdiq edilməsi, qüvvəyə minməsi və bununla bağlı hüquqi tənzimləmə məsələləri haqqında
doc -> Azərbaycan Respublikasının Cəzaların İcrası Məcəlləsinin təsdiq edilməsi, qüvvəyə minməsi və bununla bağlı hüquqi tənzimləmə məsələləri haqqında
doc -> Azərbaycan Respublikası Mülki Məcəlləsinin təsdiq edilməsi, qüvvəyə minməsi və bununla bağlı hüquqi tənzimləmə məsələləri haqqında
doc -> Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı
doc -> Azərbayjan respublikasinin torpaq məJƏLLƏSİ
doc -> Azərbaycan respublikasinin meşƏ MƏCƏLLƏSI


Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   33


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə