Azərbaycan tarixYüklə 0,77 Mb.
səhifə1/28
tarix11.09.2018
ölçüsü0,77 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   28

##book_id=121//book_name=Azərbaycan tarix//

##fk=108//ks=01//fn=121// sumalltest= 502 //##Fakültə: Qeyri ixtisas, əyani və qiyabi I - II kurslar üçün (filologiya, riyaziyyat, biologiya, ##kimya biologiya, fizika, məkətəbəqədər, ##ibtidai hazırlıq, coğrafiya, bədən tərbiyəsi və ##hərbi hazırlıq)

## İşçi qrup: Z. Kərimov, H. Həsənov

##Fənnin adı: Azərbaycan tarixi

##Tərtib edən: B. Quliyev, N. Əhmədova

##Kafedra müdiri: S. A. Məmmədov

## MÜNDƏRİCAT

##I. Giriş. Azərbaycan ərazisində ibtidai icma quruluşu. . . . . . . . . 3 - 16. . . . . . . . . . . . . (16 test)

## T1 - 5; T2 - 3; T3 - 5; T4 - 3

##1. Azərbaycan tarixi ali məktəblər üçün I c. Səh 19 - 55

##2. Azərbaycan tarixi 7 cilddə I c. Səh. 54 - 165

##II. Azərbaycan ərazisində tayfa ittifaqları və qədim dövlətlər. . . . 6 - 9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (17 test)

## T1 - 5; T2 - 5; T3 - 4; T4 - 3

##1. Azərbaycan tarixi ali məktəblər üçün I c. Səh 58 - 169

##2. Azərbaycan tarixi 7 cilddə I c. Səh. 174 - 251

##III. Azərbaycanda feodal münasibətlərinin yaranması və inkişafı.

## İlkin Alban feodal dövləti . . . . . . . . . . . . . 10 - 13. . . . . . . . . . . . . . (17 test)

## T1 - 6; T2 - 4; T3 - 4; T4 - 4

##1. Azərbaycan tarixi ali məktəblər üçün I c. Səh. 170 - 235

##2. Azərbaycan tarixi 7 cilddə II c. Səh. 34 - 149

##IV. Ərəb xilafəti və Azərbaycan. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 - 16. . . . . . . . . . . . . . (17 test)

## T1 - 7; T2 - 3; T3 - 4; T4 - 3

##1. Azərbaycan tarixi ali məktəblər üçün I c. Səh. 236 - 256

##2. Azərbaycan tarixi 7 cilddə II c. Səh. 150 - 226

##V . Xürrəmilik Babək hərakatı. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 - 19. . . . . . . . . . . . . . . . . (17 test)

## T1 - 6; T2 - 3; T3 - 5; T4 - 3

##1. Azərbaycan tarixi Ali məktəblər üçün I c. Səh. 257 - 269

##2. Azərbaycan tarixi VII cilddə II c. Səh. 227 - 254

##VI. Azərbaycanda feodal dövlətlərinin yaranması (IX - X) . . . . 20 - 23. . . . . . . . . . . . . . . . (17 test)

## T1 - 6; T2 - 4; T3 - 4; T4 - 3

##1. Azərbaycan tarixi Ali məktəblər üçün dərslik I c. Səh. 273 - 289

##2. Azərbaycan tarixi VII cilddə II c. Səh. 283 - 349

##VII. XII əsirdə feodal dövlətləri. Mədəniyyət. . . . . . . . . . . . . 23 - 26. . . . . . . . . . . . . . (17 test)

## T1 - 5; T2 - 4; T3 - 6; T4 - 3

##1. Azərbaycan tarixi Ali məktəblər üçün dərslik I c. Səh. 294 - 321

##2. Azərbaycan tarixi VII cilddə II c. Səh. 350 – 398. 440 - 512

##VIII. Azərbaycanda monqol əsarəti. Hülakilər. . . . . . . . . . . . . 26 - 29. . . . . . . . . . . . (17 test)

## T1 - 8; T2 - 5; T3 - 1; T4 - 2

##1. Azərbaycan tarixi Ali məktəblər üçün dərslik I c. Səh. 322 - - 347

##2. Azərbaycan tarixi VII cilddə III c. Səh. 14 - 75

##IX. Azərbaycan XIV - əsrin sonu XV əsirdə. . . . . . . . . . . . . . . . 29 - 32. . . . . . . . . . . . (17 test)

## T1 - 6; T2 - 5; T3 - 3; T4 - 3

##1. Azərbaycan tarixi Ali məktəblər üçün dərslik I c. Səh. 348 - 391

##2. Azərbaycan tarixi VII cilddə III c. Səh. 76 - 104

##X. Azərbaycanın Səfəvilər dövlətinin yaranması. Xarici siyasət. . . . . 32 - 36. . . . . . . . (17 test)

##T1 - 5; T2 - 3; T3 - 5; T4 - 3

##1. Azərbaycan tarixi Ali məktəblər üçün dərslik I c. Səh. 392 - 464

##2. Azərbaycan tarixi VII cilddə III c. Səh. 182 – 220

##XI. Azərbaycan XVI əsrin sonu – XVII əsrin əvvəllərində. . . . . . . . 36 - 39. . . . . . . . . . . (16 test)

##T1 - 3; T2 - 7; T3 - 3; T4 - 3

##1. Azərbaycan tarixi Ali məktəblər üçün dərslik I c. Səh. 465 - 499

##2. Azərbaycan tarixi VII cilddə III c. Səh. 240 - 346

##XII. Azərbaycan XVIII əsrin I yarsında. . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 - 42. . . . . . . . . . . . . . . (16 test)

##T1 - 7 ; T2 - 3 ; T3 - 3 ; T4 - 3

##1. Azərbaycan tarixi Ali məktəblər üçün dərslik I c. Səh. 500 - 522

##2. Azərbaycan tarixi VII cilddə III c. Səh. 347 - 391

##XIII. Azərbaycan xanlıqları. . . . . . . . . . . . . . . 42 - 46. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (18 test)

##T1 - 6 ; T2 - 4 ; T3 - 4 ; T4 - 4

##1. Azərbaycan tarixi ali məktəblər üçün Ic. Səh. 523 - 568

##2. Azərbaycan tarixi 7 cilddə III c. Səh. 404 - 488

## XIV. Azərbaycanın Rusiya və İran arasında bölüşdürülməsi. . . . . 46 - 49. . . . . . . . . . (18 test)

##T1 - 7; T2 - 5; T3 - 3; T4 - 3

##1. Azərbaycan tarixi ali məktəblər üçün dərslik I c. Səh. 569 – 579

##2. Azərbaycan tarixi 7 cilddə IV c. Səh. 14 - 53

##XV. Azərbaycan XIX əsrin 30 - 50 - ci illərində. . . . . . . . . . 49 - 52. . . . . . . . . . . . . . . . . . (16 test)

##T1 - 5; T2 - 5; T3 - 2; T4 - 4

## 1. Azərbaycan tarixi ali məktəblər üçün dərslik I c. Səh. 580 – 594

## 2. Azərbaycan tarixi 7 cilddə IV c. Səh. 54 - 161

## XVI. Azərbaycanda kapitalist münasibətlərinin inkişafı. . . . . . . . 52 - 55 . . . . . . . . . . . (15 test)

##T1 - 5; T2 - 2; T3 - 5; T4 - 3

##1. Azərbaycan tarixi ali məktəblər üçün dərslik Ic. Səh. 595 - 615

##2. Azərbaycan tarixi 7 cilddə IV c. Səh. 162 - 260

##XVII. Cənubi Azərbaycan XIX əsrin ortaları – XX əsrin əvvəllərində. . . . . . . . 55 - 58. . . . . (16 test)

##T1 - 12; T2 - 2; T3 - 2; T4 -

##1. Azərbaycan tarixi ali məktəblər üçün dərslik I c. Səh. 622 - 643

##2. Azərbaycan tarixi 7 cilddə IV. c. Səh. V c. Səh.

## XVIII. XIX əsr Azərbaycan mədəniyyəti. . . . . . . . . . . . . . . . 58 - 60. . . . . . . . . . . . . . (18 test)

##T1 - 11; T2 - 4; T3 - 1; T4 - 2

##1. Azərbaycan tarixi ali məktəblər üçün dərslik İ c. Səh. 616 – 62

##2. Azərbaycan tarixi 7 cilddə IV c. Səh. 127 - 161

## XIX. Azərbaycan XX əsrin əvvəllərində. . . . . . . . . . . . . . . . . 61 - 64. . . . . . . . . . . . . (17 test)

##T1 - 9; T2 - 4; T3 - 3; T4 - 2

##1. Azərbaycan tarixi 7 cilddə Vc. Səh. 18 - 97

## XX. Azərbaycan I Dünya müharibəsi illərində. . . . . . . . . . 64 - 66. . . . . . . . . . . . . (17 test)

##T1 - 12; T2 - 3; T3 - 1; T4 - 2

##1. Azərbaycan tarixi 7 cilddə Vc. Səh. 162 - 191

##XXI. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 - 69 . . . . . . . . (17 test)

##T1 - 8; T2 - 3; T3 - 4; T4 - 2

##1. Azərbaycan tarixi 7 cilddə Vc. Səh. 315 – 321, 423 – 446, 505 - 525

## XXII. Azərbaycan dövlət aparatının təşkili. Xalq təsərrüfatının bərpası. . 69 - 72. . . . (17 test)

##T1 - 8; T2 - 3; T3 - 4; T4 - 2

##1. Azərbaycan tarixi VIc. Səh. 41 – 49, 81 – 97,

##XXIII. Azərbaycan SSR - nin sosial - iqtisadi vəziyyəti (1927 - 1941) . . . 72 - 75. . . . (15 test)

##T1 - 5; T2 - 3; T3 - 5; T4 - 2

##1. Azərbaycan tarixi 7cilddə Vc. Səh. 250 - 265

## XXIV. Azərbaycan mədəniyyəti (1920 - 1940) . . . . . . . . . . . 75 - 78. . . . . . . . . . . . . . (16 test)

##T1 - 10; T2 - 2; T3 - 4; T4 - 1

##1. Azərbaycan tarixi 7 cilddə Vic. Səh. 201 – 249, 308 - 367

## XXV. Azərbaycan II Düya müharibəsi illərində (1941 - 1945) . . . 78 - 80 . . . . . . . . (16 test)

##T1 - 7; T2 - 3; T3 - 4; T4 - 2

##1. Azərbaycan tarixi 7 cilddə VIIc. Səh 11 - 89

## XXVI. Cənubi Azərbaycan XX əsrin 20 - 40 - cı illərində. . . . . 80 - 83. . . . . . . . . . (16 test)

##T1 - 8; T2 - 2; T3 - 4; T4 - 2

##1. Azərbaycan tarixi VII cilddə VIIc. Səh. 90 – 102

## XXVII. Müharibədən sonra Azərbaycan SSR - nin sosial - iqtisadi durumu

##(1946 - 1960) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83 - 85. . . . . . . . . . . . 16 test) T1 - 12; T2 - 1; T3 - 2; T4 - 1

##1. Azərbaycan tarixi 7cilddə VIIc. Səh. 103 - 190

## XXYIII. Azərbaycan SSR 1961 - 1988 –ci illərdə. . . . . . . . . . . . . 85 - 88. . . . . . (17 test)

##T1 - 12; T2 - 3; T3 - 1; T4 - 1

##1. Azərbaycan tarixi 7 cilddə VIIc. Səh 191 - 248

## XXIX. Azərbaycanda milli müstəqilliyin bərpası və möhkəmləndirilməsi uğrunda

##mübarizə. . . . . . . . . . . . 88 - 91. . . . . . . . . . . . . . . . . . (17 test)

##T1 - 9; T2 - 5; T3 - 1; T4 - 2

##1. Azərbaycan tarixi 7 cilddə Ⅶc. Səh. 249 – 283, 301 - 346

## XXX. Azərbaycan müstəqillik illəridə. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 - 94. . . . . . . . (17 test)

##T1 - 7; T2 - 5; T3 - 3; T4 - 2

##1. . Azərbaycan tarixi 7cilddə Ⅶc. Səh. 347 - 484

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   28


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə